Отображаемые элементы 1-20 из 2997

  • ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЕЛЕМЕНТІВ ОСЕРДЯ В ОПТИЧНИХ КАБЕЛЯХ ЗВ’ЯЗКУ 

   Тишкевич, В.О.; Тишкевич, В.О.; Tyshkevych, V.O.; Степанов, Д.М.; Степанов, Д.Н.; Stepanov, D.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Конструювання оптичних кабелів є однією з найважливіших задач розвитку сучасної кабельної промисловості. Воно вимагає розробки конструкцій волоконно-оптичного кабелю (ВОК), які одночасно забезпечували б необхідну стійкість ...
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСПЕРСІЙНИХ СПОТВОРЕНЬ В ФОТОПРУЖНОМУ ОПТИЧНОМУ ВОЛОКНІ 

   Таранцов, Д.В.; Таранцов, Д.В.; Tarantsov, D.V.; Стащук, О.М.; Стащук, О.М.; Stashchuk, О.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Проведено дослідження впливу анізотропії діелектричних властивостей оптичного волокна на дисперсію сигналу, що передається. В якості об’єкта дослідження вибрано оптичне волокно укладене в спіральну лінію постійного кроку ...
  • МОДЕЛЬ ВИБОРУ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ 

   Тарасов, О.Г.; Тарасов, О.Г.; Tarasov, O.G.; Попов, Р.О.; Попов, Р.О.; Popov, R.O.; Клочков, В.В.; Клочков, В.В.; Klochkov, V.V.; Пономарьова, М.А.; Пономарёва, М.А.; Ponomarova, М.А.; Лаврека, К.Д.; Лаврека, К.Д.; Lavreka, K.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   В роботі аналізуються проблеми забезпечення якості функціонування сучасних мереж зв’язку, досліджуються принципи створення систем моніторингу та пропонується модель вибору системи моніторингу, яка відповідає вимогам замовника.
  • ВПЛИВ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОЇ МОДОВОЇ ДИСПЕРСІЇ НА РОБОТУ ВОСП 

   Тарасенко, О.С.; Тарасенко, О.С.; Tarasenko, O.S.; Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Проведене дослідження впливу поляризаційної модової дисперсії в умовах сучасних технологій передавання на довжину регенераційної дільниці оптичних мереж. Наведено методи розрахунку групової швидкості оптичних сигналів у ...
  • PREDICTING TELEMETRIC DATA OF IoT DEVICES 

   Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Стрелковська, Ю.; Стрелковская, Ю.; Strelkovska, Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   The solution of the problem of predicting telemetry data of IoT devices obtained using the Open Source resource Net Flow Analyzer is considered. The spline extrapolation method based on the cubic Hermite spline is used for ...
  • ДЕЯКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ QoS В ОБСЛУГОВУВАННІ МЕРЕЖІ LTE 

   Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Кордон, Д.В.; Кордон, Д.В.; Kordon, D.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Для дослідження характеристик якості обслуговування трафіку в мережі LTE використання вузлового тензорного методу. Отримано значення двох характеристик якості QoS ‒ часу затримки пакетів та довжини пакетної черги в об’єктах ...
  • ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ЧАСУ ЗАТРИМКИ ПАКЕТІВ У МЕРЕЖІ 5G/NR НА БАЗІ ТЕНЗОРНОГО АНАЛІЗУ 

   Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Толмак, В.Є.; Толмак, В.Е.; Tolmak, V.Ye.; Клименко, К.Г.; Клименко, К.Г.; Klymenko, K.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   У роботі розглядається мережа мобільного зв’язку 5G/NR, яка дозволяє розширити спектр високошвидкісних послуг. Рекомендацією 3GPP TR 38.913 визначено групу послуг мережі 5G з відповідними показниками часу затримки ...
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАФІКУ ПРОТОКОЛУ JDSS СТАНДАРТУ STANAG 4677 

   Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Золотухін, Р.В.; Золотухин, Р.В.; Zolotukhin, R.V.; Макоганюк, А.О.; Макоганюк, А.О.; Makohaniuk, А.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   В роботі проведено дослідження характеристик трафіку протоколу JDSS стандарту STANAG 4677, отримано дані по середньому бітрейту, довжині пакетів, проміжку часу між пакетами, визначено закон розподілу проміжку часу між вимогами ...
  • ПРОГНОЗУВАННЯ ТРАФІКУ НА БАЗІ ПРИСТРОЇВ D2D В МЕРЕЖІ IoT/5G 

   Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Єрмаков, М.В.; Ермаков, М.В.; Yermakov, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Розглянуто трафік IP – камери відеоспостереження в мережі IoT/5G. Для прогнозування трафіку використано метод сплайн-екстраполяції. Зпрогнозовано трафік за межами розглянутого проміжку часу на якому здійснюється передача ...
  • ПРОГНОЗУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ЗАХВОРЮВАНЬ COVID19 

   Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Баязітов, М.Р.; Баязитов, М.Р.; Baiazitov, M.R.; Бойко, Я.В.; Бойко, Я.В.; Boiko, Ya.V.; Ляшенко, А.В.; Ляшенко, А.В.; Liashenko, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Розглянута статистика захворюваності Covid19. Для прогнозування кількості захворювань було використано метод сплайн-екстраполяції. Результати прогнозування дозволять завчасно приймати рішення щодо зниження кількості захворювань.
  • ЗНАХОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК САМОПОДІБНОГО ТРАФІКУ МЕРЕЖІ LTE ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ 

   Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Балик, А.Д.; Балик, А.Д.; Balyk, A.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Метою даної роботи є знаходження характеристик самоподібного трафіку, описуваного за допомогою розподілу Вейбула засобами програмного середовища MATLAB.
  • ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ СТВОРЕННЯ ЧАТ-БОТІВ ДЛЯ ВЕБ-САЙТУ 

   Степанов, Є.В.; Степанов, Е.В.; Stepanov, Ye.V.; Шулакова, К.С.; Шулакова, К.С.; Shulakova, K.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   У роботі формулюються завдання для яких може використовуватися чат-бот, аналізуються варіанти створення віртуального асистента, представляється покроковий алгоритм роботи чат-бота з боку користувача. Досліджується мови ...
  • ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ ОЧІКУВАНОЇ ІМОВІРНОЇ ЩІЛЬНОСТІ ПОШКОДЖЕНЬ ОПТИЧНОГО КАБЕЛЮ ТИПУ ОКЛБг-3-М12 СТРУМАМИ БЛИСКАВКИ 

   Сорока, Б.В.; Сорока, Б.В.; Soroka, B.V.; Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   В даній роботі проведені дослідження складових очікуваної імовірної щільності пошкоджень оптичного кабелю IV категорії грозостійкості струмами блискавки. Результати виконаних досліджень в широкому діапазоні питомого опору ...
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ, ЩО ЗМЕНШУЮТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ ВИПРОМІНЮЮЧИХ ДІОДІВ 

   Свердлик, М.О.; Свердлик, М.О.; Sverdlyk, M.O.; Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Досліджувались електричні та електролюмінісцентні характеристики світловипромінюючих діодів. Для підвищення ефективності та надійності і стабільномті таких діодів досліджувались втрати на окремих етапах перетворення енергії ...
  • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ SIGFOX 

   Семак, Б.А.; Семак, Б.А.; Semak, B.A.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   У даній роботі проведено огляд технології Sigfox, мети її реалізації,можливостей та технічних рішень. Приведено розрахунок основних областей її застосування в відсотковому відношенні. Проведено аналіз недолік та переваг ...
  • ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ СИЛОВИХ ВІДОМСТВ 

   Селюкін, Є.О.; Селюкин, Е.О.; Seliukin, Ye.O.; Рудницька, Т.Л.; Рудницкая, Т.Л.; Rudnytska, T.L.; Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   В роботі досліджується питання проектування корпоративних інформаційних мереж силових структур. Проведено аналіз вимог до подібних мереж, та запропонована схема організації подібної мережі.
  • ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

   Радіонов, М.М.; Радионов, М.М.; Radionov, М.М.; Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   У роботі виконано аналіз методів, що дозволяють підвищити продуктивність праці співробітників підприємства та здійснити автоматизоване керування інженерними системами будинку. Досягнення поставленої мети досягається шляхом ...
  • ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ 

   Преображенський, М.М.; Преображенский, М.М.; Preobrazhenskyi, М.М.; Лаврека, К.Д.; Лаврека, К.Д.; Lavreka, K.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   В роботі аналізується процес впровадження систем електронного документообігу на підприємствах.
  • ANALYSIS AND SOFTWARE DEVELOPMENT FOR COMMUNICATION MODULES OF SMART HOME SYSTEMS 

   Пашинський, Я.І.; Пашинский, Я.И.; Pashynskyi, Ya.I.; Прокоп, Ю.В.; Прокоп, Ю.В.; Prokop, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   This paper discusses modern Smart Home systems, network communication between components (modules), main advantages and disadvantages as well as problems that may arise during system development.
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ВИКОРИСТАННЯ БІОМЕТРИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

   Падалка, Р.О.; Падалка, Р.О.; Padalka, R.O.; Васильчук, Т.М.; Васильчук, Т.М.; Vasylchuk, Т.М.; Бережнюк, І.О.; Бережнюк, И.О.; Berezhniuk, I.O.; Трофименко, Д.Д.; Трофименко, Д.Д.; Trofymenko, D.D.; Лаврека, К.Д.; Лаврека, К.Д.; Lavreka, K.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   В роботі досліджуються перспективи використання біометричних технологій у різних сферах, визначаються їх переваги. Проведено порівняльний аналіз характеристик різних біометричних ідентифікаторів та розглядається можливість ...