Now showing items 1-20 of 609

  • ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОСЛУГ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ У СФЕРІ РАДІОЗВ’ЯЗКУ, РАДІОМОВЛЕННЯ ТА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Узюма, К.А.; Узюма, К.А.; Uziuma, K.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Досліджено існуючи підходи до оцінки якості послуг зв’язку. Запропоновано модель розрахунку показників якості послуг та обслуговування у сфері радіозв’язку, радіомовлення та цифрового телебачення із використанням ...
  • СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ ПРИ НАЙМІ НА РОБОТУ IT-ФАХІВЦІВ 

   Шишко, В.П.; Шишко, В.П.; Shyshko, V.P.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   У даній роботі розглядаються проблеми проведення співбесіди при підборі на вакантну посаду IT-фахівців та розглянуто методи, що використовуються нині більшістю організацій.
  • СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ КАР’ЄРИ МЕНЕДЖЕРА 

   Хирич, Є.О.; Хирич, Е.О.; Khyrych, Ye.O.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   Розглядається необхідність планування та управління діловою кар’єрою менеджера, бо саме планування ділової кар’єри дозволяє досягти відданості менеджера інтересами організації, підвищення продуктивності праці, зменшення ...
  • ЯКІСНІ І УЗАГАЛЬНЕНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АРМ 

   Таран, Ю.В.; Таран, Ю.В.; Taran, Yu.V.; Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   Розглядаються сучасні перспективні методи оцінки економічної ефективності АРМ поштового зв’язку. Запропоновано використовувати в розробках АРМ поштового зв’язку.
  • МЕТОДИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ 

   Кульчицька, М.К.; Кульчицкая, М.К.; Kulchytska, М.К.; Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevіch, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   Розглядаються основні методи оцінки персоналу, їх переваги та недоліки. Обґрунтовано необхідність застосування цих методів операторами мобільного зв’язку на сучасному етапі розвитку сфери зв’язку та інформатизації.
  • МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

   Кириченко, І.О.; Кириченко, И.О.; Kyrychenko, I.O.; Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   Розглянуто чинники, які негативно впливають на сталий розвиток фінансового ринку та безпосередньо комерційних банків. Запропоновано низку заходів щодо підвищення прибутковості комерційного банку.
  • ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА 

   Гулиева, Г.; Гулієва, Г.; Guliieva, G.; Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   Рассмотрены тенденции развития рынка телекоммуникационных услуг Азербайджана. Выделены наиболее приоритетные направления дальнейшего развития телекоммуникаций страны.
  • МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

   Гайдаржи, Б.В.; Гайдаржи, Б.В.; Haidarzhy, B.V.; Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   Розглядаються методи оптимізації та підвищення рівня ефективності маркетингового управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства Carusto з урахуванням аналізу поточної ринкової ситуації. Формулюються головні аспекти ...
  • ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ ОПЕРАТОРА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

   Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V.; Спільна, Н.П.; Спильная, Н.П.; Spilna, N.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   В докладе рассматривается организация инновационной деятельности мобильного оператора, её негативные и позитивные стороны с точки зрения новых технологий, темпы прироста доходов операторов мобильной связи от одного абонента.
  • ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ 

   Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Політова, І.В.; Политова, И.В.; Politova, I.V.; Бугор, І.І.; Бугор, И.И.; Buhor, I.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования организационных структур управления телекоммуникационных операторов.
  • ЗНАЧЕННЯ АДАПТОВАНОСТІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ 

   Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Пінчук, Т.А.; Пинчук, Т.А.; Pinchuk, T.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   У статті розглядається значення адаптованості особистості до змін, викликаних сучасною соціально-економічною кризою для прийняття ефективних управлінських рішень.
  • СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ СУСПІЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ У ПОШТОВІЙ СФЕРІ 

   Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Кобельська, Г.О.; Кобельская, Г.О.; Kobelska, G.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   У доповіді розглядаються соціальні передумови суспільного доступу до банківських послуг та роль й значення діяльності Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» на ринку фінансових послуг України.
  • НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

   Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Рассматриваются новые направления мобильной связи в развитых странах, состояние рынка мобильной связи как в мире, так и в отдельных странах.
  • О НЕОБХІДНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

   Толкачова, Г.В.; Толкачева, Г.В.; Tolkachova, G.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Розглядається фінансова підготовка сучасних спеціалістів на підприємствах різних форм власності.
  • СТРУКТУРИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ КАЧЕСТВА УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Обоснована актуальность исследования вопросов анализа и оценки качества услуг почтовой связи. Расмотрены основные положения метода структурирования функций качества применительно к развертыванию функций качества услуг ...
  • ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-РИНКУ УКРАЇНИ 

   Аветісян, К.П.; Аветисян, К.П.; Avetisian, K.P.; Калугіна, Н.А.; Калугина, Н.А.; Kaluhina, N.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Розглядається поточний стан Інтернет-ринку України та тенденції його розвитку. Визначені особливості Інтернет-ринку та його користувачів.
  • ПРАВИЛА НОВОГО МАРКЕТИНГУ 

   Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   У статті аналізуються принципи та правила нового маркетингу, який спирається на знання, ідеї, творчий підхід й інновації.
  • ІНФЛЯЦІЙНЕ ТАРГЕТУВАННЯ ЯК ОПТИМАЛЬНИЙ МЕТОД РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ В УКРАЇНИ 

   Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Піменов, А.О.; Пименов, А.О.; Pimenov, А.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Розглянуті особливості та переваги інфляційного таргетування як одного з методів регулювання рівня інфляції та досягнення її сталого стану.
  • УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

   Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Розглянуто теоретичні та практичні аспекти управління маркетингом персоналу на підприємстві, запропоновані етапи управління маркетингом персоналу, які є універсальними та можуть бути застосовані будь-яким підприємством ...
  • СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ЯВИЩА 

   Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Сакун, А.О.; Хлопотна, Н.І.; Хлопотная, Н.И.; Павлюченко, О.С.; Павлюченко, О.С.; Pavliuchenko, O.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Розглядається філософський аналіз сучасного стану явища менеджменту та доводиться, що він має семантичну природу, тобто обслуговується інформаційним субстратом або знаннями, що накопичила світова спільнота.