Recent Submissions

 • ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

  Бобровнича, Н.С.; Бобровничая, Н.С.; Bobrovnicha, N.S.; Грузд-Ребіцька, І.В.; Грузд-Ребицькая, И.В.; Hruzd-Rebitska, I.V. (Nauka i studia, 2017)
  Нестабільність ринкових відносин в Україні вимагає нових, адекватних вимогам сьогодення форм і методів спілкування підприємства з зовнішнім та внутрішнім середовищами. Існуючі в економічній науці теоретичні і практичні ...
 • АКТУАЛЬНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

  Франчук, О.П.; Франчук, О.П.; Franchuk, O.P.; Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Досліджується вплив системи управління якістю телекомунікаційних послуг на виробничу діяльність телекомунікаційних підприємств.
 • РОЛЬ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ 

  Осадча, О.А.; Осадча, О.А.; Osadcha, O.A.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Сьогодні, щоб відповідати жорстким вимогам ринку праці персоналу доводиться самостійно опановувати нові знання. Отже, можливість підвищити власну кваліфікацію потенційно може виступати сильним мотиватором для персоналу ...
 • ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОСЛУГ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ У СФЕРІ РАДІОЗВ’ЯЗКУ, РАДІОМОВЛЕННЯ ТА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Узюма, К.А.; Узюма, К.А.; Uziuma, K.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Досліджено існуючи підходи до оцінки якості послуг зв’язку. Запропоновано модель розрахунку показників якості послуг та обслуговування у сфері радіозв’язку, радіомовлення та цифрового телебачення із використанням ...
 • СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ ПРИ НАЙМІ НА РОБОТУ IT-ФАХІВЦІВ 

  Шишко, В.П.; Шишко, В.П.; Shyshko, V.P.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  У даній роботі розглядаються проблеми проведення співбесіди при підборі на вакантну посаду IT-фахівців та розглянуто методи, що використовуються нині більшістю організацій.
 • СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ КАР’ЄРИ МЕНЕДЖЕРА 

  Хирич, Є.О.; Хирич, Е.О.; Khyrych, Ye.O.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Розглядається необхідність планування та управління діловою кар’єрою менеджера, бо саме планування ділової кар’єри дозволяє досягти відданості менеджера інтересами організації, підвищення продуктивності праці, зменшення ...
 • ЯКІСНІ І УЗАГАЛЬНЕНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АРМ 

  Таран, Ю.В.; Таран, Ю.В.; Taran, Yu.V.; Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Розглядаються сучасні перспективні методи оцінки економічної ефективності АРМ поштового зв’язку. Запропоновано використовувати в розробках АРМ поштового зв’язку.
 • МЕТОДИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ 

  Кульчицька, М.К.; Кульчицкая, М.К.; Kulchytska, М.К.; Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevіch, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Розглядаються основні методи оцінки персоналу, їх переваги та недоліки. Обґрунтовано необхідність застосування цих методів операторами мобільного зв’язку на сучасному етапі розвитку сфери зв’язку та інформатизації.
 • МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

  Кириченко, І.О.; Кириченко, И.О.; Kyrychenko, I.O.; Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Розглянуто чинники, які негативно впливають на сталий розвиток фінансового ринку та безпосередньо комерційних банків. Запропоновано низку заходів щодо підвищення прибутковості комерційного банку.
 • ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА 

  Гулиева, Г.; Гулієва, Г.; Guliieva, G.; Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Рассмотрены тенденции развития рынка телекоммуникационных услуг Азербайджана. Выделены наиболее приоритетные направления дальнейшего развития телекоммуникаций страны.
 • МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

  Гайдаржи, Б.В.; Гайдаржи, Б.В.; Haidarzhy, B.V.; Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Розглядаються методи оптимізації та підвищення рівня ефективності маркетингового управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства Carusto з урахуванням аналізу поточної ринкової ситуації. Формулюються головні аспекти ...
 • ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ ОПЕРАТОРА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

  Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V.; Спільна, Н.П.; Спильная, Н.П.; Spilna, N.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В докладе рассматривается организация инновационной деятельности мобильного оператора, её негативные и позитивные стороны с точки зрения новых технологий, темпы прироста доходов операторов мобильной связи от одного абонента.
 • ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Політова, І.В.; Политова, И.В.; Politova, I.V.; Бугор, І.І.; Бугор, И.И.; Buhor, I.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования организационных структур управления телекоммуникационных операторов.
 • ЗНАЧЕННЯ АДАПТОВАНОСТІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ 

  Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Пінчук, Т.А.; Пинчук, Т.А.; Pinchuk, T.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  У статті розглядається значення адаптованості особистості до змін, викликаних сучасною соціально-економічною кризою для прийняття ефективних управлінських рішень.
 • СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ СУСПІЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ У ПОШТОВІЙ СФЕРІ 

  Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Кобельська, Г.О.; Кобельская, Г.О.; Kobelska, G.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  У доповіді розглядаються соціальні передумови суспільного доступу до банківських послуг та роль й значення діяльності Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» на ринку фінансових послуг України.
 • НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

  Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Рассматриваются новые направления мобильной связи в развитых странах, состояние рынка мобильной связи как в мире, так и в отдельных странах.
 • О НЕОБХІДНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

  Толкачова, Г.В.; Толкачева, Г.В.; Tolkachova, G.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Розглядається фінансова підготовка сучасних спеціалістів на підприємствах різних форм власності.
 • СТРУКТУРИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ КАЧЕСТВА УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Обоснована актуальность исследования вопросов анализа и оценки качества услуг почтовой связи. Расмотрены основные положения метода структурирования функций качества применительно к развертыванию функций качества услуг ...
 • ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-РИНКУ УКРАЇНИ 

  Аветісян, К.П.; Аветисян, К.П.; Avetisian, K.P.; Калугіна, Н.А.; Калугина, Н.А.; Kaluhina, N.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Розглядається поточний стан Інтернет-ринку України та тенденції його розвитку. Визначені особливості Інтернет-ринку та його користувачів.
 • ПРАВИЛА НОВОГО МАРКЕТИНГУ 

  Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  У статті аналізуються принципи та правила нового маркетингу, який спирається на знання, ідеї, творчий підхід й інновації.

View more