Now showing items 1-20 of 50

  • DETERMINATION OF TARIFFS FOR TELECOMMUNICATION SERVICES ON THE BASIS OF COST SIMULATION MODELLING 

   Granaturov, V.M.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Kaptur, V.A.; Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Politova, I.V.; Політова, І.В.; Политова, И.В. (Institute of Society Transformation, 2015)
   The proposed approach to determination of tariffs for telecommunication services allows taking into account nature and specific characteristics of each services and conditions of providing, in contrast to existing. The ...
  • DETERMINATION OF TARIFFS ON TELECOMMUNICATION SERVICES BASED ON MODELING THE COST OF THEIR PROVIDING: METHODOLOGICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF APPLICATION 

   Granaturov, V.M.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Kaptur, V.A.; Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Politova, I.V.; Політова, І.В.; Политова, В.А. (Institute of Society Transformation, 2016)
   The article deals with the main methodological and practical aspects of determination and application tariffs on telecommunication services by using the method developed by the authors. Its core is a model of service ...
  • METHODICAL APPROACH TO THE INTERGRATED ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF THE INNOVATION ENVIRONMENT IN A STRATEGICALLY ORIENTED ECONOMY 

   Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Іванцова, О.І.; Иванцова, О.И.; Ivantsova, O.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   The article proposes a methodical approach to the complex assessment of the level of development of an innovative envoroment focused on the achievement of the goals of balanced strategic development, allows to take into ...
  • SCIENTIFIC - METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ESTIMATING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE-INVESTMENT DEVELOPMENT PROGRAM OF COMMUNICATIONS PROVIDER 

   Бурименко, Ю.И.; Бабур, И.П.; Буріменко, Ю.І.; Бабур, І.П.; Burimenko, Yu.I.; Babur, I.P. (Одеса, 2010)
   The prospect of future research consists in studying the effect of service market vagueness factors on the program efficiency indices. Перспектива будущего исследования заключается в изучении влияния факторов неопределенности ...
  • АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЗВ"ЯЗКУ 

   Гранатуров, В.М.; Літовченко, І.В.; Гранатуров, В.М.; Литовченко, И.В.; Granaturov, V.M.; Litovchenko, I.V. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2005)
   Запорука успішного функціонування як окремих виробництв і галузей, так і в цілому економіки будь-якої країни — наявність ефективного господарського механізму управління. Ідеться про систему організації ведення господарства ...
  • АКТУАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯК ФАКТОР ПОПЕРЕДЖЕННЯ АБО ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ 

   Цуманець, Ю.О.; Цуманец, Ю.О.; Tsumanets, Yu.O.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   В роботі розглянуто проблему актуарної діяльності в Україні та актуальність актуарної науки в умовах ринкової економіки. Акцентовано увагу на необхідності прийняття окремого законопроекту, що легалізував би діяльність ...
  • АНАЛИЗ СТРУКТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ СЛОЖНЫХ ПРОЕКТОВ 

   Афтанюк, О.В.; Бурименко, Ю.И.; Афтанюк, О.В.; Буріменко, Ю.І.; Aftanyuk, O.V.; Burimenko, Yu.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   Рассмотрены и решены задачи идентификации структур проектов и программ, построения формальных моделей, позволяющие осуществлять структурную оптимизацию с учетом неопределенности связей. Розглянуті та розв’язанні задачі ...
  • БЕНЧМАРКІНГ ЯК ФОРМА МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

   Калінчак, О.В.; Калинчак, О.В.; Kalinchak, O.V.; Радомська, С.М.; Радомская, С.М.; Radomska, S.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   Процес маркетингового планування, який встановлює стратегічне направлення розвитку компаній з важливою сферою для якої бенчмаркінг має вирішальне значення. Цілі та керуючі принципи, які залежать від місії підприємства, ...
  • ВПЛИВ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТУРКМЕНІСТАНУ 

   Щуровська, А.Ю.; Нурмамедова, Р.; Щуровская, А.Ю.; Нурмамедова, Р.; Shchurovska, A.Yu.; Nurmamedova, R. (Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, 2018)
   Метою статті є виявлення закономірностей розвитку телекомунікацій як комплексної сфери економіки, кореляційного взаємозв’язку з економічним зростанням Туркменістану, закономірностей споживання і макрогенерації телекомунікаційних ...
  • ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ 

   Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Токар, В.В.; Токар, В.В.; Tokar, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Основними світовими трендами в розвитку банківських інновацій є тісний взаємозв'язок банку з клієнтом, інтеграція банку в ІТ сектор, взаємодія банків з соціальними мережами і залучення новітніх технологій. Протягом довгого ...
  • ДИРЕКТ-МАРКЕТИНГ КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ПРОДВИЖЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ 

   Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Гарбузова, І.; Гарбузова, И.; Harbuzova, І. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Исследуются перспективы и особенности использования принципов прямого маркетинга в процессе продвижения телекоммуникационных услуг. Рассматривается необходимость привлечения социальных сетей для формирования устойчивых ...
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ І НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА РОЗРОБКА БАГАТОФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ ЇХ РОЗВИТКУ 

   Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu. (ПДАБА, Дніпро, 2017)
   Стаття спрямована на визначення моделей розвитку телекомунікацій як інтегрованої галузі економіки, кореляційних зв'язків з економічним зростанням, конвергенції комунікацій та інформатики та їх наслідків, моделей споживання ...
  • ЕВОЛЮЦІЯ МЕРЕЖІ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ LTE 

   Білаш, І.М.; Билаш, И.М.; Bilash, I.M.; Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu. (Education and science, 2014)
   Сьогодні ринок телекомунікаційних послуг стрімко розвивається. Оператори мобільного зв’язку мають пильно слідкувати за змінюваними тенденціями ринку та своєчасно реагувати на них для того, щоб зберегти свої позиції та ...
  • КОНЦЕПЦІЯ " ЧОРНОГО ЛЕБЕДЯ": СУПЕРЕЧНОСТІ ТА ЗАСТОСОВНІСТЬ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ 

   Гранатуров, В.М.; Кораблінова, І.А.; Гранатуров, В.М.; Кораблинова, И.А.; Granaturov, V.M.; Korablinova, I.A. (Київ, міністерство економічного розвитку і торгівлі України, міністерство фінансів України та національної академії наук України, 2017)
   Розглянуто основні положення концепції "Чорного лебедя". Показано, що характер викладеного матеріалу і його аргументація не завжди є досить переконливими, часто є суперечливими, пропозиції містять "перепакування" відомих ...
  • КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ КОМПАНІЇ 

   Калінчак, О.В.; Калинчак, О.В.; Kalinchak, O.V.; Кордяк, С.В.; Кордяк, С.В.; Kordyak, S.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   В сучасних ринкових умовах господарювання неможливо уявити організацію, яка діє на ринку і не має на меті отримання прибутку і збільшення рентабельності виробничої та комерційної діяльності. Господарів підприємств хвилюють ...
  • КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

   Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Унтилов, А.М.; Унтилов, А.М.; Untylov, А.М. (Nauka і studia, 2010)
   В современных условиях динамично развивающихся экономических, социальных, общественно-политических, технологических процессов коммерческое предприятие должно обеспечивать себе стабильное положение и авторитет на рынке, ...
  • МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ВИБОРУ РИНКІВ ПРИВАБЛИВИХ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Буякова, В.Ю.; Буякова, В.Ю.; Buiakova, V.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   В умовах розвиненої конкуренції успішна діяльність підприємства значною мірою залежить від правильного вибору ринку. Тому проблемі аналізу та вибору ринку, який є найбільш привабливим з точки зору цілей та можливостей ...
  • МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В СТРАТЕГІЧНО ОРІЄНТОВАНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

   Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Іванцова, О.І.; Иванцова, О.И.; Ivantsova, O.I. (Edizioni Magi, 2017)
   The article proposes a methodical approach to the complex assessment of the level of development of an innovative environment focused on the achievement of the goals of balanced strategic development, allows to take into ...
  • МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ВИТРАТ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Михайлова, Л.В.; Михайлова, Л.В.; Michailova, L.V. (Хмельницький національний університет, 2014)
   Запропоновано підхід до оцінки витрат на забезпечення інформаційної безпеки, який дозволяє побудувати залежності цих витрат від рівня захисту, що є першим кроком на шляху до вирішення проблеми вибору оптимального з ...
  • МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗВ’ЯЗКУ 

   Щуровська, А.Ю.; Щуровская, А.Ю.; Shchurovska, A.Yu.; Корся, А.А.; Корся, А.А.; Korsia, А.А. (Nauka і studia, 2013)
   Всесвітня телекомунікаційна інфраструктура є визначальним фактором розвитку інформаційної економіки, як на національному, так і міжнародному рівні, оскільки за допомогою сфери зв’язку здійснюється переважна більшість ...