Now showing items 3-22 of 28

  • SCIENTIFIC - METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ESTIMATING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE-INVESTMENT DEVELOPMENT PROGRAM OF COMMUNICATIONS PROVIDER 

   Бурименко, Ю.И.; Бабур, И.П.; Буріменко, Ю.І.; Бабур, І.П.; Burimenko, Yu.I.; Babur, I.P. (Одеса, 2010)
   The prospect of future research consists in studying the effect of service market vagueness factors on the program efficiency indices. Перспектива будущего исследования заключается в изучении влияния факторов неопределенности ...
  • АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЗВ"ЯЗКУ 

   Гранатуров, В.М.; Літовченко, І.В.; Гранатуров, В.М.; Литовченко, И.В.; Granaturov, V.M.; Litovchenko, I.V. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2005)
   Запорука успішного функціонування як окремих виробництв і галузей, так і в цілому економіки будь-якої країни — наявність ефективного господарського механізму управління. Ідеться про систему організації ведення господарства ...
  • АНАЛИЗ СТРУКТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ СЛОЖНЫХ ПРОЕКТОВ 

   Афтанюк, О.В.; Бурименко, Ю.И.; Афтанюк, О.В.; Буріменко, Ю.І.; Aftanyuk, O.V.; Burimenko, Yu.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   Рассмотрены и решены задачи идентификации структур проектов и программ, построения формальных моделей, позволяющие осуществлять структурную оптимизацию с учетом неопределенности связей. Розглянуті та розв’язанні задачі ...
  • БЕНЧМАРКІНГ ЯК ФОРМА МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

   Калінчак, О.В.; Калинчак, О.В.; Kalinchak, O.V.; Радомська, С.М.; Радомская, С.М.; Radomska, S.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   Процес маркетингового планування, який встановлює стратегічне направлення розвитку компаній з важливою сферою для якої бенчмаркінг має вирішальне значення. Цілі та керуючі принципи, які залежать від місії підприємства, ...
  • ВПЛИВ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТУРКМЕНІСТАНУ 

   Щуровська, А.Ю.; Нурмамедова, Р.; Щуровская, А.Ю.; Нурмамедова, Р.; Shchurovska, A.Yu.; Nurmamedova, R. (Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, 2018)
   Метою статті є виявлення закономірностей розвитку телекомунікацій як комплексної сфери економіки, кореляційного взаємозв’язку з економічним зростанням Туркменістану, закономірностей споживання і макрогенерації телекомунікаційних ...
  • ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ 

   Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Токар, В.В.; Токар, В.В.; Tokar, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Основними світовими трендами в розвитку банківських інновацій є тісний взаємозв'язок банку з клієнтом, інтеграція банку в ІТ сектор, взаємодія банків з соціальними мережами і залучення новітніх технологій. Протягом довгого ...
  • КОНЦЕПЦІЯ " ЧОРНОГО ЛЕБЕДЯ": СУПЕРЕЧНОСТІ ТА ЗАСТОСОВНІСТЬ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ 

   Гранатуров, В.М.; Кораблінова, І.А.; Гранатуров, В.М.; Кораблинова, И.А.; Granaturov, V.M.; Korablinova, I.A. (Київ, міністерство економічного розвитку і торгівлі України, міністерство фінансів України та національної академії наук України, 2017)
   Розглянуто основні положення концепції "Чорного лебедя". Показано, що характер викладеного матеріалу і його аргументація не завжди є досить переконливими, часто є суперечливими, пропозиції містять "перепакування" відомих ...
  • КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ КОМПАНІЇ 

   Калінчак, О.В.; Калинчак, О.В.; Kalinchak, O.V.; Кордяк, С.В.; Кордяк, С.В.; Kordyak, S.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   В сучасних ринкових умовах господарювання неможливо уявити організацію, яка діє на ринку і не має на меті отримання прибутку і збільшення рентабельності виробничої та комерційної діяльності. Господарів підприємств хвилюють ...
  • МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ВИБОРУ РИНКІВ ПРИВАБЛИВИХ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Буякова, В.Ю.; Буякова, В.Ю.; Buiakova, V.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   В умовах розвиненої конкуренції успішна діяльність підприємства значною мірою залежить від правильного вибору ринку. Тому проблемі аналізу та вибору ринку, який є найбільш привабливим з точки зору цілей та можливостей ...
  • МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ВИТРАТ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Михайлова, Л.В.; Михайлова, Л.В.; Michailova, L.V. (Хмельницький національний університет, 2014)
   Запропоновано підхід до оцінки витрат на забезпечення інформаційної безпеки, який дозволяє побудувати залежності цих витрат від рівня захисту, що є першим кроком на шляху до вирішення проблеми вибору оптимального з ...
  • МОДЕЛЬ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

   Копитін, Ю.В.; Kopytin, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   В статті акцентовано увагу на швидкі тенденції зростання обсягів цифрової інформації, розкривається сутність і важливість страхування як одного із варіантів обробки ризиків та економічно вигідного методу захисту інформації. ...
  • МОДЕЛЮВАННЯ ВИТРАТ ОПЕРАТОРІВ ПРИ НАДАННІ ЗАГАЛЬНОДОСТУПНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

   Гранатуров, В.М.; Литовченко, И.В.; Орлова, О.В.; Гранатуров, В.М.; Литовченко, І.В.; Орлова, О.В.; Granaturov, V.M.; Litovchenko, I.V.; Orlova, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2004)
   Обґрунтовується система моделей визначення витрат операторів, які надають загальнодоступні послуги за різних умов їх надання, з метою установлення розміру відшкодування збитків операторам звязку від надання цих послуг. The ...
  • ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ 

   Калінчак, О.В.; Калинчак, О.В.; Kalinchak, O.V.; Єрмені, В.В.; Ермени, В.В.; Yermeni, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Особливості інноваційної стратегії телекомунікаційної компанії є актуальною темою на сьогоднішній час. Для того щоб досягнути найкращих результатів діяльності компанії треба шукати шляхи вирішення проблем. І однією із таких ...
  • ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІТ-АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ 

   Зернова, С.П.; Зернова, С.П.; Zernova, S.P.; Новохацький, Д.І.; Новохацкий, Д.И.; Novohatskiy, D.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Нова стратегія розвитку інформаційних технологій компанії випливає з оптимізації фінансових затрат за умови підтримки нових напрямків бізнесу для забезпечення технологічного паритету з конкурентами та покращення показників ...
  • ПОДХОДЫ К ОПТИМАЛЬНОМУ ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

   Аугустыняк, В.И.; Красовский, М.Л.; Аугустиняк, В.Й.; Красовський, М.Л.; Augustunyak, V.I.; Krasovskiy, M.L. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1998)
   Рассмотрены подходы к проектированию системы управления сетями электросвязи. Дана методика расчета сети передачи данных. Изложены требования к исходным данным и предложен порядок проектирования сети управления. Розглянуто ...
  • ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ НАСТУПНИХ ПОКОЛІНЬ 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (Донецький національний технічний університет, 2014)
   Показано, що бурхливий розвиток телекомунікаційних технологій суттєво змінює ринок, призводить до появи нових його учасників, перерозподілу доходів, зміни бізнес-моделей. Однак, економічна наука не встигає своєчасно та ...
  • РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Осипов, В.М.; Осипов, В.М.; Osipov, V.M.; Шалімов, В.Д.; Шалимов, В.Д.; Shalimov, V.D. (Інститут економіки промисловості НАН України, 2009)
   Сучасні процеси структурних глобальних трансформацій змінюють умови розвитку України, потребують суттєвого переосмислення концептуальних підходів до вирішення проблем економічного розвитку країни. Метою дослідження є пошук ...
  • РОЛЬ ІННОВАЦІЙ В РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ 

   Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Касаяні, А.П.; Касаяни, А.П.; Kasayani, A.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Роль інновацій на даний час дуже зростає, це обумовлено тим, що саме інновації сприяють оновленню ринку, поліпшенню якості та розширенню асортименту товарів і послуг, створенню нових методів виробництва, збуту продукції, ...
  • СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ: PRO ET CONTRA 

   Гранатуров, В.М.; Кораблинова, И.А.; Гранатуров, В.М.; Кораблінова, І.А.; Granaturov, V.M.; Korablinova, I.A. (Хмельницький національний університет, 2016)
   Целью исследования является анализ возможности и целесообразности использования современных концепций развития предприятий для формирования и реализации их конкурентных стратегий в новых условиях деятельности. На примере ...
  • СУЩНОСТЬ КОУЧИНГА И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

   Кузнецова, М.А.; Кузнєцова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Десова, М.А.; Десова, М.А.; Desova, M.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   В современных условиях развития общества, характеризуемых на мировом уровне процессом становления информационного этапа его развития, происходит существенное усиление конкурентной борьбы. Конкуренция сегодня охватывает не ...