Now showing items 1-20 of 28

  • DETERMINATION OF TARIFFS FOR TELECOMMUNICATION SERVICES ON THE BASIS OF COST SIMULATION MODELLING 

   Granaturov, V.M.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Kaptur, V.A.; Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Politova, I.V.; Політова, І.В.; Политова, И.В. (Institute of Society Transformation, 2015)
   The proposed approach to determination of tariffs for telecommunication services allows taking into account nature and specific characteristics of each services and conditions of providing, in contrast to existing. The ...
  • DETERMINATION OF TARIFFS ON TELECOMMUNICATION SERVICES BASED ON MODELING THE COST OF THEIR PROVIDING: METHODOLOGICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF APPLICATION 

   Granaturov, V.M.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Kaptur, V.A.; Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Politova, I.V.; Політова, І.В.; Политова, В.А. (Institute of Society Transformation, 2016)
   The article deals with the main methodological and practical aspects of determination and application tariffs on telecommunication services by using the method developed by the authors. Its core is a model of service ...
  • SCIENTIFIC - METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ESTIMATING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE-INVESTMENT DEVELOPMENT PROGRAM OF COMMUNICATIONS PROVIDER 

   Бурименко, Ю.И.; Бабур, И.П.; Буріменко, Ю.І.; Бабур, І.П.; Burimenko, Yu.I.; Babur, I.P. (Одеса, 2010)
   The prospect of future research consists in studying the effect of service market vagueness factors on the program efficiency indices. Перспектива будущего исследования заключается в изучении влияния факторов неопределенности ...
  • АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЗВ"ЯЗКУ 

   Гранатуров, В.М.; Літовченко, І.В.; Гранатуров, В.М.; Литовченко, И.В.; Granaturov, V.M.; Litovchenko, I.V. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2005)
   Запорука успішного функціонування як окремих виробництв і галузей, так і в цілому економіки будь-якої країни — наявність ефективного господарського механізму управління. Ідеться про систему організації ведення господарства ...
  • АНАЛИЗ СТРУКТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ СЛОЖНЫХ ПРОЕКТОВ 

   Афтанюк, О.В.; Бурименко, Ю.И.; Афтанюк, О.В.; Буріменко, Ю.І.; Aftanyuk, O.V.; Burimenko, Yu.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   Рассмотрены и решены задачи идентификации структур проектов и программ, построения формальных моделей, позволяющие осуществлять структурную оптимизацию с учетом неопределенности связей. Розглянуті та розв’язанні задачі ...
  • БЕНЧМАРКІНГ ЯК ФОРМА МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

   Калінчак, О.В.; Калинчак, О.В.; Kalinchak, O.V.; Радомська, С.М.; Радомская, С.М.; Radomska, S.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   Процес маркетингового планування, який встановлює стратегічне направлення розвитку компаній з важливою сферою для якої бенчмаркінг має вирішальне значення. Цілі та керуючі принципи, які залежать від місії підприємства, ...
  • ВПЛИВ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТУРКМЕНІСТАНУ 

   Щуровська, А.Ю.; Нурмамедова, Р.; Щуровская, А.Ю.; Нурмамедова, Р.; Shchurovska, A.Yu.; Nurmamedova, R. (Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, 2018)
   Метою статті є виявлення закономірностей розвитку телекомунікацій як комплексної сфери економіки, кореляційного взаємозв’язку з економічним зростанням Туркменістану, закономірностей споживання і макрогенерації телекомунікаційних ...
  • ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ 

   Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Токар, В.В.; Токар, В.В.; Tokar, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Основними світовими трендами в розвитку банківських інновацій є тісний взаємозв'язок банку з клієнтом, інтеграція банку в ІТ сектор, взаємодія банків з соціальними мережами і залучення новітніх технологій. Протягом довгого ...
  • КОНЦЕПЦІЯ " ЧОРНОГО ЛЕБЕДЯ": СУПЕРЕЧНОСТІ ТА ЗАСТОСОВНІСТЬ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ 

   Гранатуров, В.М.; Кораблінова, І.А.; Гранатуров, В.М.; Кораблинова, И.А.; Granaturov, V.M.; Korablinova, I.A. (Київ, міністерство економічного розвитку і торгівлі України, міністерство фінансів України та національної академії наук України, 2017)
   Розглянуто основні положення концепції "Чорного лебедя". Показано, що характер викладеного матеріалу і його аргументація не завжди є досить переконливими, часто є суперечливими, пропозиції містять "перепакування" відомих ...
  • КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ КОМПАНІЇ 

   Калінчак, О.В.; Калинчак, О.В.; Kalinchak, O.V.; Кордяк, С.В.; Кордяк, С.В.; Kordyak, S.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   В сучасних ринкових умовах господарювання неможливо уявити організацію, яка діє на ринку і не має на меті отримання прибутку і збільшення рентабельності виробничої та комерційної діяльності. Господарів підприємств хвилюють ...
  • МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ВИБОРУ РИНКІВ ПРИВАБЛИВИХ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Буякова, В.Ю.; Буякова, В.Ю.; Buiakova, V.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   В умовах розвиненої конкуренції успішна діяльність підприємства значною мірою залежить від правильного вибору ринку. Тому проблемі аналізу та вибору ринку, який є найбільш привабливим з точки зору цілей та можливостей ...
  • МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ВИТРАТ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Михайлова, Л.В.; Михайлова, Л.В.; Michailova, L.V. (Хмельницький національний університет, 2014)
   Запропоновано підхід до оцінки витрат на забезпечення інформаційної безпеки, який дозволяє побудувати залежності цих витрат від рівня захисту, що є першим кроком на шляху до вирішення проблеми вибору оптимального з ...
  • МОДЕЛЬ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

   Копитін, Ю.В.; Kopytin, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   В статті акцентовано увагу на швидкі тенденції зростання обсягів цифрової інформації, розкривається сутність і важливість страхування як одного із варіантів обробки ризиків та економічно вигідного методу захисту інформації. ...
  • МОДЕЛЮВАННЯ ВИТРАТ ОПЕРАТОРІВ ПРИ НАДАННІ ЗАГАЛЬНОДОСТУПНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

   Гранатуров, В.М.; Литовченко, И.В.; Орлова, О.В.; Гранатуров, В.М.; Литовченко, І.В.; Орлова, О.В.; Granaturov, V.M.; Litovchenko, I.V.; Orlova, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2004)
   Обґрунтовується система моделей визначення витрат операторів, які надають загальнодоступні послуги за різних умов їх надання, з метою установлення розміру відшкодування збитків операторам звязку від надання цих послуг. The ...
  • ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ 

   Калінчак, О.В.; Калинчак, О.В.; Kalinchak, O.V.; Єрмені, В.В.; Ермени, В.В.; Yermeni, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Особливості інноваційної стратегії телекомунікаційної компанії є актуальною темою на сьогоднішній час. Для того щоб досягнути найкращих результатів діяльності компанії треба шукати шляхи вирішення проблем. І однією із таких ...
  • ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІТ-АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ 

   Зернова, С.П.; Зернова, С.П.; Zernova, S.P.; Новохацький, Д.І.; Новохацкий, Д.И.; Novohatskiy, D.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Нова стратегія розвитку інформаційних технологій компанії випливає з оптимізації фінансових затрат за умови підтримки нових напрямків бізнесу для забезпечення технологічного паритету з конкурентами та покращення показників ...
  • ПОДХОДЫ К ОПТИМАЛЬНОМУ ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

   Аугустыняк, В.И.; Красовский, М.Л.; Аугустиняк, В.Й.; Красовський, М.Л.; Augustunyak, V.I.; Krasovskiy, M.L. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1998)
   Рассмотрены подходы к проектированию системы управления сетями электросвязи. Дана методика расчета сети передачи данных. Изложены требования к исходным данным и предложен порядок проектирования сети управления. Розглянуто ...
  • ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ НАСТУПНИХ ПОКОЛІНЬ 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (Донецький національний технічний університет, 2014)
   Показано, що бурхливий розвиток телекомунікаційних технологій суттєво змінює ринок, призводить до появи нових його учасників, перерозподілу доходів, зміни бізнес-моделей. Однак, економічна наука не встигає своєчасно та ...
  • РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Осипов, В.М.; Осипов, В.М.; Osipov, V.M.; Шалімов, В.Д.; Шалимов, В.Д.; Shalimov, V.D. (Інститут економіки промисловості НАН України, 2009)
   Сучасні процеси структурних глобальних трансформацій змінюють умови розвитку України, потребують суттєвого переосмислення концептуальних підходів до вирішення проблем економічного розвитку країни. Метою дослідження є пошук ...
  • РОЛЬ ІННОВАЦІЙ В РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ 

   Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Касаяні, А.П.; Касаяни, А.П.; Kasayani, A.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Роль інновацій на даний час дуже зростає, це обумовлено тим, що саме інновації сприяють оновленню ринку, поліпшенню якості та розширенню асортименту товарів і послуг, створенню нових методів виробництва, збуту продукції, ...