• ПОДХОДЫ К ОПТИМАЛЬНОМУ ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

   Аугустыняк, В.И.; Красовский, М.Л.; Аугустиняк, В.Й.; Красовський, М.Л.; Augustunyak, V.I.; Krasovskiy, M.L. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1998)
   Рассмотрены подходы к проектированию системы управления сетями электросвязи. Дана методика расчета сети передачи данных. Изложены требования к исходным данным и предложен порядок проектирования сети управления. Розглянуто ...
  • МОДЕЛЮВАННЯ ВИТРАТ ОПЕРАТОРІВ ПРИ НАДАННІ ЗАГАЛЬНОДОСТУПНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

   Гранатуров, В.М.; Литовченко, И.В.; Орлова, О.В.; Гранатуров, В.М.; Литовченко, І.В.; Орлова, О.В.; Granaturov, V.M.; Litovchenko, I.V.; Orlova, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2004)
   Обґрунтовується система моделей визначення витрат операторів, які надають загальнодоступні послуги за різних умов їх надання, з метою установлення розміру відшкодування збитків операторам звязку від надання цих послуг. The ...
  • АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЗВ"ЯЗКУ 

   Гранатуров, В.М.; Літовченко, І.В.; Гранатуров, В.М.; Литовченко, И.В.; Granaturov, V.M.; Litovchenko, I.V. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2005)
   Запорука успішного функціонування як окремих виробництв і галузей, так і в цілому економіки будь-якої країни — наявність ефективного господарського механізму управління. Ідеться про систему організації ведення господарства ...
  • УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МОБІЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ ЗВ'ЯЗКУ 

   Гранатуров, В.М.; Воробиенко, П.П.; Гранатуров, В.М.; Воробієнко, П.П.; Granaturov, V.M.; Vorobienko, P.P. (УНДІРТ, 2006)
   Розглянуто шляхи підвищення ефективності системи планування діяльності операторів мобільного зв'язку шляхом побудови прогнозної моделі надходження коштів від споживачів послуг мобільного зв'язку. Рассмотрены пути повышения ...
  • ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ 

   Бурименко, Ю.И.; Burimenko, Yu.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2008)
   Рассмотрены основные проблемы экономической эффективности проектно-ориентированного развития операторов связи. Предложен обобщенный критерий оценки проектного развития, существенно расширяющий аналитические возможности для ...
  • АНАЛИЗ СТРУКТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ СЛОЖНЫХ ПРОЕКТОВ 

   Афтанюк, О.В.; Бурименко, Ю.И.; Афтанюк, О.В.; Буріменко, Ю.І.; Aftanyuk, O.V.; Burimenko, Yu.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
   Рассмотрены и решены задачи идентификации структур проектов и программ, построения формальных моделей, позволяющие осуществлять структурную оптимизацию с учетом неопределенности связей. Розглянуті та розв’язанні задачі ...
  • РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Осипов, В.М.; Осипов, В.М.; Osipov, V.M.; Шалімов, В.Д.; Шалимов, В.Д.; Shalimov, V.D. (Інститут економіки промисловості НАН України, 2009)
   Сучасні процеси структурних глобальних трансформацій змінюють умови розвитку України, потребують суттєвого переосмислення концептуальних підходів до вирішення проблем економічного розвитку країни. Метою дослідження є пошук ...
  • МОДЕЛЬ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

   Копитін, Ю.В.; Kopytin, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   В статті акцентовано увагу на швидкі тенденції зростання обсягів цифрової інформації, розкривається сутність і важливість страхування як одного із варіантів обробки ризиків та економічно вигідного методу захисту інформації. ...
  • SCIENTIFIC - METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ESTIMATING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE-INVESTMENT DEVELOPMENT PROGRAM OF COMMUNICATIONS PROVIDER 

   Бурименко, Ю.И.; Бабур, И.П.; Буріменко, Ю.І.; Бабур, І.П.; Burimenko, Yu.I.; Babur, I.P. (Одеса, 2010)
   The prospect of future research consists in studying the effect of service market vagueness factors on the program efficiency indices. Перспектива будущего исследования заключается в изучении влияния факторов неопределенности ...
  • ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ПОТЕНЦІАЛ ОПЕРАТОРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ" 

   Гранатуров, В.М.; Коляденко, В.А.; Проценко, М.Б.; Гранатуров, В.М.; Коляденко, В.А.; Проценко, М.Б.; Granaturov, V.M.; Koljdenko, V.A.; Protsenko, M.B. (ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2013)
   Визначено існуючі проблеми, щодо системи визначень поняття «потенціал» у економічній сфері, сформульовано вихідні науково-методичні передумови їх вирішення, наведено, отримане, з використанням цих передумов, визначення ...
  • ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ НАСТУПНИХ ПОКОЛІНЬ 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (Донецький національний технічний університет, 2014)
   Показано, що бурхливий розвиток телекомунікаційних технологій суттєво змінює ринок, призводить до появи нових його учасників, перерозподілу доходів, зміни бізнес-моделей. Однак, економічна наука не встигає своєчасно та ...
  • МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ВИТРАТ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Михайлова, Л.В.; Михайлова, Л.В.; Michailova, L.V. (Хмельницький національний університет, 2014)
   Запропоновано підхід до оцінки витрат на забезпечення інформаційної безпеки, який дозволяє побудувати залежності цих витрат від рівня захисту, що є першим кроком на шляху до вирішення проблеми вибору оптимального з ...
  • DETERMINATION OF TARIFFS FOR TELECOMMUNICATION SERVICES ON THE BASIS OF COST SIMULATION MODELLING 

   Granaturov, V.M.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Kaptur, V.A.; Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Politova, I.V.; Політова, І.В.; Политова, И.В. (Institute of Society Transformation, 2015)
   The proposed approach to determination of tariffs for telecommunication services allows taking into account nature and specific characteristics of each services and conditions of providing, in contrast to existing. The ...
  • УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Крупська, В.О.; Крупская, В.О.; Krupska, V.O. (Хмельницький національний університет, 2015)
   Розглянуто шляхи та напрямки удосконалення теоретико-методологічних та прикладних аспектів аналізу інноваційного потенціалу підприємств, метою якого є підвищення обґрунтованості й ефективності управлінських рішень, ...
  • ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІТ-АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ 

   Зернова, С.П.; Зернова, С.П.; Zernova, S.P.; Новохацький, Д.І.; Новохацкий, Д.И.; Novohatskiy, D.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Нова стратегія розвитку інформаційних технологій компанії випливає з оптимізації фінансових затрат за умови підтримки нових напрямків бізнесу для забезпечення технологічного паритету з конкурентами та покращення показників ...
  • МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ВИБОРУ РИНКІВ ПРИВАБЛИВИХ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА 

   Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Буякова, В.Ю.; Буякова, В.Ю.; Buiakova, V.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   В умовах розвиненої конкуренції успішна діяльність підприємства значною мірою залежить від правильного вибору ринку. Тому проблемі аналізу та вибору ринку, який є найбільш привабливим з точки зору цілей та можливостей ...
  • СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ: PRO ET CONTRA 

   Гранатуров, В.М.; Кораблинова, И.А.; Гранатуров, В.М.; Кораблінова, І.А.; Granaturov, V.M.; Korablinova, I.A. (Хмельницький національний університет, 2016)
   Целью исследования является анализ возможности и целесообразности использования современных концепций развития предприятий для формирования и реализации их конкурентных стратегий в новых условиях деятельности. На примере ...
  • DETERMINATION OF TARIFFS ON TELECOMMUNICATION SERVICES BASED ON MODELING THE COST OF THEIR PROVIDING: METHODOLOGICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF APPLICATION 

   Granaturov, V.M.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Kaptur, V.A.; Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Politova, I.V.; Політова, І.В.; Политова, В.А. (Institute of Society Transformation, 2016)
   The article deals with the main methodological and practical aspects of determination and application tariffs on telecommunication services by using the method developed by the authors. Its core is a model of service ...
  • СУЩНОСТЬ КОУЧИНГА И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

   Кузнецова, М.А.; Кузнєцова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Десова, М.А.; Десова, М.А.; Desova, M.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   В современных условиях развития общества, характеризуемых на мировом уровне процессом становления информационного этапа его развития, происходит существенное усиление конкурентной борьбы. Конкуренция сегодня охватывает не ...
  • КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ КОМПАНІЇ 

   Калінчак, О.В.; Калинчак, О.В.; Kalinchak, O.V.; Кордяк, С.В.; Кордяк, С.В.; Kordyak, S.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   В сучасних ринкових умовах господарювання неможливо уявити організацію, яка діє на ринку і не має на меті отримання прибутку і збільшення рентабельності виробничої та комерційної діяльності. Господарів підприємств хвилюють ...