Recent Submissions

 • DETERMINATION OF TARIFFS FOR TELECOMMUNICATION SERVICES ON THE BASIS OF COST SIMULATION MODELLING 

  Granaturov, V.M.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Kaptur, V.A.; Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Politova, I.V.; Політова, І.В.; Политова, И.В. (Institute of Society Transformation, 2015)
  The proposed approach to determination of tariffs for telecommunication services allows taking into account nature and specific characteristics of each services and conditions of providing, in contrast to existing. The ...
 • DETERMINATION OF TARIFFS ON TELECOMMUNICATION SERVICES BASED ON MODELING THE COST OF THEIR PROVIDING: METHODOLOGICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF APPLICATION 

  Granaturov, V.M.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Kaptur, V.A.; Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Politova, I.V.; Політова, І.В.; Политова, В.А. (Institute of Society Transformation, 2016)
  The article deals with the main methodological and practical aspects of determination and application tariffs on telecommunication services by using the method developed by the authors. Its core is a model of service ...
 • ВПЛИВ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТУРКМЕНІСТАНУ 

  Щуровська, А.Ю.; Нурмамедова, Р.; Щуровская, А.Ю.; Нурмамедова, Р.; Shchurovska, A.Yu.; Nurmamedova, R. (Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, 2018)
  Метою статті є виявлення закономірностей розвитку телекомунікацій як комплексної сфери економіки, кореляційного взаємозв’язку з економічним зростанням Туркменістану, закономірностей споживання і макрогенерації телекомунікаційних ...
 • УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МОБІЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ ЗВ'ЯЗКУ 

  Гранатуров, В.М.; Воробиенко, П.П.; Гранатуров, В.М.; Воробієнко, П.П.; Granaturov, V.M.; Vorobienko, P.P. (УНДІРТ, 2006)
  Розглянуто шляхи підвищення ефективності системи планування діяльності операторів мобільного зв'язку шляхом побудови прогнозної моделі надходження коштів від споживачів послуг мобільного зв'язку. Рассмотрены пути повышения ...
 • ПОДХОДЫ К ОПТИМАЛЬНОМУ ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

  Аугустыняк, В.И.; Красовский, М.Л.; Аугустиняк, В.Й.; Красовський, М.Л.; Augustunyak, V.I.; Krasovskiy, M.L. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1998)
  Рассмотрены подходы к проектированию системы управления сетями электросвязи. Дана методика расчета сети передачи данных. Изложены требования к исходным данным и предложен порядок проектирования сети управления. Розглянуто ...
 • SCIENTIFIC - METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ESTIMATING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE-INVESTMENT DEVELOPMENT PROGRAM OF COMMUNICATIONS PROVIDER 

  Бурименко, Ю.И.; Бабур, И.П.; Буріменко, Ю.І.; Бабур, І.П.; Burimenko, Yu.I.; Babur, I.P. (Одеса, 2010)
  The prospect of future research consists in studying the effect of service market vagueness factors on the program efficiency indices. Перспектива будущего исследования заключается в изучении влияния факторов неопределенности ...
 • АНАЛИЗ СТРУКТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ СЛОЖНЫХ ПРОЕКТОВ 

  Афтанюк, О.В.; Бурименко, Ю.И.; Афтанюк, О.В.; Буріменко, Ю.І.; Aftanyuk, O.V.; Burimenko, Yu.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Рассмотрены и решены задачи идентификации структур проектов и программ, построения формальных моделей, позволяющие осуществлять структурную оптимизацию с учетом неопределенности связей. Розглянуті та розв’язанні задачі ...
 • АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЗВ"ЯЗКУ 

  Гранатуров, В.М.; Літовченко, І.В.; Гранатуров, В.М.; Литовченко, И.В.; Granaturov, V.M.; Litovchenko, I.V. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2005)
  Запорука успішного функціонування як окремих виробництв і галузей, так і в цілому економіки будь-якої країни — наявність ефективного господарського механізму управління. Ідеться про систему організації ведення господарства ...
 • КОНЦЕПЦІЯ " ЧОРНОГО ЛЕБЕДЯ": СУПЕРЕЧНОСТІ ТА ЗАСТОСОВНІСТЬ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ 

  Гранатуров, В.М.; Кораблінова, І.А.; Гранатуров, В.М.; Кораблинова, И.А.; Granaturov, V.M.; Korablinova, I.A. (Київ, міністерство економічного розвитку і торгівлі України, міністерство фінансів України та національної академії наук України, 2017)
  Розглянуто основні положення концепції "Чорного лебедя". Показано, що характер викладеного матеріалу і його аргументація не завжди є досить переконливими, часто є суперечливими, пропозиції містять "перепакування" відомих ...
 • СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ: PRO ET CONTRA 

  Гранатуров, В.М.; Кораблинова, И.А.; Гранатуров, В.М.; Кораблінова, І.А.; Granaturov, V.M.; Korablinova, I.A. (Хмельницький національний університет, 2016)
  Целью исследования является анализ возможности и целесообразности использования современных концепций развития предприятий для формирования и реализации их конкурентных стратегий в новых условиях деятельности. На примере ...
 • МОДЕЛЮВАННЯ ВИТРАТ ОПЕРАТОРІВ ПРИ НАДАННІ ЗАГАЛЬНОДОСТУПНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

  Гранатуров, В.М.; Литовченко, И.В.; Орлова, О.В.; Гранатуров, В.М.; Литовченко, І.В.; Орлова, О.В.; Granaturov, V.M.; Litovchenko, I.V.; Orlova, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2004)
  Обґрунтовується система моделей визначення витрат операторів, які надають загальнодоступні послуги за різних умов їх надання, з метою установлення розміру відшкодування збитків операторам звязку від надання цих послуг. The ...
 • МОДЕЛЬ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

  Копитін, Ю.В.; Kopytin, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  В статті акцентовано увагу на швидкі тенденції зростання обсягів цифрової інформації, розкривається сутність і важливість страхування як одного із варіантів обробки ризиків та економічно вигідного методу захисту інформації. ...
 • ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ 

  Бурименко, Ю.И.; Burimenko, Yu.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2008)
  Рассмотрены основные проблемы экономической эффективности проектно-ориентированного развития операторов связи. Предложен обобщенный критерий оценки проектного развития, существенно расширяющий аналитические возможности для ...
 • ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ПОТЕНЦІАЛ ОПЕРАТОРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ" 

  Гранатуров, В.М.; Коляденко, В.А.; Проценко, М.Б.; Гранатуров, В.М.; Коляденко, В.А.; Проценко, М.Б.; Granaturov, V.M.; Koljdenko, V.A.; Protsenko, M.B. (ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2013)
  Визначено існуючі проблеми, щодо системи визначень поняття «потенціал» у економічній сфері, сформульовано вихідні науково-методичні передумови їх вирішення, наведено, отримане, з використанням цих передумов, визначення ...