Recent Submissions

 • УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МОБІЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ ЗВ'ЯЗКУ 

  Гранатуров, В.М.; Воробиенко, П.П.; Гранатуров, В.М.; Воробієнко, П.П.; Granaturov, V.M.; Vorobienko, P.P. (УНДІРТ, 2006)
  Розглянуто шляхи підвищення ефективності системи планування діяльності операторів мобільного зв'язку шляхом побудови прогнозної моделі надходження коштів від споживачів послуг мобільного зв'язку. Рассмотрены пути повышения ...
 • ПОДХОДЫ К ОПТИМАЛЬНОМУ ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

  Аугустыняк, В.И.; Красовский, М.Л.; Аугустиняк, В.Й.; Красовський, М.Л.; Augustunyak, V.I.; Krasovskiy, M.L. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1998)
  Рассмотрены подходы к проектированию системы управления сетями электросвязи. Дана методика расчета сети передачи данных. Изложены требования к исходным данным и предложен порядок проектирования сети управления. Розглянуто ...
 • SCIENTIFIC - METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ESTIMATING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE-INVESTMENT DEVELOPMENT PROGRAM OF COMMUNICATIONS PROVIDER 

  Бурименко, Ю.И.; Бабур, И.П.; Буріменко, Ю.І.; Бабур, І.П.; Burimenko, Yu.I.; Babur, I.P. (Одеса, 2010)
  The prospect of future research consists in studying the effect of service market vagueness factors on the program efficiency indices. Перспектива будущего исследования заключается в изучении влияния факторов неопределенности ...
 • АНАЛИЗ СТРУКТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ СЛОЖНЫХ ПРОЕКТОВ 

  Афтанюк, О.В.; Бурименко, Ю.И.; Афтанюк, О.В.; Буріменко, Ю.І.; Aftanyuk, O.V.; Burimenko, Yu.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Рассмотрены и решены задачи идентификации структур проектов и программ, построения формальных моделей, позволяющие осуществлять структурную оптимизацию с учетом неопределенности связей. Розглянуті та розв’язанні задачі ...
 • АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЗВ"ЯЗКУ 

  Гранатуров, В.М.; Літовченко, І.В.; Гранатуров, В.М.; Литовченко, И.В.; Granaturov, V.M.; Litovchenko, I.V. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2005)
  Запорука успішного функціонування як окремих виробництв і галузей, так і в цілому економіки будь-якої країни — наявність ефективного господарського механізму управління. Ідеться про систему організації ведення господарства ...
 • КОНЦЕПЦІЯ " ЧОРНОГО ЛЕБЕДЯ": СУПЕРЕЧНОСТІ ТА ЗАСТОСОВНІСТЬ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ 

  Гранатуров, В.М.; Кораблінова, І.А.; Гранатуров, В.М.; Кораблинова, И.А.; Granaturov, V.M.; Korablinova, I.A. (Київ, міністерство економічного розвитку і торгівлі України, міністерство фінансів України та національної академії наук України, 2017)
  Розглянуто основні положення концепції "Чорного лебедя". Показано, що характер викладеного матеріалу і його аргументація не завжди є досить переконливими, часто є суперечливими, пропозиції містять "перепакування" відомих ...
 • СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ: PRO ET CONTRA 

  Гранатуров, В.М.; Кораблинова, И.А.; Гранатуров, В.М.; Кораблінова, І.А.; Granaturov, V.M.; Korablinova, I.A. (Хмельницький національний університет, 2016)
  Целью исследования является анализ возможности и целесообразности использования современных концепций развития предприятий для формирования и реализации их конкурентных стратегий в новых условиях деятельности. На примере ...
 • МОДЕЛЮВАННЯ ВИТРАТ ОПЕРАТОРІВ ПРИ НАДАННІ ЗАГАЛЬНОДОСТУПНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

  Гранатуров, В.М.; Литовченко, И.В.; Орлова, О.В.; Гранатуров, В.М.; Литовченко, І.В.; Орлова, О.В.; Granaturov, V.M.; Litovchenko, I.V.; Orlova, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2004)
  Обґрунтовується система моделей визначення витрат операторів, які надають загальнодоступні послуги за різних умов їх надання, з метою установлення розміру відшкодування збитків операторам звязку від надання цих послуг. The ...
 • МОДЕЛЬ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

  Копитін, Ю.В.; Kopytin, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  В статті акцентовано увагу на швидкі тенденції зростання обсягів цифрової інформації, розкривається сутність і важливість страхування як одного із варіантів обробки ризиків та економічно вигідного методу захисту інформації. ...
 • ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ 

  Бурименко, Ю.И.; Burimenko, Yu.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2008)
  Рассмотрены основные проблемы экономической эффективности проектно-ориентированного развития операторов связи. Предложен обобщенный критерий оценки проектного развития, существенно расширяющий аналитические возможности для ...
 • ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ПОТЕНЦІАЛ ОПЕРАТОРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ" 

  Гранатуров, В.М.; Коляденко, В.А.; Проценко, М.Б.; Гранатуров, В.М.; Коляденко, В.А.; Проценко, М.Б.; Granaturov, V.M.; Koljdenko, V.A.; Protsenko, M.B. (ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2013)
  Визначено існуючі проблеми, щодо системи визначень поняття «потенціал» у економічній сфері, сформульовано вихідні науково-методичні передумови їх вирішення, наведено, отримане, з використанням цих передумов, визначення ...