Now showing items 1-1 of 1

    • ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРІОРИТЕТІВ НА ЧАС ОЧІКУВАННЯ ПАКЕТІВ В ОДНОКАНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ 

      Ложковський, А.Г.; Голубенко, В.В.; Ложковский, А.Г.; Голубенко, В.В.; Lozhkovskyi, A.G.; Golubenko, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
      У мультисервісних пакетних мережах зв’язку в залежності від типу служби (сервісу) необхідні певні характеристики якості обслуговування її трафіка. Для цього з метою регулювання трафіка різних служб широко застосовується ...