Now showing items 1-1 of 1

    • СИНТЕЗ НЕОДНОРОДНЫХ ИЗОИМПЕДАНСНЫХ СРЕД 

      Князь, А.И.; Князь, А.І.; Knyaz, A.I. (УНДІРТ, 1995)
      Запропоновано метод синтезу неоднорідних ізоімпедансних середовищ на вимогу підвищення спрямованості випромінювання антен, а також розглянуто дію хвильового пучка на таке середовище. Предложен метод синтеза неоднородных ...