Now showing items 1-20 of 145

  • ABOUT THE TRANSFORMATION OF THE ORGANIZATIONAL MANAGEMENT STRUCTURE OF ENTERPRISES 

   Orlov, V.M.; Obodovskyi, Yu.V.; Орлов, В.М.; Ободовський, Ю.В.; Орлов, В.Н.; Ободовский, Ю.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   The article contains a theoretical analysis of the content of the organizational structure of management concept. It is shown that the structure of each enterprise is unique, but, a considerable variety of structures ...
  • NEW DIFFERENTIAL SIGNAL-CODE CONSTRUCTIONS WITH INTERNAL CPM SIGNALS 

   Banket, V.L.; Manakov, S.Yu.; Банкет, В.Л.; Манаков, С.Ю. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   In the article the algorithm and programs for the exhaustive search of differential signalcode constructions (DSCC) for slow fading channels are developed. The generating polynomials of optimal codes are found. A methodology ...
  • АКТУАЛЬНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

   Франчук, О.П.; Франчук, О.П.; Franchuk, O.P.; Петрашевська, А.Д.; Петрашевская, А.Д.; Petrashevska, A.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Досліджується вплив системи управління якістю телекомунікаційних послуг на виробничу діяльність телекомунікаційних підприємств.
  • АНАЛИЗ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В УКРАИНЕ 

   Спильная, Н.П.; Хирных, Л.Б.; Спільна, Н.П.; Хірних, Л.Б.; Spilna, N.P.; Khirnykh, L.B. (УНДІРТ, 1995)
   В статье рассматриваются вопросы экономической сущности налогов, виды и функции налогов и особенности налоговой системы в Украине и за рубежом. У статті розглядаються питання економічної сутності податків, види та функції ...
  • АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ В ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ УКРАИНЫ 

   Князева, Н.А.; Князева, Е.А.; Князєва, Н.О.; Князєва, О.А.; Knyazeva, N.A.; Knyazeva, E.A. (УНДІРТ, 2005)
   В статье приводятся результаты анализа состояния новых Интернет-услуг в почтовой связи Украины, а также рассматриваются основные направления их дальнейшего развития. У статті наводяться результати аналізу стану нових ...
  • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Чеснокова, Н.В.; Чеснокова, Н.В.; Chesnokova, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   З розвитком Інтернет-технологій потреба людей у пересилці листів скоротилася, як і потреба у передплаті на газети або журнали, оскільки це все можна знайти в Інтернеті. Навіть додаткова послуга оплати послуг через касу ...
  • АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО ТА ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Олійник, В.Ю.; Олейник, В.Ю.; Oliynik, V.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Важливим елементом будь-якої країни є банківська система, тому діяльність комерційних банків повинна бути ефективною, оскільки вона пов'язана із усіма секторами і галузями господарства. У своїй практичній діяльності установи ...
  • АНАЛІЗ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ З УРАХУВАННЯМ РЕКОМЕНДАЦІЙ МСЕ 

   Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Новицька, С.С.; Новицкая, С.С.; Novitskaya, S.S. (Одеський національний політехнічний університет, 2014)
   Проведено загальний огляд методів тарифоутворення на телекомунікаційні послуги, що використовуються операторами різних країн світу та визначено витратно-орієнтований підхід, як найбільш доцільний та затребуваний серед ...
  • АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Федоза, Г.А.; Федоза, Г.А.; Fedoza, G.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Входження економіки України в міжнародну систему ринкового господарства вимагає підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств зв’язку на світовому ринку, а аналіз діяльності є необхідною складовою системи ...
  • АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ «ОЩАДБАНКУ» 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Казакова, О.І.; Казакова, О.И.; Kazakova, O.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Фінансова стійкість характеризується неоднозначністю діяльності організації. Її слід розуміти як здатність нарощувати досягнутий рівень ділової активності і ефективності бізнесу, гарантуючи при цьому платоспроможність, ...
  • БАГАТОФАКТОРНИЙ КРИТЕРІЙ ЯКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, E.A. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2007)
   У статти розглянуто критерій якості телекомунікаційних послуг В статье рассмотрен критерий качества телекоммуникационных услуг
  • ВЕКТОРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Розглянуто передумови переходу сфери зв'язку та інформатизації до сталого типу розвитку. Запропоновано низку найбільш актуальних векторів, які в змозі забезпечити сталий розвиток сфери у контексті загального розвитку держави.
  • ВЗАИМОСВЯЗЬ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ УКРАИНЫ «О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

   Хирных, Л.Б.; Потапова-Синько, Н.Е.; Борщ, М.В.; Хірних, Л.Б.; Потапова-Сінько, Н.Е.; Борщ, М.В.; Hirnuh, L.B.; Potapova-Sinko, N.E.; Borsch, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1998)
   Цель работы - пояснить взаимосвязь бухгалтерского и налогового учетов прибыли по «методу начислений». В работе рассмотрены методы учета прибыли и расчетов с бюджетом по НДС в периоде, предшествовавшем введению Закона ...
  • ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

   Орлов, В.Н.; Князева, Е.А.; Князев, А.А.; Орлов, В.М.; Князєва, О.А.; Князєв, О.А.; Orlov, V.N.; Knyazeva, E.A.; Knyazev, A.A. (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2015)
   Визначено основні проблеми, які виникають під час впрова- дження інноваційного проекту «Електронний уряд». Наведено основні види ефективності, яка існує в процесі реалізації цього проекту, а саме економічна, науково-технічна, ...
  • ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА В УКРАИНЕ 

   Терешко, Ю.В.; Терешко, Ю.В.; Tereshko, Yu.V.; Дуков, Г.І.; Дуков, Г.И.; Dukov, G.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   Рынок труда является сложным и динамичным составным элементом рыночной экономической системы Украины. Его состояние напрямую зависит от общей экономической ситуации, развития предпринимательства, а также от стремления ...
  • ВЛИЯНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В УКРАИНЕ 

   Потапова-Синько, Н.Е.; Потапова-Сінько, Н.Е.; Potapova-Sinko, N.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
   В статье приводится влияние некоторых изменений в системе налогообложения в Украине на результаты деятельности предприятий связи. У статті наводиться вплив деяких змін у системі оподаткування в Україні на результати ...
  • ВПЛИВ КРИЗИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

   Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, E.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   Наведено основні причини та наслідки кризи в діяльності підприємств сфери зв’язку та інформатизації. Запропоновано для подолання кризових явищ удаватися до сценарного планування. Наведено сценарні плани, які ураховують ...
  • ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ В ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

   Князєва, О.А.; Новицька, С.С.; Князева, Е.А.; Новицкая, С.С.; Knyazeva, E.A.; Novitskaya, S.S. (Харків, 2014)
   Мета статті полягає у визначенні шляхів оптимізації організаційної структури великого підприємства шляхом впровадження відділу контролінгу задля підвищення його конкурентоспроможності на ринку (на прикладі державного ...
  • ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

   Ожинська, Т.В.; Ожинская, Т.В.; Ozhynska, T.V.; Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   У зв‘язку з необхідністю структурної перебудови, на даному етапі, економіки України, особливо важливого значення набуває процес активізації інвестиційної діяльності. На практиці усі етапи росту економіки були зумовлені ...
  • ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ 

   Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Новицька, C.C.; Новицкая, С.С.; Novytska, S.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   В роботі розглянуто соціальну і економічну ефективність дистанційної освіти, визначено роль інфокомунікацій при організації дистанційного навчання зокрема в економічній освіті.