Now showing items 1-1 of 1

    • СУЧАСНІ СКЛАДОВІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

      Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Кривцова, О.Б.; Кривцова, О.Б.; Kryvtsova, O.B. (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2016)
      У статті розглянуто існуючи підходи до трактування терміну «людський капітал» та наведено власне бачення цього терміну. Доведена необхідність уведення до переліку складових людського капіталу емоційного чиннику. Запропоновано ...