Recent Submissions

 • КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

  Толкачова, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V.; Бухаріна, Х.К.; Бухарина, Х.К.; Bukharina, H.K. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  У тезах розглядається сутність корпорації і корпоративного управління, основні принципи корпоративного управління для ефективної діяльності корпорації.
 • ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ СТРУКТУР ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

  Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Князєв, А.А.; Князев, А.А.; Knyazev, A.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Рассмотрены вопросы развития в Украине проекта Электронное правительство. Предложены подходы к определению социально-экономического эффекта от функционирования данного проекта. Выделены индикаторы и результирующие показатели ...
 • ПЛАНУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Федоркіна, І.Ю.; Федоркина, И.Ю.; Fedorkina, I.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Розглянуто питання необхідності технологічного оновлення матеріальної бази телекомунікаційного оператора. Запропоновано підхід до визначення потреби у інноваційному оновленні технічного оснащення телекомунікаційних підприємств ...
 • ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ В ДІЯЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРІВ ЗВ`ЯЗКУ 

  Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V.; Жаданова, Ю.О.; Жаданова, Ю.О.; Zhadanova, Yu.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  У докладі розглядається система контролінгу в управлінні підприємством зв`язку, яка спрямована на своєчасне виявлення та використання нових резервів і на прийняття рішень для подолання кризових ситуацій.
 • ОСОБЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

  Толкачева, Г.В.; Толкачова, Г.В.; Tolkachova, G.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  У тезах розглядається особливості ефективного корпоративного управління на підприємстві.
 • ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

  Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Орлик, В.С.; Орлик, В.С.; Orlyk, V.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В рыночной системе хозяйствования предприятие подвержено постоянным, во многом противоречивым изменениям и воздействиям. В дополнение к этому для украинских условий характерна еще и неустойчивость законодательства. Такие ...
 • ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ 

  Грицуленко, С.І.; Грицуленко, С.И.; Griculenko, S.I.; Булат, Г.; Булат, Г.; Bulat, G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  У доповіді позначено місце інтелектуальних активів в постіндустріальній моделі розвитку, проаналізовано їх особливості в умовах формування економіки знань.
 • ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

  Грицуленко, С.І.; Грицуленко, С.И.; Griculenko, S.I.; Ащі, Н.; Ащи, Н.; Ashchi, N. (ОНАЗ імені О.С. Попова, 2014)
  У доповіді позначено місце людського капіталу в інноваційній економіці, проаналізовано його сутність та окремі напрями створення і збереження.
 • ТАРИФОУТВОРЕННЯ В СФЕРІ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ НОВОГО ПОКОЛІННЯ 

  Князєва, Н.О.; Князева, Н.А.; Knyazeva, N.O.; Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V. (Одеський національний морський університет, 2009)
  Запропоновано методичний підхід до розрахунку тарифів на послуги мобільного зв’язку нового покоління, який використовує формулу «витрати+». Собівартість послуг розраховується в межах кожної групи послуг, для якої визначаються ...
 • НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ СФЕРІ 

  Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Яцкевич, І.В.; Яцкевич, И.В.; Yatskevych, I.V.; Ковальчук, О.Г.; Ковальчук, О.Г.; Kovalchuk, O.G. (Одеський національний морський університет, 2009)
  Розглянуто значущість і завдання бізнес-інкубатора та його вплив на розвиток малого підприємництва в телекомунікаційній сфері. Обґрунтовано створювання бізнес-інкубаторів на регіональному рівні як одного з напрямків розвитку ...
 • ІНТЕРНЕТ-ПОСЛУГА ЯК ЗАГАЛЬНОДОСТУПНА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА ПОСЛУГА ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ЯКІСНІ ОСОБЛИВОСТІ 

  Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Зяблов, С.В.; Зяблов, С.В.; Ziablov, S.V.; Кузнєцова, О.В.; Кузнецова, О.В.; Kuznetsova, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  У роботі досліджується сутність поняття «Інтернет-послуга» як загальнодоступна телекомунікаційна послуга для сільських населених пунктів України та її якісні особливості.
 • ПІДХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Булат, А.Б.; Булат, А.Б.; Bulat, A.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Обґрунтовано необхідність формування відповідного мотиваційного середовища для розвитку людського капіталу як чинника підвищення ефективності діяльності підприємства. Запропоновано підходи до проведення мотиваційного ...
 • ТЕОРЕТИКО- МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ВІРТУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

  Голосюк, М.Л.; Голосюк, М.Л.; Holosiuk, M.L.; Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  У сучасній «інформаційній» економіці одним з ключових чинників конкурентоспроможності є швидкість реакції на оперативні ринкові зміни. Розвиток інформаційних технологій, зміни конкурентної ситуації на ринку і все більш ...
 • КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ УКРАИНЫ И В МИРЕ 

  Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  В докладе анализируются тенденции развития мобильной связи и конкурентоспособность операторов мобильной связи.
 • ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ 

  Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M.; Новицька, C.C.; Новицкая, С.С.; Novytska, S.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  В роботі розглянуто соціальну і економічну ефективність дистанційної освіти, визначено роль інфокомунікацій при організації дистанційного навчання зокрема в економічній освіті.
 • СКЛАДОВІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A.; Шамін, М.В.; Шамин, М.В.; Shamin, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Розглянуто існуючи підходи та власне бачення терміну «людський капітал». Доведена необхідність уведення до переліку складових людського капіталу емоційного чиннику, запропоновано його змістовне наповнення.
 • СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ ЯК БАЗОВА СТРАТЕГІЯ 

  Князєва, О.А.; Князева, Е.А.; Knyazeva, O.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Проведено аналіз тенденцій розвитку поштового зв’язку у взаємозв’язку із розвитком економіки країни. Обґрунтовано недоцільність застосування підприємствами поштового зв’язку стратегії скорочення. Запропоновано в якості ...
 • СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОПЕРАТОРА ЗВ’ЯЗКУ 

  Дузяк, Н.М.; Дузяк, Н.М.; Duziak, N.M.; Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Розглядаються складові механізму управління персоналом сучасного оператора зв'язку в умовах побудови інформаційного суспільства. Проведено аналіз методів і підходів до мотивації трудової діяльності та визначено їх особливості. ...
 • ШЛЯХИ РОЗБУДОВИ ВІТЧИЗНЯНИХ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

  Врублевський, Д.Р.; Врублевский, Д.Р.; Vrublevskyi, D.R.; Орлов, В.М.; Орлов, В.Н.; Orlov, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  У даній статті розглянуті основи створення, функціонування, механізм управління неприбуткових організацій в Україні, їх особливості та розвиток.
 • ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ УКРАИНЫ 

  Банкет, Н.В.; Банкет, Н.В.; Banket, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  В докладе рассматривается инвестиционная привлекательность операторов мобильной связи.

View more