Recent Submissions

 • МОДЕЛЬ ВИБОРУ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ 

  Тарасов, О.Г.; Тарасов, О.Г.; Tarasov, O.G.; Попов, Р.О.; Попов, Р.О.; Popov, R.O.; Клочков, В.В.; Клочков, В.В.; Klochkov, V.V.; Пономарьова, М.А.; Пономарёва, М.А.; Ponomarova, М.А.; Лаврека, К.Д.; Лаврека, К.Д.; Lavreka, K.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі аналізуються проблеми забезпечення якості функціонування сучасних мереж зв’язку, досліджуються принципи створення систем моніторингу та пропонується модель вибору системи моніторингу, яка відповідає вимогам замовника.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ СТВОРЕННЯ ЧАТ-БОТІВ ДЛЯ ВЕБ-САЙТУ 

  Степанов, Є.В.; Степанов, Е.В.; Stepanov, Ye.V.; Шулакова, К.С.; Шулакова, К.С.; Shulakova, K.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У роботі формулюються завдання для яких може використовуватися чат-бот, аналізуються варіанти створення віртуального асистента, представляється покроковий алгоритм роботи чат-бота з боку користувача. Досліджується мови ...
 • ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ СИЛОВИХ ВІДОМСТВ 

  Селюкін, Є.О.; Селюкин, Е.О.; Seliukin, Ye.O.; Рудницька, Т.Л.; Рудницкая, Т.Л.; Rudnytska, T.L.; Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі досліджується питання проектування корпоративних інформаційних мереж силових структур. Проведено аналіз вимог до подібних мереж, та запропонована схема організації подібної мережі.
 • ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ 

  Преображенський, М.М.; Преображенский, М.М.; Preobrazhenskyi, М.М.; Лаврека, К.Д.; Лаврека, К.Д.; Lavreka, K.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі аналізується процес впровадження систем електронного документообігу на підприємствах.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ВИКОРИСТАННЯ БІОМЕТРИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

  Падалка, Р.О.; Падалка, Р.О.; Padalka, R.O.; Васильчук, Т.М.; Васильчук, Т.М.; Vasylchuk, Т.М.; Бережнюк, І.О.; Бережнюк, И.О.; Berezhniuk, I.O.; Трофименко, Д.Д.; Трофименко, Д.Д.; Trofymenko, D.D.; Лаврека, К.Д.; Лаврека, К.Д.; Lavreka, K.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі досліджуються перспективи використання біометричних технологій у різних сферах, визначаються їх переваги. Проведено порівняльний аналіз характеристик різних біометричних ідентифікаторів та розглядається можливість ...
 • АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ТЕСТУВАННЯ WEB-ДОДАТКІВ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

  Мунтян, Д.А.; Мунтян, Д.А.; Muntian, D.A.; Шулакова, К.С.; Шулакова, К.С.; Shulakova, K.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі виявляються критерії за якими тестуються web-додатки для закладів вищої освіти. На основі цих критеріїв розробляється алгоритм тестування web-додатків, який дозволяє виявляти помилки та недоліки за допомогою чого ...
 • АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ «РОЗУМНА БУДІВЛЯ» ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА «ІНТЕРХІМ» 

  Лутай, В.О.; Лутай, В.О.; Lutai, V.O.; Шулакова, К.С.; Шулакова, К.С.; Shulakova, K.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У роботі аналізуються варіанти впровадження системи автоматизації для підприємства, пропонується спосіб об’єктивного вибору системи відповідно до вимог замовника.
 • РОЗРОБКА РОЗПОДІЛЕНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА З ЗАХИЩЕНОЮ ВІДДАЛЕНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ ФІЛІЙ 

  Ламаш, Є.О.; Ламаш, Е.О.; Lamash, Ye.O.; Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В даній роботі розглядаються питання створення розподіленої інформаційної інфраструктури комерційного підприємства з центральним офісом та філіями, які розташовані на значній відстані від центрального офісу. Досліджені і ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ВАРІАНТІВ ТА РОЗРОБКА ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ ДЛЯ ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ "ЛЕГІОН" 

  Кушнір, В.В.; Кушнир, В.В.; Kushnir, V.V.; Шулакова, К.С.; Шулакова, К.С.; Shulakova, K.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі досліджуються варіанти створення Інтернет-магазину компанії, який буде реалізовано за допомогою новітніх методів розробки та сучасних технологій. Розглядаються переваги створення Інтернет-магазину, виконується ...
 • АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА ПРОМИСЛОВОГО ТИПУ 

  Гречанюк, К.В.; Гречанюк, К.В.; Hrechaniuk, К.В.; Шулакова, К.С.; Шулакова К.С.; Shulakova, K.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У роботі аналізуються варіанти впровадження системи контролю й управління доступом та виявляються які фактори використовуються для її створення. Оцінюються переваги та недоліки оптимального рішення для впровадження системи ...
 • ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МЕРЕЖЕВОЇ ФАБРИКИ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ 

  Горбачов, В.Ю.; Горбачев, В.Ю.; Horbachov, V.Yu.; Колганова, К.М.; Колганова, К.М.; Kolhanova, К.М.; Довгуцький, В.О.; Довгуцкий, В.О.; Dovhutskyi, V.O.; Мазур, Я.С.; Мазур, Я.С.; Mazur, Ya.S.; Шулакова, К.С.; Шулакова К.С.; Shulakova, K.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі досліджується використання технології мережевої фабрики для проектування сучасних корпоративних мереж.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ, НЕОБХІДНИХ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ 

  Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V.; Ковалишин, І.В.; Ковалишин, И.В.; Kovalyshyn, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі визначені головна мета та ключові цілі системи безпеки банківської установи. Проаналізовані задачі системи безпеки. Основну увагу зосереджено на дослідженні механізмів захисту інформації, необхідних при взаємодії ...
 • СТВОРЕННЯ УЗАГАЛЬНЕНОЇ ХМАРНОЇ АРХІТЕКТУРИ МЕРЕЖІ ОПЕРАТОРА ЗВ'ЯЗКУ НА ОСНОВІ SDN 

  Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V.; Драговоз, А.В.; Драговоз, А.В.; Drahovoz, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі проведено дослідження ключових складових архітектури системи адміністрування та оркестрації функцій NFV в мережі SDN. Розглянуті базові підсистеми узагальненої хмарної архітектури мережі оператора зв'язку на основі ...
 • АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ БІОМЕТРИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КОНЦЕПЦІЇ «РОЗУМНЕ МІСТО» 

  Брамський, О.О.; Брамский, О.О.; Bramskyi, О.О.; Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsarov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі розглядаються загрози, які властиві система «Розумне місто», досліджуються механізми протидії цим загрозам. Надається оцінка можливостей використання біометричних технологій у рамках концепції «Розумне місто».
 • СИСТЕМА SERVICE-DESK В ЯКОСТІ ІНСТРУМЕНТУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ, ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

  Ткачук, О.О.; Ткачук, О.О.; Tkachuk, О.О.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Стрімкий темп розвитку промисловість мала в ХІХ-ХХ сторіччах за рахунок впровадження робочих машин і механізмів. Забезпечити розвиток промисловості в ХХІ сторіччі може тільки впровадження іноваційних ІТ технологій та ...
 • СИСТЕМА SERVICE-DESK ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ ІТ ДЕПАРТАМЕНТУ КОМПАНІЇ 

  Ткачук, О.О.; Ткачук, О.О.; Tkachuk, О.О.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В сучасному світі сфера ІТ дуже стрімко розвивається і заполоняє всі сфери людьської діяльності. Паралельно розвиваються ІТ-департаменти, що підтримують ту чи іншу ІТ інфрраструктуру. Змінюється підхід до вирішення тривіальних ...
 • ПРИЧИНИ ПЕРЕХОДУ НА SD-WAN ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗГОРТАННЯ 

  Замега, М.О.; Замега, М.О.; Zameha, М.О.; Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В роботі проводиться аналіз причин, які спонукають великі територіально розподілені підприємства задуматися про необхідність трансформації корпоративної мережі під сучасні вимоги, за допомогою технології SD-WAN. Описуються ...
 • АНАЛІЗ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДОСТУПУ ДО ВІДЕО КОНТЕНТУ 

  Двойних, Д.О.; Двойных, Д.О.; Dvoinykh, D.O.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Дається аналіз мережевих технологій доступу до відео контенту та визначається найбільш оптимальний з точки зору оператора зв'язку способу його доставки з використанням безпроводових мереж.
 • ВПЛИВ ПРОТОКОЛУ IPSEC НА ПРОДУКТИВНІСТЬ МЕРЕЖІ ПІД ЧАС ПЕРЕДАВАННЯ ТРАФІКУ МЕРЕЖЕВИХ ЗАСТОСУНКІВ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ 

  Григорович, А.В.; Григорович, А.В.; Hryhorovych, A.V.; Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  У роботі надаються результати експериментального дослідження виконаного за допомогою GNS3. Досліджувався вплив використання протоколу IPSec на продуктивність IP-мережі під час передавння трафіку застосунків реального часу. ...
 • АЛГОРИТМ ВИБОРУ УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ 

  Юдіна-Кукленко, М.О.; Юдина-Кукленко, М.О.; Yudina-Kuklenko, М.О.; Вагілевич, Я.Я.; Вагилевич, Я.Я.; Vahilevych, Ya.Ya.; Дімов, І.П.; Димов, И.П.; Dimov, I.P.; Полозюк, М.Я.; Полозюк, М.Я.; Poloziuk, M.Ya.; Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  У роботі аналізується процес проектування сучасних інформаційних мереж. Пропонується алгоритм обґрунтованого вибору апаратних компонентів інформаційної мережі та демонструється принцип його роботи на прикладі.

View more