Recent Submissions

 • ДОСВІД РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ В ОДЕСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ЗВ’ЯЗКУ ІМЕНІ О.С. ПОПОВА 

  Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P.; Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V.; Глухова, О.І.; Глухова, О.И.; Gluhova, O.I.; Суліма, Л.О.; Сулима, Л.О.; Sulima, L.O. (Київський міжнародний університет, 2013)
  Розглядається практичний досвід розробки та впровадження системи управління якістю підготовки фахівців з вищою освітою в Одеській національній академії зв’язку імені О.С. Попова. Запропоновані алгоритм розробки, схема ...
 • ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ 

  Воробієнко, П.П.; Воробієнко, П.П.; Vorobienko, P.P.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (Національна академія наук України, Державна установа "Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України", 2012)
  Проаналізовано тенденції в телекомунікаційній сфері, які свідчать про гальмування темпів розвитку цієї важливої інфраструктурної складової економіки України. Визначено низку невирішених проблем, які є причиною такого стану. ...
 • ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТУ В УКРАИНЕ 

  Воробиенко, П.П.; Воробієнко, П.П.; Vorobienko, P.P.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (Національна академія наук України, Державна установа "Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України", 2014)
  Продемонстрировано, что в современных условиях показателем, наиболее адекватно отображающим социально-экономическое влияние телекоммуникаций на экономическое развитие страны, является степень проникновения широкополосного ...
 • ЄДИНА СИСТЕМА ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО НЕЦІЛЬОВИХ РЕСУРСІВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

  Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobienko, P.P.; Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A.; Коляденко, В.А.; Коляденко, В.А.; Koliadenko, V.A.; Самодід, В.О.; Самодед, В.О.; Samodid, V.O. (Інститут педагогіки НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2009)
  Проведено аналіз світового досвіду обмеження доступу до нецільових ресурсів мережі Ін тернет. Розглянуто найбільш розповсюджені механізми обмеження доступу до нецільових інформацій них ресурсів мережі Інтернет. Запропоновано ...
 • PBB EFFICIENCY EVALUATION VIA COLORED PETRI NET MODELS 

  Vorobiyenko, P.P.; Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Guliaiev, K.D.; Гуляєв, К.Д.; Гуляев, К.Д.; Zaitsev, D.A.; Зайцев, Д.А.; Зайцев, Д.А.; Shmeleva, T.R.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р. (Scientific Research Publishing Inc., 2010)
  Basic components of Provider Backbone Bridge (PBB) network models were constructed: PBB interior switch, PBB edge switch—with the dynamic filling up of address tables. The modeling of PBB networks was implemented. The ...
 • COGNITIVE MONITORING IN AN INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORK OPERATION SYSTEM 

  Nikityuk, L.A.; Нікітюк, Л.А.; Никитюк, Л.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  A method for increasing the functionality of existing types of monitoring used in modern information and communication networks based on the use of cognitive technologies is proposed. Modern cognitive technologies are ...
 • УЗАГАЛЬНЕНА КЛАСИФІКАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФІЛЬТРАЦІЇ КОНТЕНТУ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

  Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011)
  Розглянуто процес одержання web-ресурсу на запит користувача з точки зору використання можливих засобів фільтрації на різних етапах проходження запиту або відповіді. Запропоновано узагальнену модель фільтрації web-контенту ...
 • IN THE FIELD OF NEXT GENERATION NETWORKS BUILDING 

  Vorobienko, P.P.; Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П. (Одеський національний політехнічний університет, 2013)
  There is provided an overview of the number of innovative technological solutions created by the scientists of A.S.Popov ONAT in the field of NGN building. In particular we consider the new telecommunication technologies ...
 • ПЕДАГОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ФІЛЬТРАЦІЇ НЕЦІЛЬОВИХ РЕСУРСІВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

  Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobienko, P.P.; Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A.; Василенко, О.А.; Василенко, О.А.; Vasylenko, O.A. (Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, 2013)
  Наведено приклад вирішення завдання регулювання пізнавальної діяльності користувачів Інтернету. Визначено педагогічні завдання, принципи, напрями та форми реалізації моделі «Безпечного Інтернету» в усіх складових системи ...
 • ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 

  Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobienko, P.P.; Гуржій, А.М.; Гуржий, А.Н.; Gurzhii, A.М.; Коляденко, В.A.; Коляденко, В.А.; Koliadenko, V.A. (Інститут педагогіки НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2014)
  Розглянуто чотири проблеми, які гальмують упровадження інформатизації в загальноосвітніх навчальних закладах, а також викладено досвід розв’язання цих проблем за рахунок залучення потенціалу вищих навчальних закладів за ...
 • МОДЕЛИ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ СИСТЕМ СВЯЗИ 

  Воробиенко, П.П.; Воробієнко, П.П.; Vorobienko, P.P.; Нечипорук, О.Л.; Нечипорук, О.Л.; Nechiporuk, O.L.; Щербина, Ю.В.; Щербина, Ю.В.; Sherbina, Yu.V. (Державний університет телекомунікацій, Київ, 2003)
  Определены основные параметры угроз информационным объектам систем передачи и обработки информации, а также приведен общий подход к построению формальной модели угроз, позволяющей осуществлять выбор функциональных услуг защиты.
 • ПОДГОТОВКА ИКТ-СПЕЦИАЛИСТОВ В УКРАИНЕ 

  Воробиенко, П.П.; Воробієнко, П.П.; Vorobienko, P.P. («Инфо-Электросвязь», Москва, 2013)
  Подготовка специалистов в области инфокоммуникации определяется общей системой образования в стране, а также особенностями развития отрасли. В статье рассматривается опыт Одесской национальной академии связи (ОНАС) им. ...
 • ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ СИСТЕМ И СЕТЕЙ СВЯЗИ 

  Воробиенко, П.П.; Воробієнко, П.П.; Vorobienko, P.P.; Нечипорук, О.Л.; Нечипорук, О.Л.; Nechiporuk, O.L.; Щербина, Ю.В.; Щербина, Ю.В.; Sherbina, Yu.V. (НТУУ «КПІ», 2003)
  Определены основные параметры угроз информационным объектам систем передачи и обработки информации, описан общий подход к построению формальной модели угроз информации, позволяющей производить выбор функциональных услуг ...
 • THE METHOD OF SELECTING A HARDWARE-SOFTWARE IоT-PLATFORM TAKING TO ACCOUNT THE FACTORS OF FUNCTIONALITY AND COST 

  Tsaryov, R.Yu.; Nikityuk, L.A.; Царьов, Р.Ю.; Нікітюк, Л.А.; Царёв, Р.Ю.; Никитюк, Л.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  In the paper proposes a method for increasing the efficiency of the decision-making process for the selection of software and hardware platforms for the implementation of projects in the IoTsphere that taking into account ...
 • THE METHOD OF OPTIMAL SYNTHESIS OF THE BROADBAND SUBSCRIBER ACCESS NETWORK 

  Nikityuk, L.A.; Tsaryov, R.Yu.; Lavreka, K.D.; Shulakova, K.S.; Нікітюк, Л.А.; Царьов, Р.Ю.; Лаврека, К.Д.; Шулакова, К.С.; Никитюк, Л.А.; Царёв, Р.Ю.; Лаврека, Е.Д.; Шулакова, Е.С. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  The proposed method is actualized for the optimal synthesis of a subscriber access network during its reconstruction in order to ensure broadband availability and accessibility to new services that require high transmission ...
 • ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ УКРАИНСКОГО СЕГМЕНТА СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

  Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  В работе приведены результаты исследования состояния украинского сегмента сети Интернет. Исследование проводилось с использованием статистической информации, предоставляемой в открытых источниках. Предложена методика ...
 • LONG-TERM MONITORING OF ROUTES UNAVAILABILITY FOR INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS 

  Babich, Yu.O.; Shulakova, E.S.; Бабіч, Ю.О.; Шулакова, Є.С.; Бабич, Ю.О.; Шулакова, Е.С. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  The article represents an approach to long-term monitoring of routes unavailability for information and communication networks based on the TCP/IP stack. The proposed approach allows the identification of the necessity ...
 • ОПТИМИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ЭВОЛЮЦИИ УЗЛА КОММУТАЦИИ МЕТОДОМ НЕЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

  Гайворонская, Г.С.; Гайворонська, Г.С.; Gaivoronskay, G.S. (УНДІРТ, 2002)
  Рассмотрен один из возможных подходов к решению задачи эволюции кластера сети, основанный на оптимизации сценария развития отдельных узлов этой сети. Полученные результаты позволяют сформулировать проблему эволюции ...
 • АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВАРИАЦИИ ИСХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

  Гайворонская, Г.С.; Гайворонська, Г.С.; Gaivoronskay, G.S. (УНДІРТ, 2006)
  В статье рассмотрена связь между исходными данными, введенными ограничениями, критерием оптимизации и выходными данными для оптимизации телекоммуникационной сети. Приведены некоторые примеры результатов исследования, ...
 • ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

  Гайворонская, Г.С.; Гайворонська, Г.С.; Gaivoronskay, G.S. (УНДІРТ, 2007)
  Рассмотрена проблема модернизации телекоммуникационной сети, при введении принципиально нового оборудования, характеристики которого существенно влияют на структуру сети. Предложен вариант технико-экономического анализа ...

View more