Now showing items 1-1 of 1

    • МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРИСТРОЮ СИНХРОНІЗАЦІЇ МЕЖ ЕЛЕМЕНТАРНИХ СИГНАЛІВ 

      Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyy, I.P.; Колчар, В.М.; Колчар, В.М.; Kolchar, V.M. (Державний университет телекомунікацій, Український науково-дослідний інститут зв’язку, 2015)
      В роботі виконано дослідження закону розподілу фази синхроімпульсу та оцінку впливу на цей закон характеристик пристроїв синхронізації меж елементарних сигналів. Встановлено зв'язок диференціального рівняння, що описує ...