Now showing items 1-3 of 3

  • ОЦІНКА ВПЛИВУ НЕЛІНІЙНИХ СПОТВОРЕНЬ ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ КОГЕРЕНТНОЇ ВОСП 

   Рзаєв, О.; Рзаев, О.; Rzaiev, О.; Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V.; Балашов, В.О.; Балашов, В.О.; Balashov, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   У роботі розглядається методика оцінки впливу спотворень оптичного сигналу на якісні характеристики ВОСП з когерентним прийомом і модуляцією КАМ-4. Побудована математична та імітаційна модель відповідної ВОСП. Отримано ...
  • ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ВОСП 

   Шумик, Є.В.; Шумик, Е.В.; Shumyk, Ye.V.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, І.П. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Робота присвячена дослідженню відношення захищеності оптичного сигналу транспортної мережі з маршрутизацією за довжиною хвиль з урахуванням реальних параметрів передачі.
  • СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ ВОСП 

   Корнейчук, В.И.; Корнійчук, В.І.; Kornichuk, V.I. (УНДІРТ, 2002)
   Проведен сравнительный анализ основных параметров приемных устройств (ПрУ) ВОСП с прямым и гетеродинным методами приема по критерию максимума отношения сигнал/шум (ОСШ) на выходе и чувствительности, необходимой для достижения ...