Now showing items 1-1 of 1

    • МОДЕЛЮВАННЯ WDM СИСТЕМИ ПЕРЕДАВАННЯ 

      Корнійчук, В.І.; Барба, І.Б.; Корнейчук, В.И.; Барба, И.Б.; Kornichuk, V.I.; Barba, I.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
      Створено математичну модель волоконно-оптичної системи передачі зі спектральним мультиплексуванням каналів (wave-division multiplexing – WDM), що враховує загасання, дисперсійні та нелінійні явища в оптичному волокні. В ...