Now showing items 1-8 of 8

  • RESEARCH OF INTERFERENCE NOISE IN VDSL2 SYSTEMS WHEN OPERATING OVER TPP TYPE TELEPHONE CABLES 

   Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Oreshkov, V.I.; Стеля, Д.О.; Стеля, Д.А.; Stelia, D.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   The article presents the results of the research of the interference noise in transmission systems using the VDSL2 technology when working over TPP type telephone cables. The research was carried out by analyzing the ...
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИХ ЗАВАД З OFDM У СЕРЕДОВИЩІ PYTHON 

   Хімічук, В.М.; Химичук, В.М.; Khimichuk, V.M.; Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Oreshkov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Робота присвячена дослідженню інтерференційних завад в системах передачі з OFDM. В роботі наведена методика розрахунку інтерференційних завад з використанням бібліотек середовища програмування Python для аналізу і візуалізації ...
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИХ ЗАВАД У СИСТЕМАХ BPL 

   Матвієць, В.М.; Матвиец, В.М.; Matviiets, V.M.; Перепелиця, М.В.; Перепелица, М.В.; Perepelytsia, M.V.; Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Робота присвячена дослідженню інтерференційних завад у системах передачі за технологією BPL при застосуванні ортогональних гармонічних сигналів з традиційною формою обвідної посилки групового сигналу та сигналів узагальненого ...
  • ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИХ ЗАВАД У СИСТЕМАХ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ BPL ПО МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ 

   Балашов, В.О.; Ляховецький, Л.М.; Заблоцький, С.А.; Карпенко, К.М.; Балашов, В.А.; Ляховецкий, Л.М.; Заблоцкий, С.А.; Карпенко, К.Н.; Balashov, V.A.; Lyakhovetskiy, L.M.; Zablotskiy, S.A.; Karpenko, K.N. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  • ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЕ ПОМЕХИ В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ ПО ТЕХНОЛОГИИ VDSL2 

   Тагієв, Р.; Тагиев, Р.; Tahiiev, R.; Балашов, В.О.; Балашов, В.А.; Balashov, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Работа посвящена исследованию интерференционных помех в системах передачи по технологии VDSL2 при работе по телефонным кабелям типа ТПП. Исследование проводилось путем аналитического моделирования работы VDSL2-систем с ...
  • МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА ТАКТОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ПО ТЕХНОЛОГИИ хDSL 

   Балашов, В.А.; Барба, И.Б.; Сытник, Н.В.; Ибрагимов, Э.Н.; Балашов, В.О.; Барба, І.Б.; Ситник, Н.В.; Ібрагімов, E.Н.; Balashov, V.A.; Barba, I.B.; Sytnik, N.V.; Ibrahimov, E.N. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   В статье даны результаты моделирования алгоритма работы системы тактовой синхронизации (СТС) систем передачи (СП) ортогональными гармоническими сигналами (ОГС) по технологии хDSL на примере системы ADSL2+, работающей по ...
  • ОЦЕНКА МОЩНОСТИ ПОМЕХИ ЧЕТЫРЕХВОЛНОВОГО СМЕШЕНИЯ СИГНАЛА ВОСП OFDM 

   Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V. (ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2013)
   В статье проводится сопоставление результатов расчета мощности помехи четырехволнового смешения для сигнала одного канала ВОСП с ортогональным частотным мультиплексированием по стандартным и упрощенным выражениям. Проведенные ...
  • УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ОЦІНКИ ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАВАННЯ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ ОРТОГОНАЛЬНИМИ ГАРМОНІЧНИМИ СИГНАЛАМИ 

   Ляховецький, Л.М.; Орєшков, В.І.; Барба, І.Б.; Ляховецкий, Л.М.; Орешков, В.И.; Барба, И.Б.; Lyakhovetskiy, L.M.; Oreshkov, V.I.; Barba, I.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   Удосконалено метод оцінки швидкості передавання систем передачі ортогональними гармонічними сигналами. Проведено дослідження впливу інтерференційних завад порівняно з іншими видами завад, на швидкість передавання СП ОГС ...