Now showing items 1-1 of 1

    • ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ГРУПОВОГО СИГНАЛУ ВОСП OTH 

      Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V.; Рихлік, К.О.; Рыхлик, К.О.; Rykhlik, К.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
      В роботі проводиться аналіз залежності якості оптичного каналу ВОСП від параметрів групового сигналу та функціональних блоків системи передавання. Розроблена імітаційна модель каналу ВОСП з хвильовим спектральним ущільненням. ...