Now showing items 1-1 of 1

    • ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИХ ЗАВАД У СИСТЕМАХ BPL 

      Матвієць, В.М.; Матвиец, В.М.; Matviiets, V.M.; Перепелиця, М.В.; Перепелица, М.В.; Perepelytsia, M.V.; Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
      Робота присвячена дослідженню інтерференційних завад у системах передачі за технологією BPL при застосуванні ортогональних гармонічних сигналів з традиційною формою обвідної посилки групового сигналу та сигналів узагальненого ...