Now showing items 1-1 of 1

    • ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ 

      Маринчук, С.А.; Маринчук, С.А.; Marynchuk, S.A.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
      Відповідно до рекомендації МСЕ-Т Е.800 [1], якість послуг (QoS – Quality of Service), це сукупність специфічних параметрів, обумовлених якістю роботи мережі, що характеризують споживчі властивості послуги в термінах, ...