Now showing items 7-26 of 172

  • IMPLEMENTATION OF A DTW ALGORITHM FOR AN ESTIMATION OF THE ECG SIGNALS 

   Мазур, Г.Д.; Мазур, А.Д.; Mazur, A.D. (ОНАЗ імені О.С. Попова, 2015)
   Dynamic Time Warping algorithm and its types were described in this work. DTW distance was compared to Euclidian distance. Software with implementation of DTW algorithm was done in MatLab environment for comparison of two ...
  • THE INFLUENCE OF INACCURACY OF DISPERSION CORRECTION ON DWDM SYSTEM QUALITY PARAMETERS 

   Mazur, A.D.; Pedyash, V.V.; Мазур, Г.Д.; Педяш, В.В.; Мазур, А.Д.; Педяш, В.В. (2018)
   The wide distribution of broadband access services makes it necessary to increase the capacity of the transport systems of the telecommunications network. To solve the problem, fiber-optical transmission systems with ...
  • OVERVIEW OF MODELING TECHNIQUES FOR OPTICAL TRANSMISSION SYSTEMS 

   Коновалов, О.В.; Коновалов, О.В.; Konovalov, O.V.; Шапа, О.В.; Шапа, О.В.; Shapa, O.V.; Решетнікова, О.С.; Решетникова, О.С.; Reshetnikova, O.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   In this work we’ve investigated physical properties of Raman amplification, applied it to a system model, such as ASK or MSK, and compare results against different system configurations to determine if the ROA is beneficial ...
  • RESEARCH OF INTERFERENCE NOISE IN VDSL2 SYSTEMS WHEN OPERATING OVER TPP TYPE TELEPHONE CABLES 

   Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Oreshkov, V.I.; Стеля, Д.О.; Стеля, Д.А.; Stelia, D.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   The article presents the results of the research of the interference noise in transmission systems using the VDSL2 technology when working over TPP type telephone cables. The research was carried out by analyzing the ...
  • TECHNOLOGY RESEARCH OF BROADBAND ACCESS THROUGH THE POWER LINE COMMUNICATION 

   Коновалов, О.В.; Коновалов, О.В.; Konovalov, O.V.; Шапа, О.В.; Шапа, О.В.; Shapa, O.V.; Решетнiкова, О.С.; Решетникова, О.С.; Reshetnikova, O.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   In this work we’ve investigated recent technologies of broadband access through the power communication lines (PLC) We wrote about such problem, as low frequency range in PLC for broadband access and such undesirable ...
  • АДАПТАЦІЯ БАГАТОХВИЛЬОВИХ ВОСП ДО ВИМОГ МЕРЕЖ НОВОГО ПОКОЛІННЯ 

   Андріанов, О.Ю.; Андрианов, О.Ю.; Adrianov, O.Yu.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Крім удосконалення характеристик і конструкцій магістральних волоконно-оптичних кабелів не менш гостро постає задача створення методів передавання інформації в DWDM системах, які б забезпечували кращі енергетичні та ...
  • АЛГОРИТМ ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТОТЫ ДИСКРЕТИЗАЦИИ ЦИФРОВОГО СИГНАЛА 

   Балашов, В.А.; Кузнецов, В.А.; Балашов, В.О.; Кузнецов, В.А.; Balashov, V.О.; Kuznetsov, V.A. (УНДІРТ, 1995)
   В статье приводится алгоритм изменения частоты дискретизации цифрового сигнала, основанный на формуле Котельникова. Алгоритм предназначен для имитационного моделирования систем подстройки частоты задающих генераторов(ЗГ). ...
  • АНАЛИЗ ПОСТРОЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ ХРАНИЛИЩ НА ОСНОВЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

   Байрамов, М.; Байрамов, М.; Bairamov, М.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   В работе проведен анализ архитектуры систем хранения данных, исследованы основные подходы к облачной технологии, анализ транспортировки данных в распределенных системах и выявлены особенности формирования архитектуры ...
  • АНАЛИЗ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ГАРМОНИЧЕСКИМИ СИГНАЛАМИ ОБОБЩЕННОГО КЛАССА 

   Барба, И.Б.; Барба, І.Б.; Barba, I.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   Предлагается сравнительный анализ вариантов построения систем передачи ортогональными гармоническими сигналами обобщенного класса, основанный на расчете интерференционных помех, порожденных линейными искажениями сигналов. ...
  • АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ ВОСП-СРК 

   Корнейчук, В.И.; Барба, И.Б.; Дойжа, Г.И.; Kornichuk, V.I.; Barba, I.B.; Doyzha, G.I.; Корнійчук, В.І.; Барба, І.Б.; Дойджа, Г.І. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Проанализирована чувствительность оптических приемных устройств прямого детектирования на основе p-i-n–фотодиода (ФД), лавинного ФД без и с предварительным оптическим усилителем (ПОУ) по критерию отношения оптических ...
  • АНАЛІЗ АДАПТАЦІЇ БАГАТОХВИЛЬОВИХ ВОСП ДО ВИМОГ МЕРЕЖ НОВОГО ПОКОЛІННЯ 

   Андріанов, О.Ю.; Адрианов, О.Ю.; Adrianov, O.Yu.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Основною концепцією розвитку інформаційних мереж нового покоління (NGN) є концепція побудови обладнання повністю оптичних транспортних мереж OTN (Optical Transport Network), яка дозволяє успішно поєднати надійність та ...
  • АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ НА ОБЛАДНАННІ CISCO SYSTEMS 

   Долгов, М.Ю.; Долгов, М.Ю.; Dolhov, M.Yu.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
   В даній роботі будуть обговорені причини, що призводять до необхідності захисту сучасних мереж, описання базових понять криптографії та різні методи підтримки безпеки, які широко застосовуються в сучасній промисловості. В ...
  • АНАЛІЗ НЕДОЛІКІВ БАГАТОХВИЛЬОВИХ ВОСП 

   Худенко, Р.І.; Худенко, Р.И.; Khudenko, R.I.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Однією з основних проблем повністю оптичних транспортних мереж є накопичення завад [1], тому дослідження впливу завад є актуальним як з теоретичної, так і практичної точки зору. У випускній роботі проаналізовано завади та ...
  • АНАЛІЗ ОПТИЧНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ БАГАТОХВИЛЬОВИХ ВОСП МЕРЕЖ НАСТУПНИХ ПОКОЛІНЬ 

   Вечоринський, О.М.; Вечеринский, О.М.; Vechorynskyi, О.М.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Проведено розрахунок шум-фактору підсилювача, який визначається як відношення «сигнал/шум» на вході підсилювача до відношення «сигнал/шум» на його виході.
  • АНАЛІЗ ТРАФІКУ МУЛЬТИСЕРВІСНОЇ МЕРЕЖІ ОПЕРАТОРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

   Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G.; Гордієнко, В.Ю.; Гордиенко, В.Ю.; Gordienko, V.Yu.; Войцеховський, С.М.; Войцеховский, С.М.; Voitsekhovskyi, S.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
   В роботі здійснений аналіз мультисервісного навантаження, що створюється абонентами оператора телекомунікацій, з метою перевірки достовірності методик розрахунку параметрів мультисервісного навантаження. Отримані результати ...
  • АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ПЕРЕХОДУ ДО МЕРЕЖ НАСТУПНОГО ПОКОЛІННЯ 

   Костянтинов, К.В.; Константинов, К.В.; Konstantynov, K.V.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   Робота присвячена дослідженню відношення сигнал / шум оптичного сигналу транспортної мережі з маршрутизацією за довжиною хвиль при реальних параметрах передачі.
  • АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ПЕРЕХОДУ ДО МЕРЕЖ НАСТУПНОГО ПОКОЛІННЯ 

   Гончар, В.І.; Гончар, В.И.; Honchar, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
   Вступ при переході до мереж нового покоління (NGN) найбільш складні завдання, які необхідно вирішити для розробки рекомендацій з забезпечення необхідної якості обслуговування, виникають саме в місцевих мережах. По-друге, ...
  • АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ МЕРЕЖ ДОСТУПУ 

   Константинова, М.П.; Константинова, М.П.; Konstantynova, M.P.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
   У даній роботі розглядаються шляхи побудови мереж доступу. Виконано аналіз шляхів побудови мереж доступу. Показано, що за відсутності попиту на високошвидкісні канали, економічніше відразу орієнтуватись на технології FTTB та FTTH.
  • АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОПТИЧНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ 

   Мамедгулієв, Е.Н.; Мамедгулиев, Э.Н.; Mamedhuliiev, E.N.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Продовж останніх років ведуться інтенсивні дослідження та створюється досконаліше устаткування: хвильові мультиплексори WDM, широкосмугові оптичні підсилювачі EDFA, оптичні комутатори. Серед фірм, які найактивніше ведуть ...
  • БАЗИСЫ НАЙКВИСТА-КОТЕЛЬНИКОВА - ОБОБЩЕНИЕ БАЗИСА ФУРЬЕ 

   Нудельман, П.Я.; Nudelman, P.Y. (УНДІРТ, 1995)
   Отдавая дань памяти П.Я.Нудельману, мы публикуем одну из его последних работ, которая была им подготовлена к печати, но так и не опубликована. Віддаючи данину пам'яті П. Я. Нудельману, ми публікуємо одну з його останніх ...