Recent Submissions

 • ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

  Радіонов, М.М.; Радионов, М.М.; Radionov, М.М.; Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У роботі виконано аналіз методів, що дозволяють підвищити продуктивність праці співробітників підприємства та здійснити автоматизоване керування інженерними системами будинку. Досягнення поставленої мети досягається шляхом ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНОЛОГІЇ G.FAST НА ВІТЧИЗНЯНИХ МЕРЕЖАХ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ 

  Павлов, В.О.; Павлов, В.О.; Pavlov, V.O.; Орешков, В.И.; Орєшков, В.І.; Oreshkov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Робота присвячена дослідженню характеристик технології G.fast при роботі на вітчизняних мережах широкосмугового доступу побудованих на базі багатопарних телефонних кабелів типу ТПП. У роботі представлено результати розрахунку ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИХ ЗАВАД У СИСТЕМАХ BPL 

  Матвієць, В.М.; Матвиец, В.М.; Matviiets, V.M.; Перепелиця, М.В.; Перепелица, М.В.; Perepelytsia, M.V.; Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Робота присвячена дослідженню інтерференційних завад у системах передачі за технологією BPL при застосуванні ортогональних гармонічних сигналів з традиційною формою обвідної посилки групового сигналу та сигналів узагальненого ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ ВІТЧИЗНЯНИМИ БАГАТОПАРНИМИ КАБЕЛЯМИ 

  Лозович, С.О.; Лозович, С.О.; Lozovych, S.O.; Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Розглядається ефективність впровадження технології G.fast з використанням системи компенсації перехідних завад «векторинг» на вітчизняних мережах широкосмугового доступу. Залежність перехідних завад та досяжних швидкостей ...
 • ВПЛИВ ПОГРІШНОСТІ КОРЕКЦІЇ ДИСПЕРСІЇ НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ВОСП OTH 

  Лазор, І.Б.; Лазор, И.Б.; Lazor, I.B.; Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Виконано аналіз основних видів лінійних спотворень сигналу у волоконно-оптичних системах передачі. Розроблена модель оптичного каналу волоконно-оптичної системи передачі з розподілом по дожині хвилі. Отримано залежності ...
 • ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІНІЙНИХ СИГНАЛІВ У ВОСП 

  Іващенко, С.М.; Иващенко, С.М.; Ivaschenko, S.M.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі виконано аналіз характеристик лінійних сигналів та визначено оптимальний спосіб підвищення частотної ефективності волоконно-оптичних систем передачі.
 • ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ ШИРОКОСМУГОВОГО XDSL ДОСТУПУ 

  Заболотній, О.О.; Заболотний, О.О.; Zabolotnii, О.О.; Балашов, В.О.; Балашов, В.А.; Balashov, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Робота присвячена дослідженню інтерференційних завад в системах передачі (СП) за технологією G.fast і можливості оптимізації параметрів цих СП при роботі вітчизняними телефонними кабелями типу ТПП-0,4. Дослідження проводилося ...
 • ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ ПО ТЕЛЕФОННІЙ МЕРЕЖІ 

  Єрохін, В.М.; Ерохин, В.М.; Yerokhin, V.M.; Ковальчук, О.М.; Ковальчук, О.М.; Kovalchuk, О.М.; Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У доповіді наведено дослідження розвитку широкосмугового абонентського доступу з метою збільшення пропускної здатності на базі багатопарних телефонних кабелів вітчизняних виробників місцевої мережі з урахуванням паралельної ...
 • ПІДВИЩЕННЯ СПЕКТРАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАВАННЯ 

  Д'яків, В.С.; Дьяков, В.С.; Diakiv, V.S.; Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Виконано аналіз росту трафіку телекомунікаційних транспортних мереж. Встановлено, що підвищення пропускної здатності ліній зв’язку доцільно досягати використанням багатоволоконного оптичного кабелю в комбінації зі системи ...
 • АНАЛІЗ МЕТОДІВ СТИСНЕННЯ ДАНИХ В МЕРЕЖАХ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

  Дмитрук, Я.В.; Дмитрук, Я.В.; Dmytruk, Ya.V.; Розенвассер, Д.М.; Розенвассер, Д.М.; Rozenvasser, D.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Метою досліджень є аналіз існуючих методів стиснення даних в мережах мобільного зв’язку та їх порівняння. Дані дослідження дозволяють надати рекомендації щодо вибору методів стиснення інформації для мереж мобільного зв’язку.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСОКОШВИДКІСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕДАВАННЯ БАГАТОПАРНИМИ ТЕЛЕФОННИМИ КАБЕЛЯМИ 

  Гурковський, Д.В.; Гурковский, Д.В.; Hurkovskyi, D.V.; Балашов, В.О.; Балашов, В.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Робота присвячена дослідженню застосування технології G.fast з системою компенсації перехідних завад «векторинг» на мережах широкосмугового доступу побудованих на базі багатопарних телефонних кабелів. У роботі надано ...
 • ПЕРЕТВОРЮВАЧ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З ЧАСТОТНИМ ВИХОДОМ ДЛЯ ЦИФРОВИХ МЕРЕЖ «ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ» 

  Гаврилюк, О.Ю.; Гаврилюк, О.Ю.; Havryliuk, O.Yu.; Горбачов, В.Е.; Горбачев, В.Э.; Gorbachev, V.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Досліджено можливість використання частотного сенсора-перетворювача радіації, зібраного на одноперехідному транзисторі за схемою генератора релаксаційних коливань в якості датчика іонізуючого випромінювання для цифрових ...
 • ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ХDSL ПРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ МЕРЕЖ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ 

  Вербицький, С.С.; Вербицкий, С.С.; Verbytskyi, S.S.; Корнійчук, В.І.; Корнейчук, В.И.; Korniichuk, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Робота присвячена оцінці ефективності впровадження сучасних технологій широкосмугового доступу VDSL2 та G.fast на вітчизняних телефонних мережах. У роботі оцінено досяжні швидкості передавання СП VDSL2 та G.fast при роботі ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ PLC/BPL НА ВІТЧИЗНЯНИХ МЕРЕЖАХ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ 

  Василенко, О.С.; Василенко, О.С.; Vasylenko, O.S.; Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Oreshkov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Робота присвячена дослідженню ефективності застосування технології PLC/BPL на вітчизняних мережах електроживлення. Розглядається варіант роботи технології PLC/BPL фрагментом мережі побудованим на базі електричних проводів ...
 • ФОТОДЕТЕКТОР З ЧАСТОТНИМ ВИХОДОМ ДЛЯ ЦИФРОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ 

  Баркар, О.В.; Баркар, О.В.; Barkar, O.V.; Горбачов, В.Е.; Горбачёв, В.Э.; Gorbachev, V.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Експериментально досліджено можливість використання конструкції генератора релаксаційних коливань на основі ОПТ як фотодетектора з частотним виходом. Такий фотодетектор має мінімальне число елементів, тому споживає незначну ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ ТАКТОВОЇ СИНХРОНІЗАЦІЇ В СИСТЕМАХ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ xDSL З СИГНАЛАМИ УЗАГАЛЬНЕНОГО КЛАСУ 

  Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B.; Лихошерст, О.О.; Лихошерст, О.О.; Lykhosherst, О.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У роботі наведено результати моделювання алгоритму роботи системи тактової синхронізації (СТС) систем передачі (СП) ортогональними гармонічними сигналами (ОГС) за технологією хDSL на прикладі системи ADSL2+, що працює по ...
 • МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ WDM З ОПТИЧНИМИ ПІДСИЛЮВАЧАМИ 

  Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B.; Бібік, А.В.; Бибик, А.В.; Bibik, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі наведені відомості про програму моделювання лінійних трактів ВОСП з волоконно-оптичними підсилювачами (erbium-doped fiber amplifiers EDFA). Визначення максимального числа оптичних підсилювачів (ОП), які можуть ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНІЙНИХ ТРАКТІВ WDM 

  Бакарас, Д.В.; Бакарас, Д.В.; Bakaras, D.V.; Корнійчук, В.І.; Корнейчук, В.И.; Korniichuk, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Виконане дослідження трьох типів WDM лінійних тракті для одного з варіантів частотного плану ITU та запропоновані шляхи максимізації довжини ділянки регенерації (відстань між класичними О-Є-О регенераторами).
 • МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ВІДНОШЕННЯ НЕСУЧА/ШУМ АНАЛОГОВОЇ ВОСП 

  Антоійон, Мухаммадшариф; Атоийон, Мухаммадшариф; Antoiion, Mukhammadsharyf; Корнійчук, В.І.; Корнейчук, В.И.; Korniichuk, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Розроблено методику розрахунку відношення несуча/шум аналогової ВОСП з оптичним підсилювачем та проаналізовано способи максимізації цього параметра.
 • АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ ПОСЛУГ В LTE МЕРЕЖАХ 

  Самедов, А.; Самедов, А.; Samedov, A.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Виконано аналіз методів забезпечення якості обслуговування в LTE мережах. Виявлено зв'язок між поняттями QoE та QoS у радіомережах 4-го покоління.

View more