Now showing items 1-1 of 1

    • ІНФОРМАЦІЙНІ РЕВОЛЮЦІЇ. ІЄРАРХІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ 

      Кононович, И.В.; Кононович, І.В.; Kononovich, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
      Аналізуються ознаки і тенденції тривалості інформаційних революцій та пропонується ієрархічна багатокоординатна система класифікації інформації за середовищами, де вона циркулює, за її функціональним призначенням, за метою, ...