Recent Submissions

 • АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ПРОЕКТУВАННЯ МЕРЕЖІ БЕЗПРОВОДОВОГО ДОСТУПУ ДЛЯ БІЗНЕС-ЦЕНТРУ 

  Яковенко, В.В.; Яковенко, В.В.; Yakovenko, V.V.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  В даній роботі проведений огляд, проектування та побудова, розгляд основних питань для реалізації мережі безпроводового доступу для бізнес-центру. Вибір обладнання, опис і характеристики обраного устаткування. Розрахунок ...
 • ПОЛЯРИЗАЦІЙНА ДИСПЕРСІЯ В ОПТИЧНОМУ ВОЛОКНІ З ВПОРЯДКОВАНОЮ ОБЕРТАЛЬНОЮ МІКРОСТРУКТУРОЮ СКЛА 

  Стащук, О.М.; Стащук, О.М.; Stashchuk, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Проведено аналіз залежностей сумарної дисперсії сигналу від довжини робочої хвилі сигналу ступеневих оптичних волокон з впорядкованою обертальною мікроструктурою скла. Встановлено хімічні склади оптичних волокон, які за ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАГАСАННЯ СИГНАЛУ В КОМПЕНСАТОРІ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОЇ МОДОВОЇ ДИСПЕРСІЇ ЗІ СПІРАЛЬНО НАМОТАНОГО ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА 

  Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Багачук, Д.Г.; Багачук, Д.Г.; Bahachuk, D.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Проведено дослідження загасання оптичного сигналу в компенсаторі поляризаційної модової дисперсії зі спірально намотаного одномодового оптичного волокна. Показано, що змінюючи геометричні параметри такого компенсатора є ...
 • ДІЕЛЕКТРИЧНА ПРОНИКНІСТЬ ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА З ВПОРЯДКОВАНОЮ ОБЕРТАЛЬНОЮ МІКРОСТРУКТУРОЮ СКЛА 

  Стащук, О.М.; Стащук, О.М.; Stashchuk, O.M.; Слободянюк, А.В.; Слободянюк, А.В.; Slobodianiuk, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Проведено аналіз залежностей елементів тензору діелектричної проникності серцевини оптичного волокна від параметрів впорядкованої обертальності мікроструктури скла. Отримано спосіб управління значеннями елементів тензора ...
 • МЕТОД СЕЛЕКЦІЇ ГАРМОНІЙНИХ СКЛАДОВИХ НЕСТАЦИОНАРОЙ МОДЕЛІ ТРАФІКУ НА ВЕЛИКИХ ВУЗЛАХ ОБМІНУ 

  Одегов, М.А.; Одегов, Н.А.; Odegov, N.A.; Гордієнко, О.О.; Гордиенко, О.О.; Hordienko, О.О.; Юр’єва, О.В.; Юрьева, О.В.; Yrieva, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Розвинуто теоретичні результати в області аналізу і прогнозування нестаціонарного квазіперіодичного трафіка. Дано алгоритм ідентифікації моделі трафіка на крупних вузлах агрегації. Показано, що апроксимуючі моделі для майже ...
 • ЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ПРЕЛОМЛЕНИЯ И ВОЛНОВОГО ЧИСЛА ОТ ЧАСТОТЫ ДЛЯ ВОЛС 

  Одегов, Н.А.; Одегов, М.А.; Odegov, M.A.; Степанов, Д.Н.; Степанов, Д.Н.; Stepanov, D.N.; Щуцкий, В.Н.; Щуцький, В.Н.; Shchutskyi, V.N. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Предложены предельно простые модели зависимости между коэффициентом преломления, значением волнового числа и частотой в диапазоне 174- 374 ТГц для кварцевых стекол с легирующими добавками. Использование данных линейных ...
 • ЛИНЕАРИЗАЦИЯ ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ПРЕЛОМЛЕНИЯ ОТ ДЛИНЫ ВОЛНЫ ДЛЯ КВАРЦЕВЫХ СРЕД 

  Одегов, Н.А.; Одегов, М.А.; Odegov, M.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Предложена простая линейная зависимость между коэффициентом преломления и длиной волны в диапазоне 800-1800 нм для кварцевых стекол с легирующими добавками. Использование данной зависимости позволяет существенно ...
 • ВЫВОД ФОРМУЛЫ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ДИСПЕРСИИ В РАДИАЛЬНО НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЕ 

  Одегов, Н.А.; Одегов, М.А.; Odegov, M.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Предложена замкнутая формула для аналитического анализа и численного моделирования воздействия материальной дисперсии на форму сигнала в диапазоне 800-1800 нм для кварцевых стекол с легирующими добавками.
 • СВЕРХШИРОКОПОЛОСНАЯ ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ В ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ СИГНАЛАМИ РАВНОЙ ДИСПЕРСИИ 

  Одегов, М.А.; Одегов, Н.А.; Odegov, M.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Рассматривается задача повышения спектральной эффективности волоконно-оптических систем передачи. Предлагается метод сигнального уплотнения, основанный на передаче в одном импульсе информации больше одного бита с помощью ...
 • МЕТОД РОЗРІЗНЕННЯ ОПТИЧНИХ СИГНАЛІВ В ЧАСТОТНІЙ ОБЛАСТІ 

  Младінов, О.П.; Младинов, О.П.; Mladinov, O.P.; Одегов, М.А.; Одегов, Н.А.; Odegov, M.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглядається один із методів формування низькочастотної обвідної оптичного імпульсу заданої форми. Метод заснований на граничному переході від функції, що виражає напруженість електричного поля імпульсного лазеру до більш ...
 • МЕТОД ФОРМУВАННЯ ОПТИЧНИХ ІМПУЛЬСІВ З ЗАДАНОЮ ФОРМОЮ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ ОБВІДНОЇ 

  Костюк, В.В.; Костюк, В.В.; Kostiuk, V.V.; Одегов, М.А.; Одегов, Н.А.; Odegov, M.A. (2017)
  Розглядається один з методів формування низькочастотної обвідної оптичного імпульсу заданої форми. Метод заснований на граничному переході від функції, що виражає напруженість електричного поля імпульсного лазеру до більш ...
 • РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ КОМБІНОВАНОГО КАБЕЛЮ ДЛЯ МЕРЕЖІ АБОНЕНТСЬКОГО ДОСТУПУ 

  Клімук, О.О.; Климук, О.О.; Klimuk, O.O.; Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Метою даної роботи являється визначення узгоджених кроків скрутки комбінованого кабелю типу Нс, що забезпечить захист електричних кіл від зовнішніх та внутрішніх впливів ККС-(4х4х0,64)+(1х4Е).
 • КВАНТОВА ТЕОРІЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПАРАМЕТРІВ РАДІОСИГНАЛІВ У СИСТЕМАХ ПРОТИДІЇ БПЛА 

  Троцишин, І.В.; Троцишин, И.В.; Trotsyshyn, I.V.; Журба, А.С.; Журба, А.С.; Zhurba, A.S.; Шокотько, Г.Ю.; Шокотько, Г.Ю.; Shokotko, G.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Проект направлено на вирішення важливої прикладної задачі, яка гостро постала в рамках проведення АТО, так і забезпечення захисту від несанкціонованих посягань на інформацію про територію України, шляхом використання ...
 • ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ ФАЗОЧАСТОТНИХ ВИМІРЮВАНЬ ТА ПЕРЕТВОРЕНЬ РАДІОСИГНАЛІВ 

  Троцишин, І.В.; Троцишин, И.В.; Trotsyshyn, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Приведено основні напрямки нових принципів та методологій теорії фазочастотних вимірювань та перетворень радіосигналів. Вказано на принципові моменти визначення поняття части і повної фази, та їх співставлення. Доведено ...
 • ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК МОД В ВОЛНОВОДАХ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ 

  Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Одинцов, Н.Н.; Одінцов, М.М.; Odintsov, N.N.; Савицкая, Н.М.; Савицька, Н.М.; Savitska, N.M. (Хмельницький національний університет, Українська технологічна академія (м. Київ), 2014)
  Получены выражения, определяющие собственные функции и собственные значения мод в волноводах составной секторной формы поперечного сечения. Determine formules for define own functions and eigenvalues of modes in the component ...
 • АНАЛИЗ НЕРЕГУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 

  Одинцов, Н.Н.; Одінцов, М.М.; Odintsov, M.M.; Лесовой, И.П.; Лісовий, І.П.; Lesovoy, I.P.; Багачук, Д.Г.; Багачук, Д.Г.; Bagachuk, D.H.; Савицкая, Н.М.; Савицька, Н.М.; Savits’ka, N.M. (Державний університет телекомунікацій, Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут зв’язку», 2014)
  В работе получено выражение, определяющее амплитуду волны в направляющих системах с медленно меняющимися параметрами передачи, а также в связанных линиях передачи при меняющемся коэффициенте связи. На основе метода Вентцеля, ...
 • ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ЖИЛ КАБЕЛЯ ТИПА КСПП-1×4×1,2 

  Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Рябушей, А.И.; Рябушей, А.І.; Riabushey, A.I.; Рябушей, И.И.; Рябушей, І.І.; Riabushey, I.I. (Хмельницький національний університет, 2014)
  Произведен расчет эквивалентной диэлектрической проницаемости изоляции токоведущих жил и рабочей емкости цепи кабеля КСПП1×4×1,2. Показана зависимость этих параметров от диэлектрической проницаемости полиэтилена изоляции ...
 • ВПЛИВ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ СКЛА ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА НА МАТЕРІАЛЬНУ ДИСПЕРСІЮ СИГНАЛУ 

  Стащук, О.М.; Стащук, О.М.; Stashchuk, O.M.; Степанов, Д.М.; Степанов, Д.М.; Stepanov, D.M.; Багачук, Д.Г.; Багачук, Д.Г.; Bagachuk, D.G. (Хмельницький національний університет, 2015)
  Проведено аналіз залежностей питомої матеріальної дисперсії сигналу від довжини робочої хвилі сигналу для ступеневих оптичних волокон різних за хімічним складом серцевини та оболонки. Встановлено вплив легуючих домішок на ...
 • РАБОЧАЯ ЕМКОСТЬ ЦЕПИ «ЗАМОКШЕГО» КАБЕЛЯ ТПП-100×2×0,5 

  Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Рябушей, А.И.; Рябушей, А.І.; Riabushey, A.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Произведен расчет эквивалентной диэлектрической проницаемости изоляции токопроводящих жил, а также рабочей емкости цепи кабеля ТПП‐100×2×0,5, у которого все свободное пространство сердечника заполнено водой. Показана ...
 • КОМПЕНСАЦІЯ ДИСПЕРСІЇ СИГНАЛУ ЗА ДОПОМОГОЮ ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА З АНІЗОТРОПНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 

  Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Манько, О.О.; Манько, А.А.; Manko, O.O.; Стащук, О.М.; Стащук, О.М.; Stashchuk, O.M.; Степанов, Д.М.; Степанов, Д.М.; Stepanov, D.M.; Багачук, Д.Г.; Багачук, Д.Г.; Bagachuk, D.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Розроблено спосіб компенсації хроматичної дисперсії сигналу у волоконнооптичному тракті шляхом використання штучно створеної різниці фазових швидкостей розповсюдження основних звичайної та незвичайної хвиль в анізотропному ...

View more