Recent Submissions

 • ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПЕРЕДАЧИ БИНАРНЫХ СИГНАЛОВ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ЕМКОСТЬ НАЙКВИСТОВОГО ЭЛЕМЕНТА 

  Захарченко, М.В.; Захарченко, Н.В.; Zakharchenko, M.V.; Осадчук, Е.А.; Осадчук, Е.А.; Osadchuk, E.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Установлена минимальная длина кодового слова, обеспечивающая максимальную информационную емкость найквистового элемента. Доказано, что при простых и избыточных ТК информационная емкость найквистового элемента больше в ...
 • ВИКОРИСТАННЯ АДАПТИВНИХ АНТЕННИХ РЕШІТОК ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ЗАВАД В МЕРЕЖІ E-UTRA 

  Сідень, С.В.; Сидень, С.В.; Siden, S.V.; Маковеєнко, Д.О.; Маковеенко, Д.О.; Makoveienko, D.O.; Фокін, Р.А.; Фокин, Р.А.; Fokin, R.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Зроблено модель для дослідження завадової обстановки 4G LTE (E-UTRA). Представлено результати модулювання завад на лінії вгору (UL) при використанні секторних антен базових станцій. Враховується технологія контролю потужності ...
 • ПРОБЛЕМА ЗАСТОСУВАННЯ КОЛІРНОГО ПРОСТОРУ СИСТЕМИ CIECAM02 ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ КОЛЬОРОВІДТВОРЕННЯ В ТВ СИСТЕМАХ 

  Гофайзен, О.В.; Гофайзен, О.В.; Gofaizen, O.V.; Пилявський, В.В.; Пилявский, В.В.; Pilyavskiy, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  В доповіді висвітлюються питання щодо правильності застосування моделі кольоросприйняття CIECAM02 [1] з запропонованою Люо та ін. надбудовою CAM02-UCS в дослідженнях, стосовних до побудови телевізійних систем та споріднених ...
 • ПРОБЛЕМИ РЕАЛЬНОЇ ЧІТКОСТІ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ЗОБРАЖЕНЬ 

  Гофайзен, О.В.; Гофайзен, О.В.; Gofaizen, O.V.; Кійко, С.М.; Кийко, С.М.; Kiiko, S.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Серйозною проблемою ТВ систем та інших споріднених застосовань є обмеження, що складається у тому, що під час передавання об‘ємної сцени потенціальну чіткість зображення, визначену стандартизованими параметрами системи, ...
 • ВКЛАД УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНУ СТАНДАРТИЗАЦІЮ ТЕХНОЛОГІЙ ЦИФРОВОГО МОВЛЕННЯ 

  Гофайзен, О.В.; Гофайзен, О.В.; Gofaizen, O.V.; Баляр, В.Б.; Баляр, В.Б.; Balyar, V.B.; Пилявський, В.В.; Пилявский, В.В.; Pilyavskiy, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  За останні роки авторами підготовлено численні вклади, надіслані Адміністрацією зв‘язку України в Дослідну комісію (ДК) 6 МСЕ-Р та її робочі групи 6A, 6B, 6C. Ці вклади одержали міжнародну підтримку й увійшли у численні ...
 • СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ КОЛОРИМЕТРІЇ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ КЕРУВАННЯ КОЛЬОРОМ В ТЕЛЕБАЧЕННІ ТА СПОРІДНЕНИХ ЗАСТОСОВАННЯХ 

  Гофайзен, О.В.; Гофайзен, О.В.; Gofaizen, O.V.; Пилявський, В.В.; Пилявский, В.В.; Pilyavskiy, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Представлено аналіз сучасного етапу розвитку колориметрії в частині сучасних моделей кольоросприйняття, в яких реалізовано алгоритм роботи колбочкового апарату зору. Внесено пропозиції щодо відповідного вдосконалення Звіту ...
 • ОЦІНКА ВПЛИВУ МІЖСТІЛЬНИКОВИХ ЗАВАД НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ МОБІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ РАДІОДОСТУПУ 

  Вакарчук, А.О.; Вакарчук, А.А.; Vakarchuk, A.O.; Склярук, А.О.; Склярук, А.О.; Skliaruk, A.O.; Мутомб, А.К.; Мутомб, А.К.; Mutomb, А.К. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Робота присвячена дослідженню міжстільникових завад у мережі радіодоступу. У роботі розглянута ситуація з завадами у мережі досліджується, коли мобільна станція рухається по маршруту, вказаному раніше. Дуже часто траєкторія ...
 • НОВИЙ ПІДХІД ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ КОЛЬОРОСПРИЙНЯТТЯ, ЩО ОРІЄНТОВАНІ НА ЗАСТОСУВАННЯ У ВІДЕОЗАСТОСОВАННЯХ 

  Гофайзен, О.В.; Гофайзен, О.В.; Gofaizen, O.V.; Мазуркевич, О.Ф.; Мазуркевич, О.Ф.; Mazurkiewicz, O.F. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Запропоновано підхід до інтерпретації експериментальних даних щодо характеристик кольоророзрізнення у вигляді еліпсів розрізнення кольоровості, який полягає в узгодженні даних різних досліджень шляхом перетворення цих даних ...
 • ПОВЫШЕНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ БЕЗ УХУДШЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ 

  Брескін, В.А.; Брескин, В.А.; Breskin, V.A.; Розенвассер, Д.М.; Розенвассер, Д.М.; Rozenvasser, D.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  В работе рассмотрены два типа системы приема дискретных парциально кодированных сигналов в зависимости от используемого типа модуляции. Предлагаемые системы позволяют увеличить защищенность сигнала от помех или увеличить ...
 • ТАЙМЕРНІ СИГНАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ В СПІЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ПРИЙОМОПЕРЕДАЧІ НА ПРИКЛАДІ ETHERNET ТЕХНОЛОГІЇ 

  Шнайдер, С.П.; Шнайдер, С.П.; Shnaider, S.P.; Захарченко, М.В.; Захарченко, Н.В.; Zakharchenko, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглядається можливість використання таймерних сигнальних конструкці (ТСК) в технології з спільним колізійним доменом. Проводиться теоретичне дослідження щодо можливості використання ТСК, як альтернативу манчестерському ...
 • ПЕРЕДАЧА ДВОХСИМВОЛЬНИХ АНСАМБЛІВ ТАЙМЕРНИМИ СИГНАЛЬНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ 

  Шавініна, Я.О.; Шавинина, Я.О.; Shavinina, Ya.O.; Захарченко, М.В.; Захарченко, Н.В.; Zakharchenko, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  У роботі розглянуто основні інформаційні параметри таймерних кодів. Показано збільшення інформаційної ємності одного найквістового елемента на прикладі передачі двохсимвольних ансамблів таймерними сигнальними конструкціями.
 • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ ГЛОБАЛЬНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ GPS ТА GSM З ТОЧКИ ЗОРУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

  Лохвінський, В.С.; Лохвинский, В.С.; Lokhvinskyi, V.S.; Рябуха, О.М.; Рябуха, А.Н.; Ryabukha, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  У статті розглядаються сучасні системи геолокації. Дається коротка історична пам’ятка про становлення геолокації. Описуються основні принципи праці цих систем. Окремо виділяються переваги і недоліки, які так чи інакше ...
 • ФРАКТАЛЬНЕ СТИСНЕННЯ НЕРУХОМИХ ЗОБРАЖЕНЬ 

  Патлаєнко, М.О.; Патлаенко, Н.О.; Patlaienko, M.O.; Ошаровська, О.В.; Ошаровская, Е.В.; Osharovskaya, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Фрактальні методи стиснення нерухомих зображень для передачі в мультимедійних застосуваннях розглядаються в даній роботі. Запропоноване модифікований алгоритм генетичного пошуку самопідбних блоків на зображенні, що ...
 • ТВ ОБ'ЄКТИ З РІЗНИМ КРОКОМ СІТКИ 

  Ошаровська, О.В.; Ошаровская, Е.В.; Osharovska, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Сіткові методи представлення форми зображень для передачі в цифровому телебаченні і асоціативні зв'язки для пошуку подібних об'єктів з іншими ракурсами, що дозволяють стискати цифровий потік, розглядаються в даній роботі. ...
 • ЕТАПИ СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗУ КВАНТОВИХ СИСТЕМ ПРЯМОГО БЕЗПЕЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

  Васіліу, Є.В.; Василиу, Е.В.; Vasiliu, Ye.V. (Державний університет телекомунікацій, 2012)
  В роботі розглядаються етапи синтезу структури квантових систем прямого безпечного зв’язку, які ґрунтуються на різних варіантах пінг-понг протоколу. Детально описані схеми цих етапів за публікаціями автора та інших фахівців. ...
 • АЛГОРИТМ ПРОЕКТУВАННЯ МЕРЕЖІ РАДІО ДОСТУПУ СИСТЕМИ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ 

  Дубина, І.А.; Дубина, И.А.; Dubyna, I.A.; Рожновський, М.В.; Рожновский, М.В.; Rozhnovskyi, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  У роботі запропоновано алгоритм проектування мережі радіодоступу для системи зв’язку четвертого покоління стандарту LTE Advanced. Відповідно запропонованому алгоритму розраховано первинні параметри мережі, визначено тип ...
 • АТАКИ В КВАНТОВИХ СИСТЕМАХ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

  Корченко, О.Г.; Корченко, О.Г.; Korchenko, O.G.; Васіліу, Є.В.; Василиу, Е.В.; Vasiliu, E.V.; Гнатюк, С.О.; Гнатюк, С.О.; Gnatyuk, S.O.; Кінзерявий, В.М.; Кинзерявый, В.М.; Kinzeryavuy, V.M. (Інженерна академія України, 2010)
  У данній статті запропонована розширена класифікація атак у квантових системах захисту інформації, яка враховує як атаки на квантові підсистеми розподілу ключів та прямого безпечного зв’язку, так і атаки на класичні ...
 • АТАКА РОЗДІЛЕННЯ ЧИСЛА ФОТОНІВ НА КВАНТОВИЙ ПРОТОКОЛ РОЗПОДІЛЕННЯ КЛЮЧІВ ІЗ ШІСТЬОМА СТАНАМИ 

  Васіліу, Є.В.; Василиу, Е.В.; Vasiliu, E.V. (Національний авіаційний університет, 2014)
  У статті на основі методів квантової теорії інформації проаналізовано найбільш потужну атаку розділення числа фотонів – атаку із заміною квантового каналу зі втратами на ідеальний – на протокол квантового розподілення ...
 • СТЕКИ ПРОТОКОЛІВ КВАНТОВОЇ КРИПТОГРАФІЇ 

  Васіліу, Є.В.; Василиу, Е.В.; Vasiliu, E.V. (Національний авіаційний університет, 2014)
  У статті детально проаналізовано стек протоколів квантового розподілення ключів, який ґрунтується на протоколі з передаванням одиночних кубітів – протоколі ВВ84. На підґрунті цього аналізу розроблено повний стек протоколів ...
 • QUALITY INDICATORS FOR REPRODUCING FINE DETAILS OF DIGITAL IMAGES WITH TRESHOLD LIMITING OF SPECTRAL COMPONENTS 

  Osharovska, O.V.; Ошаровська, О.В.; Ошаровская, О.В.; Patlayenko, М.О.; Патлаєнко, М.О.; Патлаєнко, Н.О.; Samus, N.S.; Самусь, Н.С.; Самусь, Н.С. (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018)
  The article considers the effect of compression of the information stream on high-definition image quality image parameters on the receiving side. In order to assess objectively the quality of the reconstructed images, two ...

View more