Recent Submissions

 • ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАДАННЯ МЕРЕЖЕВИХ ПОСЛУГ 

  Ототюк, Є.О.; Ототюк, Е.О.; Ototiuk, Ye.O.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В роботі проведено аналіз процесу забезпечення оцінки якості надання мережевих послуг, визначено за якими характеристиками оцінюється якістьпослуг, та проведено порівняльний аналіз дисциплін обслуговування, які застосовуються ...
 • ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ 

  Мордюк, М.Г.; Мордюк, М.Г.; Mordiuk, M.G.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Розглядаються типи мереж, можливості підвищення ефективності корпоративних мереж, шляхом комплексної оптимізації параметрів мережевих протоколів чи вибором необхідного обладнання. Аналізуються характеристики мереж, їх ...
 • ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ СОРТУВАННЯ ПОШТОВИХ ОДИНИЦЬ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ СОРТУВАННЯ МАСИВІВ ЧИСЕЛ 

  Ящук, Л.О.; Ящук, Л.Е.; Yashchuk, L.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Сортування, без перебільшення, операція будь-якого технологічного процесу або життєдіяльності людини, що зустрічається частіше за все. Критеріями сортування можуть виступати маси, об’єми, розміри, форми, властивості, ...
 • ПРИМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ СИНТЕЗА ЖИВУЧИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ 

  Луцик, Ю.А.; Луцик, Ю.А.; Lutsyk, Yu.A.; Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, A.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Проведен анализ стратегий синтеза живучей системы управления в промышленной автоматизации. На примере разработки живучей системы химического реактора проиллюстрированы способы технического и математического управления. ...
 • СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В ИНЖЕНЕРНОМ ДЕЛЕ 

  Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, A.O.; Стопакевич, О.А.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, O.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Проанализировано отличие онтологического и гносеологического содержания понятия «система». Определены цели и задачи системного анализа. Приведена общая схема системного анализа. Описаны основные системные операции. Приведен ...
 • АНАЛИЗ СТРУЙНОЙ МЕЛЬНИЦЫ КАК ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ КЕРАМИКИ 

  Молявко, О.; Молявко, А.; Moliavko, О.; Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, A.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Приведен анализ преимуществ использования струйных мельниц в технологическом процессе производства технической керамики. Рассмотрена проблема управления струйной мельницей. Приведены основные особенности струйной мельницы ...
 • A DESIGN OF GAS TURBINE COMPUTER-INTERGRATED CONTROL SYSTEM BASED ON ENERGY CYCLE OPTIMIZATION 

  Jianqiao, Xu; Fucheng, Zhang; Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, А.О. (ICPRE, 2019)
  In this study, a gas turbine computer integrated control system based on energy cycle optimization is designed to solve the problem of large energy loss caused by gas turbine during normal operation. At first, the circulation ...
 • MEDIA CONTENT PROTECTION BY 3D MESH WATERMARKING TECHNIQUE 

  Ошаровська, О.; Ошаровская, Е.; Osharovska, О.; Солодка, В.; Солодкая, В.; Solodka, V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  The paper analyzes the construction of a system for embedding watermarks in media content. The option is considered when three-dimensional objects defined by the coordinates of the mesh vertices that are present in the ...
 • СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ LoRaWAN 

  Пилявський, В.В.; Пилявский, В.В.; Pilyavskiy, V.V.; Патлаєнко, М.О.; Патлаенко, М.О.; Patlayenko, M.O.; Таран, А.П.; Таран, А.П.; Taran, А.Р. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Представлено систему моніторингу параметрів навколишнього середовища та гранту на базі радіотехнології LoRaWAN. Запропоновано реалізацію зниження енергоспоживання, що збільшує час автономної роботи, розширення зони впевненого ...
 • SIMULATION OF RADIO COVERAGE IN 5G MOBILE NETWORKS FOR URBAN ENVIRONMENT 

  Маковеєнко, Д.О.; Маковеенко, Д.О.; Makoveenko, D.O.; Сідень, С.В.; Сидень, С.В.; Siden, S.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  The paper simulates radio coverage for 5G mobile communication networks in an urban environment. Models of radio wave propagation in extremely high frequency (EHF) bands are presented. According to the results of the ...
 • ANALYSIS OF LTE-A NETWORK THROUGHPUT TAKING INTO ACCOUNT THE SPATIAL LOCATION OF MOBILE STATIONS 

  Сідень, С.В.; Сидень, С.В.; Siden, S.V.; Маковеєнко, Д.О.; Маковеенко, Д.О.; Makoveenko, D.O.; Пилявський, В.В.; Пилявский, В.В.; Pilyavskiy, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  The use of adaptive antenna arrays (AAR) to increase the throughput in LTE-A mobile networks is proposed and the benefits of its use compared to the standard type of base station antenna are analyzed. The simulation of ...
 • АНАЛІЗ БОКОВОГО ТА ЗАДНЬОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ АНТЕН ЗА МЕЖАМИ РОБОЧОЇ СМУГИ ЧАСТОТ 

  Сідень, С.В.; Сидень, С.В.; Siden, S.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У роботі представлено характеристика для оцінки рівня випромінювання у заданому секторі кутів – секторальний рівень позасмугового випромінювання антен у боковій області. Дана характеристика може бути корисною при оцінці ...
 • ДВОВИМІРНА ПРОСТОРОВА ІМПУЛЬСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТИВА ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ КАМЕРИ, ЩО ЇЇ ВИЗНАЧАЮТЬ З УРАХУВАННЯМ ГЛИБИННОЇ КООРДИНАТИ ОБʼЄМНОЇ СЦЕНИ 

  Гофайзен, О.В.; Гофайзен, О.В.; Gofaizen, O.V.; Кійко, С.М.; Кийко, С.М.; Kiiko, S.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі наведено математичний опис ідеалізованої просторової імпульсної характеристики об’єктива телевізійної камери, яку може бути визначено з урахуванням дифракційного обмеження чіткості передаваного зображення та ...
 • АЛГОРИТМ АДАПТИВНОЇ КОРЕКЦІЇ СИГНАЛІВ ОПТИЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ 

  Пилявський, В.В.; Пилявский, В.В.; Pilyavskiy, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Представлений один з можливих варіантів корекції сигналів оптичного зображення в мультимедійних і телевізійних трактах покликаних забезпечити вимоги сучасного стану відеотехнологій. Робота є продовженням серії робіт, ...
 • ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕРЕЖІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ СПОСОБОМ ОПТИМІЗАЦІЇ ЇЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ 

  Криворот, С.М.; Криворот, С.М.; Kryvorot, S.M.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  У роботі аналізується спосіб підвищення ефективності мережі банку за рахунок оптимізації її системи інформаційної безпеки. Описується загальний підхід до інтегрального аналізу мережі банку з точки зору інформаційної безпеки ...
 • ЕФЕКТИВНІСТЬ СТИСНЕННЯ ПАЛІТРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ АЛГОРИТМОМ JPEG 2000 

  Кумиш, В.Ю.; Кумыш, В.Ю.; Kumysh, V.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  В роботі представлено дослідження ефективності стиснення палітрових зображень алгоритмом JPEG 2000. Показано, що у середньому, адаптивне палітрове кодування зображень забезпечує коефіцієнт стиснення алгоритмом JPEG 2000 ...
 • ОДНОБАЙТОВИЙ ПАЛІТРОВИЙ ФОРМАТ ВІДЕОФАЙЛУ 

  Кумиш, В.Ю.; Кумыш, В.Ю.; Kumysh, V.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В статті удосконалено медіаконтейнер AVI 1.0, в результаті чого в даному форматі забезпечується прийнятна якість візуального сприйняття зображення з 41,27 palette PSNR дБ, оскільки для зберігання кожного відеокадра ...
 • ПАЛІТРОВИЙ МЕТОД ЕФЕКТИВНОГО КОДУВАННЯ ЦИФРОВИХ ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬ 

  Кумиш, В.Ю.; Кумыш, В.Ю.; Kumysh, V.Yu. (Приватне підприємство "Технологічний центр", Український державний університет залізничного транспорту, 2013)
  Запропоновано палітровий метод ефективного кодування цифрових відеозображень, що використовує адаптивне квантування відеокадрів в просторі кольорів та їх представлення у однобайтовому палітровому графічному форматі. Метод ...
 • АЛГОРИТМ ШИФРУВАННЯ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕНЕРАТОРА ХАОСА 

  Коджебаш, В.П.; Коджебаш, В.П.; Kodzhebash, V.P.; Йона, Л.Г.; Йона, Л.Г.; Iona, L.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Зараз в основі всіх технологій із захисту даних від несанкціонованого доступу або електронною комерції лежить наука криптографія, яка є частиною науки криптології. У свою чергу, ця наука використовує різні методи і алгоритми ...
 • ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

  Ковальчук, А.О.; Ковальчук, А.О.; Kovalchuk, А.О.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  У роботі аналізуються особливості процесу проектування інформаційних систем автоматизації управління підприємством. Досліджується структура процесу проектування та формалізується стадія формування вимог.

View more