Recent Submissions

 • СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЗАДАЧЕ РАЗДЕЛЕНИЯ СЕКРЕТА 

  Лімарь, І.В.; Лимарь, И.В.; Limar, I.V.; Васіліу, Є.В.; Василиу, Е.В.; Vasiliu, E.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Рассматриваются основные направления реализация принципа «разделения секрета» в криптографии – обеспечения взаимного контроля участниками при использовании и управлении определенными ресурсами.
 • СТОЙКОСТЬ КВАНТОВЫХ ПРОТОКОЛОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОМЕРНЫХ КВАНТОВЫХ СИСТЕМ К АТАКЕ «ПЕРЕХВАТА-ПОВТОРНОЙ ПОСЫЛКИ КУТРИТОВ» 

  Васіліу, Є.В.; Василиу, Е.В.; Vasiliu, E.V.; Кузнєцова, А.В.; Кузнецова, А.В.; Kuznetsova, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  В работе исследован уровень стойкости квантовых протоколов распределения ключей с трехмерными квантовыми системами к атаке, возможной при использовании строго однофотонной источников сигналов (атаки «перехват - повторной ...
 • АНАЛІЗ СИСТЕМ АДРЕСНОГО КОДУВАННЯ В КАБЕЛЬНОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ 

  Балан, Н.М.; Балан, М.М.; Balan, N.M.; Лещинський, О.О.; Лещинский, О.О.; Leshchynskyi, О.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Розглянуто особливості різних систем адресного кодування у кабельному телебаченні, їх достоїнства та недоліки.
 • ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ АВТОМАТИЗОВАНОМУ ВИМІРЮВАННІ АЧХ 

  Балан, М.М.; Балан, Н.М.; Balan, M.M.; Іскендерзаде, Шахін Гусейн огли; Искендерзаде, Шахин Гусейн огли; Iskenderzade, Shakhin Husein Ohly (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Розглянуто впровадження нових інформаційних технологій – використання вимірювальних сигналів та комп’ютерної програми по автоматизованому частотному аналізу електроакустичних параметрів наскрізного тракту звуковідтворення ...
 • ПРИМЕНЕНИЕ КОДОВ С НИЗКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ ПРОВЕРОК НА ЧЕТНОСТЬ 

  Польна, Ю.М.; Польная, Ю.М.; Polna, Yu.M.; Шестаков, К.А.; Шестаков, К.А.; Shestakov, K.A.; Розенвассер, Д.М.; Розенвассер, Д.М.; Rozenvasser, D.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В данной работе рассматривается возможность и эффективность применения кодов с низкой плотностью проверок на четность в современных системах связи, приводится сравнение таких кодов с различными параметрами, оцениваются ...
 • H-ФРАКТАЛЬНЫЕ АНТЕННЫ 

  Цалієв, Т.А.; Цалиев, Т.А.; Tsaliev, Т.А.; Король, Е.Р.; Король, Э.Р.; Korol, E.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В данной работе произведен анализ потенциала применения фрактальных антенн на примере антенных элементов H-фрактальной геометрии.
 • ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПЕРЕДАЧИ БИНАРНЫХ СИГНАЛОВ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ЕМКОСТЬ НАЙКВИСТОВОГО ЭЛЕМЕНТА 

  Захарченко, М.В.; Захарченко, Н.В.; Zakharchenko, M.V.; Осадчук, Е.А.; Осадчук, Е.А.; Osadchuk, E.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Установлена минимальная длина кодового слова, обеспечивающая максимальную информационную емкость найквистового элемента. Доказано, что при простых и избыточных ТК информационная емкость найквистового элемента больше в ...
 • ВИКОРИСТАННЯ АДАПТИВНИХ АНТЕННИХ РЕШІТОК ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ЗАВАД В МЕРЕЖІ E-UTRA 

  Сідень, С.В.; Сидень, С.В.; Siden, S.V.; Маковеєнко, Д.О.; Маковеенко, Д.О.; Makoveienko, D.O.; Фокін, Р.А.; Фокин, Р.А.; Fokin, R.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Зроблено модель для дослідження завадової обстановки 4G LTE (E-UTRA). Представлено результати модулювання завад на лінії вгору (UL) при використанні секторних антен базових станцій. Враховується технологія контролю потужності ...
 • ПРОБЛЕМА ЗАСТОСУВАННЯ КОЛІРНОГО ПРОСТОРУ СИСТЕМИ CIECAM02 ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ КОЛЬОРОВІДТВОРЕННЯ В ТВ СИСТЕМАХ 

  Гофайзен, О.В.; Гофайзен, О.В.; Gofaizen, O.V.; Пилявський, В.В.; Пилявский, В.В.; Pilyavskiy, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  В доповіді висвітлюються питання щодо правильності застосування моделі кольоросприйняття CIECAM02 [1] з запропонованою Люо та ін. надбудовою CAM02-UCS в дослідженнях, стосовних до побудови телевізійних систем та споріднених ...
 • ПРОБЛЕМИ РЕАЛЬНОЇ ЧІТКОСТІ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ЗОБРАЖЕНЬ 

  Гофайзен, О.В.; Гофайзен, О.В.; Gofaizen, O.V.; Кійко, С.М.; Кийко, С.М.; Kiiko, S.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Серйозною проблемою ТВ систем та інших споріднених застосовань є обмеження, що складається у тому, що під час передавання об‘ємної сцени потенціальну чіткість зображення, визначену стандартизованими параметрами системи, ...
 • ВКЛАД УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНУ СТАНДАРТИЗАЦІЮ ТЕХНОЛОГІЙ ЦИФРОВОГО МОВЛЕННЯ 

  Гофайзен, О.В.; Гофайзен, О.В.; Gofaizen, O.V.; Баляр, В.Б.; Баляр, В.Б.; Balyar, V.B.; Пилявський, В.В.; Пилявский, В.В.; Pilyavskiy, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  За останні роки авторами підготовлено численні вклади, надіслані Адміністрацією зв‘язку України в Дослідну комісію (ДК) 6 МСЕ-Р та її робочі групи 6A, 6B, 6C. Ці вклади одержали міжнародну підтримку й увійшли у численні ...
 • СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ КОЛОРИМЕТРІЇ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ КЕРУВАННЯ КОЛЬОРОМ В ТЕЛЕБАЧЕННІ ТА СПОРІДНЕНИХ ЗАСТОСОВАННЯХ 

  Гофайзен, О.В.; Гофайзен, О.В.; Gofaizen, O.V.; Пилявський, В.В.; Пилявский, В.В.; Pilyavskiy, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Представлено аналіз сучасного етапу розвитку колориметрії в частині сучасних моделей кольоросприйняття, в яких реалізовано алгоритм роботи колбочкового апарату зору. Внесено пропозиції щодо відповідного вдосконалення Звіту ...
 • ОЦІНКА ВПЛИВУ МІЖСТІЛЬНИКОВИХ ЗАВАД НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ МОБІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ РАДІОДОСТУПУ 

  Вакарчук, А.О.; Вакарчук, А.А.; Vakarchuk, A.O.; Склярук, А.О.; Склярук, А.О.; Skliaruk, A.O.; Мутомб, А.К.; Мутомб, А.К.; Mutomb, А.К. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Робота присвячена дослідженню міжстільникових завад у мережі радіодоступу. У роботі розглянута ситуація з завадами у мережі досліджується, коли мобільна станція рухається по маршруту, вказаному раніше. Дуже часто траєкторія ...
 • НОВИЙ ПІДХІД ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ КОЛЬОРОСПРИЙНЯТТЯ, ЩО ОРІЄНТОВАНІ НА ЗАСТОСУВАННЯ У ВІДЕОЗАСТОСОВАННЯХ 

  Гофайзен, О.В.; Гофайзен, О.В.; Gofaizen, O.V.; Мазуркевич, О.Ф.; Мазуркевич, О.Ф.; Mazurkiewicz, O.F. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Запропоновано підхід до інтерпретації експериментальних даних щодо характеристик кольоророзрізнення у вигляді еліпсів розрізнення кольоровості, який полягає в узгодженні даних різних досліджень шляхом перетворення цих даних ...
 • ПОВЫШЕНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ БЕЗ УХУДШЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ 

  Брескін, В.А.; Брескин, В.А.; Breskin, V.A.; Розенвассер, Д.М.; Розенвассер, Д.М.; Rozenvasser, D.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  В работе рассмотрены два типа системы приема дискретных парциально кодированных сигналов в зависимости от используемого типа модуляции. Предлагаемые системы позволяют увеличить защищенность сигнала от помех или увеличить ...
 • ТАЙМЕРНІ СИГНАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ В СПІЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ПРИЙОМОПЕРЕДАЧІ НА ПРИКЛАДІ ETHERNET ТЕХНОЛОГІЇ 

  Шнайдер, С.П.; Шнайдер, С.П.; Shnaider, S.P.; Захарченко, М.В.; Захарченко, Н.В.; Zakharchenko, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглядається можливість використання таймерних сигнальних конструкці (ТСК) в технології з спільним колізійним доменом. Проводиться теоретичне дослідження щодо можливості використання ТСК, як альтернативу манчестерському ...
 • ПЕРЕДАЧА ДВОХСИМВОЛЬНИХ АНСАМБЛІВ ТАЙМЕРНИМИ СИГНАЛЬНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ 

  Шавініна, Я.О.; Шавинина, Я.О.; Shavinina, Ya.O.; Захарченко, М.В.; Захарченко, Н.В.; Zakharchenko, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  У роботі розглянуто основні інформаційні параметри таймерних кодів. Показано збільшення інформаційної ємності одного найквістового елемента на прикладі передачі двохсимвольних ансамблів таймерними сигнальними конструкціями.
 • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ ГЛОБАЛЬНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ GPS ТА GSM З ТОЧКИ ЗОРУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

  Лохвінський, В.С.; Лохвинский, В.С.; Lokhvinskyi, V.S.; Рябуха, О.М.; Рябуха, А.Н.; Ryabukha, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  У статті розглядаються сучасні системи геолокації. Дається коротка історична пам’ятка про становлення геолокації. Описуються основні принципи праці цих систем. Окремо виділяються переваги і недоліки, які так чи інакше ...
 • ФРАКТАЛЬНЕ СТИСНЕННЯ НЕРУХОМИХ ЗОБРАЖЕНЬ 

  Патлаєнко, М.О.; Патлаенко, Н.О.; Patlaienko, M.O.; Ошаровська, О.В.; Ошаровская, Е.В.; Osharovskaya, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Фрактальні методи стиснення нерухомих зображень для передачі в мультимедійних застосуваннях розглядаються в даній роботі. Запропоноване модифікований алгоритм генетичного пошуку самопідбних блоків на зображенні, що ...
 • ТВ ОБ'ЄКТИ З РІЗНИМ КРОКОМ СІТКИ 

  Ошаровська, О.В.; Ошаровская, Е.В.; Osharovska, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Сіткові методи представлення форми зображень для передачі в цифровому телебаченні і асоціативні зв'язки для пошуку подібних об'єктів з іншими ракурсами, що дозволяють стискати цифровий потік, розглядаються в даній роботі. ...

View more