Recent Submissions

 • DEVELOPMENT OF COMPUTER-INTEGRATED SYSTEMS FOR THE AUTOMATION OF TECHNOLOGICAL PROCESS OF ASSOCIATED GAS PROCESSING 

  Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, A.O.; Стопакевич, О.А.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, O.A.; Тігарєв, А.М.; Тигарев, А.М.; Tigariev, A.M. (Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2017)
  Проаналізована переробка супутнього нафтового газу. Запропонована процедура побудови комп’ютерно-інтегрованої системи автоматизації технологічного процесу переробки газу. Особливістю процедури є комплексне розв’язання ...
 • DESIGN OF TWO-LEVEL CONTROL SYSTEM OF A DISTILLATION COLUMN IN THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF ASSOCIATED PETROLEUM GAS PROCESSING 

  Арабаджи, А.Ф.; Арабаджи, А.Ф.; Arabadzhy, A.F.; Стопакевич, О.А.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, O.A.; Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, A.O. (Автоматизація технологічних і бізнес-процесів, 2017)
  Показана актуальность разработки технологических процессов переработки попутного нефтяного газа для обеспечения энергетической независимости Украины. Основным элементом схемы переработки нефтяного газа является ректификационная ...
 • DESIGNING AN AUTOMATED COMPLEX BASED ON A MINI-CHP WITH RECYCLING THE FLUE GAS TO METHANOL 

  Процишен, О.; Процишен, А.; Protsyshen, О.; Стопакевич, О.А.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, O.A.; Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, A.O. (Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2017)
  Розроблена схема когенераційної установки, яка крім електричної і теплової енергії, виробляє метанол і кисень. Відмінною особливістю є те, що метанол виробляється з диму міні-ТЕЦ. Водень і кисень виробляються електролізом ...
 • РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКМАШИННОГО ИНТЕРФЕЙСА В АСУТП НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

  Арабаджи, А.; Арабаджи, А.; Arabadzhy, А.; Стопакевич, А.; Стопакевич, А.; Stopakevych, A.; Стопакевич, О.; Стопакевич, А.; Stopakevych, O. (Автоматизація технологічних і бізнес-процесів, 2017)
  Показана актуальность разработки промышленных человеко-машинных интерфейсов, поскольку с их неправильной организацией связано 35-58% ошибок операторов-технологов. Проведена разработка человеко-машинного интерфейса для ...
 • ВИБІР СТРАТЕГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ВВУ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

  Урсата, В.В.; Урсата, В.В.; Ursata, V.V.; Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, A.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Проведено дослідження особливостей динаміки п'ятикорпусної ВВУ цукрового виробництва. Встановлено, що об'єкт є багатовимірним з наявністю істотних перехресних зв'язків між каналами. Аналіз впливу технологічних змінних на ...
 • АНАЛІЗ НЕДОЛІКІВ ТИПОВОЇ ПРАКТИКИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ ЛЮДИНО-МАШИННИХ ІНТЕРФЕЙСІВ ПРОМИСЛОВИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

  Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, A.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Проведено аналіз типової практики розробки комп'ютерних людино-машиних інтерфейсів промислових підприємств. Наведено аналіз причин появи і основних недоліків такої практики. Обґрунтована необхідність повної відмови від ...
 • РАЗРАБОТКА НЕПРЯМОГО АЛГОРИТМА АДАПТАЦИИ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ПИД-ТИПА ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА 

  Смірнов, К.А.; Смирнов, К.А.; Smirnov, K.A.; Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, A.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Разработан непрямой алгоритм адаптации для регуляторов ПИД-типа. Алгоритм применим для использования в системах управления, в которых стоит задача изменения производительности технологических объектов. Результаты моделирования ...
 • РАЗРАБОТКА АСУ ТП ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ QNX 6 

  Бородін, В.Д.; Бородин, В.Д.; Borodin, V.D.; Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, A.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Основной тенденцией развития современного производства является переход к заводам-автоматам, т.е. к полностью автоматическим технологическим процессам. Такие процессы должны не нуждаться в постоянном контроле технического ...
 • DESIGN OF A SET OF NONLINEAR CONTROL SYSTEMS OF THE ARC PVD ION-PLASMA INSTALLATION 

  Кіркопуло, К.; Киркопуло, К.; Kirkopulo, К.; Тонконогий, В.; Тонконогий, В.; Tonkonogyi, V.; Стопакевич, О.А.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, O.A.; Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, A.O. (Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2018)
  Розроблено комплекс моделей динаміки і нелінійних систем управління всіма етапами іонно-плазмового нанесення покриттів на металорізальний інструмент. Імітаційне моделювання розроблених систем управління показало високу ...
 • ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ПОДІЛУ НАФТОВИХ ГАЗІВ В РЕКТИФІКАЦІЙНІЙ КОЛОНІ 

  Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, A.O.; Тігарєв, А.М.; Тигарев, А.М.; Tigarіev, A.M.; Тігарєва, Т.Г.; Тигарева, Т.Г.; Tigarіeva, T.G. (Хмельницький національний університет, 2018)
  В роботі запропонована дворівнева каскадна структура системи керування параметрами ректифікаційної колони в технологічному процесі поділу нафтових газів. Запропонована структура дозволяє підтримувати параметри технологічного ...
 • SIMPLIFIED DYNAMICS MODEL OF THE GAS TURBINE POWER GENERATION UNIT FOR MODEL-BASED DESIGN OF CONTROL SYSTEMS 

  Xu, J.; Stopakevych, A.O.; Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Simplified dynamics model of the gas turbine power generator unit was developed to represent its main variables change in time. It’s shown that the developed model can be used for control system design and simulation ...
 • ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОГЕНЕРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 

  Калюжний, А.О.; Калюжный, А.О.; Kaliuzhnyi, А.О.; Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, А.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Осмотрены два варианта схем регенерации когенерационной энергетической установки на основе газотурбинного двигателя. Критерием выбора схемы является максимум КПД и минимум отношения затрат топлива на единицу полученной ...
 • АНАЛИЗ НЕОБХОДИМЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОПЕРАТОРА РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 

  Макаренко, В.О.; Макаренко, В.О.; Makarenko, V.O.; Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, A.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Был проведен анализ рисков и причин снижения эффективности производства первичной переработки нефти. Исходя из него был сформирован список требований необходимых для разработки экспертной системы поддержки принятия решений ...
 • ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ SCADA И ИХ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ 

  Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, A.O.; Стопакевич, О.А.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, O.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Проведен обзор современных тенденций развития SCADA. Обосновано,что при переходе к новому поколению систем промышленной автоматизации произойдетлибо интеграция SCADA в IoT платформу либо значительное расширение функционала ...
 • РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫХ ИНТЕРФЕЙСАХ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ СЛОЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

  Ушканов, В.В.; Ушканов, В.В.; Ushkanov, V.V.; Стопакевич, А.О.; Стопакевич, А.А.; Stopakevych, А.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Проведен анализ преимуществ и недостатков различных типов современных человеко-машинных интерфейсов (ЧМИ). Анализ показал, что необходимо разработать новый метод проектирования ЧМИ для управления сложными технологически ...
 • ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

  Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглянуто питання використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі. Визначені основні переваги, які дає впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес.
 • ВЫБОР СТРУКТУРЫ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШИЛКИ 

  Орленко, Д.Д.; Орленко, Д.Д.; Orlenko, D.D.; Тігарєв, А.М.; Тигарев, А.М.; Tigarіev, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Проведен анализ задач управления сушильными установками исходя из текущих задач производства. Предлагается на основе выбора требуемых задач производства ферритовых изделий при получении пресс-порошка путем распыления суспензии ...
 • СИНТЕЗ ТАЙМЕРНИХ КОДІВ З МАКСИМАЛЬНИМИ ЗНАЧЕННЯМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ ПОСТІЙНІЙ ТРИВАЛОСТІ 

  Захарченко, М.В.; Захарченко, Н.В.; Zakharchenko, M.V.; Бордан, В.Я.; Бордан, В.Я.; Bordan, V.Ya. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  У даній статті реалізується таймерне кодування, що забезпечує збільшення потужності синтезованого коду за рахунок використання сигнальних конструкцій з різним числом інформаційних відрізків при постійній тривалості кодових ...
 • СИСТЕМА ОБ’ЄКТИВНОГО КОНТРОЛЮ НОРМАТИВНИХ СТРОКІВ ПЕРЕСИЛАННЯ ПРОСТОЇ ПИСЬМОВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ В МЕРЕЖАХ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

  Ящук, Л.О.; Ящук, Л.Е.; Yashchuk, L.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Виявлено суттєві недоліки існуючої системи контролю нормативних строків пересилання простої письмової кореспонденції в мережах поштового зв’язку, що встановлюються в законодавчому порядку і підлягають безумовному виконанню. ...
 • МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ НА ОСНОВЕ GalnAsP 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Величина квантового выхода электролюминесценции полупроводниковых излучателей оптического диапазона определяется параметрами нескольких этапов процесса преобразования электрической энергии в энергию оптического излучения. ...

View more