Recent Submissions

 • ПОВЫШЕНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ БЕЗ УХУДШЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ 

  Брескін, В.А.; Брескин, В.А.; Breskin, V.A.; Розенвассер, Д.М.; Розенвассер, Д.М.; Rozenvasser, D.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  В работе рассмотрены два типа системы приема дискретных парциально кодированных сигналов в зависимости от используемого типа модуляции. Предлагаемые системы позволяют увеличить защищенность сигнала от помех или увеличить ...
 • ТАЙМЕРНІ СИГНАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ В СПІЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ПРИЙОМОПЕРЕДАЧІ НА ПРИКЛАДІ ETHERNET ТЕХНОЛОГІЇ 

  Шнайдер, С.П.; Шнайдер, С.П.; Shnaider, S.P.; Захарченко, М.В.; Захарченко, Н.В.; Zakharchenko, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглядається можливість використання таймерних сигнальних конструкці (ТСК) в технології з спільним колізійним доменом. Проводиться теоретичне дослідження щодо можливості використання ТСК, як альтернативу манчестерському ...
 • ПЕРЕДАЧА ДВОХСИМВОЛЬНИХ АНСАМБЛІВ ТАЙМЕРНИМИ СИГНАЛЬНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ 

  Шавініна, Я.О.; Шавинина, Я.О.; Shavinina, Ya.O.; Захарченко, М.В.; Захарченко, Н.В.; Zakharchenko, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  У роботі розглянуто основні інформаційні параметри таймерних кодів. Показано збільшення інформаційної ємності одного найквістового елемента на прикладі передачі двохсимвольних ансамблів таймерними сигнальними конструкціями.
 • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ ГЛОБАЛЬНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ GPS ТА GSM З ТОЧКИ ЗОРУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

  Лохвінський, В.С.; Лохвинский, В.С.; Lokhvinskyi, V.S.; Рябуха, О.М.; Рябуха, А.Н.; Ryabukha, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  У статті розглядаються сучасні системи геолокації. Дається коротка історична пам’ятка про становлення геолокації. Описуються основні принципи праці цих систем. Окремо виділяються переваги і недоліки, які так чи інакше ...
 • ФРАКТАЛЬНЕ СТИСНЕННЯ НЕРУХОМИХ ЗОБРАЖЕНЬ 

  Патлаєнко, М.О.; Патлаенко, Н.О.; Patlaienko, M.O.; Ошаровська, О.В.; Ошаровская, Е.В.; Osharovskaya, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Фрактальні методи стиснення нерухомих зображень для передачі в мультимедійних застосуваннях розглядаються в даній роботі. Запропоноване модифікований алгоритм генетичного пошуку самопідбних блоків на зображенні, що ...
 • ТВ ОБ'ЄКТИ З РІЗНИМ КРОКОМ СІТКИ 

  Ошаровська, О.В.; Ошаровская, Е.В.; Osharovska, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Сіткові методи представлення форми зображень для передачі в цифровому телебаченні і асоціативні зв'язки для пошуку подібних об'єктів з іншими ракурсами, що дозволяють стискати цифровий потік, розглядаються в даній роботі. ...
 • ЕТАПИ СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗУ КВАНТОВИХ СИСТЕМ ПРЯМОГО БЕЗПЕЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

  Васіліу, Є.В.; Василиу, Е.В.; Vasiliu, Ye.V. (Державний університет телекомунікацій, 2012)
  В роботі розглядаються етапи синтезу структури квантових систем прямого безпечного зв’язку, які ґрунтуються на різних варіантах пінг-понг протоколу. Детально описані схеми цих етапів за публікаціями автора та інших фахівців. ...
 • АЛГОРИТМ ПРОЕКТУВАННЯ МЕРЕЖІ РАДІО ДОСТУПУ СИСТЕМИ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ 

  Дубина, І.А.; Дубина, И.А.; Dubyna, I.A.; Рожновський, М.В.; Рожновский, М.В.; Rozhnovskyi, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  У роботі запропоновано алгоритм проектування мережі радіодоступу для системи зв’язку четвертого покоління стандарту LTE Advanced. Відповідно запропонованому алгоритму розраховано первинні параметри мережі, визначено тип ...
 • АТАКИ В КВАНТОВИХ СИСТЕМАХ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

  Корченко, О.Г.; Корченко, О.Г.; Korchenko, O.G.; Васіліу, Є.В.; Василиу, Е.В.; Vasiliu, E.V.; Гнатюк, С.О.; Гнатюк, С.О.; Gnatyuk, S.O.; Кінзерявий, В.М.; Кинзерявый, В.М.; Kinzeryavuy, V.M. (Інженерна академія України, 2010)
  У данній статті запропонована розширена класифікація атак у квантових системах захисту інформації, яка враховує як атаки на квантові підсистеми розподілу ключів та прямого безпечного зв’язку, так і атаки на класичні ...
 • АТАКА РОЗДІЛЕННЯ ЧИСЛА ФОТОНІВ НА КВАНТОВИЙ ПРОТОКОЛ РОЗПОДІЛЕННЯ КЛЮЧІВ ІЗ ШІСТЬОМА СТАНАМИ 

  Васіліу, Є.В.; Василиу, Е.В.; Vasiliu, E.V. (Національний авіаційний університет, 2014)
  У статті на основі методів квантової теорії інформації проаналізовано найбільш потужну атаку розділення числа фотонів – атаку із заміною квантового каналу зі втратами на ідеальний – на протокол квантового розподілення ...
 • СТЕКИ ПРОТОКОЛІВ КВАНТОВОЇ КРИПТОГРАФІЇ 

  Васіліу, Є.В.; Василиу, Е.В.; Vasiliu, E.V. (Національний авіаційний університет, 2014)
  У статті детально проаналізовано стек протоколів квантового розподілення ключів, який ґрунтується на протоколі з передаванням одиночних кубітів – протоколі ВВ84. На підґрунті цього аналізу розроблено повний стек протоколів ...
 • QUALITY INDICATORS FOR REPRODUCING FINE DETAILS OF DIGITAL IMAGES WITH TRESHOLD LIMITING OF SPECTRAL COMPONENTS 

  Osharovska, O.V.; Ошаровська, О.В.; Ошаровская, О.В.; Patlayenko, М.О.; Патлаєнко, М.О.; Патлаєнко, Н.О.; Samus, N.S.; Самусь, Н.С.; Самусь, Н.С. (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018)
  The article considers the effect of compression of the information stream on high-definition image quality image parameters on the receiving side. In order to assess objectively the quality of the reconstructed images, two ...
 • ASSOCIATIVE RELATIONS IN THE ASSESMENT OF TV IMAGES 

  Gofaizen, O.V.; Гофайзен, О.В.; Гофайзен, О.В.; Osharovska, O.V.; Ошаровська, О.В.; Ошаровская, О.В.; Patlayenko, M.O.; Патлаєнко, М.О.; Патлаенко, Н.О.; Pyliavskyi, V.V.; Пілявський, В.В.; Пилявский, В.В. (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 2017)
  With the creation and international standardization HDTV and UHDTV systems becomes an actual task of specification test signals to be used in the construction and maintenance video path and equipment of this systems. In ...
 • TELEVISION SYSTEMS COLOR SPACE METRIC 

  Gofaizen, O.V.; Гофайзен, О.В.; Гофайзен, О.В.; Pilyavskiy, V.V.; Пілявський, В.В.; Пилявский, В.В. (UkrMiCo, Odessa, 2017)
  The analysis and generalization of the progress of the standardized and widely used in the world color appearance model CIECAM02 and based on it uniform color space CAM02-UCS, underlying the assessment of color rendition ...
 • CONSTRUCTION OF POLAR COORDINATES GRID IN UNIFORM COLOR SPACE, UNIFORMLY FILLING AREA OF EXISTING COLORS, PARTICULARLY OF COLOR GAMUT TRANSMITTED AND REPRODUCED BY TELEVISION SYSTEMS 

  Гофайзен, О.В.; Гофайзен, О.В.; Gofaizen, O.V.; Пилявский, В.В.; Пілявський, В.В.; Pilyavskiy, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  A method of constructing polar coordinates grid in uniform color space, uniformly filling area of existing colors, particularly of color gamut transmitted and reproduced by television systems, is proposed. Coordinates and ...
 • СТАНОВЛЕНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КВАНТОВЫХ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

  Василиу, Е.В.; Васіліу, Є.В.; Vasiliu, E.V.; Лимарь, И.В.; Лимар, І.В.; Limar, I.V. (Белорусская государственная академия связи, 2016)
  Представлен краткий обзор и анализ разработанных к настоящему времени, а также перспективных квантовых методов защиты информации. Рассмотрены наиболее известные примитивы и протоколы квантовой криптографии. Наряду с ...
 • RESEARCH METHODS FOR INCREASING THE SECURITY OF INFORMATION TRANSFER BASED ON TIMER SIGNALS 

  Korchynskyi, V.V; Корчинський, В.В.; Корчинский, В.В.; Kildishev, V.I.; Кільдішев, В.Й.; Кильдишев, В.Й.; Holev, D.V.; Голев, Д.В.; Голев, Д.В.; Berdnikov, О.M.; Бердніков, О.М.; Бердников, А.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Protection of information from unauthorized access is the most important task that is assigned to modern confidential communication systems. The analysis of the risks of violating the information confidentiality justifies ...
 • SOME ASPECTS OF FORMATION KNOWLEDGE BASE INFORMATION ON THE BASIS OF USE OPTICAL-ELECTRONIC OF TV AND MM PATHS 

  Gofaizen, O.V.; Гофайзен, О.В.; Гофайзен, О.В.; Pyliavskyi, V.V.; Пілявський, В.В.; Пилявский, В.В.; Forostenko, М.О.; Форостенко, М.О.; Форостенко, М.О. (Belarusian National Technical University, 2017)
  This paper considers algorithms of visual information in the application of multimedia and television problems. Looks at the application of data of visual information in their spectral composition. Attention is drawn to ...
 • ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ АНТЕННЫ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАТЧИКА МОБИЛЬНОЙ СТАНЦИИ 

  Сукачев, Э.А.; Сукачов, Е.О.; Sukachev, E.A.; Поспелова, А.А.; Поспєлова, А.О.; Pospelova, А.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Исследуется влияние ориентации антенны базовой станции сотовой мобильной сети на величину энергии, потребляемой передатчиком мобильной станции. У статті досліджується вплив орієнтації антени базової станції стільникової ...
 • SPECTRAL CHARACTERISTICS OF THE SDTV, HDTV AND UHDTV CAMERAS 

  Gofaizen, O.V.; Гофайзен, О.В.; Гофайзен, О.В.; Pilyavskii, V.V.; Пилявський, В.В.; Пилявский, В.В.; Осецкий, С.В.; Осецький, С.В.; Osetsky, S.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Approaches to the evaluation of color fidelity in the standard, high and ultra-high definition television systems and in the related applications, depending on the spectral characteristics of the cameras, are considered. ...

View more