Recent Submissions

 • МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ГРУППОВОГО СИГНАЛА НА ОСНОВЕ ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ ПЕРЕСТАНОВКИ РЕАЛИЗАЦИЙ ХАОТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 

  Корчинский, В.В.; Корчинський, В.В.; Korchinsky, V.V. (НПП ЧП “Технологический центр”, Полтавская государственная аграрная академия, 2013)
  Для конфиденциальных систем связи с кодовым разделением каналов предложен метод формирования группового сигнала на основе множества взаимно-ортогональных последовательностей хаотических реализаций. С целью повышения ...
 • КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ НА ОСНОВЕ ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ И ТАЙМЕРНЫХ СИГНАЛОВ 

  Корчинский, В.В.; Корчинський, В.В.; Korchinsky, V.V. (НТУ ХПІ, 2013)
  Для конфиденциальной системы связи многопользовательского доступа предложен метод формирования группового сигнала на основе псевдослучайной перестройки рабочей частоты и таймерных сигналов. Для конфіденційної системи ...
 • МЕТОД ОБРОБКИ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК 

  Нечипорук, О.Л.; Загребнюк, В.І.; Васіліу, Є.В.; Владе, Н.М.; Нечипорук, О.Л.; Загребнюк, В.И.; Василиу, Е.В.; Владе, Н.М.; Nechiporuk, O.L.; Zagrebnuk, V.I.; Vasiliu, E.V.; Vlade, N.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2006)
  В статті наведено метод проведення експертного оцінювання проектів інформаційних та інфокомунікаційних систем. Порівняно з існуючими, цей метод дає надійні результати за умови залучення до експертизи 3 - 5 експертів. При ...
 • КОМПЕНСАЦИЯ ПОТЕРЬ В ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКОМ ФИЛЬТРЕ С ПОМОЩЬЮ ЭКСПОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ 

  Иваницкий, А.М.; Рожновский, М.В.; Іваницький, А.М.; Рожновський, М.В.; Ivanitckiy, A.M.; Rozhnovskiy, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Доказана способность экспофункциональных сигналов компенсировать потери в фильтрах, построенных на пьезокерамических резонаторах. Доведено здатність експофункціональних сигналів компенсувати втрати у фільтрах, побудованих ...
 • КОДОВЕ УЩІЛЬНЕННЯ ПРИ ТАЙМЕРНИХ СИГНАЛАХ 

  Захарченко, М.В.; Горохов, Ю.С.; Кріль, А.С.; Ковальчук, С.В.; Захарченко, Н.В.; Горохов, Ю.С.; Криль, А.С.; Ковальчук, С.В.; Zakharchenko, N.V.; Gorohov, Yu.S.; Kril, A.S.; Kovalchuk, S.V. (Національний університет оборони України ім.Івана Черняховського, 2015)
  роботі проведено аналіз позиційних корегувальних кодів, установлено число додаткових елементів визначених за межею Варшамова-Гільберта при заданих значеннях інформаційних елементів (m) і кодовою відстанню (d), установлено ...
 • ПОРІВНЯННЯ АНСАМБЛІВ КОДОВИХ МНОЖИН, СИНТЕЗОВАНИХ НА ОСНОВІ ДЕКІЛЬКОХ МОДУЛІВ З АНСАМБЛЯМИ, РЕАЛІЗОВАНИМИ НА ОСНОВІ ТАЙМЕРНИХ СИГНАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

  Захарченко, М.В.; Горохов, С.М.; Кочетков, А.В.; Гордейчук, В.В.; Шамшидин, Е.Б.; Захарченко, Н.В.; Горохов, С.М.; Кочетков, О.В.; Гордейчук, В.В.; Шамшидин, Е.Б.; Zakharchenko, N.V.; Gorohov, S.M.; Kochetkov, A.V.; Gordeychuk, V.V.; Shamshidin, E.B. (Харьківський національний університет, 2017)
  Проведено порівняння ансамблів простих таймерних кодових конструкцій синтезованих на основі декількох (i) простих взаємно незалежних модулів і кодових слів, таймерних сигнальних конструкцій (ТСК), реалізованих на основі ...
 • СКРЫТНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ В СИСТЕМАХ СВЯЗИ С ХАОТИЧЕСКИМИ СИГНАЛАМИ 

  Захарченко, Н.В.; Горохов, С.М.; Корчинский, В.В.; Радзимовский, Б.К.; Захарченко, М.В.; Горохов, С.М.; Корчинський, В.В.; Радзімовський, Б.К.; Zakharchenko, N.V.; Gorohov, S.M.; Korchinsky, V.V.; Radzimovskiy, B.K. (Хмільницький національний університет, 2013)
  Рассмотрено условие обеспечения энергетической скрытности передачи конфиденциальной системы связи на основе сигнальных конструкций реализаций динамического хаоса. Показана возможность использования многоуровневых ...
 • ПОРІВНЯННЯ СИНДРОМНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ КОРИГУЮЧИХ БЛОКОВИХ ПОЗИЦІЙНИХ І ТАЙМЕРНИХ КОДІВ 

  Захарченко, М.В.; Гаджиєв, М.М.; Радзімовський, Б.К.; Горохов, Ю.С.; Шпак, Д.О.; Захарченко, Н.В.; Гаджиев, М.М.; Радзимовский, Б.К.; Горохов, Ю.С.; Шпак, Д.О.; Zakharchenko, N.V.; Gadzhuev, M.M.; Radzimovskiy, B.K.; Gorohov, Yu.S.; Shpak, D.O. (НПП ЧП “Технологический ценр”, 2014)
  На основі статистичних даних якіс- них характеристик корегуючих блокових кодів позиційного і таймерного кодуван- ня перевірено умови належності кана- лів міської телефонної мережі (МТМ) до каналів моделі Гілберта. ...
 • ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАДАЧ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ 

  Воробієнко, П.П.; Озарко, К.С.; Опотяк, Ю.В.; Воробиенко, П.П.; Озарко, К.С.; Опотяк, Ю.В.; Vorobienko, P.P.; Ozarko, K.S.; Opotyak, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Розглянуто застосування інструментальних засобів для визначення параметрів особистісних характеристик персоналу та вирішення практичних задач для ефективного управління персоналом. Розроблене спеціалізоване програмне ...
 • УЗГОДЖЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ ТА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ОСОБЛИВОСТІ Й МЕХАНІЗМИ 

  Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobienko, P.P. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2007)
  У статті розглянуто узгодження ринку праці та ринку освітних послуг у сфері інформаційно- комунікаційних технологій В статье рассмотрены согласование рынка труда и рынка образовательных услуг в сфере информационно - ...
 • МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ * 

  Тардаскін, М.Ф.; Кононович, В.Г.; Вараксін, О.О.; Тардаскіна, Т.М.; Тардаскин, М.Ф.; Кононович, В.Г.; Вараксин, О.О.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskin, M.F.; Kononovich, V.G.; Varaksin, O.O.; Tardaskina, T.N. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2005)
  Пропонуються механізми забеспечення інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж загального користування. Розкриваеться зміст ціх механізмів. Предлагаются механизмы обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных ...
 • МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ 

  Тардаскін, М.Ф.; Кононович, В.Г.; Вараксін, О.О.; Тардаскіна, Т.М.; Тардаскин, М.Ф.; Кононович, В.Г.; Вараксин, О.О.; Тардаскина, Т.М.; Tardaskin, M.F.; Kononovich, V.G.; Varaksin, O.O.; Tardaskina, T.M. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2005)
  Розглянуто механізми забеспечення інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж загального користування Рассмотрены механизмы обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных сетей общего пользования
 • ДО ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 

  Кононович, В.Г.; Kononovich, V.G. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2005)
  Розглядаються питання термінології у сфері телекомунікацій Рассматриваются вопросы терминологии в области телекоммуникаций
 • МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЗОНИ НЕЛІНІЙНИХ СПОТВОРЕНЬ ПРИ РАДІОПРИЙМАННІ В МЕРЕЖІ СИНХРОННИХ ДВЧ-ЧМ ПЕРЕДАВАЧІВ 

  Балан, М.М.; Виходець, А.В.; Ганжа, С.М.; Балан, Н.М.; Выходец, А.В.; Ганжа, С.Н.; Balan, N.M.; Vykhodets, A.V.; Ganzha, S.N. (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ, 2008)
  Пропонується методика дослідження для визначення зони нелінійних спотворень при радіоприйманні на території між синхронними ДВЧ-ЧМ передавачами. Предлагается методика исследования для определения зоны нелинейных искажений ...
 • НА ПУТИ К ЭКОНОМИКЕ БУДУЩЕГО ОБЩЕСТВА 

  Воробиенко, П.П.; Воробієнко, П.П.; Vorobienko, P.P. (Інститут трансформації суспільства, Київ, 2015)
  Предложено исследование экономических принципов формирования будущего, бо- лее совершенного общества. Показано, что некоторые черты такого общества уже проявляются в настоящее время. Их дальнейшее становление должно быть ...
 • ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ И ПРИНЦИП ДУАЛЬНОСТИ 

  Иваницкий, А.М.; Іваницький, А.М.; Ivanitckiy, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  В монографии дано общее и последовательное изложение основ классической электродинамики, применяя для ее построения аксиоматический принцип и принцип дуальности. Векторная алгебра и векторный анализ построены с использованием ...
 • ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СХЕМОЙ ЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЯДЕР ЭКСПОФУНКЦИЙ И ТРАДИЦИОННОЙ СХЕМОЙ ЗАМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПРИ ЭКСПОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

  Иваницкий, А.М.; Іваницький, А.М.; Ivanitckiy, A.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Найдена взаимосвязь между схемой замещения для ядер экспофункций и традиционной схемой замещения электрической цепи при экспофункциональном воздействии. Визначено взаємозв’язок між схемою заміщення для ядер експофункцій ...
 • ФУРЬЕ-АНАЛИЗ WAVELET-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

  Ошаровская, Е.В.; Патлаенко, Н.А.; Ошаровська, О.В.; Патлаєнко, М.О.; Osharovskaya, E.V.; Patlaenko, M.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Даны результаты оценки искажений цветного изображения сверхвысокой четкости в видеоприложениях со сжатием, основанным на применении wavelet-преобразований в базисах биортогональных wavelet и моделирование декомпозиции ...
 • ШИРОКОПОЛОСНАЯ ПЛАНАРНАЯ СПИРАЛЬНО-КОЛЬЦЕВАЯ АНТЕННА 

  Цалиев, Т.А.; Куцук, К.В.; Сидень, С.В.; Цалієв, Т.А.; Куцук, К.В.; Сідень, С.В.; Tsaliev, T.A.; Kutsuk, K.V.; Siden, S.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  В статье описана топология слабонаправленной планарной антенны круговой поляризации и исследованы ее свойства. Конструктивной особенностью ее является то, что антенна выполнена в виде планарного кольца переменной ширины, ...
 • ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ (n, k) КОДОВ СЛЕПЯНА С КОМПЕНСАЦИЕЙ ИЗБЫТОЧНОСТИ ТАЙМЕРНЫМИ СИГНАЛАМИ 

  Захарченко, Н.В.; Кильдышев, В.И.; Голев, Д.В.; Осадчук, Е.А.; Захарченко, М.В.; Кільдишев, В.Й.; Голев, Д.В.; Осадчук, Е.А.; Zakharchenko, N.V.; Kildishev, V.I.; Golev, D.V.; Osadchuk, E.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  В работе проведена оценка величины энтропии в корректирующих избыточных позиционных кодах Слепяна. Определены информационная емкость найквистового элемента и влияние избыточности кода ( r ) на энтропию сообщения при ...

View more