Now showing items 1-20 of 49

  • ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ НАМЕЖІ ХХI СТОЛІТТЯ 

   Орлов, В.Н.; Стрий, Л.А.; Кравец, И.В.; Орлов, В.М.; Стрій, Л.О.; Кравець, І.В.; Orlov, V.N.; Striy, L.A.; Kravets, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1999)
   Розглядається одна з складних і суперечних проблем сучасності – оцінка шляхів подальшого розвитку економічної теорії та практики маркетингу. На основі аналізу процесів та явищ, які намітились у сучасній економіці, зроблено ...
  • ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ 

   Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2000)
   Одним із цікавих і економічних вчень сьогодні, що швидко розвивається, є маркетинг. Це і наука, і система управління, і практичні рекомендації підприємцям про мистецтво процвітання на ринку, і нова філософія бізнесу. ...
  • ЭКОНОМИКО-КИБЕРНЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (Донецкий государственный университет, 2001)
   Экономико-кибернетическое моделирование, которое в последние годы находит широкое применение в экономических исследованиях, позволяет анализировать экономические процессы с высокой производительностью и эффективностью. ...
  • СУЧАСНИЙ МАРКЕТИНГ І ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ОДМУ, 2001)
   Автор представляє результати системного дослідження маркетингу, виконаного в 1999-2001 рр. Розглянуті основні закономірності розвитку маркетингу, його сучасні проблеми і перспективи розвитку в ХХІ сторіччі. Проведено ...
  • МАРКЕТИНГОВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2001)
   Рассматривается проблема оценки эффективности маркетинговой ориентации предприятия связи. Предложены компоненты эффективности, предложена технология использования для этой цели опроса экспертов, разработана опросная ...
  • ВЫБОР ЦЕЛЕЙ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГА ПРЕДПРИЯТИЯ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (Институт (Центр) комплексных транспортных проблем, 2001)
   В статье рассмотрена эволюция взглядов на цели маркетинга, построен целевой компонент современного маркетингового управления. У статті розглянута еволюція поглядів на меті маркетингу, побудований цільовий компонент ...
  • МОДЕЛИ МАРКЕТИНГО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2001)
   В статье рассматривается еще нерешенная экономической наукой проблема использования при управлении предприятием рыночной ориентации принципов и методов маркетинга. Предложены модели построения маркетинго-ориентированно ...
  • РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ СОВРЕМЕННОГО МАРКЕТИНГА 

   Стрий, Л.А.; Чапкина, Г.В.; Стрій, Л.О.; Чапкіна, Г.В.; Striy, L.A.; Chapkina, G.V. (наук. праці ОНМУ, 2001)
   В статье рассматриваются основные закономерности развития маркетинга на рубеже ХХІ-го столетия. Предложена новая классификация функций и подфункций маркетинга. Выполнена системная структуризация видов современной ...
  • МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ СОГЛАСОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (Одесский политехнический университет, 2001)
   Рассматривается одна из сложных проблем современного маркетинга - согласования интересов производителя и потребителя. Предложены три стратегии маркетинга, направленных на решение этой проблемы. Розглядається одна із ...
  • ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ОДМУ, 2001)
   Предложены оптимальные способы расчета эффективности функционирования организационной структуры маркетинга предприятия, в большей степени учитывающие специфику маркетинговой деятельности. Запропоновані оптимальні способи ...
  • РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ – ЭКОНОМИКИ В ОТРАСЛИ СВЯЗИ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ДНУ, 2002)
   Рассмотрены особенности экономической деятельности в отрасли связи с использованием возможностей сети Интернет, изменения всех компонентов традиционного бизнеса в интенет-экономике. Розглянуті особливості економічної ...
  • ФОРМИРОВАНИЕ ВСЕМИРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ЗАДАЧИ ОТРАСЛИ СВЯЗИ УКРАИНЫ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ДНУ, 2002)
   Рассмотрена динамика развития информационной экономики, формирование всемирной инфраструктуры связи, роль и задачи отрасли связи. Розглянута динаміка розвитку інформаційної економіки, формування всесвітньої інфраструктури ...
  • СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ МАРКЕТИНГА КАК КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (НАУ, 2002)
   В статье рассматривается проблема анализа маркетинга как системы управления. Сформулировано понятие «маркетингового управления». Обосновано использование для его исследования системного подхода. Составлены структурная и ...
  • МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ И ВЫВЕДЕНИЯ НА РЫНОК НОВОГО ТОВАРА (УСЛУГИ) 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2002)
   Построена и обоснована экономико-кибернетическая модель процесса разработки и выведения на рынок нового товара, базируется на концепции маркетинга XXI века – маркетинге отношений. Включение в единый процесс всех рыночных ...
  • МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ И ВЫВЕДЕНИЯ НА РЫНОК НОВОГО ТОВАРА (УСЛУГИ) 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (Донецк, 2002)
   Построена и обоснована экономико-кибернетическая модель процесса разработки и выведения на рынок нового товара, которая базируется на концепции маркетинга XXI века – маркетинге отношений. Включение в процесс всех рыночных ...
  • ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАРКЕТИНГА ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ОНМУ, 2002)
   Рассмотрены некоторые аспекты проблемы внедрения в маркетинговую практику новейших достижений в области информации и связи: компьютерных сетей Интернет, Интранет, Экстранет; мобильной связи; IP телефонии, связанные в ...
  • ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ И РЫНОК УСЛУГ СВЯЗИ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2002)
   Автор анализирует проблемы развития электронного бизнеса, базирующегося на использовании современных компьютерных сетей. Рассмотрены особенности электронного рынка, произведено его сравнение с традиционным рынком, составлены ...
  • МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА СОВРЕМЕННОГО МАРКЕТИНГОВОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ДНУ, 2002)
   Построена и обоснована с использованием методов экономической кибернетики модель процесса современного маркетингового ценообразования, которая реализует комплексный подход к решению проблемы, позволяющий использовать ...
  • КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МАРКЕТИНГА ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ДНУ, 2002)
   В статье предложены концептуальные принципы подхода к решению проблемы разработки методологии оценки конкурентоспособности маркетинга предприятия связи как основного фактора, определяющего его успех на рынке, на базе ...
  • РОЛЬ И МЕСТО СВЯЗИ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

   Стрий, Л.А.; Стрій, Л.О.; Striy, L.A. (ДНУ, 2002)
   Рассмотрена проблема глобализации экономики, факторы, способствующие глобали- зации, основные черты глобальной экономики, значение связи в развитии глобализации. Розглянута проблема глобалізації економіки, чинники, ...