Recent Submissions

 • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ WEB-СЕРВЕРІВ 

  Остапенко, В.О.; Остапенко, В.О.; Ostapenko, V.O.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Проведено аналіз існуючих веб-серверів, розглянуті їх переваги та недоліки, запропонована оцінка кожного з них за показником середнього часу реакції та обраний найкращий варіант веб-серверу для встановлення програмного ...
 • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В IP-МЕРЕЖАХ 

  Мендус, П.Л.; Мендус, П.Л.; Mendus, P.L.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглянуто основні методи захисту інформації в ip-мережах. Проведено порівняльний аналіз їх переваг і недоліків.
 • ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БІЛІНГОВИХ СИСТЕМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

  Лузін, Р.О.; Лузин, Р.О.; Luzin, R.O.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглянуто недоліки та можливості вдосконалення білінгових систем телекомунікаційних послуг, а також шляхи побудови багатофункціональної білінгової системи, яка відповідає сучасним вимогам споживача.
 • ВИБІР ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ WEB САЙТІВ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПЛАТФОРМ 

  Гусєв, І.А.; Гусев, И.А.; Gusev, I.A.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Показана актуальність створення веб-сайтів для мобільних платформ. Здійснено аналіз існуючих технологій розробки сайтів і вибрана відповідна для розробки сайтів під мобільні платформи.
 • ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СЕРВЕРА КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕЛЕФОНИИ 

  Шатиков, Д.В.; Шатіков, Д.В.; Shatikov, D.V.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Рассматривается выбор оптимального варианта программного обеспечения для реализации сервера компьютерной телефонии. При решении задач выбора используется интегральный критерий сравнения альтернатив. Составление сравнительных ...
 • ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ 

  Палієнко, В.Г.; Палиенко, В.Г.; Paliienko, V.G.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Розглянути тенденції розвитку безпроводових мереж стандарту EEE 802.11. Очікувана в найближчі роки поява нових специфікацій стандарту дозволить скласти реальну конкуренцію стільниковим мережам в сегменті високошвидкісної ...
 • ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕСУВНИХ ВІДДІЛЕНЬ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ ДОВІДНИКА ПОШТОВОЇ ІНДЕКСАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ 

  Осадчий, Є.Д.; Осадчий, Е.Д.; Osadchiy, Ye.D.; Ящук, Л.О.; Ящук, Л.Е.; Yaschuk, L.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Виконано дослідження питань і завдань, які виникають при впровадженні пересувних відділень поштового зв’язку. Визначено напрями актуалізації довідника поштової індексації населених пунктів України.
 • ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ ГАЛУЗІ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В ОДЕСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ЗВ’ЯЗКУ ІМ. О.С. ПОПОВА 

  Кріль, С.С.; Криль, С.С.; Kril, S.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Розвиток ринку послуг поштового зв’язку, інтеграція підприємства в конкурентне бізнес-середовище, впровадження нових технологій висуває високі вимоги до фахівців, які повинні мати високий рівень підготовки за різними ...
 • НИЗКОЧАСТОТНЫЕ ШУМОВЫЕ СПЕКТРЫ ВАРИКАПОВ В ПРОЦЕССЕ ДЕГРАДАЦИИ 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I.; Марколенко, П.Ю.; Марколенко, П.Ю.; Markolenko, P.Yu.; Костянтинов, К.В.; Константинов, К.В.; Konstantynov, K.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Исследована временная нестабильность варикапов по их шумовым характеристикам при обратных предпробойных напряжениях для разработки методов их отбраковки.
 • УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РУЧНОГО СОРТУВАННЯ ПОШТОВИХ ОДИНИЦЬ В РЕГІОНАЛЬНИХ АБО ГОЛОВНОМУ СОРТУВАЛЬНИХ ЦЕНТРАХ 

  Осадчий, Є.Д.; Осадчий, Е.Д.; Osadchyi, Ye.D.; Ящук, Л.О.; Ящук, Л.Е.; Yaschuk, L.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Запропоновано технологію ручного сортування письмової кореспонденції, яка дає можливість скоротити загальну кількість етапів сортування з 3-4 до 2. Запропоновано технологію ручного сортування з використанням віртуальних ...
 • ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМОВ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I.; Костянтинов, К.В.; Константинов, К.В.; Konstantynov, K.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Рассматриваются основные характеристики шумов в полупроводниковых приборах с целью разработки методов их отбраковки.
 • СВЯЗЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ФОТОПРИЕМНИКОВ С ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ИХ МАТЕРИАЛА 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I.; Вікулін, І.М.; Викулин, И.М.; Vikulin, I.M.; Костянтинов, К.В.; Константинов, К.В.; Konstantinov, K.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Рассмотрены принципы увеличения чувствительности фотоварикапов и фоторезисторов. Описаны основные соотношения, определяющие их параметры, показана роль параметров при их изготовлении для повышения чувствительности.
 • ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ФОТОРЕЗИСТОРОВ И ФОТОДИОДОВ 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I.; Марколенко, П.Ю.; Марколенко, П.Ю.; Markolenko, P.Yu.; Назаренко, А.А.; Назаренко, А.А.; Nazarenko, A.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Рассмотрены физические принципы увеличения чувствительности полупроводниковых фотоприемников – фоторезисторов и инжекционных фотодиодов. Приведены основные теоретические соотношения, определяющие их параметры, показаны ...
 • МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ФОТОПРИЕМНИКОВ 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I.; Шишкова, С.И.; Шишкова, С.І.; Shyshkova, S.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  В данной работе производится анализ физических принципов, приводящих к увеличению чувствительности полупроводниковых фотоприемников. Показываются основные физические методы, приводящие к ее увеличению.
 • ФЛУКТУАЦИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Рассматривается временная нестабильность полупроводниковых приборов (варикапов) по их шумовым характеристикам. Показаны методы отбраковки и разбраковки по их электрошумовым характеристикам.
 • ОПТИМІЗАЦІЯ КІЛЬКОСТІ ТА МІСЦЬ РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

  Топчук, І.А.; Топчук, И.А.; Topchuk, I.A.; Ящук, Л.О.; Ящук, Л.Е.; Yaschuk, L.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Для забезпечення надання універсальних послуг пощтового зв’язку (УППЗ) встановленого рівня якості національний оператор поштового зв’язку створює мережу об’єктів поштового зв’язку, загальна кількість и місця розташування ...
 • ПОКРАЩЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ У МІСЬКИХ ВІДДІЛЕННЯХ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

  Мошняцький, Г.О.; Мошняцкий, Г.О.; Moshniatskyi, G.O.; Ящук, Л.О.; Ящук, Л.Е.; Yaschuk, L.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» (УДППЗ «Укрпошта»), завжди орієнтувала свою діяльність на забезпечення потреб користувачів послугами зв’язку та на підвищення якості обслуговування наших ...
 • УЧЕТ ДЕГРАДАЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ В СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДАХ ДЛЯ ВОСП 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Проведено исследование деградации светоизлучающих диодов для волоконно-оптических систем передачи при различных токовых режимах питания. Исследовались электрические и фотоэлектрические характеристики светодиодов. Обнаружено ...
 • ДЕГРАДАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОПТИКИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛЕГКИХ ЧАСТИЦ 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Рассматриваются вопросы создания точечных дефектов в кристаллической решетке под действием электронов и экситонов. Показано условия учета таких дефектов в элементах интегральной оптики.
 • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ В КАЧЕСТВЕ АНАЛИЗАТОРОВ РАЗЛИЧНЫХ ГАЗОВ 

  Ирха, В.И.; Ірха, В.І.; Irkha, V.I.; Слободянюк, И.А.; Слободянюк, І.А.; Slobodianiuk, I.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Показывается возможность и перспективность создания волоконно-оптических датчиков на основе современных достижений в волновой оптике,электроскопии и оптоэлектронике для определения концентрации различных газов в окружающей ...

View more