Recent Submissions

 • ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СЕРВЕРА КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕЛЕФОНИИ 

  Шатиков, Д.В.; Шатіков, Д.В.; Shatikov, D.V.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Рассматривается выбор оптимального варианта программного обеспечения для реализации сервера компьютерной телефонии. При решении задач выбора используется интегральный критерий сравнения альтернатив. Составление сравнительных ...
 • ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ 

  Палієнко, В.Г.; Палиенко, В.Г.; Paliienko, V.G.; Флейта, Ю.В.; Флейта, Ю.В.; Fleita, Yu.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Розглянути тенденції розвитку безпроводових мереж стандарту EEE 802.11. Очікувана в найближчі роки поява нових специфікацій стандарту дозволить скласти реальну конкуренцію стільниковим мережам в сегменті високошвидкісної ...
 • ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕСУВНИХ ВІДДІЛЕНЬ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ ДОВІДНИКА ПОШТОВОЇ ІНДЕКСАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ 

  Осадчий, Є.Д.; Осадчий, Е.Д.; Osadchiy, Ye.D.; Ящук, Л.О.; Ящук, Л.Е.; Yaschuk, L.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Виконано дослідження питань і завдань, які виникають при впровадженні пересувних відділень поштового зв’язку. Визначено напрями актуалізації довідника поштової індексації населених пунктів України.
 • ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ ГАЛУЗІ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В ОДЕСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ЗВ’ЯЗКУ ІМ. О.С. ПОПОВА 

  Кріль, С.С.; Криль, С.С.; Kril, S.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Розвиток ринку послуг поштового зв’язку, інтеграція підприємства в конкурентне бізнес-середовище, впровадження нових технологій висуває високі вимоги до фахівців, які повинні мати високий рівень підготовки за різними ...
 • НИЗКОЧАСТОТНЫЕ ШУМОВЫЕ СПЕКТРЫ ВАРИКАПОВ В ПРОЦЕССЕ ДЕГРАДАЦИИ 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I.; Марколенко, П.Ю.; Марколенко, П.Ю.; Markolenko, P.Yu.; Костянтинов, К.В.; Константинов, К.В.; Konstantynov, K.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Исследована временная нестабильность варикапов по их шумовым характеристикам при обратных предпробойных напряжениях для разработки методов их отбраковки.
 • УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РУЧНОГО СОРТУВАННЯ ПОШТОВИХ ОДИНИЦЬ В РЕГІОНАЛЬНИХ АБО ГОЛОВНОМУ СОРТУВАЛЬНИХ ЦЕНТРАХ 

  Осадчий, Є.Д.; Осадчий, Е.Д.; Osadchyi, Ye.D.; Ящук, Л.О.; Ящук, Л.Е.; Yaschuk, L.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Запропоновано технологію ручного сортування письмової кореспонденції, яка дає можливість скоротити загальну кількість етапів сортування з 3-4 до 2. Запропоновано технологію ручного сортування з використанням віртуальних ...
 • ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМОВ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I.; Костянтинов, К.В.; Константинов, К.В.; Konstantynov, K.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Рассматриваются основные характеристики шумов в полупроводниковых приборах с целью разработки методов их отбраковки.
 • СВЯЗЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ФОТОПРИЕМНИКОВ С ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ИХ МАТЕРИАЛА 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I.; Вікулін, І.М.; Викулин, И.М.; Vikulin, I.M.; Костянтинов, К.В.; Константинов, К.В.; Konstantinov, K.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Рассмотрены принципы увеличения чувствительности фотоварикапов и фоторезисторов. Описаны основные соотношения, определяющие их параметры, показана роль параметров при их изготовлении для повышения чувствительности.
 • ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ФОТОРЕЗИСТОРОВ И ФОТОДИОДОВ 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I.; Марколенко, П.Ю.; Марколенко, П.Ю.; Markolenko, P.Yu.; Назаренко, А.А.; Назаренко, А.А.; Nazarenko, A.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Рассмотрены физические принципы увеличения чувствительности полупроводниковых фотоприемников – фоторезисторов и инжекционных фотодиодов. Приведены основные теоретические соотношения, определяющие их параметры, показаны ...
 • МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ФОТОПРИЕМНИКОВ 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I.; Шишкова, С.И.; Шишкова, С.І.; Shyshkova, S.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  В данной работе производится анализ физических принципов, приводящих к увеличению чувствительности полупроводниковых фотоприемников. Показываются основные физические методы, приводящие к ее увеличению.
 • ФЛУКТУАЦИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Рассматривается временная нестабильность полупроводниковых приборов (варикапов) по их шумовым характеристикам. Показаны методы отбраковки и разбраковки по их электрошумовым характеристикам.
 • ОПТИМІЗАЦІЯ КІЛЬКОСТІ ТА МІСЦЬ РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

  Топчук, І.А.; Топчук, И.А.; Topchuk, I.A.; Ящук, Л.О.; Ящук, Л.Е.; Yaschuk, L.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Для забезпечення надання універсальних послуг пощтового зв’язку (УППЗ) встановленого рівня якості національний оператор поштового зв’язку створює мережу об’єктів поштового зв’язку, загальна кількість и місця розташування ...
 • ПОКРАЩЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ У МІСЬКИХ ВІДДІЛЕННЯХ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

  Мошняцький, Г.О.; Мошняцкий, Г.О.; Moshniatskyi, G.O.; Ящук, Л.О.; Ящук, Л.Е.; Yaschuk, L.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» (УДППЗ «Укрпошта»), завжди орієнтувала свою діяльність на забезпечення потреб користувачів послугами зв’язку та на підвищення якості обслуговування наших ...
 • УЧЕТ ДЕГРАДАЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ В СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДАХ ДЛЯ ВОСП 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Проведено исследование деградации светоизлучающих диодов для волоконно-оптических систем передачи при различных токовых режимах питания. Исследовались электрические и фотоэлектрические характеристики светодиодов. Обнаружено ...
 • ДЕГРАДАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОПТИКИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛЕГКИХ ЧАСТИЦ 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Рассматриваются вопросы создания точечных дефектов в кристаллической решетке под действием электронов и экситонов. Показано условия учета таких дефектов в элементах интегральной оптики.
 • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ В КАЧЕСТВЕ АНАЛИЗАТОРОВ РАЗЛИЧНЫХ ГАЗОВ 

  Ирха, В.И.; Ірха, В.І.; Irkha, V.I.; Слободянюк, И.А.; Слободянюк, І.А.; Slobodianiuk, I.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Показывается возможность и перспективность создания волоконно-оптических датчиков на основе современных достижений в волновой оптике,электроскопии и оптоэлектронике для определения концентрации различных газов в окружающей ...
 • ДЕГРАДАЦИЯ ОПТИЧЕСКИХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ МНОГОСЛОЙНЫХ GаAlAs – СТРУКТУР 

  Ирха, В.И.; Ірха, В.І.; Irkha, V.I.; Марколенко, П.Ю.; Марколенко, П.Ю.; Markolenko, P.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Проведено исследование деградации многослойных гетероструктур (МГС) на основе GаAlAs под действием γ - излучения. Изучены изменения вольтамперных характеристик МГС, спектров излучения, ваттамперных и вольтваттных характеристик ...
 • ВИЗНАЧЕННЯ ВАНТАЖOПIДЙOМНOCТI ПOШТOВИХ АВТOМOБIЛIВ 

  Пеpевеpзєва, Т.О.; Переверзева, Т.О.; Pereverzieva, T.O.; Ящук, Л.О.; Ящук, Л.Е.; Yaschuk, L.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Рoзглянутo пpoблему визначення oптимальнoї вантажoпiдйoмнocтi пoштoвих автoмoбiлiв на пpикладi тpанcпopту ПАТ «Укpпoшта». Пoказанo oб'єми пoштoвoгo навантаження за 2016 piк. На базi цих навантажень за дoпoмoгoю алгopитму ...
 • АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ НАДАННЯ УНІВЕРСАЛЬНІХ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

  Могульський, О.Д.; Могульский, О.Д.; Mohulskyi, O.D.; Ящук, Л.О.; Ящук, Л.Е.; Yaschuk, L.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Надан аналіз проблем та недоліків універсальних послуг поштового зв’язку, запропоновані доречні пояснення визначенню поняття універсальні послуги поштового зв’язку, сумісні з усіма умовами на всій території України для ...
 • ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПОСИЛОК У ПАТ «УКРПОШТА» 

  Августенюк, В.О.; Августенюк, В.О.; Avhusteniuk, V.O.; Ящук, Л.О.; Ящук, Л.Е.; Yaschuk, L.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглядається можливість заміни діючої технології пересилання посилок на нову, що передбачає обмін контейнерів з посилками в транзитному контейнерному терміналі.

View more