Recent Submissions

 • РОЗВИТОК МЕРЕЖІ 4G ТЕХНОЛОГІЇ LTE ДЛЯ ОПЕРАТОРА МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ 

  Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Козак, В.О.; Козак, В.О.; Kozak, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Розвиток сучасних мереж мобільного зв'язку (ММЗ) супроводжується безперервною зміною технологій, впровадження яких дозволяє операторам постійно удосконалювати мережі та значно підвищувати показник доходності на одного ...
 • ДОСВІД РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ В ОДЕСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ЗВ’ЯЗКУ ІМЕНІ О.С. ПОПОВА 

  Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P.; Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V.; Глухова, О.І.; Глухова, О.И.; Gluhova, O.I.; Суліма, Л.О.; Сулима, Л.О.; Sulima, L.O. (Київський міжнародний університет, 2013)
  Розглядається практичний досвід розробки та впровадження системи управління якістю підготовки фахівців з вищою освітою в Одеській національній академії зв’язку імені О.С. Попова. Запропоновані алгоритм розробки, схема ...
 • АНАЛИЗ НЕРЕГУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 

  Одинцов, Н.Н.; Одінцов, М.М.; Odintsov, M.M.; Лесовой, И.П.; Лісовий, І.П.; Lesovoy, I.P.; Багачук, Д.Г.; Багачук, Д.Г.; Bagachuk, D.H.; Савицкая, Н.М.; Савицька, Н.М.; Savits’ka, N.M. (Державний університет телекомунікацій, Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут зв’язку», 2014)
  В работе получено выражение, определяющее амплитуду волны в направляющих системах с медленно меняющимися параметрами передачи, а также в связанных линиях передачи при меняющемся коэффициенте связи. На основе метода Вентцеля, ...
 • ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ 

  Воробієнко, П.П.; Воробієнко, П.П.; Vorobienko, P.P.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (Національна академія наук України, Державна установа "Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України", 2012)
  Проаналізовано тенденції в телекомунікаційній сфері, які свідчать про гальмування темпів розвитку цієї важливої інфраструктурної складової економіки України. Визначено низку невирішених проблем, які є причиною такого стану. ...
 • ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТУ В УКРАИНЕ 

  Воробиенко, П.П.; Воробієнко, П.П.; Vorobienko, P.P.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (Національна академія наук України, Державна установа "Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України", 2014)
  Продемонстрировано, что в современных условиях показателем, наиболее адекватно отображающим социально-экономическое влияние телекоммуникаций на экономическое развитие страны, является степень проникновения широкополосного ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ОПТИМАЛЬНОГО МОМЕНТУ ПОЧАТКУ ОБРОБКИ СИГНАЛУ У ПРИЙМАЧІ СП ОГС ВІД ПАРАМЕТРІВ СИГНАЛУ ТА ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛУ 

  Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Oreshkov, V.I. (Державний університет телекомунікацій, 2016)
  Визначено розподіл відношення ефективних значень інтерференційної завади і сигналу по інформаційних каналах низхідного потоку системи ADSL2+, в залежності від значення номера відліку початку інтегрування при варіації ...
 • ЗАЛЕЖНІСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК СМО ВІД ПАРАМЕТРІВ ВХІДНОГО ПОТОКУ ЗАЯВОК 

  Кичак, В.М.; Кичак, В.М.; Kichak, V.M.; Мотигін, В.В.; Мотыгин, В.В.; Motygin, V.V.; Герасимлюк, В.В.; Герасимлюк, В.В.; Gerasimluk, V.V.; Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G.; Вербанов, О.В.; Вербанов, О.В.; Verbanov, O.V. (НПП ЧП «Технологический Центр», Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, 2011)
  В роботі проведено експериментальне дослідження моделі системи масового обслуговування. Встановлено залежності коефіцієнта завантаження системи від зміни інтенсивності вхідного потоку і зміни інтенсивності обслуговування ...
 • ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ЖИЛ КАБЕЛЯ ТИПА КСПП-1×4×1,2 

  Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Рябушей, А.И.; Рябушей, А.І.; Riabushey, A.I.; Рябушей, И.И.; Рябушей, І.І.; Riabushey, I.I. (Хмельницький національний університет, 2014)
  Произведен расчет эквивалентной диэлектрической проницаемости изоляции токоведущих жил и рабочей емкости цепи кабеля КСПП1×4×1,2. Показана зависимость этих параметров от диэлектрической проницаемости полиэтилена изоляции ...
 • ВПЛИВ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ СКЛА ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА НА МАТЕРІАЛЬНУ ДИСПЕРСІЮ СИГНАЛУ 

  Стащук, О.М.; Стащук, О.М.; Stashchuk, O.M.; Степанов, Д.М.; Степанов, Д.М.; Stepanov, D.M.; Багачук, Д.Г.; Багачук, Д.Г.; Bagachuk, D.G. (Хмельницький національний університет, 2015)
  Проведено аналіз залежностей питомої матеріальної дисперсії сигналу від довжини робочої хвилі сигналу для ступеневих оптичних волокон різних за хімічним складом серцевини та оболонки. Встановлено вплив легуючих домішок на ...
 • ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ VDSL2 

  Ляховецький, Л.М.; Ляховецкий, Л.М.; Lyakhovetskiy, L.M.; Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Оreshkov, V.І. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Здійснено розрахунки та порівняння досяжної швидкості передавання за технологією VDSL2 при застосуванні багатопарних кабелів FTP Cat.5 та ТП. Выполнены расчеты и сравнение достижимой скорости передачи по технологии VDSL2 ...
 • ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧНОЇ ФОРМУЛИ РОЗРАХУНКУ ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА НЕСУЧИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ ОРТОГОНАЛЬНИМИ ГАРМОНІЧНИМИ СИГНАЛАМИ 

  Ляховецький, Л.М.; Ляховецкий, Л.М.; Lyakhovetskiy, L.M.; Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Оreshkov, V.І. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Виведено точну формулу розрахунку швидкості передавання інформації на несучих систем передачі ортогональними гармонічними сигналами. Здійснено порівняння цієї формули з існуючими приблизними формулами й оцінено похибки у ...
 • РАБОЧАЯ ЕМКОСТЬ ЦЕПИ «ЗАМОКШЕГО» КАБЕЛЯ ТПП-100×2×0,5 

  Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Рябушей, А.И.; Рябушей, А.І.; Riabushey, A.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Произведен расчет эквивалентной диэлектрической проницаемости изоляции токопроводящих жил, а также рабочей емкости цепи кабеля ТПП‐100×2×0,5, у которого все свободное пространство сердечника заполнено водой. Показана ...
 • КОМПЕНСАЦІЯ ДИСПЕРСІЇ СИГНАЛУ ЗА ДОПОМОГОЮ ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА З АНІЗОТРОПНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 

  Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Манько, О.О.; Манько, А.А.; Manko, O.O.; Стащук, О.М.; Стащук, О.М.; Staschuk, O.M.; Степанов, Д.М.; Степанов, Д.М.; Stepanov, D.M.; Багачук, Д.Г.; Багачук, Д.Г.; Bagachuk, D.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Розроблено спосіб компенсації хроматичної дисперсії сигналу у волоконнооптичному тракті шляхом використання штучно створеної різниці фазових швидкостей розповсюдження основних звичайної та незвичайної хвиль в анізотропному ...
 • ВПЛИВ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ СКЛА ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА НА ХРОМАТИЧНУ ДИСПЕРСІЮ СИГНАЛУ 

  Стащук, О.М.; Стащук, О.М.; Staschuk, O.M.; Степанов, Д.М.; Степанов, Д.М.; Stepanov, D.M.; Багачук, Д.Г.; Багачук, Д.Г.; Bagachuk, D.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Проведено аналіз залежностей питомих матеріальної, хвилеводної та хроматичної дисперсій сигналу від довжини робочої хвилі сигналу для ступінчастих одномодових оптичних волокон різних за хімічним складом серцевини та оболонки. ...
 • ЄДИНА СИСТЕМА ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО НЕЦІЛЬОВИХ РЕСУРСІВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

  Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobienko, P.P.; Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A.; Коляденко, В.А.; Коляденко, В.А.; Koliadenko, V.A.; Самодід, В.О.; Самодед, В.О.; Samodid, V.O. (Інститут педагогіки НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2009)
  Проведено аналіз світового досвіду обмеження доступу до нецільових ресурсів мережі Ін тернет. Розглянуто найбільш розповсюджені механізми обмеження доступу до нецільових інформацій них ресурсів мережі Інтернет. Запропоновано ...
 • COMPENSATION MODAL DISPERSIONS OPTICAL FIBER BY ROTATION RANKED GLASS MICROSTRUCTURE 

  Lesovoy, I.P.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Odintsov, N.N.; Одінцов, М.М.; Одинцов, Н.Н.; Staschuk, O.M.; Стащук, О.М.; Стащук, О.М. (Національний університет "Львівська політехніка", 2010)
  The anisotropic components find in fiber-optic transmission system of the issue wide using. Using characteristic the anisotropic medium for compensation chromatic dispersion of optical fiber (OF) is of considerable interest ...
 • ABOUT EXPEDIENCY OF USE OF THE REEMISSION OF PHOTONS FOR INCREASING LIGHT INTENSITY OF MULTYLAYER LEDS THAT CAN BE EXPOSED TO RADIATION 

  Irkha, V.I.; Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Gorbachev, V.E.; Горбачов, В.Е.; Горбачев, В.Э. (Національний університет "Львівська політехніка", 2010)
  On the basis of the obtained experimental regular dependences the probable causes of the degradation of emission of multilayer GaAlAs-LEDs after gamma irradiation are considered.
 • PBB EFFICIENCY EVALUATION VIA COLORED PETRI NET MODELS 

  Vorobiyenko, P.P.; Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Guliaiev, K.D.; Гуляєв, К.Д.; Гуляев, К.Д.; Zaitsev, D.A.; Зайцев, Д.А.; Зайцев, Д.А.; Shmeleva, T.R.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р. (Scientific Research Publishing Inc., 2010)
  Basic components of Provider Backbone Bridge (PBB) network models were constructed: PBB interior switch, PBB edge switch—with the dynamic filling up of address tables. The modeling of PBB networks was implemented. The ...
 • INFINITE PETRI NETS: PART 2, MODELING TRIANGULAR, HEXAGONAL, HYPERCUBE AND HYPERTORUS STRUCTURES 

  Zaitsev, D.A.; Зайцев, Д.А.; Зайцев, Д.А.; Zaitsev, I.D.; Зайцев, І.Д.; Зайцев, И.Д.; Shmeleva, T.R.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р. (Wessex Institute, 2017)
  A composition and analysis technique was developed for investigation of infinite Petri nets with regular structure introduced for modeling networks, clusters and computing grids that also concerns cellular automata and ...
 • ECONOMICAL TRANSDUCERS OF ENVIRONMENTAL PARAMETERS TO A FREQUENCY FOR THE END DEVICES OF IoT 

  Vikulin, I.M.; Вікулін, І.М.; Викулин, И.М.; Gorbachev, V.E.; Горбачов, В.Е.; Горбачев, В.Э. (Національний університет «Львівська політехніка», 2017)
  The possibility of using a unijunction transistor in the relaxation generator circuit as a highly sensitive frequency transducer of temperature, light, magnetic field, pressure, concentration of gases and radiation level ...

View more