Recent Submissions

 • МЕТОДИКА ВИБОРУ ТЕХНІЧНОЇ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИЩЕНОГО КАНАЛУ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ВИЛУЧЕНИМИ ОБ’ЄКТАМИ 

  Філімонова, У.Ю.; Филимонова, У.Ю.; Filimonova, U.Yu.; Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  В роботі розглянуто способи організації захищеної передачі даних на базі технології VPN. Запропоновано метод вибору оптимального способу організації VPN.
 • АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ» В УКРАЇНІ 

  Тропніков, І.С.; Тропников, И.С.; Tropnikov, I.S.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  В даній роботі пропонується концепція гнучкого керування трафіком дорожнього руху шляхом зміни часових інтервалів індикації світлофорів в залежності від щільності потоку автотранспорту на дорогах. Формуються вимоги до ...
 • АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ FSO 

  Тернавський, В.О.; Тернавский, В.О.; Ternavskyi, V.O.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  В роботі розглянуті сучасні методі підвищення надійності систем ШСД з FSO за рахунок оригінальної комбінації організаційно-технічних заходів з побудови системи зв’язку. Сформовані вимоги до мережі доступу в цілому та до ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІЧНИХ ФУНКЦІЙ ПРОТОКОЛІВ ДИНАМІЧНОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ АДМІНІСТРУВАННЯ ІР-МЕРЕЖІ 

  Слободянюк, С.І.; Слободянюк, С.И.; Slobodianiuk, S.I.; Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  В роботі проведено аналіз функціональних особливостей протоколів маршрутизації і факторів, що впливають на їх вибір для ефективності адміністрування корпоративної ІР-мережі. Також, приведена коротка порівняльна характеристика ...
 • АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ В УКРАЇНІ 

  Самойленко, І.О.; Самойленко, И.О.; Samoilenko, I.O.; Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  У роботі аналізується процес розвитку мереж широкосмугового доступу в Україні, дається оцінка перспектив переходу широкосмугового доступу у зону насичення ринку.
 • ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ МЕРЕЖІ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНОГО ТИПУ 

  Садовська, К.В.; Садовская, К.В.; Shulakova, K.V.; Зобнін, В.С.; Зобнин, В.С.; Zobnin, V.S.; Шулакова, К.С.; Шулакова, К.С.; Shulakova, K.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Представлений підхід щодо підвищення ефективності мережі підприємтв. Приймаючи до уваги, що зміна потока користувачів мережі будь-якої організації сприяє досягненню загальних цілей, що стоять перед організацією. Спробували ...
 • АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТУПУ В ІНТЕРНЕТ НА УКРЗАЛІЗНИЦІ 

  Савчук, А.З.; Савчук, А.З.; Savchuk, A.Z.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглядаються можливі способи надання послуг доступу в інтернет в потягах Укрзалізниці використовуючи різні технології, такі як : CDMA, 3G GSM операторів, LTE, системи бездротового широкосмугового доступу WiMax та IEEE ...
 • ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА АУДИТА СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

  Саввов, І.С.; Саввов, И.С.; Savvov, I.S.; Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Разрабатывается максимально эффективный метод оценки новой SIEM-системы предприятия для проведения серии внутренних аудитов.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ VPN З МЕТОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО ТА НАДІЙНОГО ТРАНСПОРТНОГО СЕРЕДОВИЩА 

  Рощін, А.О.; Рощин, А.О.; Roshchin, А.О.; Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  В роботі розглянуто варіанти створення VPN. Проаналізовано основні типи затримки даних у VPN-мережі та їх вплив на продуктивність мережі. Розглянуті можливості, які повинна надавати спроектована VPN-мережа, Досліджений ...
 • АНАЛІЗ СТАНУ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ 

  Райлян, О.Є.; Райлян, О.Е.; Railian, О.Ye.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Аналіз сучасного стану телeмедицини в Україні. Визначення головної мети при впровадженні. Основі проблеми та деякі методи їх вирушення. Перспективи впровадження проекту.
 • ВИЯВЛЕННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ТРЕНДІВ РОЗПОДІЛЕННЯ ПОТОКІВ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ 

  Радченко, Д.С.; Радченко, Д.С.; Radchenko, D.S.; Бабіч, Ю.О.; Бабич, Ю.О.; Babich, Yu.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглядається можливість підвищення функціональності процесу моніторингу параметрів довгострокових трендів розподілення потоків в інформаційно-комунікаційних мережах шляхом імплементації функцій прогнозування моментів появ ...
 • АНАЛІЗ РИЗИКІВ ВЛАСТИВИХ ІНФОРМАЦІЙНИМ СИСТЕМАМ БАНКІВ 

  Рагулін, В.А.; Рагулин, В.А.; Ragulin, V.A.; Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Робота присвячена аналізу ризиків, які властиві інформаційним системам банків.
 • АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

  Потапов, С.І.; Потапов, С.И.; Potapov, S.I.; Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  У роботі проводиться аналіз розвитку електронного врядування в Україні, визначено які чинники впливають на розвиток електронного уряду. Оцінено розвиток концепції “електронного уряду” в Україні стосовно інших країн світу.
 • СТАН РОЗВИТКУ МЕРЕЖ 5G 

  Нікіфоренко, А.К.; Никифоренко, А.К.; Nikiforenko, А.К.; Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Проаналізовано загальні тренди розвитку технології 5G, дана оцінка перспектив переходу до мереж покоління 5G.
 • АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ПОБУДОВИ СИСТЕМ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УЧБОВОГО ЗАКЛАДУ 

  Негальчук, О.Л.; Негальчук, О.Л.; Nehalchuk, O.L.; Лаврека, К.Д.; Лаврека, К.Д.; Lavreka, K.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  У сучасному світі вимоги до безпеки об'єктів з кожним роком зростають. Підвищення вимог до систем безпеки призводить до необхідності створення систем контролю та обмеження доступу в дитячих садках, школах, інтернатах та в ...
 • АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОТОКОЛУ IPSEC З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА НАДІЙНОСТІ IP-МЕРЕЖІ 

  Марчак, А.М.; Марчак, А.М.; Marchak, А.М.; Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглянуті типи атак на компоненти IPSec та досліджені функціональні особливості ключових протоколів стеку IPSec, урахування яких дозволяє створювати віртуальні з'єднання в IP-мережі з високим ступенем надійності та захищеності.
 • АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ВПРОВАДЖЕНЬ ТЕХНОЛОГІЇ GPON В УКРАЇНІ 

  Литвин, К.О.; Литвин, К.О.; Lytvyn, K.O.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розгляд впровадження нових технологій доступу до мережі Internet на досвіді розвитку пасивних оптичних мереж країн заходу, аналіз практичної реалізації переходу від технології Ethernet до GPON з порівнянням обладнання ...
 • ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ВНЕДРЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

  Леута, А.С.; Леута, А.С.; Leuta, A.S.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Исследуется динамика внедрения облачных технологий сейчас и в скором будущем.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ РОЗПІЗНАВАННЯ МОВИ 

  Кузнєцов, А.Г.; Кузнецов, А.Г.; Kuznietsov, A.G.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Разрабатывается максимально эффективный метод оценки новой SIEM-системы предприятия для проведения серии внутренних аудитов.
 • АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО 

  Іванов, М.Є.; Иванов, М.Е.; Ivanov, M.Ye.; Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  У статті аналізується стан розвитку інформаційного суспільства, досліджуються наявні проблеми розвитку інформаційного суспільства та оцінюється перспективи інтеграції національного інформаційного суспільства у глобальне ...

View more