Recent Submissions

 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНОЛОГІЇ BPL НА РОЗГАЛУЖЕНІЙ МЕРЕЖІ ДОМОВОЇ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ 

  Роменська, О.А.; Роменская, О.А.; Romenska, О.А.; Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Oreshkov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Робота присвячена дослідженню характеристик технології BPL при роботі вітчизняними мережами домової електропроводки, побудованими на базі електричних проводів типу ППВ 2х2,5. У роботі виконано дослідження частотних ...
 • ВИБІР БІОМЕТРИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

  Роздорожний, О.О.; Роздорожный, О.О.; Rozdorozhnyi, О.О.; Шулакова, К.С.; Шулакова, К.С.; Shulakova, K.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  У роботі досліджуються можливості різних технологій біометричної ідентифікації з метою оцінки можливості їх застосування для модернізації системи інформаційної безпеки.
 • СТВОРЕННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ ОТРИМАННЯ І НАКОПИЧЕННЯ БОНУСІВ З ПОДАЛЬШИМ ОБМІНОМ НА ПОСЛУГИ 

  Пропастін, В.В.; Пропастин, В.В.; Propastin, V.V.; Розенвассер, Д.М.; Розенвассер, Д.М.; Rozenvasser, D.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Розглядається можливість створення додатку для отримання та накопичення бонусів с подальшим обміном на послуги, та його доцільність. Збільшення кількості партнерів які приймають участь у роботі даної системи призведе ...
 • ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОБУДОВИ ЛОКАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

  Поплавська, А.О.; Поплавская, А.О.; Poplavska, А.О.; Лаврека, К.Д.; Лаврека, К.Д.; Lavreka, K.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  У роботі проводиться аналіз сучасних технологій, які застосовуються для створення інформаційних мереж підприємства. Надається оцінка перспективи використання нових технології, таких як технології засновані на використанні ...
 • ВИХІДНІ ПЕРЕДУМОВИ У РОЗРАХУНКУ СТРІЛИ ПРОВИСУ ПОВІТРЯНИХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ЛІНІЙ ЗВ’ЯЗКУ 

  Поліщук, В.П.; Полищук, В.П.; Polishchuk, V.P.; Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В даній роботі проведені дослідження вихідних передумов у розрахунку стріли провису повітряних волоконно-оптичних ліній зв'язку та було розраховано питомі навантаження, що діють на ВОК в діапазоні температур -55°С до +30°С.
 • TELEMEDICINE NETWORK DESIGN FEATURES 

  Позніхаренко, О.О.; Познихаренко, О.О.; Poznikharenko, О.О.; Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  In the paper describe the process of design the telemedicine networks. There is showed some problems of the process of design of telemedicine network and gives some recommendations how it problems to solve.
 • ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ У СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 

  Поздєєв, А.В.; Поздеев, А.В.; Pozdieiev, A.V.; Чмелінський, О.М.; Чмелинский, О.М.; Chmelinskyi, О.М.; Лаврека, К.Д.; Лаврека, К.Д.; Lavreka, K.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В роботі досліджуються особливості процесу побудови системи технічного захисту електронних документів у системах електронної комерції та електронного урядування.
 • ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕЛЕМЕДИЧНОЇ МЕРЕЖІ НАДАННЯ ПОСЛУГИ ТЕЛЕМОНІТОРИНГУ 

  Повітчан, А.В.; Повитчан, А.В.; Povitchan, A.V.; Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В роботі досліджуються особливості побудови телемедичних мереж телемоніторингу. Досліджуються питання щодо їх архітектури та пропонується модель вибору оптимального технологічного рішення для створення цієї мережі.
 • ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ СТРУКТУРОВАНИХ КАБЕЛЬНИХ СИСТЕМ 

  Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V.; Рудь, Б.А.; Рудь, Б.А.; Rud, B.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Робота присвячена аналізу питання розробки структурованої кабельної системи, що складає основу інтелектуальної мережі навчального закладу. Проведена декомпозиція мережі на стандартні складові елементи та виконана розробка ...
 • ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ГРУПОВОГО СИГНАЛУ ВОСП OTH 

  Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V.; Рихлік, К.О.; Рыхлик, К.О.; Rykhlik, К.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В роботі проводиться аналіз залежності якості оптичного каналу ВОСП від параметрів групового сигналу та функціональних блоків системи передавання. Розроблена імітаційна модель каналу ВОСП з хвильовим спектральним ущільненням. ...
 • ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕРЕЖІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ СПОСОБОМ ОПТИМІЗАЦІЇ ЇЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ 

  Панов, В.О.; Панов, В.О.; Panov, V.O.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  У роботі аналізується імплементація хмарних технологій в інфраструктуру підприємств. Проведено аналіз можливостей застосування хмарних сервісів на підприємствах в якості альтернативного способу створення інформаційної ...
 • ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ 

  Павлов, А.В.; Павлов, А.В.; Pavlov, A.V.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В роботі розглянуто індуковане нелінійне обертання поляризації в HNLF, а також затримки на основі перетворення за допомогою простої лінійної оптики для забезпечення передачі інформації з різними довжиною хвилі, поляризацією, ...
 • АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ БІОМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

  Орловська, О.Ю.; Орловская, О.Ю.; Orlovska, O.Yu.; Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  У роботі аналізуються варіанти впровадження системи біометричної ідентифікації. Формалізуються критерії вибору оптимального проектного рішення длявпровадження системи біометричної ідентифікації.
 • АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

  Немченко, Є.В.; Немченко, Е.В.; Nemchenko, Ye.V.; Шулакова, К.С.; Шулакова, К.С.; Shulakova, K.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  У роботі аналізуються можливості функціонування систем моніторингу інформаційних мереж. Зроблено порівняльний аналіз варіантів вибору оптимального проектного рішення для впровадження системи моніторингу інформаційної мережі.
 • МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ГРУПОВОЇ ШВИДКОСТІ ВІД ЧАСТОТИ І МАТЕРІАЛУ ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА 

  Мірошніченко, О.С.; Мирошниченко, О.С.; Miroshnichenko, O.S.; Одегов, М.А.; Одегов, Н.А.; Odegov, M.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Розглядається розробка методики синтезу моделей залежності групової швидкості від декількох параметрів. Задача розв’язується стосовно залежності групової швидкості від частоти і концентрації легуючих добавок. В якості ...
 • ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА 

  Мельник, О.О.; Мельник, О.О.; Melnyk, О.О.; Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  У роботі аналізуються особливості використання хмарних технологій для побудови інформаційної інфраструктури підприємства, оцінюються їх переваги та недоліки. Пропонується підхід до вибору оптимальної хмарної платформи ...
 • АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ 

  Луценко, К.В.; Луценко, К.В.; Lutsenko, K.V.; Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  У роботі аналізуються особливості процесу управління інформаційної безпекою, розглядаються підходи до створення, розвитку і підтримки системи управління інформаційною безпекою. Пропонується алгоритм організації ефективної ...
 • ВПЛИВ РАДІАЦІЇ НА ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРИ НА БАЗІ ПОЛЬОВИХ ТРАНЗИСТОРІВ 

  Красова, В.А.; Красова, В.А.; Krasova, V.A.; Горбачов, В.Е.; Горбачов, В.Э.; Gorbachev, V.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Експериментально досліджується можливість використанняпольових транзисторів в якості чутливих елементів в економічному датчику температури, стійкого до випромінювання.
 • AN ADAPTIVE CONTROL SYSTEM OF TELECOMMUNICATION NETWORK RESOURCES BASED ON FUZZY LOGIC 

  Врублевський, А.Р.; Врублевский, А.Р.; Vrublevskyi, A.R.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lesovoy, I.P.; Пилипенко, Г.В.; Пилипенко, Г.В.; Pylypenko, G.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  In modern telecommunication systems and networks, causal relationships in the gnoseological (cognitive) plan are not clearly traceable, which leads to uncertainty when choosing or building a mathematical model due to ...
 • ANALYSIS OF NON-STATIONARY QUA SI-PERIODIC INTERNET TRAFFIC BY THE METHOD OF INSTANT SPECTRA 

  Одегов, М.А.; Одегов, Н.А.; Odegov, M.A.; Багачук, Д.Г.; Багачук, Д.Г.; Bahachuk, D.H.; Гордієнко, О.О.; Гордиенко, А.А.; Hordiienko, О.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  At large aggregation points, traffic growth processes are observed, which can be modeled by non-stationary quasi-periodic functions. A formal and informal analysis of traffic at a number of international aggregation points ...

View more