Recent Submissions

 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВАД ОПТИЧНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ БАГАТОХВИЛЬОВОЇ МЕРЕЖІ 

  Андрусів, В.А.; Андрусив, В.А.; Andrusiv, V.A.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Однією з основних проблем повністю оптичних транспортних мереж є накопичення завад [1], тому дослідження впливу завад є актуальним як з теоретичної так і практичної точки зору. У випускній роботі проаналізовано завади та ...
 • ПРОГРАМА МОДЕЛЮВАННЯ ЛІНІЙНИХ ТРАКТІВ ВОСП 

  Корнійчук, В.І.; Корнейчук, В.И.; Korniichuk, V.I.; Барба, І.Б.; Барба, И.Б.; Barba, I.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Розроблено програму моделювання цифрової волоконно-оптичної системи передачі (ВОСП) на персональному комп'ютері. Програма ModFOCS розраховує параметри передавального пристрою, лінійного тракту ВОСП без та з оптичними ...
 • ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЦИФРОВЫХ ПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ ВОСП 

  Брескін, В.О.; Брескин, В.А.; Breskin, V.O.; Корнійчук, В.І.; Корнейчук, В.И.; Korniichuk, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Знание основных параметров передающего (мощность излучения) и приемного (чувствительность) устройств позволяет инженеру-проектировщику рассчитать и энергетический потенциал аппаратуры ВОСП и определить максимальную длину ...
 • АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЁТА ЁМКОСТИ КАБЕЛЕЙ СЕТЕЙ АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА 

  Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Мельник, М.А.; Мельник, М.А.; Melnyk, М.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  В работе проводится анализ методов расчёта рабочей ёмкости цепей кабелей сетей абонентского доступа. Даны рекомендации по использованию в инженерной практике формулы Кулешова В.Н. и путем уточнения расчётных значений ёмкости ...
 • СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОШКОДЖЕННЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ 

  Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  В роботі приводяться дані середньої інтенсивності відмов та середнього часу відновлення броньованих та неброньованих кабелів волоконно-оптичних ліній зв'язку (ВОЛЗ), отримані за п'ятирічний термін експлуатації в різних ...
 • УЗАГАЛЬНЕНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ В ПАКЕТНИХ МЕРЕЖАХ 

  Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A.; Сініна, Д.І.; Синина, Д.И.; Sinina, D.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Запропоновано модель, яка дозволяє розглянути процес формування навантаження в комп'ютерних мережах, а також відображає основні фактори, що впливають на формування навантаження на тому чи іншому рівні.
 • ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ІНТЕНСИВНОСТЕЙ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ НАВАНТАЖЕНЬ МЕРЕЖ ПАКЕТНОЇ КОМУТАЦІЇ NGN 

  Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Особливості інженерних методів розрахунку інтенсивностей навантажень мультисервісних послуг.
 • РАСЧЕТ СИСТЕМ С ОЧЕРЕДЬЮ ПРИ ПОСТОЯННОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

  Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  В работе предложен новый метод расчета модели M/D/m/r = ∞ и проанализирована его точность.
 • SPLINE EXTRAPOLATION METHOD FOR RESTORING SELF-SIMILAR TRAFFIC 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Паскаленко, В.М.; Паскаленко, В.Н.; Paskalenko, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  The problem of predicting self-similar traffic, which has a considerable number of bursts and ripples and the property of long-term dependence, using the method of spline-extrapolation using cubic B-splines was considered ...
 • АНАЛИЗ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАФИКА В ІР-СЕТЯХ 

  Білоус, Є.В.; Билоус, Е.В.; Bilous, Ye.V.; Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Проведен краткий обзор известных методов и результатов статистического моделирования трафика в ІР-сетях. Описано свойство самоподобия ІР-трафика. Показаны основные подходы в описании сетевого трафика, выделены его основные ...
 • ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ В УКРАЇНІ 

  Дьяченко, В.О.; Дьяченко, В.О.; Diachenko, V.O.; Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Однією із загальних тенденцій розвитку світового суспільства є його трансформація до інформаційного суспільства та суспільства знань на основі широкого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери ...
 • ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ НА БАЗЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

  Нищеменко, Т.А.; Нищеменко, Т.А.; Nyshchemenko, Т.А.; Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  В работе проведен анализ перспектив развития инфокоммуникационных услуг на базе голографических технологий. Рассмотрены общие принципы голографии. Проанализированы прототипы предложенных голографических услуг, рассмотрены ...
 • АЛГОРИТМ СИГНАЛИЗАЦИИ С КОНТРОЛЕМ ДОСТУПНОСТИ АБОНЕНТА ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

  Горбатюк, О.В.; Горбатюк, О.В.; Horbatiuk, O.V.; Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  В работе исследуются вопросы построения алгоритма сигнализации с контролем доступности вызываемого абонента для интегрированной технологии телекоммуникаций UA-ITT. Изложены общие принципы обмена сигнальными сообщениями при ...
 • ROUTING ALGORITHM WITH FAILURE WHEN ESTABLISHING CONNECTION BY TECHNOLOGY UA-ITT 

  Барабаш, С.Й.; Барабаш, С.Й.; Barabash, S.Y.; Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  The paper discusses the problems of establishing connections between terminals network objects in computer networks with an integrated telecommunications technology UA-ITT. We propose a general algorithm for routing with ...
 • БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ФІЛЬТРАЦІЇ НЕЦІЛЬОВОГО КОНТЕНТУ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

  Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Kaptur, V.A.; Сікач, І.М.; Сикач, И.М.; Sikach, I.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  В доповіді розглянуто основні загрози в мережі Інтернет для користувачів у навчальних закладах. Проведено аналіз конкретних систем для організації фільтрації контенту та на його основі сформовано базові принципи побудови ...
 • PLANNING OF BROADBAND SUBSCRIBER ACCESS NETWORK ON STANDART 802.11g 

  Шумліна, Д.О.; Шумлина, Д.О.; Shumlina, D.O.; Бабіч, Ю.О.; Бабич, Ю.О.; Babich, Yu.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  In this article is considered the deployment of the wireless Wi-Fi network, based on the IEEE 802.11g standart on the example of the existed city. Also are performed researching and selecting of the necessary equipment and ...
 • TOPOLOGY OPTIMIZATION AND TRAFFIC ENGINEERING OF STANDART IEEE 802.11g/n 

  Воробієнко, І.С.; Воробиенко, И.С.; Vorobiienko, I.S.; Бабіч, Ю.О.; Бабич, Ю.О.; Babich, Yu.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  The task is to design IEEE 802.11 g/n network and estimate its performance characteristics after doing traffic engineering. Is aimed at planning IEEE 802.11 g/n network that operates according to the Triple Play Conception. ...
 • PROVIDING BROADBAND SUBSCRIBER ACCESS BASED ON THE IEEE 802.11g STANDART IN THE VILLAGE OF ZARYA SARATSKIY DISTRICT ODESSA REGION 

  Тропанець, Т.І.; Тропанец, Т.И.; Tropanets, T.I.; Бабіч, Ю.О.; Бабич, Ю.О.; Babich, Ю.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  In this article are considered the providing of the broadband subscriber access based on the IEEE 802.11g standart in the village of Zarya, choosing of the necessary network equipment and technology, comparing the stable ...
 • CALCULATION OF MSC EQUIPMENT IN GSM NETWORK FOR SERVICE VOICE TRAFFIC 

  Корх, С.С.; Корх, С.С.; Korkh, S.S.; Бабіч, Ю.О.; Бабич, Ю.О.; Babich, Yu.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Consider the mobile communication network of GSM 1800 standart in order to determine the amount of equipment necessary for high-quality voice traffic transmission and comparing different data transfer technologies. The ...
 • IMPLEMENTATION OF MULTISERVICE SUBSCRIBER ACCESS BY IEEE 802.11g STANDART 

  Хаджиогло, Т.І.; Хаджиогло, Т.И.; Khadzhyohlo, T.I.; Бабіч, Ю.О.; Бабич, Ю.О.; Babich, Yu.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  In this article is considered the planning of the broadband wireless Wi-Fi network, based on the IEEE 802.11g standart. There is represented the calculation of economic factors of Wi-Fi network.

View more