Show simple item record

dc.contributor.authorТрофименко, О.Г.
dc.contributor.authorТрофименко, Е.Г.
dc.contributor.authorTrofymenko, O.G.
dc.contributor.authorПрокоп, Ю.В.
dc.contributor.authorПрокоп, Ю.В.
dc.contributor.authorProkop, Yu.V.
dc.contributor.authorШвайко, І.Г.
dc.contributor.authorШвайко, И.Г.
dc.contributor.authorShvaiko, I.G.
dc.contributor.authorБуката, Л.М.
dc.contributor.authorБуката, Л.Н.
dc.contributor.authorBukata, L.M.
dc.date.accessioned2021-05-31T07:00:00Z
dc.date.available2021-05-31T07:00:00Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://biblio.onat.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/3636
dc.descriptionТрофименко О.Г. Основи програмування. Базові алгоритми: методичні вказівки до лабораторних і практичних робіт / О.Г. Трофименко, Ю.В. Прокоп, І.Г. Швайко, Л.М. Буката. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014. – Ч. 1. – 108 с.en_US
dc.description.abstractУ методичних вказівках розглядається робота в популярному інтегрованому середовищі розробки програмного забезпечення Visual С++. Призначено для студентів при підготовці до лабораторних і практичних занять з дисципліни "Основи програмування". Оскільки ця дисципліна передбачає значну кількість лабораторних і практичних занять, методичний матеріал для їх підготовки було розбито на декілька частин. У запропонованій Вам першій частині розглянуто засоби Visual С++ для організації обчислень лінійної, розгалуженої і циклічної структур, яким згідно з навчальною програмою присвячені перші дев’ять лабораторних робіт курсу. Кожна із наведених робіт містить короткі теоретичні відомості, приклади створювання програмних проектів засобами Visual С++, питання для самоконтролю та варіанти індивідуальних завдань різних рівнів складності для виконання їх на комп’ютері. Методичні вказівки будуть корисними студентам спеціальності "Програмна інженерія", які вивчають дисципліну "Основи програмування" для набуття навиків програмування з метою подальшого застосовування цих навиків у власній повсякденній і майбутній професійній діяльності; також стануть у нагоді користувачам персональних комп’ютерів, які бажають навчитися програмувати в середовищі Visual С++.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОНАЗ ім. О.С. Поповаen_US
dc.subjectПрограмуванняen_US
dc.subjectОснови програмуванняen_US
dc.subjectБазові алгоритмиen_US
dc.subjectProgrammingen_US
dc.subjectBasics of programmingen_US
dc.subjectBasic algorithmsen_US
dc.subjectVisual С++en_US
dc.titleОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ. БАЗОВІ АЛГОРИТМИ: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ І ПРАКТИЧНИХ РОБІТ (ЧАСТИНА 1)en_US
dc.title.alternativeОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. БАЗОВЫЕ АЛГОРИТМЫ: МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ (ЧАСТЬ 1)en_US
dc.title.alternativeFUNDAMENTALS OF PROGRAMMING. BASIC ALGORITHMS: GUIDELINES FOR LABORATORY AND PRACTICAL WORKS (PART 1)en_US
dc.typeOtheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record