Show simple item record

dc.contributor.authorТрофименко, О.Г.
dc.contributor.authorТрофименко, Е.Г.
dc.contributor.authorTrofymenko, O.G.
dc.contributor.authorПрокоп, Ю.В.
dc.contributor.authorПрокоп, Ю.В.
dc.contributor.authorProkop, Yu.V.
dc.contributor.authorБуката, Л.М.
dc.contributor.authorБуката, Л.Н.
dc.contributor.authorBukata, L.M.
dc.date.accessioned2021-05-27T12:26:37Z
dc.date.available2021-05-27T12:26:37Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://biblio.onat.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/3633
dc.descriptionТрофименко О.Г. Комп'ютерні технології та програмування. Програмне опрацювання файлів: методичні вказівки до лабораторних і практичних робіт / О.Г. Трофименко, Ю.В. Прокоп, Л.М. Буката. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016. – Ч. 3. – 80 с.en_US
dc.description.abstractМетодичні вказівки призначені для студентів при підготовці до лабораторних і практичних занять з дисципліни “Комп’ютерні технології та програмування”. Оскільки ця дисципліна передбачає значну кількість лабораторних і практичних занять, методичний матеріал для їх підготовки було поділено на декілька частин. У третій частині розглянуто засоби Visual С++ програмного опрацювання різнотипних файлів: створення, заповнення даними, читання, редагування та ін. Саме цим темам, згідно з навчальною програмою, присвячені з двадцять першої по двадцять восьму лабораторні роботи курсу. Наведені роботи містять короткі теоретичні відомості, приклади створювання програмних проектів засобами Visual С++, питання для самоконтролю та варіанти індивідуальних завдань різних рівнів складності для виконання їх на комп’ютері. Методичні вказівки будуть корисними студентам спеціальності “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, які вивчають дисципліну “Комп’ютерні технології та програмування” для набуття навиків програмування з метою подальшого застосовування цих навиків у власній повсякденній і майбутній професійній діяльності; також стануть у нагоді користувачам персональних комп’ютерів, які бажають навчитися програмувати у середовищі Visual С++.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОНАЗ ім. О.С. Поповаen_US
dc.subjectПрограмуванняen_US
dc.subjectКомп'ютерні технологіїen_US
dc.subjectПрограммированиеen_US
dc.subjectКомпьютерные технологииen_US
dc.subjectProgrammingen_US
dc.subjectComputer Technologyen_US
dc.subjectVisual С++en_US
dc.titleКОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ. ПРОГРАМНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ФАЙЛІВ: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ І ПРАКТИЧНИХ РОБІТ (ЧАСТИНА 3)en_US
dc.title.alternativeКОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ. ПРОГРАММНОЕ ОБРАБОТКИ ФАЙЛОВ: МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ (ЧАСТЬ 3)en_US
dc.title.alternativeCOMPUTER TECHNOLOGIES AND PROGRAMMING. SOFTWARE PROCESSING OF FILES: METHODICAL INSTRUCTIONS FOR LABORATORY AND PRACTICAL WORKS (PART 3)en_US
dc.typeOtheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record