Collections in this community

 • Статті

  Статьи з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної ...

Recent Submissions

 • СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЗАДАЧЕ РАЗДЕЛЕНИЯ СЕКРЕТА 

  Лімарь, І.В.; Лимарь, И.В.; Limar, I.V.; Васіліу, Є.В.; Василиу, Е.В.; Vasiliu, E.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Рассматриваются основные направления реализация принципа «разделения секрета» в криптографии – обеспечения взаимного контроля участниками при использовании и управлении определенными ресурсами.
 • СТОЙКОСТЬ КВАНТОВЫХ ПРОТОКОЛОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОМЕРНЫХ КВАНТОВЫХ СИСТЕМ К АТАКЕ «ПЕРЕХВАТА-ПОВТОРНОЙ ПОСЫЛКИ КУТРИТОВ» 

  Васіліу, Є.В.; Василиу, Е.В.; Vasiliu, E.V.; Кузнєцова, А.В.; Кузнецова, А.В.; Kuznetsova, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  В работе исследован уровень стойкости квантовых протоколов распределения ключей с трехмерными квантовыми системами к атаке, возможной при использовании строго однофотонной источников сигналов (атаки «перехват - повторной ...
 • АНАЛІЗ СИСТЕМ АДРЕСНОГО КОДУВАННЯ В КАБЕЛЬНОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ 

  Балан, Н.М.; Балан, М.М.; Balan, N.M.; Лещинський, О.О.; Лещинский, О.О.; Leshchynskyi, О.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Розглянуто особливості різних систем адресного кодування у кабельному телебаченні, їх достоїнства та недоліки.
 • ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПЕРЕДАЧИ БИНАРНЫХ СИГНАЛОВ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ЕМКОСТЬ НАЙКВИСТОВОГО ЭЛЕМЕНТА 

  Захарченко, М.В.; Захарченко, Н.В.; Zakharchenko, M.V.; Осадчук, Е.А.; Осадчук, Е.А.; Osadchuk, E.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Установлена минимальная длина кодового слова, обеспечивающая максимальную информационную емкость найквистового элемента. Доказано, что при простых и избыточных ТК информационная емкость найквистового элемента больше в ...
 • ТАЙМЕРНІ СИГНАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ В СПІЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ПРИЙОМОПЕРЕДАЧІ НА ПРИКЛАДІ ETHERNET ТЕХНОЛОГІЇ 

  Шнайдер, С.П.; Шнайдер, С.П.; Shnaider, S.P.; Захарченко, М.В.; Захарченко, Н.В.; Zakharchenko, N.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглядається можливість використання таймерних сигнальних конструкці (ТСК) в технології з спільним колізійним доменом. Проводиться теоретичне дослідження щодо можливості використання ТСК, як альтернативу манчестерському ...
 • ПЕРЕДАЧА ДВОХСИМВОЛЬНИХ АНСАМБЛІВ ТАЙМЕРНИМИ СИГНАЛЬНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ 

  Шавініна, Я.О.; Шавинина, Я.О.; Shavinina, Ya.O.; Захарченко, М.В.; Захарченко, Н.В.; Zakharchenko, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  У роботі розглянуто основні інформаційні параметри таймерних кодів. Показано збільшення інформаційної ємності одного найквістового елемента на прикладі передачі двохсимвольних ансамблів таймерними сигнальними конструкціями.
 • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ ГЛОБАЛЬНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ GPS ТА GSM З ТОЧКИ ЗОРУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

  Лохвінський, В.С.; Лохвинский, В.С.; Lokhvinskyi, V.S.; Рябуха, О.М.; Рябуха, А.Н.; Ryabukha, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  У статті розглядаються сучасні системи геолокації. Дається коротка історична пам’ятка про становлення геолокації. Описуються основні принципи праці цих систем. Окремо виділяються переваги і недоліки, які так чи інакше ...
 • ЕТАПИ СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗУ КВАНТОВИХ СИСТЕМ ПРЯМОГО БЕЗПЕЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

  Васіліу, Є.В.; Василиу, Е.В.; Vasiliu, Ye.V. (Державний університет телекомунікацій, 2012)
  В роботі розглядаються етапи синтезу структури квантових систем прямого безпечного зв’язку, які ґрунтуються на різних варіантах пінг-понг протоколу. Детально описані схеми цих етапів за публікаціями автора та інших фахівців. ...
 • АТАКИ В КВАНТОВИХ СИСТЕМАХ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

  Корченко, О.Г.; Корченко, О.Г.; Korchenko, O.G.; Васіліу, Є.В.; Василиу, Е.В.; Vasiliu, E.V.; Гнатюк, С.О.; Гнатюк, С.О.; Gnatyuk, S.O.; Кінзерявий, В.М.; Кинзерявый, В.М.; Kinzeryavuy, V.M. (Інженерна академія України, 2010)
  У данній статті запропонована розширена класифікація атак у квантових системах захисту інформації, яка враховує як атаки на квантові підсистеми розподілу ключів та прямого безпечного зв’язку, так і атаки на класичні ...
 • АТАКА РОЗДІЛЕННЯ ЧИСЛА ФОТОНІВ НА КВАНТОВИЙ ПРОТОКОЛ РОЗПОДІЛЕННЯ КЛЮЧІВ ІЗ ШІСТЬОМА СТАНАМИ 

  Васіліу, Є.В.; Василиу, Е.В.; Vasiliu, E.V. (Національний авіаційний університет, 2014)
  У статті на основі методів квантової теорії інформації проаналізовано найбільш потужну атаку розділення числа фотонів – атаку із заміною квантового каналу зі втратами на ідеальний – на протокол квантового розподілення ...
 • СТЕКИ ПРОТОКОЛІВ КВАНТОВОЇ КРИПТОГРАФІЇ 

  Васіліу, Є.В.; Василиу, Е.В.; Vasiliu, E.V. (Національний авіаційний університет, 2014)
  У статті детально проаналізовано стек протоколів квантового розподілення ключів, який ґрунтується на протоколі з передаванням одиночних кубітів – протоколі ВВ84. На підґрунті цього аналізу розроблено повний стек протоколів ...
 • СТАНОВЛЕНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КВАНТОВЫХ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

  Василиу, Е.В.; Васіліу, Є.В.; Vasiliu, E.V.; Лимарь, И.В.; Лімарь, І.В.; Limar, I.V. (Белорусская государственная академия связи, 2016)
  Представлен краткий обзор и анализ разработанных к настоящему времени, а также перспективных квантовых методов защиты информации. Рассмотрены наиболее известные примитивы и протоколы квантовой криптографии. Наряду с ...
 • RESEARCH METHODS FOR INCREASING THE SECURITY OF INFORMATION TRANSFER BASED ON TIMER SIGNALS 

  Korchynskyi, V.V; Корчинський, В.В.; Корчинский, В.В.; Kildishev, V.I.; Кільдішев, В.Й.; Кильдишев, В.Й.; Holev, D.V.; Голев, Д.В.; Голев, Д.В.; Berdnikov, О.M.; Бердніков, О.М.; Бердников, А.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Protection of information from unauthorized access is the most important task that is assigned to modern confidential communication systems. The analysis of the risks of violating the information confidentiality justifies ...
 • ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ В ДИАПАЗОНЕ ОВЧ 

  Балан, Н.М.; Балан, М.М.; Balan, N.M.; Стрелковская, И.В.; Стрелковська, І.В.; Strelkovskaya, I.V.; Искендерзаде, Ш.Г.; Искендерзаде, Ш.Г.; Isgandarzada, S.H. (Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, 2011)
  Рассматриваются гибридные системы цифрового звукового вещания, в которых программы вещания передаются одновременно в аналоговом и цифровом форматах. Розглядаються гібридні системи цифрового звукового мовлення, у яких ...
 • QUANTUM SECURE TELECOMMUNICATION SYSTEMS 

  Korchenko, O.G.; Корченко, О.Г.; Корченко, А.Г.; Vorobiyenko, P.P.; Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Lutskiy, M.G.; Луцький, М.Г.; Луцкий, М.Г.; Vasiliu, E.V.; Васіліу, Є.В.; Василиу, Е.В.; Gnatyuk, S.O.; Гнатюк, С.О.; Гнатюк, С.О. (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012)
  The main features of information security are confidentiality, integrity and availability. Only providing these all gives availability for development secure telecommunication systems. Confidentiality is the basic feature ...
 • GENERAL INDIVIDUAL ATTACK ON THE PING-PONG PROTOCOL WITH COMPLETELY ENTANGLED PAIRS OF QUTRITS 

  Vasiliu, E.V.; Васіліу, Є.В.; Василиу, Е.В. (Cornell University, 2009)
  The general individual (non-coherent) attack on the ping–pong protocol with completely entangled pairs of three–dimensional quantum systems (qutrits) is analyzed. The expression for amount of the eavesdropper’s information ...
 • CLASSIFICATION OF THE METHODS OF EAVESDROPPING AND DATA CORRUPTION IN QUANTUM CRYPTOSYSTEM 

  Limar, I.V.; Лімарь, І.В.; Лимарь, И.В.; Vasiliu, E.V.; Васіліу, Е.В.; Василиу, Е.В.; Kumysh, V.Yu.; Кумиш, В.Ю.; Кумиш, В.Ю. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  The new extended classification of the attacks on quantum protocols and quantum cryptosystems is proposed. The classification takes into account the newest data concerning the attacks on the equipment for quantum key ...
 • SECURITY AMPLIFICATION OF THE PING-PONG PROTOCOL WITH MANY-QUBIT GREENBERGER-HORNE-ZEILINGER STATES 

  Vasiliu, E.V.; Васіліу, Є.В.; Василиу, Е.В.; Gnatyuk, S.O.; Гнатюк, С.О.; Гнатюк, С.А.; Nikolayenko, S.V.; Ніколаєнко, С.В.; Николаенко, С.В.; Zhmurko, T.O.; Жмурко, Т.О.; Жмурко, Т.А. (Національний авіаційний університет, 2012)
  In this paper the non-quantum method of security amplification for the ping-pong protocol with many-qubit entangled Greenberger-Horne-Zeilinger states (GHZ-states) is proposed. This method can be used in quantumcryptography ...
 • A COMPUTATIONAL STUDY OF THE EFFECTIVE THREE-ION INTERACTION POTENTIALS IN LIQUID METALS WITH A HIGH DENSITY OF ELECTRON GAS 

  Vasiliu, E.V.; Васіліу, Є.В.; Василиу, Е.В. (Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2003)
  Based on the many-body theory of metals in the third order of the perturbation expansion in electron-ion interaction pseudopotential, the potentials of pair and three-ion interactions are calculated in liquid lead, aluminium ...
 • КРИПТОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА С НУЛЕВЫМ РАЗГЛАШЕНИЕМ НА ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДНОСТОРОННЕЙ ХЭШ-ФУНКЦИИ 

  Онацкий, А.В.; Жарова, О.В.; Онацький, О.В.; Жарова, О.В.; Onatskiy, A.V.; Zharova, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Предложен криптографический протокол доказательства с нулевым разглашением на эл- липтических кривых с использованием односторонней хэш-функции, позволяющий установить истинность утверждения и при этом не передавать ...

View more