Collections in this community

 • Монографии

  Монографии з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної ...
 • Статьи

  Статті з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної ...

Recent Submissions

 • ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФРАКТАЛЬНЫХ АНТЕНН 

  Куцук, К.; Куцук, К.; Kutsuk, К.; Цалієв, Т.А.; Цалиев, Т.А.; Tsaliev, T.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  За последние десятилетия наблюдается резкий скачек в развитии технологий портативной радиосвязи: технологии мобильной связи, беспроводного доступа в сеть Интернет и т.д. Развитие данных технологий и стандартов приводит к ...
 • АНАЛІЗ МЕРЕЖ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ З ДИНАМІЧНИМ РОЗПОДІЛОМ КАНАЛІВ ПРИ НЕРІВНОМІРНОМУ НАДХОДЖЕННІ НАВАНТАЖЕННЯ 

  Тарасенко, Н.О.; Тарасенко, Н.О.; Tarasenko, N.O.; Сукачов, Е.О.; Сукачев, Э.А.; Sukachov, E.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  При фіксованому розподілі каналів під час пікового навантаження, яка найчастіше виникає в центрі території, що обслуговується, центральні стільники можуть бути перевантажені, а периферійні мати вільні канали, що призводить ...
 • ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ АВТОМАТИЗОВАНОМУ ВИМІРЮВАННІ АЧХ 

  Балан, М.М.; Балан, Н.М.; Balan, M.M.; Іскендерзаде, Шахін Гусейн огли; Искендерзаде, Шахин Гусейн огли; Iskenderzade, Shakhin Husein Ohly (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Розглянуто впровадження нових інформаційних технологій – використання вимірювальних сигналів та комп’ютерної програми по автоматизованому частотному аналізу електроакустичних параметрів наскрізного тракту звуковідтворення ...
 • H-ФРАКТАЛЬНЫЕ АНТЕННЫ 

  Цалієв, Т.А.; Цалиев, Т.А.; Tsaliev, Т.А.; Король, Е.Р.; Король, Э.Р.; Korol, E.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В данной работе произведен анализ потенциала применения фрактальных антенн на примере антенных элементов H-фрактальной геометрии.
 • ВИКОРИСТАННЯ АДАПТИВНИХ АНТЕННИХ РЕШІТОК ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ЗАВАД В МЕРЕЖІ E-UTRA 

  Сідень, С.В.; Сидень, С.В.; Siden, S.V.; Маковеєнко, Д.О.; Маковеенко, Д.О.; Makoveienko, D.O.; Фокін, Р.А.; Фокин, Р.А.; Fokin, R.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Зроблено модель для дослідження завадової обстановки 4G LTE (E-UTRA). Представлено результати модулювання завад на лінії вгору (UL) при використанні секторних антен базових станцій. Враховується технологія контролю потужності ...
 • ОЦІНКА ВПЛИВУ МІЖСТІЛЬНИКОВИХ ЗАВАД НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ МОБІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ РАДІОДОСТУПУ 

  Вакарчук, А.О.; Вакарчук, А.А.; Vakarchuk, A.O.; Склярук, А.О.; Склярук, А.О.; Skliaruk, A.O.; Мутомб, А.К.; Мутомб, А.К.; Mutomb, А.К. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Робота присвячена дослідженню міжстільникових завад у мережі радіодоступу. У роботі розглянута ситуація з завадами у мережі досліджується, коли мобільна станція рухається по маршруту, вказаному раніше. Дуже часто траєкторія ...
 • АЛГОРИТМ ПРОЕКТУВАННЯ МЕРЕЖІ РАДІО ДОСТУПУ СИСТЕМИ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ 

  Дубина, І.А.; Дубина, И.А.; Dubyna, I.A.; Рожновський, М.В.; Рожновский, М.В.; Rozhnovskyi, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  У роботі запропоновано алгоритм проектування мережі радіодоступу для системи зв’язку четвертого покоління стандарту LTE Advanced. Відповідно запропонованому алгоритму розраховано первинні параметри мережі, визначено тип ...
 • ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ АНТЕННЫ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАТЧИКА МОБИЛЬНОЙ СТАНЦИИ 

  Сукачев, Э.А.; Сукачов, Е.О.; Sukachev, E.A.; Поспелова, А.А.; Поспєлова, А.О.; Pospelova, А.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Исследуется влияние ориентации антенны базовой станции сотовой мобильной сети на величину энергии, потребляемой передатчиком мобильной станции. У статті досліджується вплив орієнтації антени базової станції стільникової ...
 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ОБРАТНОГО КАНАЛА БАЗОВОЙ СТАНЦИИ СОТОВОЙ СЕТИ 

  Поспелова, А.А.; Поспєлова, А.О.; Pospelova, А.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  В статье рассматривается пропускная способность сотовой сети мобильной радиосвязи с кодовым разделением сигналов. Оценивается зависимость количества абонентов в соте от технических характеристик системы в обратном ...
 • OUT-OF-BAND CHARACTERISTICS OF THE MICROSTRIP ANTENNA 

  Siden, S.V.; Сідень, C.В.; Сидень, С.В. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  The development of wireless communication systems is accompanied by both the development of new frequency ranges and the simultaneous use of one band of frequencies by several radio services. This fact leads to an increase ...
 • АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАНАРНОЙ ШИРОКОПОЛОСНОЙ ДВУХКОЛЬЦЕВОЙ АНТЕННЫ 

  Цалиев, Т.А.; Цалієв, Т.А.; Tsaliev, Т.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Представлена топология и рассматриваются электродинамические характеристики антенны линейной поляризации в виде двух планарных частично пересекающихся круговых дисков. Каждый из таких дисков имеет отверстие в центре, а ...
 • ЧАСТОТНЫЕ СВОЙСТВА ШИРОКОПОЛОСНОЙ ДВУХКОЛЬЦЕВОЙ ФРАКТАЛЬНОЙ АНТЕННЫ 

  Цалиев, Т.А.; Куцук, К.В.; Цаліев, Т.А.; Куцук, К.В.; Tsaliev, T.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  На основе компьютерного моделирования анализируются свойства двухкольцевых фрактальных антенн, геометрия которых основана на топологии круговых фрактальных озер. Приведены графики частотных зависимостей входного импеданса, ...
 • МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ЯВИЩА ЗАВМИРАННЯ СИГНАЛУ НА ВХОДІ РАДІОПРИЙМАЧА 

  Рожновський, М.В.; Фокін, Р.А.; Рожновский, М.В.; Фокин, Р.А.; Rozhnovskiy, M.V.; Phokin, R.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Запропоновано математичну модель явища завмирання сигналу на вході радіоприймача. На основі запропонованої математичної моделі розроблено програмний комплекс який дозволяє краще зрозуміти фізичний зміст явища завмирання ...
 • ОЦЕНКА ИСКАЖЕНИЙ СИГНАЛОВ В СИСТЕМАХ С КОРРЕЛЯТИВНЫМ КОДИРОВАНИЕМ И УГЛОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ (Часть 1) 

  Сукачев, Э.А.; Скопа, А.А.; Сукачов, Е.А.; Скопа, А.А.; Sukachev, E.A.; Skopa, A.A. (УНДІРТ, 1995)
  В статье приведены математические соотношения, позволяющие оценить искажения закона изменения мгновенной частоты в цифровых системах радиосвязи с коррелятивным кодированием. У статті наведено математичні співвідношення, ...
 • ОБ ОДНОМ КЛАССЕ ФИЛЬТРОВ НАЙКВИСТА 

  Одинцов, Б.В.; Кисель, В.А.; Скопа, А.А.; Одінцов, Б.В.; Кісіль, В.А.; Скопа, А.А.; Odintsov, B.V.; Kisel, V.A.; Skopa, A.A. (УНДІРТ, 1996)
  Рассматривается класс фильтров Найквиста, передаточные функции которых аппроксимируются взвешенной суммой определенным образом выбранных вспомогательных функций, что позволяет получить как известные, так и новые ...
 • СИГНАЛЫ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЕ НЕСКОЛЬКИМ КРИТЕРИЯМ НАЙКВИСТА ОДНОВРЕМЕННО 

  Одинцов, Б.В.; Кисель, А.В.; Одінцов, Б.В.; Кісіль, А.В.; Odintsov, B.V.; Kisel, A.V. (УНДІРТ, 1996)
  В статье рассматриваются вопросы синтеза сигналов, удовлетворяющих двум или трем критериям Найквиста, то есть таких сигналов, которые устраняют межсимвольные искажения независимо от метода их регистрации в приемнике, и ...
 • TDMA ИЛИ CDMA ? 

  Одинцов, Б.В.; Гуцалюк, А.К.; Сукачев, Э.А.; Одінцов, Б.В.; Гуцалюк, А.К.; Сукачов, Е.А.; Odintsov, B.V.; Gutshalyuk, A.K.; Sukachev, E.A. (УНДІРТ, 1995)
  В статье рассматриваются перспективные направления развития современных сетей подвижной радиотелефонной связи. У статті розглядаються перспективні напрямки розвитку сучасних мереж рухомого радіотелефонного зв'язку. The ...
 • О ПРИМЕНЕНИИ ГЛАДКО-ИМПУЛЬСНЫХ МОДЕЛЕЙ СИГНАЛОВ 

  Князь, А.А.; Knyaz, A.A. (УНДІРТ, 1996)
  Развита методика получения выходного сигнала по входному с помощью ряда парных производных, когда воздействие моделируется суммой гладко-импульсных (аналитических) сигналов. Розвинена методика отримання вихідного сигналу ...
 • СИНТЕЗ НЕОДНОРОДНЫХ ИЗОИМПЕДАНСНЫХ СРЕД 

  Князь, А.И.; Князь, А.І.; Knyaz, A.I. (УНДІРТ, 1995)
  Запропоновано метод синтезу неоднорідних ізоімпедансних середовищ на вимогу підвищення спрямованості випромінювання антен, а також розглянуто дію хвильового пучка на таке середовище. Предложен метод синтеза неоднородных ...
 • ПРЕДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАЮЩЕГО И ПРИЕМНОГО КОДИРОВЩИКОВ ДЛЯ СИСТЕМ С ПАРЦИАЛЬНО-ОТКЛИКОВЫМ КОДИРОВАНИЕМ 

  Кисель, В.А.; Одинцов, Б.В.; Кожухарь, И.Ф.; Кісіль, В.А.; Одінцов, Б.В.; Кожухар, И.Ф.; Kisel, V.A.; Odintsov, B.V.; Kozhuhar, I.F. (УНДІРТ, 1995)
  В статье рассматриваются вопросы совместной оптимизации частотных характеристик передающего и приемного линейных кодировщиков. Оптимизация учитывает линейные искажения канала связи, аддитивный шум и парциальное кодирование. У ...

View more