Collections in this community

 • Статьи

  Статті з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної ...

Recent Submissions

 • RESEARCH OF THE DEVELOPMENT OF TELEMEDICINE NETWORKS IN THE REPUBLIC OF TURKMENISTAN 

  Іллекова, Ш.І.; Иллекова, Ш.И.; Illekova, Sh.I.; Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobienko, P.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  The main approaches to the construction of telemedicine networks are considered. The analysis of the development of telemedicine in the Republic of Turkmenistan is carried out.
 • ЕНЕРГЕТИЧНІ СПІВВІДНОШЕННЯ У МОБІЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ПРИ ВИПАДКОВОМУ РОЗМІЩЕННІ МОБІЛЬНИХ СТАНЦІЙ У СТІЛЬНИКУ 

  Вакарчук, А.О.; Вакарчук, А.А.; Vakarchuk, А.О.; Гречаник, М.В.; Гречаник, М.В.; Hrechanyk, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У роботі запропонована методика дослідження внутрішньосистемних завад в мережі при випадковому розміщенні абонентів в сусідньому стільнику. Досліджується залежність рівня завад на вході приймача базової станції від числа ...
 • АНАЛИЗ УСЕЧЕННЫХ ВО ВРЕМЕНИ ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКИХ СЕЛЕКТИВНЫХ ИМПУЛЬСОВ 

  Биков, Р.Г.; Быков, Р.Г.; Bykov, R.G.; Сукачов, Е.О.; Сукачев, Э.А.; Sukachev, Е.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В работе исследуется изменение формы спектра селективных импульсов при ограничении их длительности во временной области. Решены две задачи, с помощью которых можно определять выражения, описывающие спектральную плотность ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬО-СИСТЕМНИХ ЗАВАД В СТІЛЬНИКОВИХ МЕРЕЖАХ МОБІЛЬНОГО РАДІОЗВ'ЯЗКУ 

  Алімов, Р.Г.; Алимов, Р.Г.; Alimov, R.G.; Сукачов, Е.О.; Сукачев, Э.А.; Sukachov, E.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Досліджено особливості зміни хвильового оточення на низхідній лінії при русі абонемента по заданій траєкторії. Розроблена програма для моделювання в середовищі MATLAB.
 • ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИГНАЛА ОТ АНТЕННЫ СЕТИ 4G 

  Вакарчук, А.О.; Вакарчук, А.А.; Vakarchuk, А.О.; Васильєв, Л.С.; Васильев, Л.С.; Vasyliev, L.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Выполнен анализ антенн, используемых в сети 4G. Выполнено сравнение их возможных зон покрытия. Получены численные значения потерь при распространении радиоволн от передатчика к приемнику. Сделаны соответствующие выводы.
 • КОЛОРИМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВИХ ВІДЕОЗАСТОСУВАНЬ:СПІВСТАВЛЕННЯ СИСТЕМ ЦИФРОВОГО КІНЕМАТОГРАФА ТА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

  Гофайзен, О.В.; Гофайзен, О.В.; Gofaizen, O.V.; Пилявський, В.В.; Пилявский, В.В.; Pilyavskiy, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Наведено співставлення колориметричних характеристик систем цифрового кіно DCDM, великого екрану ACES та телебачення надвисокої чіткості UHDTV. Представлено оцінку області передаваних кольорів у колірному просторі XYZ, а ...
 • АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАВАДОВОЇ ОБСТАНОВКИ У СТІЛЬНИКУ НА ЯКІСТЬ ПОСЛУГ ЩО НАДАЮТЬСЯ АБОНЕНТУ 

  Малюга, І.О.; Малюга, И.О.; Maliuha, I.O.; Вакарчук, А.О.; Вакарчук, А.А.; Vakarchuk, А.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В даній роботі представлений аналіз впливу завадової обстановки при русі мобільного абонента у стільнику на якість послуг що йому надаються у мережі радіодоступу. Обговорюються проблеми при проектуванні мереж радіодоступу ...
 • АНАЛІЗ ВПЛИВУ МІЖСТІЛЬНИКОВИХ ЗАВАД У ЗВОРОТНОМУ КАНАЛІ НА ЄМНІСТЬ СТІЛЬНИКА 

  Гречаник, М.В.; Гречаник, М.В.; Hrechanyk, M.V.; Сукачов, Е.О.; Сукачев, Э.А.; Sukachev, Е.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Робота присвячена питанням впливу міжстільникових завад на ємність стільника та шляхам підвищення ємності мережі радіодоступу. Проведено оцінку кількості активних користувачів в зворотному каналі і вплив міжстільникових ...
 • ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ АНТЕННЫ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОБИЛЬНОЙ СЕТИ РАДИОДОСТУПА 

  Гомез, Г.Д.; Гомез, Г.Д.; Homez, G.D.; Сукачов, Е.О.; Сукачев, Э.А.; Sukachev, E.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Исследуются пространственные и технические параметры антенн базовой станции. Определятся влияние высоты подвеса антенны БС и коэффициента усиления антенны БС на ориентацию главного лепестка диаграммы направленности антенны ...
 • АНАЛІЗ ВПЛИВУ ІКТ ЗАСОБІВ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ СТВОРЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

  Чернишова, Т.О.; Чернышова, Т.О.; Chernyshova, Т.О.; Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Використання інформаційно-комунікаційних засобів дозволить застосувати принципово нові форми і методи навчання для поліпшення якості навчального процесу та системи освіти. ІКТ засоби дозволять підвищити ефективність ...
 • MEDIA CONTENT PROTECTION BY 3D MESH WATERMARKING TECHNIQUE 

  Ошаровська, О.; Ошаровская, Е.; Osharovska, О.; Солодка, В.; Солодкая, В.; Solodka, V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  The paper analyzes the construction of a system for embedding watermarks in media content. The option is considered when three-dimensional objects defined by the coordinates of the mesh vertices that are present in the ...
 • СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ LoRaWAN 

  Пилявський, В.В.; Пилявский, В.В.; Pilyavskiy, V.V.; Патлаєнко, М.О.; Патлаенко, М.О.; Patlayenko, M.O.; Таран, А.П.; Таран, А.П.; Taran, А.Р. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Представлено систему моніторингу параметрів навколишнього середовища та гранту на базі радіотехнології LoRaWAN. Запропоновано реалізацію зниження енергоспоживання, що збільшує час автономної роботи, розширення зони впевненого ...
 • SIMULATION OF RADIO COVERAGE IN 5G MOBILE NETWORKS FOR URBAN ENVIRONMENT 

  Маковеєнко, Д.О.; Маковеенко, Д.О.; Makoveenko, D.O.; Сідень, С.В.; Сидень, С.В.; Siden, S.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  The paper simulates radio coverage for 5G mobile communication networks in an urban environment. Models of radio wave propagation in extremely high frequency (EHF) bands are presented. According to the results of the ...
 • ANALYSIS OF LTE-A NETWORK THROUGHPUT TAKING INTO ACCOUNT THE SPATIAL LOCATION OF MOBILE STATIONS 

  Сідень, С.В.; Сидень, С.В.; Siden, S.V.; Маковеєнко, Д.О.; Маковеенко, Д.О.; Makoveenko, D.O.; Пилявський, В.В.; Пилявский, В.В.; Pilyavskiy, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  The use of adaptive antenna arrays (AAR) to increase the throughput in LTE-A mobile networks is proposed and the benefits of its use compared to the standard type of base station antenna are analyzed. The simulation of ...
 • АНАЛІЗ БОКОВОГО ТА ЗАДНЬОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ АНТЕН ЗА МЕЖАМИ РОБОЧОЇ СМУГИ ЧАСТОТ 

  Сідень, С.В.; Сидень, С.В.; Siden, S.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У роботі представлено характеристика для оцінки рівня випромінювання у заданому секторі кутів – секторальний рівень позасмугового випромінювання антен у боковій області. Дана характеристика може бути корисною при оцінці ...
 • ДВОВИМІРНА ПРОСТОРОВА ІМПУЛЬСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТИВА ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ КАМЕРИ, ЩО ЇЇ ВИЗНАЧАЮТЬ З УРАХУВАННЯМ ГЛИБИННОЇ КООРДИНАТИ ОБʼЄМНОЇ СЦЕНИ 

  Гофайзен, О.В.; Гофайзен, О.В.; Gofaizen, O.V.; Кійко, С.М.; Кийко, С.М.; Kiiko, S.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі наведено математичний опис ідеалізованої просторової імпульсної характеристики об’єктива телевізійної камери, яку може бути визначено з урахуванням дифракційного обмеження чіткості передаваного зображення та ...
 • АЛГОРИТМ АДАПТИВНОЇ КОРЕКЦІЇ СИГНАЛІВ ОПТИЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ 

  Пилявський, В.В.; Пилявский, В.В.; Pilyavskiy, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Представлений один з можливих варіантів корекції сигналів оптичного зображення в мультимедійних і телевізійних трактах покликаних забезпечити вимоги сучасного стану відеотехнологій. Робота є продовженням серії робіт, ...
 • ЕФЕКТИВНІСТЬ СТИСНЕННЯ ПАЛІТРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ АЛГОРИТМОМ JPEG 2000 

  Кумиш, В.Ю.; Кумыш, В.Ю.; Kumysh, V.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  В роботі представлено дослідження ефективності стиснення палітрових зображень алгоритмом JPEG 2000. Показано, що у середньому, адаптивне палітрове кодування зображень забезпечує коефіцієнт стиснення алгоритмом JPEG 2000 ...
 • ОДНОБАЙТОВИЙ ПАЛІТРОВИЙ ФОРМАТ ВІДЕОФАЙЛУ 

  Кумиш, В.Ю.; Кумыш, В.Ю.; Kumysh, V.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  В статті удосконалено медіаконтейнер AVI 1.0, в результаті чого в даному форматі забезпечується прийнятна якість візуального сприйняття зображення з 41,27 palette PSNR дБ, оскільки для зберігання кожного відеокадра ...
 • ПАЛІТРОВИЙ МЕТОД ЕФЕКТИВНОГО КОДУВАННЯ ЦИФРОВИХ ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬ 

  Кумиш, В.Ю.; Кумыш, В.Ю.; Kumysh, V.Yu. (Приватне підприємство "Технологічний центр", Український державний університет залізничного транспорту, 2013)
  Запропоновано палітровий метод ефективного кодування цифрових відеозображень, що використовує адаптивне квантування відеокадрів в просторі кольорів та їх представлення у однобайтовому палітровому графічному форматі. Метод ...

View more