Collections in this community

 • Статьи

  Статті з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної ...

Recent Submissions

 • АНАЛІЗ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ КАНАЛІВ СУПУТНИКОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

  Буравльов, В.О.; Буравлёв, В.О.; Buravlov, В.О.; Балан, М.М.; Балан, Н.М.; Balan, M.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Системи умовного доступу (Conditional Access Systems, CAS), призначені для обмеження доступу до цифрових ТВ програмам та розділяються на основні класи закритих систем, що використовують корпоративні стандарти та системи з ...
 • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ЗАХИСТУ КАНАЛІВ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

  Будеянський, О.В.; Будеянский, О.В.; Budeianskyi, O.V.; Балан, М.М.; Балан, Н.М.; Balan, M.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Захист каналів кабельного телебачення (КТБ) від несанкціонованого доступу (НСД) є суттєвим технічним та економічним завданням для провайдерів КТБ. Системи захисту від НСД пройшли шлях розвитку та впровадження починаючи від ...
 • ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ КОНТЕКСТНОГО ПОШУКУ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

  Кумиш, В.Ю.; Кумиш, В.Ю.; Kumysh, V.Yu.; Ямнюк, Б.Я.; Ямнюк, Б.Я.; Yamniuk, B.Ya. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Одним з важливих напрямків при розробці автоматизованих діагностичних систем (Computer-aided diagnosis, СAD) і систем контекстного пошуку за зображеннями (Contentbased image retrieval, CBIR), в значенні їх ефективного ...
 • ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОБРОБКИ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ ТА ЇХ РОЗПІЗНАВАННЯ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

  Кумиш, В.Ю.; Кумиш, В.Ю.; Kumysh, V.Yu.; Рябова, Ю.Д.; Рябова, Ю.Д.; Riabova, Yu.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Використання цифрових оптичних мікроскопів в клінічній і науковій практиці дозволило, з одного боку, широко використовувати методи кількісної морфології, а з іншого – до певної міри автоматизувати процес виявлення патологій ...
 • ВПЛИВ ПОХИБКИ КОРЕКЦІЇ ДИСПЕРСІЇ НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ВОСП DWDM 

  Степаненко, Е.О.; Степаненко, Э.О.; Stepanenko, E.O.; Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Виконано аналіз основних видів лінійних спотворень сигналу у волоконно-оптичних системах передачі. Розроблена модель оптичного каналу волоконно-оптичної системи передачі з розподілом за дожиною хвилі. Отримано залежності ...
 • МОЖЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ SDR ДЛЯ АНАЛІЗУ ПОЗАСМУГОВИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ РЕЗ 

  Сідень, С.В.; Сидень, С.В.; Siden, S.V.; Кірієнко, М.В.; Кириенко, М.В.; Kiriienko, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  В роботі приведені основні переваги та особливості технології SDR (Software Defined Radio) стосовно питань електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, а саме можливості первісного аналізу позасмугових випромінювань ...
 • РОЗШИРЕННЯ ЗОНИ ДІЇ БЕЗДРОТОВОЇ МЕРЕЖІ IoT В УМОВАХ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ 

  Пилявський, В.В.; Пилявский, В.В.; Pyliavskyi, V.V.; Сідень, С.В.; Сидень, С.В.; Siden, S.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Розвиток та впровадження IoT-пристроїв викликає задачі, вирішення яких зробить можливим їх використання у більшій кількості сфер. До них можна віднести: збільшення дальності дії бездротових датчиків/сенсорів, забезпечення ...
 • ІНТЕРПОЛЯЦІЯ ТЕКСТУР ЗОБРАЖЕНЬ 

  Ошаровська, О.В.; Ошаровская, Е.В.; Osharovska, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  У цій роботі ми враховуємо продуктивність найбільш часто використовуваних методів інтерполяції: найближчий сусід, білінійні, бікубічні, B-сплайни, дискретне вейвлет перетворення та крігінг. Наведено результати використання ...
 • ВИБІР ГАМА-КОРЕКЦІЇ У КІНЦЕВИХ ПРИСТРОЯХ ТА РЕЗУЛЬТУЮЧИЙ ВПЛИВ НА КОЛЬОРОПЕРЕДАВАННЯ 

  Пилявський, В.В.; Пилявский, В.В.; Pyliavskyi, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Розглядаються питання гама-корекції, що використовується для покращення кольоропередавання скрізним трактом. Приводиться приклад використання значень гама-корекції у стандартах ITU та EBU Tech. Відзначається, що при ...
 • МОДЕЛЬ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ МЕТАДАНИХ 

  Ошаровська, О.В.; Ошаровская, Е.В.; Osharovska, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Метою досліджень цієї проблеми є визначення доцільності та попиту на гнучкий, семантичний формат розмітки для мультимедійних парадигм. Наведено результати використання таких речей як надання метаданих поряд із пов’язаними ...
 • МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА АКТИВНЫХ АБОНЕНТОВ В СОТЕ ПРИ НЕРАВНОМЕРНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ МС В СОТЕ 

  Садов, А.І.; Садов, А.И.; Sadov, A.I.; Малина, М.Д.; Малина, М.Д.; Malyna, M.D.; Данильченко, Г.В.; Данильченко, Г.В.; Danylchenko, G.V.; науковий керівник – д.т.н., проф. Сукачев, Е.О.; науковий керівник – к.т.н., ст. викл. Вакарчук, А.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В работе представлена методика расчета допустимого количества активных абонентов в соте при неравномерном действии внутрисистемных помех из сот первого круга. Учитывается, что сеть, построенная на базе технологии CDMA в ...
 • ВНЕДРЕНИЕ АДАПТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННЫЕ СЕТИ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

  Подолян, Н.В.; Подолян, Н.В.; Podolian, N.V.; Кіченко, Р.В.; Киченко, Р.В.; Kychenko, R.V.; науковий керівник – д.т.н., проф. Сукачев, Е.О.; науковий керівник – к.т.н., ст. викл. Вакарчук, А.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В работе рассматриваются основные типы антенн, используемые на базовых станциях (БС) сотовых систем связи. Исследуются общие отличия предполагаемой сети 5G от своих предшественниц 3G и 4G. Оценивается пропускная способность ...
 • ПРОСТОРОВА РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ВІДЕОСИСТЕМ 

  Гофайзен, О.В.; Гофайзен, О.В.; Gofaizen, O.V.; Ошаровська, О.В.; Ошаровская, Е.В.; Osharovska, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  У цій роботі розглянуті підходи до оцінки різкості зображень при різних рівнях просторової чіткості. Наведено результати використання інтерполяції при перетворенні зображень з одною роздільною здатністю до іншої. Якість ...
 • DEVELOPMENT OF THE ALGORITHM OF VIDEO IMAGE ADAPTATION TO SPECTRAL POWER DISTRIBUTION OF ILLUMINANTS 

  Пилявський, В.В.; Пилявский, В.В.; Pyliavskyi, V.V. (PC TECHNOLOGY CENTER, Ukrainian State University of Railway Transport, 2019)
  Зроблено пропозиції щодо подальшого прогресу відеотехнологій, питання, які потрібно вирішити задля реалізації цього прогресу та можливі шляхи впровадження в реальні пристрої спеціального та загального застосування. ...
 • ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКИ І НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ГАЛУЗІ ЗВ'ЯЗКУ 

  Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P. (Державне видавничо-інформаційне агенство "Зв'язок", 1997)
  За роки незалежності України Міністерством зв'язку зроблено енергійні кроки в напрямку науково-технічного забезпечення галузі, основу якої становлять науково-дослідні установи та Українська державна академія зв'язку. Це ...
 • ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ ДЛЯ ПОДАЧИ ПРОГРАММ НА СИСТЕМУ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ 

  Балан, М.М.; Балан, Н.М.; Balan, M.M.; Захарін, В.М.; Захарин, В.М.; Zakharin, V.M. (Державне видавничо-інформаційне агенство "Зв'язок", 1997)
  Рассматривается экономическая эффективность замены наземных магистральных каналов подачи программ звукового вещания спутниковым. Показана возможность использования широко распространенной аппаратуры НТВ для подачи программ ...
 • ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ РАССЕИВАЮЩИХ СВОЙСТВ СИММЕТРИЧНЫХ АНТЕНН С ОРФ 

  Цалієв, Т.А.; Цалиев, Т.А.; Tzaliev, Т.А.; Волошин, О.І.; Волошин, О.И.; Voloshin, O.I. (УНИИРТ, 1995)
  Обсуждаются результаты численного анализа рассеивающих свойств симметричных антенн в с плоским рефлектором Френеля обобщенного типа (ОРФ). На основе метода интегрального уравнения проанализированы характеристики рассеяния ...
 • ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЛЕГРАФНЫХ УРАВНЕНИЙ ОДНОРОДНЫХ ЛИНИЙ ПРИ ЭКСПОФУНЦИОНАЛЬНЫХ СИГНАЛАХ 

  Іваницький, А.М.; Иваницкий, А.М.; Ivanytskyi, A.M.; Рожновський, М.В.; Рожновский, М.В.; Rozhnovskyi, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Даны телеграфные уравнения, которые математически описывают электрические цепи с распределенными параметрами при экспофункциональных сигналах. Достоверность полученных уравнений доказана экспериментально на примере моделей ...
 • ИССЛЕДОВАНИЕ LC-ФИЛЬТРОВ С НЕСИММЕТРИЧНЫМИ ПОТЕРЯМИ 

  Іваницький, А.М.; Иваницкий, А.М.; Ivanytskyi, А.М.; Паску, Д.Г.; Паску, Д.Г.; Pasku, D.G.; Рожновський, М.В.; Рожновский, М.В.; Rozhnovskyi, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Дан метод исследования LC-фильтров с различными величинами добротностей катушек индуктивности и конденсаторов при воздействии экспогармоническим сигналом. Улучшена частотная избирательность LC-фильтров с помощью применения ...
 • ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА СИГНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ С УПРАВЛЯЕМОЙ МЕЖСИМВОЛЬНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИЕЙ 

  Сукачов, Е.О.; Сукачев, Э.А.; Sukachev, E.O.; Шкуліпа, П.А.; Шкулипа, П.А.; Shkulipa, P.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Рассматриваются особенности формирования сигнальных функций в системах с коррелятивным кодированием. Предложены расчетные формулы для определения сигнальных функций и их спектров.

View more