Collections in this community

 • Статьи

  Статті з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної ...

Recent Submissions

 • POSSIBLE VIDEO SEQUENCES CODING APPROACH 

  Гофайзен, О.В.; Гофайзен, О.В.; Gofaizen, O.V.; Ошаровська, О.В.; Ошаровская, Е.В.; Osharovska, O.V.; Патлаєнко, М.О.; Патлаенко, Н.А.; Patlayenko, M.O.; Пілявський, В.В.; Пилявский, В.В.; Pilavskiy, V.V.; Якоб, М.І.; Якоб, М.И.; Iacob, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  A possible approach to the encoding of video sequences based on the separate implementation of interframe and intraframe decorrelation is proposed. At the interframe decorrelation stage, a block representation structure ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНІСТІ ОРТОГОНАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ДЛЯ СИСТЕМ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

  Паньков, Є.Є.; Паньков, Е.Е.; Pankov, Ye.Ye.; Сукачов, Е.О.; Сукачов, Э.О.; Sukachev, E.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглянуто методи розрахунку спектральної щільності функцій Уолша для систем мобільного зв’язку з кодовим розділенням каналів технології CDMA. Показано, що отримані результати можуть бути використані для визначення впливу ...
 • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАНАЛІВ У СТІЛЬНИКОВІЙ МЕРЕЖІ ТРЕТЬОГО ПОКОЛІННЯ 

  Недайвода, П.П.; Недайвода, П.П.; Nedaivoda, P.P.; Вакарчук, А.О.; Вакарчук, А.А.; Vakarchuk, A.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Виконано короткий огляд стільникової мережі 3G. Проаналізовано особливості архітектури мережі радіодоступу на базі технології CDMA. Проаналізовано вплив радіуса стільника на ефективність використання частотного ресурсу, ...
 • ОЦІНКА ЄМНОСТІ СТІЛЬНИКА МЕРЕЖІ РАДІОДОСТУПУ ПРИ НЕРІВНОМІРНОМУ РОЗПОДІЛІ ЗАВАД У СУСІДНІХ СТІЛЬНИКАХ 

  Завадська, А.М.; Завадская, А.М.; Zavadska, А.М.; Фокін, О.В.; Фокин, О.В.; Fokin, O.V.; Вакарчук, А.О.; Вакарчук, А.А.; Vakarchuk, А.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Робота присвячена питанням щодо підвищення ємності стільника мережі радіодоступу. Особлива увага приділена мережі з багатостанційним кодовим доступом. Робота присвячена питанням впливу міжстільникових завад на ємність ...
 • АНАЛІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТУ LTE В УКРАЇНІ 

  Васильєв, Л.С.; Васильев, Л.С.; Vasyliev, L.S.; Вакарчук, А.О.; Вакарчук, А.А.; Vakarchuk, А.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Виконано короткий огляд різниці між 3G та 4G. Проаналізовано особливості архітектури мережі радіодоступу на базі технології LTE. Приведено основні базові питання щодо організації бездротового доступу. Розглянуто процес ...
 • ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОГО ВЕЩАНИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

  Гофайзен, О.В.; Гофайзен, О.В.; Gofaizen, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2008)
  В настоящее время в мире основной тенденцией технического прогресса аудиовизуальных систем и служб является стремительный переход к цифровым технологиям в вещательной и невещательной сферах инфокоммуникаций.
 • ВПЛИВ БАГАТОПРОМЕНЕВОСТІ НА ПОТУЖНІСТЬ СИГНАЛА НА ВХОДІ ПРИЙМАЧА МОБІЛЬНОЇ СТАНЦІЇ 

  Боса, І.Г.; Босая, И.Г.; Bosa, I.G.; Рожновський, М.В.; Рожновский, М.В.; Rozhnovskyi, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  З допомогою дифракційної аналітичної моделі проведено дослідження потужності сигналу на вході приймача мобільної станції щодо різного розташування антен базової станції.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ЦИФРОВОГО МОВЛЕННЯ В УМОВАХ ВПЛИВУ АДИТИВНОГО ШУМУ 

  Дерига, І.О.; Дерига, И.О.; Deriha, I.O.; Балан, М.М.; Балан, Н.М.; Balan, M.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  В системі цифрового мовлення розглянуто залежності середнього часу зриву як від параметрів системи, так і від зовнішніх впливів.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ У БЕЗПРОВОДОВИХ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

  Бутко, Я.М.; Бутко, Я.М.; Butko, Ya.M.; Балан, М.М.; Балан, Н.М.; Балан, М.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Розглянуто фактори, що впливають на ефективність передавання даних у безпроводових локальних мережах.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ У КАНАЛАХ З ОБМЕЖЕННЯМИ 

  Битченко, Є.С.; Битченко, Е.С.; Bytchenko, Ye.S.; Балан, М.М.; Балан, Н.М.; Balan, M.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Розглянуто фактори, що впливають на ефективність передавання даних у каналах з обмеженнями.
 • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОУРОВНЕВЫХ ЦВЕТОВЫХ ДЕСКРИПТОРОВ В ЗАДАЧАХ КОНТЕКСТНОГО ПОИСКА ПО БАЗАМ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

  Загребнюк, В.І.; Загребнюк, В.И.; Zahrebniuk, V.I.; Кумиш, В.Ю.; Кумыш, В.Ю.; Kumysh, V.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Исследовано влияние масштабирования изображений на эффективность контекстного поиска с использованием низкоуровневых цветовых дескрипторов. Предложен метод выделения низкоуровневых цветовых дескрипторов, который позволяет ...
 • АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА 

  Ошаровська, О.В.; Ошаровская, Е.В.; Osharovska, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Розглядається автоматизація процесу виробництва телевізійних новин в системах з відкритою архітектурою та використанням метаданих.
 • ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ НА БАЗІ ННІ РТЕ 

  Ошаровська, О.В.; Ошаровская, Е.В.; Osharovska, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Представлено інформацію про зміст підготовки спеціалістів та магістрів в навчально-науковому інституті радіо, телебачення, електроніки ОНАЗ ім. О.С. Попова за спеціальністю «Апаратури радіозв’язку, радіомовлення і телебачення».
 • ВПРОВАДЖЕННЯ 3D ТЕХНОЛОГІЙ В ТЕЛЕВІЗІЙНОМУ МОВЛЕННІ 

  Кобиленко, О.І.; Кобыленко, О.И.; Kobylenko, O.I.; Гофайзен, О.В.; Гофайзен, О.В.; Gofaizen, O.V.; Ошаровська, О.В.; Ошаровская, Е.В.; Osharovska, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  В останній час в індустрії активно обговорюється впровадження об’ємного стереоскопічного 3D-телебачення (S3D ТБ). Даються різні прогнози – від песимістичних (швидкої зміни тренда і появи тільки дешевих S3D-каналів) до ...
 • ВЛИЯНИЕ ДЛИНЫ ДЕСКРИПТОРА ДОМИНАНТНЫХ ЦВЕТОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТЕКСТНОГО ПОИСКА ПО ИЗОБРАЖЕНИЯМ 

  Загребнюк, В.І.; Загребнюк, В.И.; Zahrebniuk, V.I.; Кумиш, В.І.; Кумыш, В.И.; Kumysh, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  В статье проведено исследование влияния длины дескриптора доминантных цветов на эффективность контекстного поиска по изображениям с использованием метрики Канторовича-Рубинштейна для сравнения дескрипторов между собой. ...
 • СУЧАСНИЙ СТАН СВІТОВОГО ПРОГРЕСУ ТА МІЖНАРОДНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ СИСТЕМ, СЛУЖБ І ТЕХНОЛОГІЙ 

  Гофайзен, О.В.; Гофайзен, О.В.; Gofaizen, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Представлено загальну картину світового прогресу мовленнєвих та мультимедійних аудіовізуальних систем, служб та технологій на базі сучасного технологічного рівня цифрового оброблення, передавання та відтворення аудіовізуальної ...
 • АНАЛIЗ МЕТОДIВ АДАПТИВНОГО ЗВУКОПОГЛИНАННЯ 

  Саарян, А.П.; Саарян, А.П.; Saarian, A.P.; Гофайзен, О.В.; Гофайзен, О.В.; Gofaizen, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Актуальність обраної теми: в період становлення техногенного суспільства у ряді випадків виникає необхідність в акустичної ізоляції певних приміщень, так як звукові хвилі відбиваються від стін приміщення і створюють ...
 • ФОРМАТЫ КОДИРОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ КОНТЕНТА В СИСТЕМАХ 3D–ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

  Ошаровська, О.В.; Ошаровская, Е.В.; Osharovska, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Конечной целью исследований в этой области является разработка оптимальных вариантов 3D-представлений и кодирование видео для конкретных приложений передачи в DVB-H для мобильных терминалов. Различные альтернативные подходы ...
 • ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФРАКТАЛЬНЫХ АНТЕНН 

  Куцук, К.; Куцук, К.; Kutsuk, К.; Цалієв, Т.А.; Цалиев, Т.А.; Tsaliev, T.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  За последние десятилетия наблюдается резкий скачек в развитии технологий портативной радиосвязи: технологии мобильной связи, беспроводного доступа в сеть Интернет и т.д. Развитие данных технологий и стандартов приводит к ...
 • СТАН ЦИФРОВОГО ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

  Котенко-Ленік, К.В.; Котенко-Леник, К.В.; Kotenko-Lenik, K.V.; Ошаровська, О.В.; Ошаровская, Е.В.; Osharovska, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  Країни Європи, на відміну від України, в питанні впровадження цифрового мовлення посунулися значно далі. На сьогодні залишається останній етап – створення механізму для забезпечення всіх верств населення необхідним обладнанням ...

View more