Show simple item record

dc.contributor.authorГофайзен, О.В.
dc.contributor.authorГофайзен, О.В.
dc.contributor.authorGofaizen, O.V.
dc.contributor.authorМазуркевич, О.Ф.
dc.contributor.authorМазуркевич, О.Ф.
dc.contributor.authorMazurkiewicz, O.F.
dc.date.accessioned2019-06-26T07:47:12Z
dc.date.available2019-06-26T07:47:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-617-7613-78-6
dc.identifier.urihttp://biblio.onat.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/2452
dc.descriptionГофайзен О.В. Новий підхід до інтерпретації експериментальних даних для побудови моделей кольоросприйняття, що орієнтовані на застосування у відеозастосуваннях / О.В. Гофайзен, О.Ф. Мазуркевич // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : матеріали дев’ятнадцятої міжнародної науково-технічної конференції, 14-17 червня 2019 р., Одеса. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2019. – С. 8-9en_US
dc.description.abstractЗапропоновано підхід до інтерпретації експериментальних даних щодо характеристик кольоророзрізнення у вигляді еліпсів розрізнення кольоровості, який полягає в узгодженні даних різних досліджень шляхом перетворення цих даних до опорних умов кольороспостереження та яскравісної й кольоровісної адаптації з застосуванням моделі кольоросприйняття CAM-16, що може уможливити покращення моделей кольоросприйняття. An approach to the interpretation of experimental data on the color characterization characterization in the form of color separation ellipses is proposed, which is to reconcile the data of various studies by converting these data to the reference conditions of co-luminescence and bright and colorful adaptation using the CAM-16 color perception model, which can improve the color perception models.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОНАЗ ім. О.С. Поповаen_US
dc.subjectКолориметріяen_US
dc.subjectВірність кольоропередаванняen_US
dc.subjectМодель кольоросприйняттяen_US
dc.subjectРівноконтрастний колірний простірen_US
dc.subjectГеодезична діаграма кольоровостіen_US
dc.subjectColorimetryen_US
dc.subjectСolor transfer faithfulnessen_US
dc.subjectColor perception modelen_US
dc.subjectEquilibrium color spaceen_US
dc.subjectGeodetic chromaticity diagramen_US
dc.titleНОВИЙ ПІДХІД ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ КОЛЬОРОСПРИЙНЯТТЯ, ЩО ОРІЄНТОВАНІ НА ЗАСТОСУВАННЯ У ВІДЕОЗАСТОСОВАННЯХen_US
dc.title.alternativeA NEW APPROACH TO THE INTERPRETATION OF EXPERIMENTAL DATA FOR BUILDING COLOUR APPEARANCE MODELS, ORIENTED FOR USE IN VIDEO APPLICATIONSen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Статьи
    Статті з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної електроніки, економіки та управління підприємствами (економіка зв'язку)

Show simple item record