Now showing items 1-20 of 82

  • СВЕРХШИРОКОПОЛОСНАЯ ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ В ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ СИГНАЛАМИ РАВНОЙ ДИСПЕРСИИ 

   Одегов, М.А.; Одегов, Н.А.; Odegov, M.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Рассматривается задача повышения спектральной эффективности волоконно-оптических систем передачи. Предлагается метод сигнального уплотнения, основанный на передаче в одном импульсе информации больше одного бита с помощью ...
  • МЕТОД РОЗРІЗНЕННЯ ОПТИЧНИХ СИГНАЛІВ В ЧАСТОТНІЙ ОБЛАСТІ 

   Младінов, О.П.; Младинов, О.П.; Mladinov, O.P.; Одегов, М.А.; Одегов, Н.А.; Odegov, M.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Розглядається один із методів формування низькочастотної обвідної оптичного імпульсу заданої форми. Метод заснований на граничному переході від функції, що виражає напруженість електричного поля імпульсного лазеру до більш ...
  • МЕТОД ФОРМУВАННЯ ОПТИЧНИХ ІМПУЛЬСІВ З ЗАДАНОЮ ФОРМОЮ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ ОБВІДНОЇ 

   Костюк, В.В.; Костюк, В.В.; Kostiuk, V.V.; Одегов, М.А.; Одегов, Н.А.; Odegov, M.A. (2017)
   Розглядається один з методів формування низькочастотної обвідної оптичного імпульсу заданої форми. Метод заснований на граничному переході від функції, що виражає напруженість електричного поля імпульсного лазеру до більш ...
  • РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ КОМБІНОВАНОГО КАБЕЛЮ ДЛЯ МЕРЕЖІ АБОНЕНТСЬКОГО ДОСТУПУ 

   Клімук, О.О.; Климук, О.О.; Klimuk, O.O.; Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Метою даної роботи являється визначення узгоджених кроків скрутки комбінованого кабелю типу Нс, що забезпечить захист електричних кіл від зовнішніх та внутрішніх впливів ККС-(4х4х0,64)+(1х4Е).
  • КВАНТОВА ТЕОРІЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПАРАМЕТРІВ РАДІОСИГНАЛІВ У СИСТЕМАХ ПРОТИДІЇ БПЛА 

   Троцишин, І.В.; Троцишин, И.В.; Trotsyshyn, I.V.; Журба, А.С.; Журба, А.С.; Zhurba, A.S.; Шокотько, Г.Ю.; Шокотько, Г.Ю.; Shokotko, G.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Проект направлено на вирішення важливої прикладної задачі, яка гостро постала в рамках проведення АТО, так і забезпечення захисту від несанкціонованих посягань на інформацію про територію України, шляхом використання ...
  • ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ ФАЗОЧАСТОТНИХ ВИМІРЮВАНЬ ТА ПЕРЕТВОРЕНЬ РАДІОСИГНАЛІВ 

   Троцишин, І.В.; Троцишин, И.В.; Trotsyshyn, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Приведено основні напрямки нових принципів та методологій теорії фазочастотних вимірювань та перетворень радіосигналів. Вказано на принципові моменти визначення поняття части і повної фази, та їх співставлення. Доведено ...
  • ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК МОД В ВОЛНОВОДАХ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ 

   Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Одинцов, Н.Н.; Одінцов, М.М.; Odintsov, N.N.; Савицкая, Н.М.; Савицька, Н.М.; Savitska, N.M. (Хмельницький національний університет, Українська технологічна академія (м. Київ), 2014)
   Получены выражения, определяющие собственные функции и собственные значения мод в волноводах составной секторной формы поперечного сечения. Determine formules for define own functions and eigenvalues of modes in the component ...
  • АНАЛИЗ НЕРЕГУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 

   Одинцов, Н.Н.; Одінцов, М.М.; Odintsov, M.M.; Лесовой, И.П.; Лісовий, І.П.; Lesovoy, I.P.; Багачук, Д.Г.; Багачук, Д.Г.; Bagachuk, D.H.; Савицкая, Н.М.; Савицька, Н.М.; Savits’ka, N.M. (Державний університет телекомунікацій, Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут зв’язку», 2014)
   В работе получено выражение, определяющее амплитуду волны в направляющих системах с медленно меняющимися параметрами передачи, а также в связанных линиях передачи при меняющемся коэффициенте связи. На основе метода Вентцеля, ...
  • ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ЖИЛ КАБЕЛЯ ТИПА КСПП-1×4×1,2 

   Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Рябушей, А.И.; Рябушей, А.І.; Riabushey, A.I.; Рябушей, И.И.; Рябушей, І.І.; Riabushey, I.I. (Хмельницький національний університет, 2014)
   Произведен расчет эквивалентной диэлектрической проницаемости изоляции токоведущих жил и рабочей емкости цепи кабеля КСПП1×4×1,2. Показана зависимость этих параметров от диэлектрической проницаемости полиэтилена изоляции ...
  • ВПЛИВ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ СКЛА ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА НА МАТЕРІАЛЬНУ ДИСПЕРСІЮ СИГНАЛУ 

   Стащук, О.М.; Стащук, О.М.; Stashchuk, O.M.; Степанов, Д.М.; Степанов, Д.М.; Stepanov, D.M.; Багачук, Д.Г.; Багачук, Д.Г.; Bagachuk, D.G. (Хмельницький національний університет, 2015)
   Проведено аналіз залежностей питомої матеріальної дисперсії сигналу від довжини робочої хвилі сигналу для ступеневих оптичних волокон різних за хімічним складом серцевини та оболонки. Встановлено вплив легуючих домішок на ...
  • РАБОЧАЯ ЕМКОСТЬ ЦЕПИ «ЗАМОКШЕГО» КАБЕЛЯ ТПП-100×2×0,5 

   Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Рябушей, А.И.; Рябушей, А.І.; Riabushey, A.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   Произведен расчет эквивалентной диэлектрической проницаемости изоляции токопроводящих жил, а также рабочей емкости цепи кабеля ТПП‐100×2×0,5, у которого все свободное пространство сердечника заполнено водой. Показана ...
  • КОМПЕНСАЦІЯ ДИСПЕРСІЇ СИГНАЛУ ЗА ДОПОМОГОЮ ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА З АНІЗОТРОПНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 

   Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Манько, О.О.; Манько, А.А.; Manko, O.O.; Стащук, О.М.; Стащук, О.М.; Staschuk, O.M.; Степанов, Д.М.; Степанов, Д.М.; Stepanov, D.M.; Багачук, Д.Г.; Багачук, Д.Г.; Bagachuk, D.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Розроблено спосіб компенсації хроматичної дисперсії сигналу у волоконнооптичному тракті шляхом використання штучно створеної різниці фазових швидкостей розповсюдження основних звичайної та незвичайної хвиль в анізотропному ...
  • ВПЛИВ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ СКЛА ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА НА ХРОМАТИЧНУ ДИСПЕРСІЮ СИГНАЛУ 

   Стащук, О.М.; Стащук, О.М.; Staschuk, O.M.; Степанов, Д.М.; Степанов, Д.М.; Stepanov, D.M.; Багачук, Д.Г.; Багачук, Д.Г.; Bagachuk, D.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Проведено аналіз залежностей питомих матеріальної, хвилеводної та хроматичної дисперсій сигналу від довжини робочої хвилі сигналу для ступінчастих одномодових оптичних волокон різних за хімічним складом серцевини та оболонки. ...
  • ABOUT EXPEDIENCY OF USE OF THE REEMISSION OF PHOTONS FOR INCREASING LIGHT INTENSITY OF MULTYLAYER LEDS THAT CAN BE EXPOSED TO RADIATION 

   Irkha, V.I.; Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Gorbachev, V.E.; Горбачов, В.Е.; Горбачев, В.Э. (Національний університет "Львівська політехніка", 2010)
   On the basis of the obtained experimental regular dependences the probable causes of the degradation of emission of multilayer GaAlAs-LEDs after gamma irradiation are considered.
  • ECONOMICAL TRANSDUCERS OF ENVIRONMENTAL PARAMETERS TO A FREQUENCY FOR THE END DEVICES OF IoT 

   Vikulin, I.M.; Вікулін, І.М.; Викулин, И.М.; Gorbachev, V.E.; Горбачов, В.Е.; Горбачев, В.Э. (Національний університет «Львівська політехніка», 2017)
   The possibility of using a unijunction transistor in the relaxation generator circuit as a highly sensitive frequency transducer of temperature, light, magnetic field, pressure, concentration of gases and radiation level ...
  • LIGHT-EMITTIN DIODE AS MAGNETIC FIELD SENSOR 

   Irkha, V.I.; Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Gorbachev, V.E.; Горбачов, В.Е.; Горбачов, В.Э.; Vikulin, V.M.; Вікулін, В.М.; Викулин, В.М. (Національний університет «Львівська політехніка», 2016)
   Possibility of creation of sensor of a magnetic field based on a light-emitting diode is being considered.
  • GENERATION OF DEFECTS IN P-N-JUNCTIONS THAT ARE MADE FROM GaAS AND GaAIAS AFTER THE X-RAY IRRADIATION 

   Irkha, V.I.; Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Gorbachev, V.E.; Горбачов, В.Е.; Горбачев, В.Э.; Mikhalaki, V.F.; Міхалакі, В.Ф.; Михалаки, В.Ф. (Національний університет «Львівська політехніка», 2012)
   The process of generation and reproduction of dark-patch defects in GaAs and GaAlAs p-n-junctions after the X-ray irradiation are considered.
  • METHOD OF COMPENSATING OF SENSITIVITY DEGRADATION OF MAGNETICALLY OPERATED SWITCHES 

   Irkha, V.I.; Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Gorbachev, V.E.; Горбачов, В.Е.; Горбачев, В.Э. (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011)
   Circuitry of current compensation of degradation of total sensitivity of magnetically operated semiconducting switches during gamma irradiation we suggest.
  • RADIATION RESISTANT BJT-BASED TEMPERATURE SENSOR FOR IoT SENSOR NODES 

   Vikulin, I.M.; Вікулін, І.М.; Викулин, И.М.; Gorbachev, V.E.; Горбачов, В.Е.; Горбачев, В.Э.; Gorbacheva, A.V.; Горбачова, А.В.; Горбачева, А.В.; Krasova, V.A.; Красова, В.А.; Красова, В.А.; Polakov, S.N.; Поляков, С.М.; Поляков, С.Н. (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018)
   The possibility of using a BJT with linear transfer function as a radiation resistant temperature sensor for low power IoT sensor nodes is experimentally investigated. For this reason, the effect of neutron, electron and ...
  • OPTIMIZATION METHODS OF OPTICAL SIGNALS BY THE CRITERION OF THE MINIMUM OF THE PRESENTED BASE 

   Odegov, N.A.; Bahachuk, D.H.; Одегов, М.А.; Багачук, Д.Г.; Одегов, Н.А.; Багачук, Д.Г. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   The article is devoted to the development of methods for improving the spectral efficiency of fiber-optic transmission systems in terms of optimizing signals in a narrowband channel. The channel width is conventionally ...