Recent Submissions

 • ВПЛИВ ФОТОПРУЖНОСТІ ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА ЗА РАХУНОК ЙОГО УКЛАДАННЯ ЗА СПІРАЛЬНОЮ ЛІНІЄЮ НА КОЕФІЦІЄНТ ЗАГАСАННЯ 

  Стащук, О.М.; Стащук, О.М.; Stashchuk, О.М.; Крилов, І.А.; Крилов, И.А.; Krylov, I.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Визначено форму залежності величини втрат потужності оптичного сигналу в оптичному волокні від кроку його спірального укладання в осерді оптичного кабелю. Наведено рекомендації для виробників оптичних кабелів по використанню ...
 • МЕТОД ГОМОМОРФНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В ЗАДАЧАХ РАСПОЗНАВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 

  Одегов, М.А.; Одегов, Н.А.; Odegov, M.A.; Младінов, Д.А.; Младинов, Д.А.; Mladinov, D.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Применительно к заданному классу оптических сигналов решается задача синтеза систем распознавания на стороне приема. Используется метод быстрого вычисления корреляционных функций.
 • ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ВЛИЯНИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАТУХАНИЯ НА ИСКАЖЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО СИГНАЛА 

  Одегов, М.А.; Одегов, Н.А.; Odegov, M.A.; Золотайкіна, А.С.; Золотайкина, А.С.; Zolotaikina, A.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Решается задача расчета параметров системы оптических линий задержки с прецизионным относительным шагом. Задача решается с использованием полиномиальных моделей зависимости групповой скорости от длины волны и состава ...
 • МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ЗАДЕРЖКИ С ПОМОЩЬЮ ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ СКОРОСТИ 

  Одегов, М.А.; Одегов, Н.А.; Odegov, M.A.; Глущенко, І.А.; Глущенко, И.А.; Hlushchenko, I.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Решается задача расчета параметров системы оптических линий задержки с прецизионным относительным шагом. Задача решается с использованием полиномиальных моделей зависимости групповой скорости от длины волны и состава ...
 • ТЕОРЕМА ОБ АЛФАВИТЕ СИГНАЛОВ МАКСИМАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ 

  Одегов, М.А.; Одегов, Н.А.; Odegov, M.A.; Власов, Ю.Б.; Власов, Ю.Б.; Vlasov, Yu.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Применительно к заданному классу оптических сигналов решается задача выбора подмножества импульсов равной энергии. Доказывается базовая теорема о максимальной емкости алфавита сигналов равной энергии.
 • УТОЧНЕННЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОЛОС НЕРАВНОМЕРНЫХ ЧАСТОТНЫХ ПЛАНОВ DWDM 

  Одегов, М.А.; Одегов, Н.А.; Odegov, M.A.; Балєєв, І.С.; Балеев, И.С.; Balieiev, I.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Формулы для расчета неравномерных частотных планов уточняются с учетом нелинейных эффектов искажения сигналов в оптическом волокне.
 • МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ПРОВІДНИКОВИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I.; Слободянюк, І.А.; Слободянюк, И.А.; Slobodianiuk, I.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Розглядається питання контролю стану провідних телекомунікаційних мереж різними методами при різноманітних їх пошкодженнях. Показані різноманітні типи пошкоджень та способи їх знаходження. Проводиться оцінка відомих методів ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ КОЕФІЦІЕНТА ЗАХИСНОЇ ДІЇ МЕТАЛЕВОГО ПОКРОВУ КАБЕЛЯ ОКЛБг-3-М1-1х4Е-0,35Ф3,5/0,21Н19-4/4 

  Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Шевченко, К.В.; Шевченко, К.В.; Shevchenko, K.V.; Юр'єва, О.В.; Юрьева, Е.В.; Yurieva, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В даній роботі виконані дослідження ідеального коефіцієнта захисної дії (КЗД) стальної гофрованої оболонки оптичного кабелю (ОК) типу ОКЛБг-3-М1-1х4Е- 0,35Ф3,5/0,21Н19-4/4 в широкому діапазоні провідності землі від (10-1 ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ДОМІШКОВИХ ЦЕНТРІВ У СВІТЛОДІОДАХ МЕТОДОМ ТЕРМОСТИМУЛЬОВАНИХ СТРУМІВ 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I.; Юр'єва, О.В.; Юрьева, Е.В.; Yurieva, Ye.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Досліджувались домішкові центри у світло діодах (СВД) на основі GaAlAs для волоконно-оптичних ліній зв’язку методом термостимульованих струмів (ТСС). Вияснялись причини їх деградації. Знайдемо зв’язок в процесі деградації ...
 • ГЛИБОКІ РІВНІ В P-N-СТРУКТУРАХ 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I.; Марколенко, П.Ю.; Марколенко, П.Ю.; Markolenko, P.Yu.; Овдій, А.В.; Овдий, А.В.; Ovdii, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Досліджувались глибокі рівні в p-n-структурах на основі твердого розчину GaAsP. Знайдено, що розкид ефективності досліджуваних світло діодів (СВД) обумовлений різноманітністю складу GaAsP в активній області. Визначено, що ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ ПЛАСТИКОВИХ ОПТИЧНИХ ВОЛОКОН 

  Лемещук, А.О.; Лемещук, А.О.; Lemeshchuk, A.O.; науковий керівник – к.т.н., доц. Багачук, Д.Г. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В роботі проведено аналіз основних характеристик сучасних полімерних оптичних волокон та показана їх конкурентоспроможність у порівнянні з кварцовими волокнами. Показано класифікацію полімерних волокон та вказано можливі ...
 • ОЦІНКА ВЕЛИЧИНИ ПОВЕРХНЕВОГО КОЕФІЦІЄНТА ПРИ ВПЛИВІ АТМОСФЕРНОЇ ЕЛЕКТРИКИ НА ОПТИЧНИЙ КАБЕЛЬ З МЕТАЛЕВИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ 

  Денисенко, Д.С.; Денисенко, Д.С.; Denysenko, D.S.; науковий керівник – к.т.н., доц. Степанов, Д.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  При ударі блискавки в землю або в дерева поблизу траси прокладання підземного оптичного кабелю (ОК) частина або весь струм блискавки може потрапити в металеву оболонку кабелю та призвести до значного пошкодження ОК й ...
 • ОЦЕНКА СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ В КАНАЛЕ С КВАДРАТИЧНЫМ ДЕТЕКТОРОМ 

  Одегов, М.А.; Одегов, Н.А.; Odegov, M.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Применительно к волоконно-оптическим системам передачи рассматривается модель преобразования на стороне приема в виде квадратичного детектирования. Выясняется, что в результате максимальная скорость передачи уменьшается в ...
 • МЕТОДИ ЗБІЛЬШЕННЯ ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ В ОПТИЧНОМУ ВОЛОКНІ 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I.; Слободянюк, І.А.; Слободянюк, И.А.; Slobodianiuk, I.A.; Марколенко, Т.Д.; Марколенко, Т.Д.; Markolenko, T.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Розглядається вплив різних видів дисперсії на швидкість передачі та об’єм інформації по оптичному волокну. Показується вплив дисперсії на деградацію чутливості приймача. Досліджується поляризаційна модова дисперсія, як ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛИБОКИХ РІВНІВ В P-N-СТРУКТУРАХ МЕТОДОМ ТЕРМОСТИМУЛЬОВАНИХ СТРУМІВ 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I.; Марколенко, Т.Д.; Марколенко, Т.Д.; Markolenko, T.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Досліджувалось існування глибоких рівнів в p-n-структурах методом термостимульованих струмів. Описується методика їх отримування. Показується, що ефективність електролюмінісценції пов’язана із існуванням таких рівнів.
 • ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ СВІТЛОВИПРОМІНЮЮЧИХ ДІОДІВ 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I.; Марколенко, П.Ю.; Марколенко, П.Ю.; Markolenko, P.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Досліджувались фактори, що визначають ефективність світловипромінюючих діодів. Показано, що вона визначається співвідношенням між інтенсивностями випромінювальної та безвипромінювальної рекомбінації носіїв заряду, яка ...
 • ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ МОДУЛЯТОРЫ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СВЯЗИ 

  Ірха, В.І.; Ирха, В.И.; Irkha, V.I.; Панфілов, М.І.; Панфилов, М.И.; Panfilov, M.I. (УНИИРТ, 1995)
  В основу данной работы положены результаты по разработке полупроводниковых модуляторов на основе p-n-перехода с длинной базой, через n-область которого пропускается луч света, а также идеи и гипотезы по управлению ...
 • АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЁТА ЁМКОСТИ КАБЕЛЕЙ СЕТЕЙ АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА 

  Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V.; Мельник, М.А.; Мельник, М.А.; Melnyk, М.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  В работе проводится анализ методов расчёта рабочей ёмкости цепей кабелей сетей абонентского доступа. Даны рекомендации по использованию в инженерной практике формулы Кулешова В.Н. и путем уточнения расчётных значений ёмкости ...
 • СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОШКОДЖЕННЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ 

  Бондаренко, О.В.; Бондаренко, О.В.; Bondarenko, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  В роботі приводяться дані середньої інтенсивності відмов та середнього часу відновлення броньованих та неброньованих кабелів волоконно-оптичних ліній зв'язку (ВОЛЗ), отримані за п'ятирічний термін експлуатації в різних ...
 • ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЕЛЕМЕНТІВ ОСЕРДЯ В ОПТИЧНИХ КАБЕЛЯХ ЗВ’ЯЗКУ 

  Тишкевич, В.О.; Тишкевич, В.О.; Tyshkevych, V.O.; Степанов, Д.М.; Степанов, Д.Н.; Stepanov, D.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Конструювання оптичних кабелів є однією з найважливіших задач розвитку сучасної кабельної промисловості. Воно вимагає розробки конструкцій волоконно-оптичного кабелю (ВОК), які одночасно забезпечували б необхідну стійкість ...

View more