Коллекции данного сообщества

 • Статьи

  Статті з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної ...

Последние добавления

 • ЗНАХОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.М.; Solovska, I.M.; Янчуковський, І.Ю.; Янчуковский, И.Ю.; Yanchukovskyi, I.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  За допомогою вузлового тензорного методу досліджені характеристики якості мережі LTE. Отримано значення часу затримки пакетів та довжина пакетної черги в трактах та вузлах мережі LTE.
 • ЗНАХОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ МЕРЕЖІ LTE 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Шандрик, О.В.; Шандрик, О.В.; Shandryk, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Для дослідження характеристик якості обслуговування трафіку в мережі LTE запропоновано використання вузлового тензорного методу. Отримано характеристики якості обслуговування трафіку в мережі LTE, такі як: середній час ...
 • МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКИ САМОПОДІБНОГО ТРАФІКА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

  Ранський, Р.; Ранский, Р.; Ranskyi, R.; Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Для математичних моделей трафіка з пакетними технологіями передавання й комутації інформації теорія телетрафіка не має підходящих методів аналізу та синтезу і на тому розрахунок характеристик якості обслуговування пакетних ...
 • АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕДІЙНИХ ДОДАТКІВ У ПРИСТРОЯХ ІР МЕРЕЖІ 

  Оніщенко, М.О.; Онищенко, М.О.; Onishchenko, М.О.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Надана статистика застосування мессенджерів власниками смартфонів в Україні. Розглянуті можливості інсталяції мессенджерів в операційних системах мережних пристроїв. Проведено аналіз функціональних можливостей популярних ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСУ ЗАТРИМКИ ПАКЕТІВ В МЕРЕЖІ LTE 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Карпенко, О.І.; Карпенко, О.И.; Karpenko, O.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Для дослідження часу затримки пакетів в мережі LTE запропоновано використання вузлового тензорного методу. Отримано значення часу затримки пакетів вздовж основних маршрутів передавання трафіку в мережі LTE з урахуванням ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ QoS МЕРЕЖІ LTE 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Кодимський, К.А.; Кодимский, К.А.; Kodymskyi, К.А. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Запропоновано для дослідження показників якості обслуговування трафіку в мережі LTE використання вузлового тензорного методу. Отримано значення часу затримки пакетів та кількість пакетів у черзі. Результати дослідження ...
 • COMPARISON OF RESOURCE CONSUMPTION EFFICIENCY OF IOS DEVICE USING NATIVE AND THIRD-PARTY LIBRARIES 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Сіменс, Е.; Siemens, Е.; Siemens, E.; Архипенко, Р.; Архипенко, Р.; Arkhypenko, R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Comparison of resource consumption efficiency of iOS device using native and third-party libraries is performed.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛЬНОГО ТРАФІКУ МЕРЕЖІ IMS 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Анісімов, В.О.; Анисимов, В.О.; Anisimov, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Вирішена задача розрахунку характеристик якості сигнального навантаження мережі IMS за допомогою вузлового тензорного методу. Отримані значення характеристик якості у функціональних об’єктах (I-CSCF, P-CSCF, S-CSCF, MGCF ...
 • АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ ТСР ТРАФІКУ ДОДАТКІВ В КАНАЛІ WI-FI МЕРЕЖІ 

  Себастіао, А.В.Ф.; Себастиао, А.В.Ф.; Sebastiao, A.V.F.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I.; Горелік, С.М.; Горелик, С.М.; Horelik, S.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Сформовано критерій оцінки інтенсивності ТСР/ІР трафіку додатків в каналі взаємодіючих Wi-Fi систем. Виконано аналіз обсягів службової інформації протоколів при установлені й завершені ТСР з’єднання та надійній передачі ...
 • РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ САМОПОДІБНОГО ТРАФІКА ТА ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

  Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G.; Турчин, В.А.; Турчин, В.А.; Turchyn, V.A.; Андріяка, В.С.; Андрияка, В.С.; Andriiaka, V.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У пакетних мережах зв’язку застосовують математичну модель самоподібного трафіка, де інтервал часу між пакетами описується розподілами Парето або Вейбулла. Зі зростанням ступеня самоподібності пакетного трафіка характеристики ...
 • USE OF SPLINE-EXTRAPOLATION TO IMPROVE THE QUALITY INDICATORS OF TELECOMMUNICATION SYSTEMS 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Толмак, В.; Толмак, В.; Tolmak, V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  The problem of predicting self-similar traffic with significant and frequent ripples and the property of long-term dependence is considered. For short-term prediction of self-similar traffic, which is performed outside the ...
 • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ WI-FI КАНАЛУ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ТСР ТРАФІКУ ДОДАТКІВ 

  Бока, Т.Б.; Бока, Т.Б.; Boka, T.B.; Горелік, С.М.; Горелік, С.М.; Horelik, S.M.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Запропоновано критерій оцінки ефективності використання пропускної здатності каналу взаємодіючих Wi-Fi пристроїв при передачі трафіку додатків за протоколом ТСР. Виконано аналіз обсягів службової інформації протоколів ...
 • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАНАЛУ WI-FI МЕРЕЖІ ПРИ ПЕРЕДАЧІ RTP ТРАФІКУ КОДЕРА H.324 

  Баррос, Л.К.М.; Баррос, Л.К.М.; Barros, L.K.M.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Сформовано критерій оцінки ефективності використання пропускної здатності каналу Wi-Fi мережі при передачі RTP трафіку кодера H.324. Виконано аналіз обсягів службової інформації протоколів взаємодіючих Wi-Fi систем у ...
 • МЕТОДЫ РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕОДНОРОДНОГО ТРАФИКА МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ 

  Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Практическими измерениями параметров трафика телекоммуникационных сетей установлено, что реальный мультисервисный трафик существенно отличается от модели пуассоновского потока и поэтому для расчета качества его обслуживания ...
 • RESEARCH OF QUALITY CHARACTERISTICS OF MPLS-TE/VPN/FRR NETWORK 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Яковенко, В.О.; Яковенко, В.О.; Yakovenko, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  The goal of the study of quality characteristics of QoS traffic in MPLS-TE / VPN / FRR network, such as package queue length, packet delay time, probability of delivery and probability of packet loss, is considered. The ...
 • DEVELOPMENT OF A VIRTUAL / AUGMENTED REALITY (VR/ AR) APPLICATION FOR INTERNET OF THINGS 

  Шульга, О.; Шульга, О.; Shulha, О.; Вермсер, Д.; Вермсер, Д.; Wermser, D.; Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Has been developed an algorithm for the flow of data in TSN (Time-Sensitive Networking), taking into account the Quality of Service (QoS) characteristics: latency and probability of packet loss. Was used software and ...
 • АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕЛЕФОННИХ МЕРЕЖ 

  Язаджи, М.М.; Язаджи, М.М.; Yazadzhy, M.M.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  В роботі розглянуто в загальному що таке телекомунікаційна мережа. Наведені основні види телекомунікаційних мереж, представлені їх характеристики, переваги та недоліки. Представлено визначення офісної телефонної мережі, ...
 • АНАЛІЗ НАДЛИШКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРОТОКОЛІВ МЕРЕЖІ ДОСТУПУ ПРИ АГРЕГАЦІЇ АУДІО КАДРІВ КОДЕРА 

  Щербак, А.О.; Щербак, А.О.; Shcherbak, А.О.; Горелік, С.М.; Горелик, С.М.; Horelik, S.M.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Обрана модель агрегації та інкапсуляції даних аудіо кодера протоколами системи. Сформовано критерій оцінки надлишкової інформації потоку агрегатних пакетів. Розглянуто інформаційні параметри аудіо кодеків та протоколів ...
 • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ WI-FI КАДРІВ ПРИ ПЕРЕДАЧІ МУЛЬТИСЕРВІСНОГО ТРАФІКУ 

  Гришко, Л.О.; Гришко, Л.О.; Hryshko, L.O.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Проведено аналіз параметрів Wi-Fi систем та дослідження ефективності використання пропускної здатності каналів при передачі мультисервісного трафіку. Дослідження проведені при різних обсягах корисної інформації мультисервісних ...
 • АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ КЕРУВАННЯ ЧЕРГАМИ ПЕРЕДАЧІ ТРАФІКУ В МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖАХ 

  Богдан, Е.С.; Богдан, Э.С.; Bohdan, Ye.S.; Мігел, В.Л.; Мигел, В.Л.; Mihel, V.L.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглянуто метод боротьби з перевантаженнями в мережі, який дозволяє підвищити показники якості передачі трафіку мультисервісних додатків. Визначені ознаки та проведена класифікація алгоритмів керування чергами. Проведено ...

Просмотреть больше