Коллекции данного сообщества

 • Статьи

  Статті з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної ...

Последние добавления

 • ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ІНТЕНСИВНОСТЕЙ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ НАВАНТАЖЕНЬ МЕРЕЖ ПАКЕТНОЇ КОМУТАЦІЇ NGN 

  Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Особливості інженерних методів розрахунку інтенсивностей навантажень мультисервісних послуг.
 • РАСЧЕТ СИСТЕМ С ОЧЕРЕДЬЮ ПРИ ПОСТОЯННОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

  Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  В работе предложен новый метод расчета модели M/D/m/r = ∞ и проанализирована его точность.
 • SPLINE EXTRAPOLATION METHOD FOR RESTORING SELF-SIMILAR TRAFFIC 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Паскаленко, В.М.; Паскаленко, В.Н.; Paskalenko, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  The problem of predicting self-similar traffic, which has a considerable number of bursts and ripples and the property of long-term dependence, using the method of spline-extrapolation using cubic B-splines was considered ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ РЕАЛЬНОГО ТРАФІКА 

  Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G.; Білоус, І.Ю.; Билоус, И.Ю.; Bilous, I.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Оцінка якості функціонування телекомунікаційних систем є одним із найважливіших наукових напрямів досліджень. На цьому базується продумана та цілеспрямована стратегія модернізації сучасних мереж зв'язку на етапі їх ...
 • МЕТОД УМЕНЬШЕНИЯ СЛУЖЕБНОГО ТРАФИКА В ПРОТОКОЛЕ ТСР 

  Сидоренко, С.О.; Сидоренко, С.О.; Sydorenko, S.O.; Ганчев, В.В.; Ганчев, В.В.; Hanchev, V.V.; Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Предложен метод уменьшения служебного трафика (квитанций) в протоколе ТСР для повышения качества обслуживания на транспортном уровне, выполнено исследование потоков данных между пользователем и сервером посредством перехвата ...
 • АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ПОБУДОВИ МЕРЕЖІ NGN НА БАЗІ МІСЬКИХ ТЕЛЕФОННИХ МЕРЕЖ 

  Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G.; Арбузникова, О.С.; Арбузникова, О.С.; Arbuznykova, O.S.; Вербанов, О.В.; Verbanov, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Проаналізовані варіанти побудови мереж NGN на базі існуючого обладнання міських телефонних мереж та вирішення виникаючих проблем при переході до мереж наступного покоління.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ТРАФІКА В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ 

  Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G.; Фомін, П.М.; Фомин, П.М.; Fomin, P.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Різноманіття видів та топологій телекомунікаційних мереж і способів виділення мережного ресурсу для обслуговування трафіка вимагає розробки моделей, які враховують ще й реальний характер потоків повідомлень і деталі ...
 • ПРИМЕНЕНИЕ ТЕНЗОРНОГО МЕТОДА В ЗАДАЧАХ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕТЕЙ MPLS/VPN 

  Смаглюк, Г.Г.; Смаглюк, Г.Г.; Smahliuk, H.H.; Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Представлена возможность решения задачи определения качественных характеристик в сетях MPLS/VPN тензорным методом. Рассмотрена задача нахождения значений минимального времени задержек пакетов и длины пакетной очереди для ...
 • АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ LoRaWAN 

  Чжао, Ї.; Чжао, Йи.; Chzhao, Yi.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У даній роботі проведено огляд технології LoRaWAN. Проаналізованопереваги та недоліки технології, а так само виділені її характерні особливості. Проведено розрахунок та аналіз параметрів якості обслуговування за допомогою ...
 • PREDICTING TELEMETRIC DATA OF IoT DEVICES 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Стрелковська, Ю.; Стрелковская, Ю.; Strelkovska, Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  The solution of the problem of predicting telemetry data of IoT devices obtained using the Open Source resource Net Flow Analyzer is considered. The spline extrapolation method based on the cubic Hermite spline is used for ...
 • ДЕЯКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ QoS В ОБСЛУГОВУВАННІ МЕРЕЖІ LTE 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Кордон, Д.В.; Кордон, Д.В.; Kordon, D.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Для дослідження характеристик якості обслуговування трафіку в мережі LTE використання вузлового тензорного методу. Отримано значення двох характеристик якості QoS ‒ часу затримки пакетів та довжини пакетної черги в об’єктах ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ЧАСУ ЗАТРИМКИ ПАКЕТІВ У МЕРЕЖІ 5G/NR НА БАЗІ ТЕНЗОРНОГО АНАЛІЗУ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Толмак, В.Є.; Толмак, В.Е.; Tolmak, V.Ye.; Клименко, К.Г.; Клименко, К.Г.; Klymenko, K.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У роботі розглядається мережа мобільного зв’язку 5G/NR, яка дозволяє розширити спектр високошвидкісних послуг. Рекомендацією 3GPP TR 38.913 визначено групу послуг мережі 5G з відповідними показниками часу затримки ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАФІКУ ПРОТОКОЛУ JDSS СТАНДАРТУ STANAG 4677 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Золотухін, Р.В.; Золотухин, Р.В.; Zolotukhin, R.V.; Макоганюк, А.О.; Макоганюк, А.О.; Makohaniuk, А.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі проведено дослідження характеристик трафіку протоколу JDSS стандарту STANAG 4677, отримано дані по середньому бітрейту, довжині пакетів, проміжку часу між пакетами, визначено закон розподілу проміжку часу між вимогами ...
 • ПРОГНОЗУВАННЯ ТРАФІКУ НА БАЗІ ПРИСТРОЇВ D2D В МЕРЕЖІ IoT/5G 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Єрмаков, М.В.; Ермаков, М.В.; Yermakov, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Розглянуто трафік IP – камери відеоспостереження в мережі IoT/5G. Для прогнозування трафіку використано метод сплайн-екстраполяції. Зпрогнозовано трафік за межами розглянутого проміжку часу на якому здійснюється передача ...
 • ПРОГНОЗУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ЗАХВОРЮВАНЬ COVID19 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Баязітов, М.Р.; Баязитов, М.Р.; Baiazitov, M.R.; Бойко, Я.В.; Бойко, Я.В.; Boiko, Ya.V.; Ляшенко, А.В.; Ляшенко, А.В.; Liashenko, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Розглянута статистика захворюваності Covid19. Для прогнозування кількості захворювань було використано метод сплайн-екстраполяції. Результати прогнозування дозволять завчасно приймати рішення щодо зниження кількості захворювань.
 • ЗНАХОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК САМОПОДІБНОГО ТРАФІКУ МЕРЕЖІ LTE ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Балик, А.Д.; Балик, А.Д.; Balyk, A.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Метою даної роботи є знаходження характеристик самоподібного трафіку, описуваного за допомогою розподілу Вейбула засобами програмного середовища MATLAB.
 • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ SIGFOX 

  Семак, Б.А.; Семак, Б.А.; Semak, B.A.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У даній роботі проведено огляд технології Sigfox, мети її реалізації,можливостей та технічних рішень. Приведено розрахунок основних областей її застосування в відсотковому відношенні. Проведено аналіз недолік та переваг ...
 • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ NB-IoT МЕРЕЖІ LPWAN 

  Курілов, М.С.; Курилов, М.С.; Kurilov, M.S.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Одним з ключових напрямків розвитку мереж зв'язку стала концепція Internet of Things. Вже зараз до мережі Інтернет підключено багато пристроїв і з кожним роком їх кількість буде зростати в геометричній прогресії. Більшість ...
 • ПОБУТОВИЙ ІoТ ПРИСТРІЙ ТА ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОСТІ ЙОГО ТРАФІКУ В КАНАЛІ WI-FI МЕРЕЖІ 

  Зарецький, Д.О.; Зарецкий, Д.О.; Zaretskyi, D.O.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, М.И. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Створено інтерактивний ІоТ пристрій для дистанційного керування годуванням домашніх тварин. Розглянуті критерії оцінки інтенсивності трафіку додатку. Проведено оцінку інтенсивності трафіку інтерактивного ІоТ пристрою в ...
 • ТОЧНІСТЬ РОЗРАХУНКУ ХАРАКТЕРИСТИК QoS САМОПОДІБНОГО ТРАФІКА 

  Андріяка, В.С.; Андрияка, В.С.; Andriiaka, V.S.; Турчин, В.А.; Турчин, В.А.; Турчин, В.А.; Turchyn, V.A.; Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Досліджується точність розрахунку показника Херста та на його основі характеристик QoS самоподібного трафіка в одноканальній системі з нескінченою чергою. Імітаційне моделювання підтвердило, що розходження результатів ...

Просмотреть больше