Now showing items 1-1 of 1

    • СИСТЕМА ФІЛЬТРАЦІЇ SMS-ПОВІДОМЛЕНЬ У МЕРЕЖІ ОПЕРАТОРА МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

      Каптур, В.А.; Ложковський, А.Г.; Фурмур, М.В.; Чумаков, Р.В.; Каптур, В.А.; Ложковский, А.Г.; Фурмур, М.В.; Чумаков, Р.В.; Kaptur, V.A.; Lozhkovskyi, A.G.; Furmur, M.V.; Chumakov, R.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
      Проведено аналіз загальних принципів міжмережної взаємодії операторів мобільного зв’язку при обміні SMS-повідомленнями за допомогою протоколу SMPP. На основі проведеного аналізу розроблено архітектурну модель підсистеми ...