Now showing items 1-1 of 1

    • ЗАЛЕЖНІСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК СМО ВІД ПАРАМЕТРІВ ВХІДНОГО ПОТОКУ ЗАЯВОК 

      Кичак, В.М.; Кичак, В.М.; Kichak, V.M.; Мотигін, В.В.; Мотыгин, В.В.; Motygin, V.V.; Герасимлюк, В.В.; Герасимлюк, В.В.; Gerasimluk, V.V.; Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G.; Вербанов, О.В.; Вербанов, О.В.; Verbanov, O.V. (НПП ЧП «Технологический Центр», Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, 2011)
      В роботі проведено експериментальне дослідження моделі системи масового обслуговування. Встановлено залежності коефіцієнта завантаження системи від зміни інтенсивності вхідного потоку і зміни інтенсивності обслуговування ...