Now showing items 36-55 of 204

  • АЛГОРИТМИ МАРШРУТИЗАЦІЇ ТА ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ МУЛЬТИСЕРВІСНОЇ МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ 

   Ложковский, А.Г.; Куліш, Є.Б.; Гордіенко, В.Ю.; Ложковский, А.Г.; Кулиш, Е.Б.; Гордиенко, В.Ю.; Lozhkovskyi, A.G.; Kulish, E.B.; Gordienko, V.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   У статті розглянуто можливі варіанти комплексування алгоритмів маршрутизації в рамках єдиного методу для мультисервісної мережі зв’язку та здійснений порівняльний аналіз якості обслуговування повідомлень для різних алгоритмів ...
  • АНАЛIЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОСЛУГ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО МОВЛЕННЯ ВМЕРЕЖІ LTE 

   Фомичев, П.А.; Фомічев, П.А.; Fomichov, P.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Запропоновано використання одночастотної мережі LTE/MBMS для підвищення спектральної ефективності на границі стільника. Та сумісна експлуатація мережі кількома мобільними операторами для більш ефективного використання ...
  • АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ОПТИМАЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ WI-FI СЕТИ С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ АБОНЕНТОВ 

   Яковенко, В.В.; Яковенко, В.В.; Yakovenko, V.V.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   В данной работе проведен обзор, анализ и построение, сети беспроводного доступа с высокой плотностью абонентов. Приведены описание и характеристики выбранного оборудования различных фирм-изготовителей для оптимального ...
  • АНАЛИЗ И СИНТЕЗ СИСТЕМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ МУЛЬТИСЕРВИСНОГО ТРАФИКА 

   Ложковский, А.Г.; Ложковський, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Научно обоснованное планирование и оптимизация телекоммуникационных систем и сетей, предоставляющих услуги с заданными показателями качества обслуживания, – это сложная научно-техническая и эко- номическая проблема, без ...
  • АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИЗБЫТОЧНОСТИ ГОЛОСОВЫХ ПОТОКОВ IP ТЕЛЕФОНИИ 

   Шахов, О.О.; Шахов, О.О.; Shakhov, O.O.; Горелик, С.М.; Горелик, С.М.; Horelyk, S.M.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Сформирован критерий оценки избыточности информации протоколов систем ІР телефонии в голосовых потоках. Выполнен анализ информационной избыточности голосовых потоков систем ІР телефонии.
  • АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ MPLS 

   Снаговський, І.В.; Снаговский, И.В.; Snahovskyi, I.V.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
   Разработана модель измерительного фрагмента расчета характеристики качества обслуживания технологии MPLS в форме раскрашенных сетей Петри. Построенная модель позволяет непосредственно в процессе функционирования MPLS сетей ...
  • АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 

   Лютик, А.М.; Лютик, А.М.; Liutyk, А.М.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   В работе рассмотрены основные определения, особенности и задачи облачных технологий хранения данных. Перечислены модели развертывания «облаков», а также представлены основные характеристики облачных технологий. Представлен ...
  • АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ КЕРУВАННЯ ЧЕРГАМИ ПЕРЕДАЧІ ТРАФІКУ В МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖАХ 

   Богдан, Е.С.; Богдан, Э.С.; Bohdan, Ye.S.; Мігел, В.Л.; Мигел, В.Л.; Mihel, V.L.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Розглянуто метод боротьби з перевантаженнями в мережі, який дозволяє підвищити показники якості передачі трафіку мультисервісних додатків. Визначені ознаки та проведена класифікація алгоритмів керування чергами. Проведено ...
  • АНАЛІЗ АНАЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ З ПРІОРИТЕЗАЦІЇ ТРАФІКА В ПАКЕТНИХ МЕРЕЖАХ ЗВ’ЯЗКУ 

   Голубенко, В.В.; Ложковський, А.Г.; Голубенко, В.В.; Ложковский, А.Г.; Golubenko, V.V.; Lozhkovskii, A.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   Пропонується порівняльний аналіз відомих рішень з пріоритезації трафіка. Розглянуто переваги і недоліки описаних рішень, їх вплив на характеристики якості обслуговування в пакетних мережах зв'язку, особливості застосування ...
  • АНАЛІЗ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМАХ РАДІОДОСТУПУ СТАНДАРТУ GSM 

   Скіцан, Р.О.; Скицан, Р.О.; Skitsan, R.O.; Шмельова, Т.Р.; Шмельова, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Розглядаються способи забезпечення безпеки в системах радіодоступу стандарту GSM. Описано уразливості в радіодоступі стандарту GSM, такі як можливість перехоплення абонентського трафіку за допомогою man-in-the-middle (MITM) ...
  • АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ПОБУДОВИ БЕЗПРОВОДОВОЇ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ СТАНДАРТУ IEEE 802.11 

   Горобець, О.Ю.; Горобец, О.Ю.; Horobets, O.Yu.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   В даній роботі проаналізовано варіанти побудови безпроводової мережі на основі стандарту IEEE 802.11 та наведена статистика використання топологій мережі. Зазначено дії, які необхідно зробити при проведенні радіообстеження ...
  • АНАЛІЗ ВПЛИВУ ХАРАКТЕРИСТИК QoS НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАФІКУ В МЕРЕЖІ LTE 

   Стрелковская, И.В.; Шульга, О.И.; Стрелковська, І.В.; Шульга, О.І.; Strelkovskaya, I.V.; Shulga, O.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Розглянуто актуальність впливу характеристик QoS на обслуговування трафіку в мережі LTE. Сформульована задача магістерської роботи та обрано метод дослідження мережної архітектури – контурний тензорний метод. Розглядаються ...
  • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ WI-FI КАДРІВ ПРИ ПЕРЕДАЧІ МУЛЬТИСЕРВІСНОГО ТРАФІКУ 

   Гришко, Л.О.; Гришко, Л.О.; Hryshko, L.O.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Проведено аналіз параметрів Wi-Fi систем та дослідження ефективності використання пропускної здатності каналів при передачі мультисервісного трафіку. Дослідження проведені при різних обсягах корисної інформації мультисервісних ...
  • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАНАЛУ WI-FI МЕРЕЖІ ПРИ ПЕРЕДАЧІ RTP ТРАФІКУ КОДЕРА H.324 

   Баррос, Л.К.М.; Баррос, Л.К.М.; Barros, L.K.M.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Сформовано критерій оцінки ефективності використання пропускної здатності каналу Wi-Fi мережі при передачі RTP трафіку кодера H.324. Виконано аналіз обсягів службової інформації протоколів взаємодіючих Wi-Fi систем у ...
  • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБСЯГУ WI-FI КАДРУ ПРИ ПЕРЕДАЧІ НАВАНТАЖЕНЬ ДОДАТКІВ 

   Бабченко, О.В.; Струкало, М.І.; Бабченко, О.В.; Струкало, М.И.; Babchenko, O.V.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   Проаналізовані обсяги службової інформації кадрів Wi-Fi систем стандартів IEEE 802.11g та 802.11n. Обрано критерій оцінки ефективності використання обсягу Wi-Fi кадру. Проведені дослідження ефективності використання обсягу ...
  • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ WI-FI КАНАЛУ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ТСР ТРАФІКУ ДОДАТКІВ 

   Бока, Т.Б.; Бока, Т.Б.; Boka, T.B.; Горелік, С.М.; Горелік, С.М.; Horelik, S.M.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Запропоновано критерій оцінки ефективності використання пропускної здатності каналу взаємодіючих Wi-Fi пристроїв при передачі трафіку додатків за протоколом ТСР. Виконано аналіз обсягів службової інформації протоколів ...
  • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ SIGFOX 

   Семак, Б.А.; Семак, Б.А.; Semak, B.A.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   У даній роботі проведено огляд технології Sigfox, мети її реалізації,можливостей та технічних рішень. Приведено розрахунок основних областей її застосування в відсотковому відношенні. Проведено аналіз недолік та переваг ...
  • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ NB-IoT МЕРЕЖІ LPWAN 

   Курілов, М.С.; Курилов, М.С.; Kurilov, M.S.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Одним з ключових напрямків розвитку мереж зв'язку стала концепція Internet of Things. Вже зараз до мережі Інтернет підключено багато пристроїв і з кожним роком їх кількість буде зростати в геометричній прогресії. Більшість ...
  • АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕДАЧІ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ТРАФІКА В МЕРЕЖІ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

   Ложковский, А.Г.; Кулешова, В.В.; Ложковський, А.Г.; Кулешова, В.В.; Lozhkovskyi, A.G.; Kuleshova, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Розвиток засобів зв’язку останнього десятиліття спрямований на значне впровадження швидкісних цифрових мереж і нових послуг на основі пакетизованого передавання інформації різних видів. Основна мета розвитку мультисервісних ...
  • АНАЛІЗ НАДЛИШКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПОТОКУ ТСР СЕГМЕНТІВ У КАНАЛІ ВЗАЄМОДІЮЧИХ WI-FI СИСТЕМ 

   Мисецька, Г.О.; Мисецкая, Г.О.; Mysetska, G.O.; Горелік, С.М.; Горелик, С.М.; Horelik, S.M.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Сформовано критерій оцінки надлишкової інформації протоколів системи при передачі потоку ТСР сегментів у каналі зв’язку. Виконано аналіз обсягів службової інформації у ТСР/ІР/Wi-Fi пакетах. Проведено дослідження надлишкової ...