Now showing items 34-53 of 204

  • USE OF SPLINE-EXTRAPOLATION TO IMPROVE THE QUALITY INDICATORS OF TELECOMMUNICATION SYSTEMS 

   Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Толмак, В.; Толмак, В.; Tolmak, V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   The problem of predicting self-similar traffic with significant and frequent ripples and the property of long-term dependence is considered. For short-term prediction of self-similar traffic, which is performed outside the ...
  • VERIFICATION OF SQUARE COMMUNICATION GRID PROTOCOLS VIA INFINITE PETRI NETS 

   Shmeleva, T.R.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Zaitsev, D.A.; Зайцев, Д.А.; Зайцев, Д.А.; Zaitsev, I.D.; Зайцев, І.Д.; Зайцев, И.Д. (European Technology Institute, 2009)
   A technique of the linear invariants calculation for infinite Petri nets with the regular structure is presented and studied on the example of square communication grids of an arbitrary size. It is proven that the compulsory ...
  • АЛГОРИТМИ МАРШРУТИЗАЦІЇ ТА ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ МУЛЬТИСЕРВІСНОЇ МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ 

   Ложковский, А.Г.; Куліш, Є.Б.; Гордіенко, В.Ю.; Ложковский, А.Г.; Кулиш, Е.Б.; Гордиенко, В.Ю.; Lozhkovskyi, A.G.; Kulish, E.B.; Gordienko, V.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   У статті розглянуто можливі варіанти комплексування алгоритмів маршрутизації в рамках єдиного методу для мультисервісної мережі зв’язку та здійснений порівняльний аналіз якості обслуговування повідомлень для різних алгоритмів ...
  • АНАЛIЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОСЛУГ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО МОВЛЕННЯ ВМЕРЕЖІ LTE 

   Фомичев, П.А.; Фомічев, П.А.; Fomichov, P.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Запропоновано використання одночастотної мережі LTE/MBMS для підвищення спектральної ефективності на границі стільника. Та сумісна експлуатація мережі кількома мобільними операторами для більш ефективного використання ...
  • АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ОПТИМАЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ WI-FI СЕТИ С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ АБОНЕНТОВ 

   Яковенко, В.В.; Яковенко, В.В.; Yakovenko, V.V.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   В данной работе проведен обзор, анализ и построение, сети беспроводного доступа с высокой плотностью абонентов. Приведены описание и характеристики выбранного оборудования различных фирм-изготовителей для оптимального ...
  • АНАЛИЗ И СИНТЕЗ СИСТЕМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ МУЛЬТИСЕРВИСНОГО ТРАФИКА 

   Ложковский, А.Г.; Ложковський, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
   Научно обоснованное планирование и оптимизация телекоммуникационных систем и сетей, предоставляющих услуги с заданными показателями качества обслуживания, – это сложная научно-техническая и эко- номическая проблема, без ...
  • АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИЗБЫТОЧНОСТИ ГОЛОСОВЫХ ПОТОКОВ IP ТЕЛЕФОНИИ 

   Шахов, О.О.; Шахов, О.О.; Shakhov, O.O.; Горелик, С.М.; Горелик, С.М.; Horelyk, S.M.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
   Сформирован критерий оценки избыточности информации протоколов систем ІР телефонии в голосовых потоках. Выполнен анализ информационной избыточности голосовых потоков систем ІР телефонии.
  • АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ MPLS 

   Снаговський, І.В.; Снаговский, И.В.; Snahovskyi, I.V.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
   Разработана модель измерительного фрагмента расчета характеристики качества обслуживания технологии MPLS в форме раскрашенных сетей Петри. Построенная модель позволяет непосредственно в процессе функционирования MPLS сетей ...
  • АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 

   Лютик, А.М.; Лютик, А.М.; Liutyk, А.М.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   В работе рассмотрены основные определения, особенности и задачи облачных технологий хранения данных. Перечислены модели развертывания «облаков», а также представлены основные характеристики облачных технологий. Представлен ...
  • АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ КЕРУВАННЯ ЧЕРГАМИ ПЕРЕДАЧІ ТРАФІКУ В МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖАХ 

   Богдан, Е.С.; Богдан, Э.С.; Bohdan, Ye.S.; Мігел, В.Л.; Мигел, В.Л.; Mihel, V.L.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Розглянуто метод боротьби з перевантаженнями в мережі, який дозволяє підвищити показники якості передачі трафіку мультисервісних додатків. Визначені ознаки та проведена класифікація алгоритмів керування чергами. Проведено ...
  • АНАЛІЗ АНАЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ З ПРІОРИТЕЗАЦІЇ ТРАФІКА В ПАКЕТНИХ МЕРЕЖАХ ЗВ’ЯЗКУ 

   Голубенко, В.В.; Ложковський, А.Г.; Голубенко, В.В.; Ложковский, А.Г.; Golubenko, V.V.; Lozhkovskii, A.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
   Пропонується порівняльний аналіз відомих рішень з пріоритезації трафіка. Розглянуто переваги і недоліки описаних рішень, їх вплив на характеристики якості обслуговування в пакетних мережах зв'язку, особливості застосування ...
  • АНАЛІЗ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМАХ РАДІОДОСТУПУ СТАНДАРТУ GSM 

   Скіцан, Р.О.; Скицан, Р.О.; Skitsan, R.O.; Шмельова, Т.Р.; Шмельова, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Розглядаються способи забезпечення безпеки в системах радіодоступу стандарту GSM. Описано уразливості в радіодоступі стандарту GSM, такі як можливість перехоплення абонентського трафіку за допомогою man-in-the-middle (MITM) ...
  • АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ПОБУДОВИ БЕЗПРОВОДОВОЇ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ СТАНДАРТУ IEEE 802.11 

   Горобець, О.Ю.; Горобец, О.Ю.; Horobets, O.Yu.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
   В даній роботі проаналізовано варіанти побудови безпроводової мережі на основі стандарту IEEE 802.11 та наведена статистика використання топологій мережі. Зазначено дії, які необхідно зробити при проведенні радіообстеження ...
  • АНАЛІЗ ВПЛИВУ ХАРАКТЕРИСТИК QoS НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАФІКУ В МЕРЕЖІ LTE 

   Стрелковская, И.В.; Шульга, О.И.; Стрелковська, І.В.; Шульга, О.І.; Strelkovskaya, I.V.; Shulga, O.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
   Розглянуто актуальність впливу характеристик QoS на обслуговування трафіку в мережі LTE. Сформульована задача магістерської роботи та обрано метод дослідження мережної архітектури – контурний тензорний метод. Розглядаються ...
  • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ WI-FI КАДРІВ ПРИ ПЕРЕДАЧІ МУЛЬТИСЕРВІСНОГО ТРАФІКУ 

   Гришко, Л.О.; Гришко, Л.О.; Hryshko, L.O.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
   Проведено аналіз параметрів Wi-Fi систем та дослідження ефективності використання пропускної здатності каналів при передачі мультисервісного трафіку. Дослідження проведені при різних обсягах корисної інформації мультисервісних ...
  • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАНАЛУ WI-FI МЕРЕЖІ ПРИ ПЕРЕДАЧІ RTP ТРАФІКУ КОДЕРА H.324 

   Баррос, Л.К.М.; Баррос, Л.К.М.; Barros, L.K.M.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Сформовано критерій оцінки ефективності використання пропускної здатності каналу Wi-Fi мережі при передачі RTP трафіку кодера H.324. Виконано аналіз обсягів службової інформації протоколів взаємодіючих Wi-Fi систем у ...
  • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБСЯГУ WI-FI КАДРУ ПРИ ПЕРЕДАЧІ НАВАНТАЖЕНЬ ДОДАТКІВ 

   Бабченко, О.В.; Струкало, М.І.; Бабченко, О.В.; Струкало, М.И.; Babchenko, O.V.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
   Проаналізовані обсяги службової інформації кадрів Wi-Fi систем стандартів IEEE 802.11g та 802.11n. Обрано критерій оцінки ефективності використання обсягу Wi-Fi кадру. Проведені дослідження ефективності використання обсягу ...
  • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ WI-FI КАНАЛУ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ТСР ТРАФІКУ ДОДАТКІВ 

   Бока, Т.Б.; Бока, Т.Б.; Boka, T.B.; Горелік, С.М.; Горелік, С.М.; Horelik, S.M.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
   Запропоновано критерій оцінки ефективності використання пропускної здатності каналу взаємодіючих Wi-Fi пристроїв при передачі трафіку додатків за протоколом ТСР. Виконано аналіз обсягів службової інформації протоколів ...
  • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ SIGFOX 

   Семак, Б.А.; Семак, Б.А.; Semak, B.A.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   У даній роботі проведено огляд технології Sigfox, мети її реалізації,можливостей та технічних рішень. Приведено розрахунок основних областей її застосування в відсотковому відношенні. Проведено аналіз недолік та переваг ...
  • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ NB-IoT МЕРЕЖІ LPWAN 

   Курілов, М.С.; Курилов, М.С.; Kurilov, M.S.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
   Одним з ключових напрямків розвитку мереж зв'язку стала концепція Internet of Things. Вже зараз до мережі Інтернет підключено багато пристроїв і з кожним роком їх кількість буде зростати в геометричній прогресії. Більшість ...