Recent Submissions

 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ МЕРЕЖІ ТЕХНОЛОГІЇ LTE-NB/IoT 

  Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Нежиков, Г.І.; Нежиков, Г.И.; Nezhykov, G.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Досліджено характеристики якості мережі LTE-NB/IoT, такі як, середній час затримки пакетів та пропускна спроможність об’єктів мережі за допомогою вузлового тензорного методу. Результати роботи можуть бути використані для ...
 • ПІДВИЩЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ QОS МЕРЕЖ 4G/LTE 

  Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Дашян, А.В.; Дашян, А.В.; Dashian, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Запропоновано для дослідження характеристик якості обслуговування трафіку в мережі LTE використання вузлового тензорного методу. Отримано значення часу затримки пакетів та кількість пакетів у черзі. Отримані результати ...
 • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕДАЧІ ПАКЕТНОГО ТРАФІКУ В АГРЕГАТНИХ КАДРАХ WI-FI МЕРЕЖІ 

  Горелік, С.М.; Горелик, С.М.; Horelik, S.M.; Михайлюк, К.А.; Михайлюк, К.А.; Mykhailiuk, К.А.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Проведено аналіз обсягів інформації структури агрегатного 802.11n кадру. Сформовано критерій оцінки ефективності використання пропускної здатності каналу при передачі агрегатних Wi-Fi кадрів. Виконана оцінка ефективності ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОСТУПУ В МЕРЕЖІ LTE-ADVANCED 

  Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Нагорська, В.А.; Нагорская, В.А.; Nahorska, V.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Запропоновано використання вузлового тензорного методу для дослідження параметрів якості обслуговування в мережі радіодоступу LTE-Advanced, а саме, значення середнього часу затримки пакетів. Отримані результати середнього ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТЕХНОЛОГІЇ LTE 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Кіка, А.В.; Кика, А.В.; Kika, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  За допомогою вузлового тензорного методу досліджені характеристики якості мережі LTE. Отримано значення часу затримки пакетів та довжини пакетної черги в трактах та вузлах мережі LTE.
 • ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ІНТЕНСИВНОСТЕЙ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ НАВАНТАЖЕНЬ МЕРЕЖ ПАКЕТНОЇ КОМУТАЦІЇ NGN 

  Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  Особливості інженерних методів розрахунку інтенсивностей навантажень мультисервісних послуг.
 • РАСЧЕТ СИСТЕМ С ОЧЕРЕДЬЮ ПРИ ПОСТОЯННОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

  Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009)
  В работе предложен новый метод расчета модели M/D/m/r = ∞ и проанализирована его точность.
 • SPLINE EXTRAPOLATION METHOD FOR RESTORING SELF-SIMILAR TRAFFIC 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Паскаленко, В.М.; Паскаленко, В.Н.; Paskalenko, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  The problem of predicting self-similar traffic, which has a considerable number of bursts and ripples and the property of long-term dependence, using the method of spline-extrapolation using cubic B-splines was considered ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ РЕАЛЬНОГО ТРАФІКА 

  Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G.; Білоус, І.Ю.; Билоус, И.Ю.; Bilous, I.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Оцінка якості функціонування телекомунікаційних систем є одним із найважливіших наукових напрямів досліджень. На цьому базується продумана та цілеспрямована стратегія модернізації сучасних мереж зв'язку на етапі їх ...
 • МЕТОД УМЕНЬШЕНИЯ СЛУЖЕБНОГО ТРАФИКА В ПРОТОКОЛЕ ТСР 

  Сидоренко, С.О.; Сидоренко, С.О.; Sydorenko, S.O.; Ганчев, В.В.; Ганчев, В.В.; Hanchev, V.V.; Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Предложен метод уменьшения служебного трафика (квитанций) в протоколе ТСР для повышения качества обслуживания на транспортном уровне, выполнено исследование потоков данных между пользователем и сервером посредством перехвата ...
 • АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ПОБУДОВИ МЕРЕЖІ NGN НА БАЗІ МІСЬКИХ ТЕЛЕФОННИХ МЕРЕЖ 

  Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G.; Арбузникова, О.С.; Арбузникова, О.С.; Arbuznykova, O.S.; Вербанов, О.В.; Verbanov, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Проаналізовані варіанти побудови мереж NGN на базі існуючого обладнання міських телефонних мереж та вирішення виникаючих проблем при переході до мереж наступного покоління.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ТРАФІКА В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ 

  Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G.; Фомін, П.М.; Фомин, П.М.; Fomin, P.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Різноманіття видів та топологій телекомунікаційних мереж і способів виділення мережного ресурсу для обслуговування трафіка вимагає розробки моделей, які враховують ще й реальний характер потоків повідомлень і деталі ...
 • ПРИМЕНЕНИЕ ТЕНЗОРНОГО МЕТОДА В ЗАДАЧАХ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕТЕЙ MPLS/VPN 

  Смаглюк, Г.Г.; Смаглюк, Г.Г.; Smahliuk, H.H.; Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Представлена возможность решения задачи определения качественных характеристик в сетях MPLS/VPN тензорным методом. Рассмотрена задача нахождения значений минимального времени задержек пакетов и длины пакетной очереди для ...
 • АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ LoRaWAN 

  Чжао, Ї.; Чжао, Йи.; Chzhao, Yi.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У даній роботі проведено огляд технології LoRaWAN. Проаналізованопереваги та недоліки технології, а так само виділені її характерні особливості. Проведено розрахунок та аналіз параметрів якості обслуговування за допомогою ...
 • PREDICTING TELEMETRIC DATA OF IoT DEVICES 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Стрелковська, Ю.; Стрелковская, Ю.; Strelkovska, Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  The solution of the problem of predicting telemetry data of IoT devices obtained using the Open Source resource Net Flow Analyzer is considered. The spline extrapolation method based on the cubic Hermite spline is used for ...
 • ДЕЯКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ QoS В ОБСЛУГОВУВАННІ МЕРЕЖІ LTE 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Кордон, Д.В.; Кордон, Д.В.; Kordon, D.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Для дослідження характеристик якості обслуговування трафіку в мережі LTE використання вузлового тензорного методу. Отримано значення двох характеристик якості QoS ‒ часу затримки пакетів та довжини пакетної черги в об’єктах ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ЧАСУ ЗАТРИМКИ ПАКЕТІВ У МЕРЕЖІ 5G/NR НА БАЗІ ТЕНЗОРНОГО АНАЛІЗУ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Толмак, В.Є.; Толмак, В.Е.; Tolmak, V.Ye.; Клименко, К.Г.; Клименко, К.Г.; Klymenko, K.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У роботі розглядається мережа мобільного зв’язку 5G/NR, яка дозволяє розширити спектр високошвидкісних послуг. Рекомендацією 3GPP TR 38.913 визначено групу послуг мережі 5G з відповідними показниками часу затримки ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАФІКУ ПРОТОКОЛУ JDSS СТАНДАРТУ STANAG 4677 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Золотухін, Р.В.; Золотухин, Р.В.; Zolotukhin, R.V.; Макоганюк, А.О.; Макоганюк, А.О.; Makohaniuk, А.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі проведено дослідження характеристик трафіку протоколу JDSS стандарту STANAG 4677, отримано дані по середньому бітрейту, довжині пакетів, проміжку часу між пакетами, визначено закон розподілу проміжку часу між вимогами ...
 • ПРОГНОЗУВАННЯ ТРАФІКУ НА БАЗІ ПРИСТРОЇВ D2D В МЕРЕЖІ IoT/5G 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Єрмаков, М.В.; Ермаков, М.В.; Yermakov, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Розглянуто трафік IP – камери відеоспостереження в мережі IoT/5G. Для прогнозування трафіку використано метод сплайн-екстраполяції. Зпрогнозовано трафік за межами розглянутого проміжку часу на якому здійснюється передача ...
 • ПРОГНОЗУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ЗАХВОРЮВАНЬ COVID19 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Баязітов, М.Р.; Баязитов, М.Р.; Baiazitov, M.R.; Бойко, Я.В.; Бойко, Я.В.; Boiko, Ya.V.; Ляшенко, А.В.; Ляшенко, А.В.; Liashenko, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Розглянута статистика захворюваності Covid19. Для прогнозування кількості захворювань було використано метод сплайн-екстраполяції. Результати прогнозування дозволять завчасно приймати рішення щодо зниження кількості захворювань.

View more