Collections in this community

 • Статьи

  Статті з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної ...

Recent Submissions

 • ВУЗЛОВИЙ ТЕНЗОРНИЙ МЕТОД ЗНАХОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ МЕРЕЖІ LTE/MVNO 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Луценко, В.М.; Луценко, В.М.; Lutsenko, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Запропоновано використання вузлового тензорного методу на основі декомпозиції для знаходження характеристик якості мережі мобільного зв'язку на базі технології LTE, побудованої як віртуальна мобільна мережа MVNO для двох ...
 • МОДЕЛЮВАННЯ САМОПОДІБНОГО ТРАФІКУ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.М.; Solovska, I.M.; Катрага, А.В.; Катрага, А.В.; Katraga, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглядається задача моделювання самоподібного трафіку. Обгрунтовано необхідність розробки імітаційної моделі самоподібного трафіку. Запропоновано використання сплайн-функцій (лінійних та кубічних сплайнів) для відновлення ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАФІКУ МЕРЕЖІ РАДІОДОСТУПУ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Гушул, В.В.; Гушул, В.В.; Hushul, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглядається задача визначення характеристик якості обслуговування трафіку в мережі радіодоступу Wi-Fi. Запропоновано використання вузлового тензорного методу для дослідження характеристик якості обслуговування трафіку в ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК QoS ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАФІКУ В ВІРТУАЛЬНІЙ МОБІЛЬНІЙ МЕРЕЖІ LTE/MVNO 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Гравченко, В.Д.; Гравченко, В.Д.; Hravchenko, V.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Розглядається задача визначення характеристик QoS обслуговування трафіку в мережі технології LTE, яку побудовано на базі опорних мереж двох операторів за допомогою віртуальної мобільної мережі MVNO. Запропоновано використання ...
 • АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ BLUETOOTH 

  Віннікова, Ю.О.; Винникова, Ю.О.; Vinnikova, Yu.O.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  У роботі представлений аналіз перспектив розвитку та використання технології безпровідного зв'язку Bluetooth. Показано переваги, що надаються цією технологією, і недоліки. Представлено перелік області практичного застосування ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ З ВИКОРИСТАННЯМ IP-ТЕХНОЛОГІЙ 

  Топехін, Д.С.; Топехин, Д.С.; Topekhin, D.S.; Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Розглянуті питання актуальності створення корпоративної телекомунікаційної мережі (КТМ) на базі мережі передачі даних з використанням технології Voice over IP (VoIP), як альтернатива парку внутрішніх АТС, які вичерпали ...
 • ANALYSIS OF OPENFLOW PROTOCOL 

  Селезньов, О.І.; Селезнёв, О.И.; Selezniov, O.I.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Basic information about OpenFlow protocol is given. OpenFlow switch structure is considered. General principles of flow processing, such as sequential flow entries matching, with OpenFlow protocol appliance are described. ...
 • АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ПОБУДОВИ БЕЗПРОВОДОВОЇ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ СТАНДАРТУ IEEE 802.11 

  Горобець, О.Ю.; Горобец, О.Ю.; Horobets, O.Yu.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  В даній роботі проаналізовано варіанти побудови безпроводової мережі на основі стандарту IEEE 802.11 та наведена статистика використання топологій мережі. Зазначено дії, які необхідно зробити при проведенні радіообстеження ...
 • АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ МЕРЕЖ БЕЗПРОВОДОВОГО ДОСТУПУ СТАНДАРТУ 802.11g 

  Козяр, О.В.; Козяр, О.В.; Koziar, O.V.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Проведено аналіз основних характеристик мереж безпроводового доступу стандарту 802.11 для проектування комерційних публічних зон безпроводового доступу в Internet на території міста Одеса в місцях масової присутності ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ШИРОКОСМУГОВОЇ МЕРЕЖІ РАДІОДОСТУПУ ДЛЯ СУВОРОВСЬКОГО РВ ОМУ ГУМВС 

  Лисенко, К.О.; Лысенко, К.О.; Lysenko, К.О.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Проведено дослідження розвитку мережі широкосмугового доступу Wi-Fi/Indoor (стандарту IEEE 802.11g) Суворівського РВ ОМУ ГУМВС.
 • КОНТУРНИЙ МЕТОД ТЕНЗОРНОГО АНАЛІЗУ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ МЕРЕЖІ E-UTRAN/LTE 

  Шевчук, Н.В.; Шевчук, Н.В.; Shevchuk, N.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Розглядається задача аналізу характеристик якості мережі EUTRAN/LTE. Отримані результати дозволяють визначити оптимальну конфігурацію з’єднання базових станцій e-NodeB за критерієм максимального значення пропускної ...
 • ТЕНЗОРНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ МЕРЕЖІ РАДІОДОСТУПУ E-UTRAN/LTE 

  Добржанський, О.В.; Добржанский, О.В.; Dobrzhanskyi, O.V.; Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Запропоновано реалізацію тензорного методу оцінки характеристик якості мережі E-UTRAN/LTE з метою оптимізації з‘єднань базових станцій e-NodeB.
 • РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ АППРОКСИМАЦИИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ СИГНАЛОВ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Лисюк, Є.В.; Лысюк, Е.В.; Lysiuk, Ye.V.; Золотухін, Р.В.; Золотухин, Р.В.; Zolotukhin, R.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Для восстановления непрерывных сигналов используются различные виды аппроксимации. Наряду с используемым на практике рядом Котельникова рассматриваются сплайн-функции и вейвлет-функции. В качестве аппроксимирующей ...
 • ВУЗЛОВИЙ МЕТОД ТЕНЗОРНОГО АНАЛІЗУ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ МЕРЕЖІ LTE/MVNO 

  Малашкевич, А.В.; Малашкевич, А.В.; Malashkevych, A.V.; Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  За допомогою вузлового методу тензорного аналізу досліджені якісні характеристики мережі LTE. Розглянуто приклад визначення характеристик якості обслуговування мережі, до яких належать значення середнього часу затримки, ...
 • РІШЕННЯ ЗАДАЧ МАРШРУТИЗАЦІЇ ДЛЯ РІЗНИХ СТРУКТУР МЕРЕЖ ЗА ДОПОМОГОЮ ВУЗЛОВОГО ТЕНЗОРНОГО МЕТОДУ 

  Андріяш, В.В.; Андрияш, В.В.; Andriiash, V.V.; Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Запропоновано використання вузлового тензорного методу для мереж, в яких є двоспрямована передача трафіку. Розрахований мінімальний гарантований час доставки пакетів в мережах з двоспрямованою передачею трафіку.
 • FULL ENERGY OF SELECTIVE SIGNAL AT INTERPOLATION OF THEIR SPECTRA BY QUADRATIC SPLINES 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Макоганюк, А.О.; Макоганюк, А.О.; Makoganuk, А.О.; Пасісніченко, І.В.; Пасисниченко, И.В.; Pasisnichenko, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  The interpolation method of the selective signals spectral intensity by the quadratic splinefunctions is considered. It is shown that the selective signals synthesis on the quadratic splines basis brings to lesser computation ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ БАЗОВОЇ СТАНЦІЇ BTSWI-MAX В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД НОМЕНКЛАТУРИ НАДАВАЄМИХ ПОСЛУГ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Сербенюк, Ю.О.; Сербенюк, Ю.О.; Serbeniuk, Yu.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Для мережі мобільного зв’язку технології Mobile Wi-MAX проведено дослідження пропускної спроможності базової станції BTSWi-MAX, для номенклатури послуг СІМ (середньо швидкісна інтерактивна мультимедіа), ВМ (високошвидкісна ...
 • ВИБІР СЦЕНАРІЮ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ LTE НА БАЗІ MVNO 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Ращик, О.М.; Ращик, О.М.; Rashchyk, О.М. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Розглянуті питання вибору сценарію впровадження технології LTE/MVNO для мережі оператора мобільного зв’язку на базі існуючої мережі GSM/GPRS/EDGE.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ СИГНАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ SOFTSWITCH 

  Пень, Н.В.; Пень, Н.В.; Pen, N.V.; Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Розглянута мережева архітектура NGN, визначені її основні об’єкти та принципи їхньої взаємодії. Запропоновано розрахунок сигнального навантаження, яке виконується з урахуванням довжини сигнальних повідомлень, їх середньої ...
 • МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ 

  Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G.; Ганчев, В.В.; Ганчев, В.В.; Hanchev, V.V.; Гордієнко, В.Ю.; Гордиенко, В.Ю.; Hordienko, V.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Розглядаються основні методи забезпечення якості обслуговування в телекомунікаційних мережах: Best Effort Service, Integrated Services, Differentiated Services та Traffic Engineering з проведенням аналізу їхніх переваг та ...

View more