Collections in this community

 • Статьи

  Статті з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної ...

Recent Submissions

 • АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ LoRaWAN 

  Чжао, Ї.; Чжао, Йи.; Chzhao, Yi.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У даній роботі проведено огляд технології LoRaWAN. Проаналізованопереваги та недоліки технології, а так само виділені її характерні особливості. Проведено розрахунок та аналіз параметрів якості обслуговування за допомогою ...
 • PREDICTING TELEMETRIC DATA OF IoT DEVICES 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.Н.; Solovska, I.M.; Стрелковська, Ю.; Стрелковская, Ю.; Strelkovska, Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  The solution of the problem of predicting telemetry data of IoT devices obtained using the Open Source resource Net Flow Analyzer is considered. The spline extrapolation method based on the cubic Hermite spline is used for ...
 • ДЕЯКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ QoS В ОБСЛУГОВУВАННІ МЕРЕЖІ LTE 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Кордон, Д.В.; Кордон, Д.В.; Kordon, D.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Для дослідження характеристик якості обслуговування трафіку в мережі LTE використання вузлового тензорного методу. Отримано значення двох характеристик якості QoS ‒ часу затримки пакетів та довжини пакетної черги в об’єктах ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ЧАСУ ЗАТРИМКИ ПАКЕТІВ У МЕРЕЖІ 5G/NR НА БАЗІ ТЕНЗОРНОГО АНАЛІЗУ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Толмак, В.Є.; Толмак, В.Е.; Tolmak, V.Ye.; Клименко, К.Г.; Клименко, К.Г.; Klymenko, K.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У роботі розглядається мережа мобільного зв’язку 5G/NR, яка дозволяє розширити спектр високошвидкісних послуг. Рекомендацією 3GPP TR 38.913 визначено групу послуг мережі 5G з відповідними показниками часу затримки ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАФІКУ ПРОТОКОЛУ JDSS СТАНДАРТУ STANAG 4677 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Золотухін, Р.В.; Золотухин, Р.В.; Zolotukhin, R.V.; Макоганюк, А.О.; Макоганюк, А.О.; Makohaniuk, А.О. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі проведено дослідження характеристик трафіку протоколу JDSS стандарту STANAG 4677, отримано дані по середньому бітрейту, довжині пакетів, проміжку часу між пакетами, визначено закон розподілу проміжку часу між вимогами ...
 • ПРОГНОЗУВАННЯ ТРАФІКУ НА БАЗІ ПРИСТРОЇВ D2D В МЕРЕЖІ IoT/5G 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Єрмаков, М.В.; Ермаков, М.В.; Yermakov, M.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Розглянуто трафік IP – камери відеоспостереження в мережі IoT/5G. Для прогнозування трафіку використано метод сплайн-екстраполяції. Зпрогнозовано трафік за межами розглянутого проміжку часу на якому здійснюється передача ...
 • ПРОГНОЗУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ЗАХВОРЮВАНЬ COVID19 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Баязітов, М.Р.; Баязитов, М.Р.; Baiazitov, M.R.; Бойко, Я.В.; Бойко, Я.В.; Boiko, Ya.V.; Ляшенко, А.В.; Ляшенко, А.В.; Liashenko, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Розглянута статистика захворюваності Covid19. Для прогнозування кількості захворювань було використано метод сплайн-екстраполяції. Результати прогнозування дозволять завчасно приймати рішення щодо зниження кількості захворювань.
 • ЗНАХОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК САМОПОДІБНОГО ТРАФІКУ МЕРЕЖІ LTE ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Балик, А.Д.; Балик, А.Д.; Balyk, A.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Метою даної роботи є знаходження характеристик самоподібного трафіку, описуваного за допомогою розподілу Вейбула засобами програмного середовища MATLAB.
 • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ SIGFOX 

  Семак, Б.А.; Семак, Б.А.; Semak, B.A.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У даній роботі проведено огляд технології Sigfox, мети її реалізації,можливостей та технічних рішень. Приведено розрахунок основних областей її застосування в відсотковому відношенні. Проведено аналіз недолік та переваг ...
 • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ NB-IoT МЕРЕЖІ LPWAN 

  Курілов, М.С.; Курилов, М.С.; Kurilov, M.S.; Шмельова, Т.Р.; Шмелёва, Т.Р.; Shmeleva, T.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Одним з ключових напрямків розвитку мереж зв'язку стала концепція Internet of Things. Вже зараз до мережі Інтернет підключено багато пристроїв і з кожним роком їх кількість буде зростати в геометричній прогресії. Більшість ...
 • ПОБУТОВИЙ ІoТ ПРИСТРІЙ ТА ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОСТІ ЙОГО ТРАФІКУ В КАНАЛІ WI-FI МЕРЕЖІ 

  Зарецький, Д.О.; Зарецкий, Д.О.; Zaretskyi, D.O.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, М.И. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Створено інтерактивний ІоТ пристрій для дистанційного керування годуванням домашніх тварин. Розглянуті критерії оцінки інтенсивності трафіку додатку. Проведено оцінку інтенсивності трафіку інтерактивного ІоТ пристрою в ...
 • ТОЧНІСТЬ РОЗРАХУНКУ ХАРАКТЕРИСТИК QoS САМОПОДІБНОГО ТРАФІКА 

  Андріяка, В.С.; Андрияка, В.С.; Andriiaka, V.S.; Турчин, В.А.; Турчин, В.А.; Турчин, В.А.; Turchyn, V.A.; Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Досліджується точність розрахунку показника Херста та на його основі характеристик QoS самоподібного трафіка в одноканальній системі з нескінченою чергою. Імітаційне моделювання підтвердило, що розходження результатів ...
 • ІНТЕГРАЦІЯ ІКТ І ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СУСПІЛЬСТВО 

  Довгий, С.О.; Довгий, С.О.; Dovhyi, S.O.; Гуляєв, К.Д.; Гуляев, К.Д.; Huliaiev, K.D.; Воробієнко, П.П.; Воробиенко, П.П.; Vorobiyenko, P.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Визначені основні тренди розвитку суспільства. Наголошується, що метою розвитку є визначення чинників, впровадження яких призведе до стабілізації суспільства, і як наслідок, підвищення якості життя людей. Визначальним ...
 • МАРШРУТИЗАЦІЯ В МЕРЕЖІ MPLS-TE З ДОДАТКОВИМИ НАПРЯМАМИ ПЕРЕДАВАННЯ ТРАФІКУ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.М.; Solovska, I.M. (Міністерство зв'язку України, 2016)
  Запропоновано застосування вузлового тензорного методу для розв’язування задачі маршрутизації в мережі MPLS-TE з використанням додаткових напрямів передавання трафіку. Здійснено вибір додаткового напряму маршрутизації ...
 • ТЕНЗОРНЫЙ МЕТОД АНАЛІЗУ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ LTE/MVNO 

  Соловська, І.М.; Соловская, И.М.; Solovska, I.M. (Полтавська державна аграрна академія, 2012)
  Для дослідження характеристик якості функціонування мережі MVNO/LTE запропоновано тензорний метод декомпозиції мережевої архітектури з метою отримання оптимальної конфігурації з’єднань базових станцій e-NodeB за критеріями ...
 • ВПЛИВ ТОЧНОСТІ РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКА САМОПОДІБНОСТІ ТРАФІКА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

  Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G.; Турчин, В.А.; Турчин, В.А.; Turchyn, V.A.; Андріяка, В.С.; Андрияка, В.С.; Andriiaka, V.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Характеристики якості обслуговування (QoS) у будь-якій телекомунікаційній системі залежать від її схеми, правил обслуговування вимог та найбільшою мірою від типу трафіка, що утворюється потоком вимог системи. У пакетних ...
 • ЗНАХОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Соловська, І.М.; Соловская, И.М.; Solovska, I.M.; Янчуковський, І.Ю.; Янчуковский, И.Ю.; Yanchukovskyi, I.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  За допомогою вузлового тензорного методу досліджені характеристики якості мережі LTE. Отримано значення часу затримки пакетів та довжина пакетної черги в трактах та вузлах мережі LTE.
 • ЗНАХОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ МЕРЕЖІ LTE 

  Стрелковська, І.В.; Стрелковская, И.В.; Strelkovska, I.V.; Шандрик, О.В.; Шандрик, О.В.; Shandryk, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Для дослідження характеристик якості обслуговування трафіку в мережі LTE запропоновано використання вузлового тензорного методу. Отримано характеристики якості обслуговування трафіку в мережі LTE, такі як: середній час ...
 • МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКИ САМОПОДІБНОГО ТРАФІКА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

  Ранський, Р.; Ранский, Р.; Ranskyi, R.; Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Для математичних моделей трафіка з пакетними технологіями передавання й комутації інформації теорія телетрафіка не має підходящих методів аналізу та синтезу і на тому розрахунок характеристик якості обслуговування пакетних ...
 • АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕДІЙНИХ ДОДАТКІВ У ПРИСТРОЯХ ІР МЕРЕЖІ 

  Оніщенко, М.О.; Онищенко, М.О.; Onishchenko, М.О.; Струкало, М.І.; Струкало, М.И.; Strukalo, M.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Надана статистика застосування мессенджерів власниками смартфонів в Україні. Розглянуті можливості інсталяції мессенджерів в операційних системах мережних пристроїв. Проведено аналіз функціональних можливостей популярних ...

View more