Collections in this community

 • Статьи

  Статті з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної ...

Recent Submissions

 • АНАЛІЗ ТРАФІКУ МУЛЬТИСЕРВІСНОЇ МЕРЕЖІ ОПЕРАТОРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

  Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G.; Гордієнко, В.Ю.; Гордиенко, В.Ю.; Gordienko, V.Yu.; Войцеховський, С.М.; Войцеховский, С.М.; Voitsekhovskyi, S.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012)
  В роботі здійснений аналіз мультисервісного навантаження, що створюється абонентами оператора телекомунікацій, з метою перевірки достовірності методик розрахунку параметрів мультисервісного навантаження. Отримані результати ...
 • ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ В УКРАЇНІ ТА РОСІЇ 

  Хрустальова, М.І.; Хрусталёва, М.И.; Khrustalova, M.I.; Корнійчук, В.І.; Корнейчук, В.И.; Korniichuk, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Широкосмуговий доступ (ШСД) – це доступ до мережі Інтернет зі швидкістю передачі даних, що перевищує максимально можливу при використанні комутованого доступу з модемом та телефонної лінії загального користування. Доступ ...
 • ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОПТИЧНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ 

  Мамедгулієв, Е.Н.; Мамедгулиев, Е.Н.; Mamedhuliiev, E.N.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Розгляд шляхів підвищення пропускної спроможності оптичної транспортної мережі.
 • МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СИГНАЛЫ ДЛЯ КЦЛТ 

  Макаров, І.В.; Макаров, И.В.; Makarov, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Передача линейных сигналов в цифровых системах передачи (ЦСП), работающих на электропроводных кабелях связана с различным действием помех, что снижает эффективность систем, поэтому в данной работе рассматривается синтез ...
 • ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА DOCSIS 

  Зинькевич, Б.Ю.; Зинькевич, Б.Ю.; Zynkevych, B.Yu.; Балашов, В.О.; Балашов, В.А.; Balashov, V.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Работа посвящена обзору широкополосного доступа на примере технологии DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) в гибридной волоконно-коаксиальной сети доступа. Рассмотрены преимущества и достоинства технологии ...
 • ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ В СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ ПОТОКАМИ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ 

  Врублєвський, А.Р.; Врублевский, А.Р.; Vrublievskyi, A.R.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lesovoy, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Для забезпечення ефективності функціонування телекомунікаційної мережі необхідно забезпечити динамічне узгодження інтенсивності надходження потоків навантаження та їх рівномірне розподілення з урахуванням усіх ресурсів ...
 • ОПТИМІЗАЦІЯ МЕРЕЖ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

  Вознюк, Л.П.; Вознюк, Л.П.; Vozniuk, L.P.; Корнійчук, В.І.; Корнейчук, В.И.; Korniichuk, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Розглядається можливість модернізації мережі кабельного телебачення міста, її технічна можливість та доцільність. Пропонується підключення всіх головних станцій до загального транспортного кільця SDH, та організація єдиного ...
 • АНАЛІЗ АДАПТАЦІЇ БАГАТОХВИЛЬОВИХ ВОСП ДО ВИМОГ МЕРЕЖ НОВОГО ПОКОЛІННЯ 

  Андріанов, О.Ю.; Адрианов, О.Ю.; Adrianov, O.Yu.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  Основною концепцією розвитку інформаційних мереж нового покоління (NGN) є концепція побудови обладнання повністю оптичних транспортних мереж OTN (Optical Transport Network), яка дозволяє успішно поєднати надійність та ...
 • ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРУ БАЗИ ПРАВИЛ НЕЧІТКОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТРАФІКОМ 

  Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P.; Врублєвський, А.Р,; Врублевский, А.Р.; Vrublevskyi, A.R. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Розглядається процес зменшення розміру бази правил нечіткої системи керування навантаженням. Для налагодження бази знань застосовано генетичний алгоритм.
 • IMPLEMENTATION OF A DTW ALGORITHM FOR AN ESTIMATION OF THE ECG SIGNALS 

  Мазур, Г.Д.; Мазур, А.Д.; Mazur, A.D. (ОНАЗ імені О.С. Попова, 2015)
  Dynamic Time Warping algorithm and its types were described in this work. DTW distance was compared to Euclidian distance. Software with implementation of DTW algorithm was done in MatLab environment for comparison of two ...
 • ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА ПО ТЕХНОЛОГИИ G.FAST 

  Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Oreshkov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Рассмотрены характеристики широкополосного доступа по технологии G.fast. Выполнено моделирование работы СП G.fast на отечественных кабелях типа ТП с использованием системы «векторинг» и проведено сравнение достижимых ...
 • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОМЕХ ОПТИЧЕСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ МНОГОВОЛНОВОЙ СЕТИ 

  Мамедов, І.Е.; Мамедов, И.Э.; Mamedov, I.E.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  В работе рассмотрен один из основных ограничивающих факторов скорости передачи и длины регенерационного участка, который, на сегодняшний день, сравнительно мало изучен - это поляризационная модовая дисперсия.
 • РАСЧЕТ ВСЕХ ХАРАКТЕРИСТИК QoS В ОДНОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ САМОПОДОБНОГО ТРАФИКА 

  Ложковський, А.Г.; Ложковский, А.Г.; Lozhkovskyi, A.G.; Гуляєв, К.Д.; Гуляев, К.Д.; Guliaev, K.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Расчет характеристик качества обслуживания самоподобного трафика в пакетной сети связи затруднен из-за отсутствия соответствующей теоретической базы и достоверного метода расчета характеристик качества обслуживания (QoS) ...
 • ОЦІНКА ЧАСУ ВХОДЖЕННЯ В СИНХРОНІЗМ ПРИСТРОЮ СИНХРОНІЗАЦІЇ МЕЖ ЕЛЕМЕНТАРНИХ СИГНАЛІВ 

  Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lisovyi, I.P.; Колчар, В.М.; Колчар, В.М.; Kolchar, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Отримано вираз для оцінки часу входження в синхронізм пристрою синхронізації меж елементарних сигналів за умови, що на початку сеансу зв'язку фаза синхроімпульсу перебувала в найбільшому віддаленні від сталого значення.
 • МОДИФІКАЦІЯ ПРОТОКОЛУ МАРШРУТИЗАЦІЇ RIP НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ 

  Врублевський, А.Р.; Врублевский, А.Р.; Vrublevskyi, A.R.; Лісовий, І.П.; Лесовой, И.П.; Lesovoy, I.P.; Пилипенко, Г.В.; Пилипенко, Г.В.; Pylypenko, G.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Дана робота присвячена синтезу маршрутизаторів, які здійснюють процес вироблення керуючого впливу на основі нечіткої логіки. Розробленоалгоритм маршрутизації на основі нечіткої логіки для протоколу RIP з розширеними ...
 • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОМЕХ ОПТИЧЕСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ МНОГОВОЛНОВОЙ СЕТИ 

  Аскеров, И.Э.; Аскеров, І.Е.; Askerov, I.E.; Лесовой, И.П.; Лісовий, І.П.; Lisovyi, I.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  В работе исследовано влияние нелинейных эффектов на параметры функционирования оптической транспортной сети.
 • ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ПОМЕХ В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ ОРТОГОНАЛЬНЫМИ ГАРМОНИЧЕСКИМИ СИГНАЛАМИ ОБОБЩЕННОГО КЛАССА 

  Орешков, В.И.; Орєшков, В.І.; Oreshkov, V.I.; Барба, И.Б.; Барба, І.Б.; Barba, I.B.; Егупова, Е.П.; Єгупова, Є.П.; Yegupova, Ye.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Исследованы интерференционные помехи в системах передачи ортогональными гармоническими сигналами с традиционной формой огибающей группового линейного сигнала и обобщенного класса с оптимальной формой огибающей. Оценены ...
 • ИНТЕРФЕРЕНЦИОНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОМЕХИ В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ ПО ТЕХНОЛОГИИ G.FAST 

  Орешков, В.И.; Орєшков, В.І.; Oreshkov, V.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  В работе приведены результаты исследования мощности переходных и интерференционных помех в системе передачи по технологии G.fast по отечественным телефонным кабелям типа ТПП. Дана оценка соотношения уровня спектральной ...
 • МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИГНАЛОВ СОВРЕМЕННЫХ ВОСП 

  Мазур, Г.Д.; Мазур, А.Д.; Mazur, A.D.; Педяш, В.В.; Педяш, В.В.; Pedyash, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  В работе рассмотрены методы повышения спектральной эффективности сигналов волоконно-оптических систем передачи со спектральным разделением каналов. Рассчитана пропускная способность каналов ВОСП DWDM для сетки частот 100 ...
 • ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ VDSL2 НА МЕРЕЖІ ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» 

  Орєшков, В.І.; Орешков, В.И.; Oreshkov, V.I.; Єрьоменко, І.П.; Ерёменко, И.П.; Yeromenko, I.P.; Захаренко, В.М.; Захаренко, В.М.; Zakharenko, V.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2017)
  Робота присвячена дослідженню досяжних швидкостей передавання системами передачі за технологією VDSL2 при роботі по телефонних багатопарних кабелях мережі ПАТ «Укртелеком». У роботі проведено дослідження залежності швидкості ...

View more