Show simple item record

dc.contributor.authorОдегов, Н.А.
dc.contributor.authorОдегов, А.А.
dc.contributor.authorОдегов, М.А.
dc.contributor.authorОдегов, А.А.
dc.contributor.authorOdegov, N.A.
dc.contributor.authorOdegov, A.A.
dc.date.accessioned2018-05-17T06:53:06Z
dc.date.available2018-05-17T06:53:06Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1643
dc.descriptionОдегов Н.А. Распознавание речи: Достижения, перспективы, проблемы / Н.А. Одегов, А.А. Одегов // Праці УНДІРТ: теоретичний та науково-практичний журнал. – Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення. – Одеса. – 1998. - № 2(14). - с. 33-44en_US
dc.description.abstractВ статье рассматривается состояние и перспективы решения проблемы распознавания речевых образов. Распознавание речи понимается как одно из направлений исследований в области создания биосистем управления ЭВМ и высокоэффективных интеллектуальных сетей связи. Приводятся некоторые положения бионического подхода к решению задач в этих областях и промежуточные результаты анализа речевых сигналов. У статті розглядається стан і перспективи вирішення проблеми розпізнавання мовних образів. Розпізнавання мови розуміється як один із напрямків досліджень в області створення біосистем управління ЕОМ і високоефективних інтелектуальних мереж зв'язку. Наводяться деякі положення біонічного підходу до вирішення завдань в цих областях та проміжні результати аналізу мовних сигналівen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherУНДІРТen_US
dc.subjectРаспознавание речиen_US
dc.subjectБиосистемы управленияen_US
dc.subjectИнтеллектуальные сети связиen_US
dc.subjectРозпізнавання мовиen_US
dc.subjectБіосистеми управлінняen_US
dc.subjectІнтелектуальні мережі зв'язкуen_US
dc.titleРАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ: ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫen_US
dc.title.alternativeРОЗПІЗНАВАННЯ МОВИ: ЗДОБУТКИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ПРОБЛЕМИen_US
dc.title.alternativeSPEECH ANALYSIS: ACHIEVEMENTS, PERSPECTIVES, PROBLEMSen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Статьи
    Статті з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної електроніки, економіки та управління підприємствами (економіка зв'язку)

Show simple item record