Show simple item record

dc.contributor.authorМакаров, Т.В.
dc.contributor.authorMakarov, T.V.
dc.date.accessioned2018-05-07T06:14:10Z
dc.date.available2018-05-07T06:14:10Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1615
dc.descriptionМакаров Т.В. Передаточные характеристики изогнутых волоконных световодов / Т.В. Макаров // Праці УНДІРТ: теоретичний та науково-практичний журнал. – Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення. – Одеса. - № 4. - с. -59-69en_US
dc.description.abstractРассмотрено связанное распространение волн в изогнутых по спиральной линии неупругих и упругих одномодовых ВС. Проанализировано изменение амплитуд необыкновенной и обыкновенной волн в изгибе ВС вследствие излучения в открытое пространство и циркуляции мощности внутри ВС. Получены формулы для затухания, фазового изменения комплексных амплитуд указанных волн и поляризационной дисперсии сигналов. Доказана возможность использования изогнутых упругих одномодовых ВС в качестве корректоров групповых времен распространения обыкновенных и необыкновенных оптических сигналов. Розглянуто пов'язане поширення хвиль в вигнутих по спіральній лінії непружних і пружних одномодових ВС. Проаналізовано зміну амплітуд незвичайною і звичайної хвиль у вигині ВС внаслідок випромінювання у відкритий простір і циркуляції потужності всередині ВС. Отримано формули для загасання, фазової зміни комплексних амплітуд зазначених хвиль та поляризаційної дисперсії сигналів. Доведено можливість використання вигнутих пружних одномодових ВС в якості коректорів групових часів розповсюдження звичайних і незвичайних оптичних сигналів. The coupling waves propagatiov in helical elastic and unelastic single mode lightwaveguides are investigated.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОНАЗ ім. О.С. Поповаen_US
dc.subjectПоляризационная дисперсияen_US
dc.subjectКомплексные амплитудыen_US
dc.subjectОптические сигналыen_US
dc.subjectПоляризаційна дисперсіяen_US
dc.subjectКомплексні амплітудиen_US
dc.subjectОптичні сигналиen_US
dc.subjectPolarization dispersionen_US
dc.subjectComplex amplitudeen_US
dc.subjectOptical signalen_US
dc.titleПЕРЕДАТОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОГНУТЫХ ВОЛОКОННЫХ СВЕТОВОДОВen_US
dc.title.alternativeПЕРЕДАВАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИГНУТИХ ВОЛОКОННИХ СВІТЛОВОДІВen_US
dc.title.alternativeТНE BENT FIBRE OPTICAL LIGHTWAVEGUIDES TRANSMISSION CHARACTERISTICSen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Статьи
    Статті з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної електроніки, економіки та управління підприємствами (економіка зв'язку)

Show simple item record