Collections in this community

 • Статті

  Статті з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної ...

Recent Submissions

 • ОРГАНІЗАЦІЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕРА НИЖНЬОГО РІВНЯ 

  Шолудько, В.І.; Шолудько, В.И.; Sholudko, V.I.; Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Розглядаються питання побудови мережі інтернет провайдера приватного сектора м.Бортничі. Запропоновано рішення з використанням PON затехнологією FTTH. Для проектованої мережі визначені оптимальні коефіцієнти розподілу ...
 • ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО НАБОРУ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ ТЕЛЕМЕДИЧНОЇ МЕРЕЖІ 

  Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu.; Скоропад, І.К.; Скоропад, И.К.; Skoropad, I.K.; Цира, О.В.; Цира, О.В.; Tsyra, O.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  Робота присвячена питанням проектування телемедичних мереж. Відсутність єдиного уніфікованого підходу значно ускладнює процес проектування подібних об’єктів. Дана задача може бути вирішена за рахунок оптимізації вибору ...
 • АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ «РОЗУМНЕ МІСТО» 

  Уманчук, М.О.; Уманчук, М.О.; Umanchuk, M.O.; Кирилюк, Д.А.; Кирилюк, Д.А.; Kyryliuk, D.A.; Бойко, О.С.; Бойко, О.С.; Boiko, O.S.; Лаврека, К.Д.; Лаврека, К.Д.; Lavreka, K.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі розглядаються загальні аспекти концепції «Розумне місто», досліджуються її цілі та складові елементи. Аналізується розвиток концепції, визначено її складові елементи та розглянуто перспективи їх розвитку. Акцентується ...
 • МОДЕЛЬ ВИБОРУ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ 

  Тарасов, О.Г.; Тарасов, О.Г.; Tarasov, O.G.; Попов, Р.О.; Попов, Р.О.; Popov, R.O.; Клочков, В.В.; Клочков, В.В.; Klochkov, V.V.; Пономарьова, М.А.; Пономарёва, М.А.; Ponomarova, М.А.; Лаврека, К.Д.; Лаврека, К.Д.; Lavreka, K.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі аналізуються проблеми забезпечення якості функціонування сучасних мереж зв’язку, досліджуються принципи створення систем моніторингу та пропонується модель вибору системи моніторингу, яка відповідає вимогам замовника.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ СТВОРЕННЯ ЧАТ-БОТІВ ДЛЯ ВЕБ-САЙТУ 

  Степанов, Є.В.; Степанов, Е.В.; Stepanov, Ye.V.; Шулакова, К.С.; Шулакова, К.С.; Shulakova, K.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У роботі формулюються завдання для яких може використовуватися чат-бот, аналізуються варіанти створення віртуального асистента, представляється покроковий алгоритм роботи чат-бота з боку користувача. Досліджується мови ...
 • ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ СИЛОВИХ ВІДОМСТВ 

  Селюкін, Є.О.; Селюкин, Е.О.; Seliukin, Ye.O.; Рудницька, Т.Л.; Рудницкая, Т.Л.; Rudnytska, T.L.; Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsaryov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі досліджується питання проектування корпоративних інформаційних мереж силових структур. Проведено аналіз вимог до подібних мереж, та запропонована схема організації подібної мережі.
 • ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ 

  Преображенський, М.М.; Преображенский, М.М.; Preobrazhenskyi, М.М.; Лаврека, К.Д.; Лаврека, К.Д.; Lavreka, K.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі аналізується процес впровадження систем електронного документообігу на підприємствах.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ВИКОРИСТАННЯ БІОМЕТРИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

  Падалка, Р.О.; Падалка, Р.О.; Padalka, R.O.; Васильчук, Т.М.; Васильчук, Т.М.; Vasylchuk, Т.М.; Бережнюк, І.О.; Бережнюк, И.О.; Berezhniuk, I.O.; Трофименко, Д.Д.; Трофименко, Д.Д.; Trofymenko, D.D.; Лаврека, К.Д.; Лаврека, К.Д.; Lavreka, K.D. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі досліджуються перспективи використання біометричних технологій у різних сферах, визначаються їх переваги. Проведено порівняльний аналіз характеристик різних біометричних ідентифікаторів та розглядається можливість ...
 • АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ТЕСТУВАННЯ WEB-ДОДАТКІВ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

  Мунтян, Д.А.; Мунтян, Д.А.; Muntian, D.A.; Шулакова, К.С.; Шулакова, К.С.; Shulakova, K.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі виявляються критерії за якими тестуються web-додатки для закладів вищої освіти. На основі цих критеріїв розробляється алгоритм тестування web-додатків, який дозволяє виявляти помилки та недоліки за допомогою чого ...
 • АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ «РОЗУМНА БУДІВЛЯ» ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА «ІНТЕРХІМ» 

  Лутай, В.О.; Лутай, В.О.; Lutai, V.O.; Шулакова, К.С.; Шулакова, К.С.; Shulakova, K.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У роботі аналізуються варіанти впровадження системи автоматизації для підприємства, пропонується спосіб об’єктивного вибору системи відповідно до вимог замовника.
 • РОЗРОБКА РОЗПОДІЛЕНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА З ЗАХИЩЕНОЮ ВІДДАЛЕНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ ФІЛІЙ 

  Ламаш, Є.О.; Ламаш, Е.О.; Lamash, Ye.O.; Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В даній роботі розглядаються питання створення розподіленої інформаційної інфраструктури комерційного підприємства з центральним офісом та філіями, які розташовані на значній відстані від центрального офісу. Досліджені і ...
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ВАРІАНТІВ ТА РОЗРОБКА ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ ДЛЯ ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ "ЛЕГІОН" 

  Кушнір, В.В.; Кушнир, В.В.; Kushnir, V.V.; Шулакова, К.С.; Шулакова, К.С.; Shulakova, K.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі досліджуються варіанти створення Інтернет-магазину компанії, який буде реалізовано за допомогою новітніх методів розробки та сучасних технологій. Розглядаються переваги створення Інтернет-магазину, виконується ...
 • АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА ПРОМИСЛОВОГО ТИПУ 

  Гречанюк, К.В.; Гречанюк, К.В.; Hrechaniuk, К.В.; Шулакова, К.С.; Шулакова К.С.; Shulakova, K.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  У роботі аналізуються варіанти впровадження системи контролю й управління доступом та виявляються які фактори використовуються для її створення. Оцінюються переваги та недоліки оптимального рішення для впровадження системи ...
 • ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МЕРЕЖЕВОЇ ФАБРИКИ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ 

  Горбачов, В.Ю.; Горбачев, В.Ю.; Horbachov, V.Yu.; Колганова, К.М.; Колганова, К.М.; Kolhanova, К.М.; Довгуцький, В.О.; Довгуцкий, В.О.; Dovhutskyi, V.O.; Мазур, Я.С.; Мазур, Я.С.; Mazur, Ya.S.; Шулакова, К.С.; Шулакова К.С.; Shulakova, K.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі досліджується використання технології мережевої фабрики для проектування сучасних корпоративних мереж.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ, НЕОБХІДНИХ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ 

  Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V.; Ковалишин, І.В.; Ковалишин, И.В.; Kovalyshyn, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі визначені головна мета та ключові цілі системи безпеки банківської установи. Проаналізовані задачі системи безпеки. Основну увагу зосереджено на дослідженні механізмів захисту інформації, необхідних при взаємодії ...
 • СТВОРЕННЯ УЗАГАЛЬНЕНОЇ ХМАРНОЇ АРХІТЕКТУРИ МЕРЕЖІ ОПЕРАТОРА ЗВ'ЯЗКУ НА ОСНОВІ SDN 

  Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V.; Драговоз, А.В.; Драговоз, А.В.; Drahovoz, A.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі проведено дослідження ключових складових архітектури системи адміністрування та оркестрації функцій NFV в мережі SDN. Розглянуті базові підсистеми узагальненої хмарної архітектури мережі оператора зв'язку на основі ...
 • АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ БІОМЕТРИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КОНЦЕПЦІЇ «РОЗУМНЕ МІСТО» 

  Брамський, О.О.; Брамский, О.О.; Bramskyi, О.О.; Царьов, Р.Ю.; Царёв, Р.Ю.; Tsarov, R.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020)
  В роботі розглядаються загрози, які властиві система «Розумне місто», досліджуються механізми протидії цим загрозам. Надається оцінка можливостей використання біометричних технологій у рамках концепції «Розумне місто».
 • СИСТЕМА SERVICE-DESK В ЯКОСТІ ІНСТРУМЕНТУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ, ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

  Ткачук, О.О.; Ткачук, О.О.; Tkachuk, О.О.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Стрімкий темп розвитку промисловість мала в ХІХ-ХХ сторіччах за рахунок впровадження робочих машин і механізмів. Забезпечити розвиток промисловості в ХХІ сторіччі може тільки впровадження іноваційних ІТ технологій та ...
 • СИСТЕМА SERVICE-DESK ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ ІТ ДЕПАРТАМЕНТУ КОМПАНІЇ 

  Ткачук, О.О.; Ткачук, О.О.; Tkachuk, О.О.; Шерепа, І.В.; Шерепа, И.В.; Sherepa, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В сучасному світі сфера ІТ дуже стрімко розвивається і заполоняє всі сфери людьської діяльності. Паралельно розвиваються ІТ-департаменти, що підтримують ту чи іншу ІТ інфрраструктуру. Змінюється підхід до вирішення тривіальних ...
 • ПРИЧИНИ ПЕРЕХОДУ НА SD-WAN ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗГОРТАННЯ 

  Замега, М.О.; Замега, М.О.; Zameha, М.О.; Бубенцова, Л.В.; Бубенцова, Л.В.; Bubentsova, L.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  В роботі проводиться аналіз причин, які спонукають великі територіально розподілені підприємства задуматися про необхідність трансформації корпоративної мережі під сучасні вимоги, за допомогою технології SD-WAN. Описуються ...

View more