Show simple item record

dc.contributor.authorОreshkov, V.І.
dc.contributor.authorОрєшков, В.І.
dc.contributor.authorОрешков, В.И.
dc.date.accessioned2018-03-21T09:17:50Z
dc.date.available2018-03-21T09:17:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0131-8675
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1458
dc.descriptionОreshkov V.І. Compensation of crosstalk in the multi-bundle domestic telephone cables / V.І. Оreshkov // Наукові праці: періодичний науковий збірник. – ОНАЗ ім.О.С.Попова. - 2017. - Вип. 2. – С. 48-56en_US
dc.description.abstractMathematical models of the «vectoring» crosstalk compensation system for TPP-50х2 and TPP-100х2 multi-bundle telephone cables are developed. Simplified calculation formulas for the total power of the far end crosstalk and the crosstalk suppression by the «vectoring» system at parallel operation of xDSL-systems on the bundle twist cables with the number of bundles up to five are defined. Spectral power density level of the crosstalk ratio at the receiver’s input of the transmission systems on VDSL2 technology without and with the «vectoring» system application is estimated depending on the signal frequency and the line length when TPP-50х2 and TPP-100х2 cables are fully loaded with the transmission systems. The efficiency of the «vectoring» crosstalk compensation system application is estimated by the crosstalk suppression value in the frequency range of up to 35 MHz with parallel operation of the VDSL2-systems on the domestic multi-bundle telephone cables TPP-50х2 and TPP-100х2 with up to 500 meters line length. Розроблено математичні моделі системи компенсації перехідних завад «векторинг» для багатопучкових телефонних кабелів ТПП-50х2 та ТПП-100х2. Визначено спрощені формули розрахунку сумарної потужності перехідних завад на дальньому кінці та придушення системою «векторинг» перехідних завад при паралельній роботі СП xDSL по кабелях пучкового скручення з кількістю пучків до п’яти. Оцінено співвідношення рівня спектральної густини потужності перехідних завад на вході приймача систем передачі за технологією VDSL2 без та із застосуванням системи «векторинг» у залежності від частоти сигналу та довжини лінії при повному завантаженні кабелів ТПП-50х2 та 100х2 системами передачі. Оцінено ефективність застосування системи компенсації перехідних завад «векторинг» за величиною придушення перехідних завад у смузі частот до 35 МГц при паралельній роботі СП VDSL2 по вітчизняних багатопучкових телефонних кабелях ТПП-50х2 та 100х2 при довжині лінії до 500 м. Разработаны математические модели системы компенсации переходных помех «векторинг» для многопучковых телефонных кабелей ТПП-50х2 и ТПП-100х2. Определены упрощенные формулы расчета суммарной мощности переходных помех на дальнем конце и подавления системой «векторинг» переходных помех при параллельной работе СП xDSL по кабелям пучковой скрутки с количеством пучков до пяти. Оценено соотношение уровня спектральной плотности мощности переходных помех на входе приемника систем передачи по технологии VDSL2 без и с применением системы «векторинг» в зависимости от частоты сигнала и длины линии при полной загрузке кабелей ТПП-50х2 и 100х2 системами передачи. Оценена эффективность применения системы компенсации переходных помех «векторинг» по величине подавления переходных помех в полосе частот до 35 МГц при параллельной работе СП VDSL2 по отечественным многопучковым телефонным кабелям ТПП-50х2 и 100х2 при длине линии до 500 м.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherОНАЗ ім. О.С. Поповаen_US
dc.subjectTransmission systemen_US
dc.subjectCrosstalken_US
dc.subjectPower spectral densityen_US
dc.subject«Vectoring» systemen_US
dc.subjectСистема передачіen_US
dc.subjectПерехідні завадиen_US
dc.subjectСпектральна густина потужностіen_US
dc.subjectСистема «векторинг»en_US
dc.subjectСистема передачиen_US
dc.subjectПереходные помехиen_US
dc.subjectСпектральная плотность мощностиen_US
dc.subjectСистема «векторинг»en_US
dc.titleCOMPENSATION OF CROSSTALK IN THE MULTI-BUNDLE DOMESTIC TELEPHONE CABLESen_US
dc.title.alternativeКОМПЕНСАЦІЯ ПЕРЕХІДНИХ ЗАВАД У ВІТЧИЗНЯНИХ БАГАТОПУЧКОВИХ ТЕЛЕФОННИХ КАБЕЛЯХen_US
dc.title.alternativeКОМПЕНСАЦИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПОМЕХ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МНОГОПУЧКОВЫХ ТЕЛЕФОННЫХ КАБЕЛЯХen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Статьи
    Статті з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної електроніки, економіки та управління підприємствами (економіка зв'язку)

Show simple item record