Collections in this community

 • Статьи

  Статьи з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної ...

Recent Submissions

 • МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ВИБОРУ РИНКІВ ПРИВАБЛИВИХ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА 

  Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Буякова, В.Ю.; Буякова, В.Ю.; Buiakova, V.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  В умовах розвиненої конкуренції успішна діяльність підприємства значною мірою залежить від правильного вибору ринку. Тому проблемі аналізу та вибору ринку, який є найбільш привабливим з точки зору цілей та можливостей ...
 • ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІТ-АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ 

  Зернова, С.П.; Зернова, С.П.; Zernova, S.P.; Новохацький, Д.І.; Новохацкий, Д.И.; Novohatskiy, D.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Нова стратегія розвитку інформаційних технологій компанії випливає з оптимізації фінансових затрат за умови підтримки нових напрямків бізнесу для забезпечення технологічного паритету з конкурентами та покращення показників ...
 • ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ 

  Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Токар, В.В.; Токар, В.В.; Tokar, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Основними світовими трендами в розвитку банківських інновацій є тісний взаємозв'язок банку з клієнтом, інтеграція банку в ІТ сектор, взаємодія банків з соціальними мережами і залучення новітніх технологій. Протягом довгого ...
 • ІТ-АУТСОРСИНГ В УКРАЇНІ 

  Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Тесленко, В.П.; Тесленко, В.П.; Teslenko, V.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  ІТ-аутсорсинг, тобто аутсорсинг інформаційних технологій, охоплює велику кількість сфер, зокрема: розробку різних видів програмного забезпечення; обслуговування технічних і програмних засобів; управління інформаційними системами, ...
 • СУЩНОСТЬ КОУЧИНГА И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

  Кузнецова, М.А.; Кузнєцова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Десова, М.А.; Десова, М.А.; Desova, M.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  В современных условиях развития общества, характеризуемых на мировом уровне процессом становления информационного этапа его развития, происходит существенное усиление конкурентной борьбы. Конкуренция сегодня охватывает не ...
 • КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ КОМПАНІЇ 

  Калінчак, О.В.; Калинчак, О.В.; Kalinchak, O.V.; Кордяк, С.В.; Кордяк, С.В.; Kordyak, S.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  В сучасних ринкових умовах господарювання неможливо уявити організацію, яка діє на ринку і не має на меті отримання прибутку і збільшення рентабельності виробничої та комерційної діяльності. Господарів підприємств хвилюють ...
 • РОЛЬ ІННОВАЦІЙ В РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ 

  Кузнєцова, М.А.; Кузнецова, М.А.; Kuznetsova, M.A.; Касаяні, А.П.; Касаяни, А.П.; Kasayani, A.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Роль інновацій на даний час дуже зростає, це обумовлено тим, що саме інновації сприяють оновленню ринку, поліпшенню якості та розширенню асортименту товарів і послуг, створенню нових методів виробництва, збуту продукції, ...
 • ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ 

  Калінчак, О.В.; Калинчак, О.В.; Kalinchak, O.V.; Єрмені, В.В.; Ермени, В.В.; Yermeni, V.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016)
  Особливості інноваційної стратегії телекомунікаційної компанії є актуальною темою на сьогоднішній час. Для того щоб досягнути найкращих результатів діяльності компанії треба шукати шляхи вирішення проблем. І однією із таких ...
 • РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ 

  Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Осипов, В.М.; Осипов, В.М.; Osipov, V.M.; Шалімов, В.Д.; Шалимов, В.Д.; Shalimov, V.D. (Інститут економіки промисловості НАН України, 2009)
  Сучасні процеси структурних глобальних трансформацій змінюють умови розвитку України, потребують суттєвого переосмислення концептуальних підходів до вирішення проблем економічного розвитку країни. Метою дослідження є пошук ...
 • УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ З УРАХУВАННЯМ ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ 

  Галан, Л.В.; Галан, Л.В.; Galan, L.V. (Український культурологічний центр, 2017)
  У статті на підставі аналізу відомих у літературі визначень поняття "мотивація персоналу", вивчення факторів мотивації працівників різних вікових груп, виявлених під час опитування на конкретному підприємстві, обґрунтовано ...
 • ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ НАСТУПНИХ ПОКОЛІНЬ 

  Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M. (Донецький національний технічний університет, 2014)
  Показано, що бурхливий розвиток телекомунікаційних технологій суттєво змінює ринок, призводить до появи нових його учасників, перерозподілу доходів, зміни бізнес-моделей. Однак, економічна наука не встигає своєчасно та ...
 • МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ВИТРАТ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

  Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Михайлова, Л.В.; Михайлова, Л.В.; Michailova, L.V. (Хмельницький національний університет, 2014)
  Запропоновано підхід до оцінки витрат на забезпечення інформаційної безпеки, який дозволяє побудувати залежності цих витрат від рівня захисту, що є першим кроком на шляху до вирішення проблеми вибору оптимального з ...
 • УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

  Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Granaturov, V.M.; Крупська, В.О.; Крупская, В.О.; Krupska, V.O. (Хмельницький національний університет, 2015)
  Розглянуто шляхи та напрямки удосконалення теоретико-методологічних та прикладних аспектів аналізу інноваційного потенціалу підприємств, метою якого є підвищення обґрунтованості й ефективності управлінських рішень, ...
 • DETERMINATION OF TARIFFS FOR TELECOMMUNICATION SERVICES ON THE BASIS OF COST SIMULATION MODELLING 

  Granaturov, V.M.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Kaptur, V.A.; Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Politova, I.V.; Політова, І.В.; Политова, И.В. (Institute of Society Transformation, 2015)
  The proposed approach to determination of tariffs for telecommunication services allows taking into account nature and specific characteristics of each services and conditions of providing, in contrast to existing. The ...
 • DETERMINATION OF TARIFFS ON TELECOMMUNICATION SERVICES BASED ON MODELING THE COST OF THEIR PROVIDING: METHODOLOGICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF APPLICATION 

  Granaturov, V.M.; Гранатуров, В.М.; Гранатуров, В.М.; Kaptur, V.A.; Каптур, В.А.; Каптур, В.А.; Politova, I.V.; Політова, І.В.; Политова, В.А. (Institute of Society Transformation, 2016)
  The article deals with the main methodological and practical aspects of determination and application tariffs on telecommunication services by using the method developed by the authors. Its core is a model of service ...
 • ВПЛИВ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТУРКМЕНІСТАНУ 

  Щуровська, А.Ю.; Нурмамедова, Р.; Щуровская, А.Ю.; Нурмамедова, Р.; Shchurovska, A.Yu.; Nurmamedova, R. (Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, 2018)
  Метою статті є виявлення закономірностей розвитку телекомунікацій як комплексної сфери економіки, кореляційного взаємозв’язку з економічним зростанням Туркменістану, закономірностей споживання і макрогенерації телекомунікаційних ...
 • УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МОБІЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ ЗВ'ЯЗКУ 

  Гранатуров, В.М.; Воробиенко, П.П.; Гранатуров, В.М.; Воробієнко, П.П.; Granaturov, V.M.; Vorobienko, P.P. (УНДІРТ, 2006)
  Розглянуто шляхи підвищення ефективності системи планування діяльності операторів мобільного зв'язку шляхом побудови прогнозної моделі надходження коштів від споживачів послуг мобільного зв'язку. Рассмотрены пути повышения ...
 • ПОДХОДЫ К ОПТИМАЛЬНОМУ ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

  Аугустыняк, В.И.; Красовский, М.Л.; Аугустиняк, В.Й.; Красовський, М.Л.; Augustunyak, V.I.; Krasovskiy, M.L. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 1998)
  Рассмотрены подходы к проектированию системы управления сетями электросвязи. Дана методика расчета сети передачи данных. Изложены требования к исходным данным и предложен порядок проектирования сети управления. Розглянуто ...
 • SCIENTIFIC - METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ESTIMATING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE-INVESTMENT DEVELOPMENT PROGRAM OF COMMUNICATIONS PROVIDER 

  Бурименко, Ю.И.; Бабур, И.П.; Буріменко, Ю.І.; Бабур, І.П.; Burimenko, Yu.I.; Babur, I.P. (Одеса, 2010)
  The prospect of future research consists in studying the effect of service market vagueness factors on the program efficiency indices. Перспектива будущего исследования заключается в изучении влияния факторов неопределенности ...
 • МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

  Щуровская, А.Ю.; Щуровська, А.Ю.; Schurovckaya, A.Yu. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2005)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.04 – економіка транспорту та зв’язку. – Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Одеса, 2005. Дисертація присвячена ...

View more