Sub-communities within this community

Collections in this community

 • Монографии

  Монографии з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної ...
 • Статьи

  Статьи з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної ...

Recent Submissions

 • NETWORK NEUTRALITY INFLUENCE ON THE CONSTRUCTION OF STRATEGIC BEHAVIOR OF MOBILE OPERATORS WITH OTT-SERVICES PROVIDERS 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V.; Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Манько, М.П.; Манько, М.П.; Manko, M.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  The introduction of 4G technology in the market of mobile communication and the increasing penetration of smartphones into the lives of society put the service of providing Internet access to the forefront. The development ...
 • DIGITAL TRANSFORMATION STRATEGIES 

  Хазрат, М.; Хазрат, М.; Hazrat, М.; Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Today, enterprises must transform themselves into changing operating conditions and the demands of consumer and market. The implementation of the digital transformation strategy in economy is the most important activity. ...
 • РОЛЬ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ 

  Осадча, О.А.; Осадча, О.А.; Osadcha, O.A.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Сьогодні, щоб відповідати жорстким вимогам ринку праці персоналу доводиться самостійно опановувати нові знання. Отже, можливість підвищити власну кваліфікацію потенційно може виступати сильним мотиватором для персоналу ...
 • СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ ПРИ НАЙМІ НА РОБОТУ IT-ФАХІВЦІВ 

  Шишко, В.П.; Шишко, В.П.; Shyshko, V.P.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  У даній роботі розглядаються проблеми проведення співбесіди при підборі на вакантну посаду IT-фахівців та розглянуто методи, що використовуються нині більшістю організацій.
 • СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ КАР’ЄРИ МЕНЕДЖЕРА 

  Хирич, Є.О.; Хирич, Е.О.; Khyrych, Ye.O.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Розглядається необхідність планування та управління діловою кар’єрою менеджера, бо саме планування ділової кар’єри дозволяє досягти відданості менеджера інтересами організації, підвищення продуктивності праці, зменшення ...
 • МЕТОДИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ 

  Кульчицька, М.К.; Кульчицкая, М.К.; Kulchytska, М.К.; Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevіch, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Розглядаються основні методи оцінки персоналу, їх переваги та недоліки. Обґрунтовано необхідність застосування цих методів операторами мобільного зв’язку на сучасному етапі розвитку сфери зв’язку та інформатизації.
 • МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

  Гайдаржи, Б.В.; Гайдаржи, Б.В.; Haidarzhy, B.V.; Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Розглядаються методи оптимізації та підвищення рівня ефективності маркетингового управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства Carusto з урахуванням аналізу поточної ринкової ситуації. Формулюються головні аспекти ...
 • ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Політова, І.В.; Политова, И.В.; Politova, I.V.; Бугор, І.І.; Бугор, И.И.; Buhor, I.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования организационных структур управления телекоммуникационных операторов.
 • ЗНАЧЕННЯ АДАПТОВАНОСТІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ 

  Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Пінчук, Т.А.; Пинчук, Т.А.; Pinchuk, T.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  У статті розглядається значення адаптованості особистості до змін, викликаних сучасною соціально-економічною кризою для прийняття ефективних управлінських рішень.
 • ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-РИНКУ УКРАЇНИ 

  Аветісян, К.П.; Аветисян, К.П.; Avetisian, K.P.; Калугіна, Н.А.; Калугина, Н.А.; Kaluhina, N.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Розглядається поточний стан Інтернет-ринку України та тенденції його розвитку. Визначені особливості Інтернет-ринку та його користувачів.
 • ПРАВИЛА НОВОГО МАРКЕТИНГУ 

  Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  У статті аналізуються принципи та правила нового маркетингу, який спирається на знання, ідеї, творчий підхід й інновації.
 • УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Розглянуто теоретичні та практичні аспекти управління маркетингом персоналу на підприємстві, запропоновані етапи управління маркетингом персоналу, які є універсальними та можуть бути застосовані будь-яким підприємством ...
 • СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ЯВИЩА 

  Сакун, Г.О.; Сакун, А.А.; Сакун, А.О.; Хлопотна, Н.І.; Хлопотная, Н.И.; Павлюченко, О.С.; Павлюченко, О.С.; Pavliuchenko, O.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Розглядається філософський аналіз сучасного стану явища менеджменту та доводиться, що він має семантичну природу, тобто обслуговується інформаційним субстратом або знаннями, що накопичила світова спільнота.
 • ОСОБЛИВОСТІ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

  Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borysevych, Ye.G.; Жуковська, Л.Е.; Жуковская, Л.Э.; Zhukovska, L.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  З’ясовуються особливості формування сучасних підходів до управління організацією, які доцільні в умовах жорсткої конкуренції.
 • РОЛЬ КОНТРОЛІНГУ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

  Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borysevych, Ye.G.; Жуковська, Л.Е.; Жуковская, Л.Э.; Zhukovska, L.E. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  З’ясовуються особливості методологічні принципи контролінгу, як інструмента ефективного управління бізнесом, виділені основні функції контролінгу, ранжирувані пріоритети контролінгу, обґрунтовується вирішальна роль контролінгу ...
 • РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК СКЛАДОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Розкрито значення та роль освітнього потенціалу у формуванні інноваційної економіки. На основі аналізу основних факторів освітнього потенціалу визначено стратегічні напрями його розвитку для забезпечення інноваційного ...
 • ШИРОКОСМУГОВИЙ ДОСТУП ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V.; Ціомашко, Ю.С.; Циомашко, Ю.С.; Tsiomashko, Yu.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Проаналізовано доцільність та необхідність впровадження широкосмугового доступу як інноваційної технології надання телекомунікаційних послуг зв'язку, що забезпечить користувачів якісно новим рівнем доступу до різноманітних ...
 • ЗНАЧЕННЯ МЕТОДІВ ГЕНЕРАЦІЇ ІДЕЙ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, І.В.; Stankevich, I.V.; Кулікова, Н.О.; Куликова, Н.О.; Kulikova, N.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Обґрунтовано необхідність розвитку та використання методів генерації ідей при виборі інновації.
 • ПРОБЛЕМИ СЕГМЕНТАЦІЇ РИНКУ ІННОВАЦІЙ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V.; Карпічко, О.Б.; Карпичко, О.Б.; Karpichko, O.B. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011)
  Проаналізовано основні особливості сегментації ринку інновацій та визначено проблеми, які виникають на різних стадіях процесу сегментації ринку інновацій.
 • ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Гуркова, А.В.; Гуркова, А.В.; Hurkova, A.V. (Azərbaycan Texniki Universiteti, 2008)
  В современных условиях развития рыночных отношений, постоянных изменений как внешней, так и внутренней среды, ускоренного роста процессов обмена информацией возникает необходимость в поиске новых путей повышения эффективности ...

View more