Sub-communities within this community

Collections in this community

 • Монографии

  Монографии з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної ...
 • Статьи

  Статьи з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної ...

Recent Submissions

 • FUNCTIONING AND DEVELOPMENT PROBLEMS OF THE ENTERPRISES IN THE SPHERE OF HOTEL BUSINESS IN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF REAL-TIME INFORMATION 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V.; Сухорученко, Т.С.; Сухорученко, Т.С.; Sukhoruchenko, T.S. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019)
  Functioning and development problems of the enterprises in the sphere of hotel business in Ukraine have been revealed and analysed in this article, as well as further definition of the directions of their solutions at the ...
 • ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ У РОЗПОВСЮДЖЕННІ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V.; Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borisevych, Ye.G.; Жуковська, Л.Е.; Жуковская, Л.Э.; Zhukovska, L.E. (Національний університет харчових технологій, Інститут проблем конкуренції, 2019)
  У статті проаналізовано переваги та недоліки забезпечення освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти друкованими та електронними навчально-методичними виданнями, зокрема формат подання та сприйняття інформації. ...
 • РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ: ТАРИФОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ СПОЖИВАЧАМ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V.; Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borisevych, Ye.G.; Жуковська, Л.Е.; Жуковская, Л.Э.; Zhukovska, L.E. (Національний університет харчових технологій, Інститут проблем конкуренції, 2018)
  У статті визначено, що сьогодні основними принципами державної політики у сфері енергоменеджменту є створення державою економічних і правових умов зацікавленості в енергозбереженні юридичних та фізичних осіб. Визначено ...
 • КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ ПРАЦЕДАВЦІВ 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevych, I.V.; Борисевич, Є.Г.; Борисевич, Е.Г.; Borisevych, Ye.G. (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2017)
  Авторами статті запропоновано комплексний підхід до оцінки рівня конкурентоспроможності випускників освітніх організацій, заснований на системі кількісних та якісних показників. Ця система показників складена авторами ...
 • ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ В ПІДГОТОВКУ ЕКОНОМІСТІВ І МЕНЕДЖЕРІВ СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ 

  Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Олтян, І.П.; Олтян, И.П.; Oltyan, I.P. (Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України, 2019)
  Розглянуто специфіку та переваги впровадження дуальної освіти в підготовку економістів і менеджерів сфери телекомунікацій на засадах компетентнісного підходу. Мета дослідження – розгляд теоретико-методологічних засад і ...
 • ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (Українська державна академія залізничного транспорту, 2014)
  У статті оцінено стан та основні завдання розвитку корпоративного управління на підприємстві. Оскільки, внаслідок монополізації ринку телекомунікацій, сучасний стан та перспективи розвитку є ідентичними для всіх операторів, ...
 • ПЕРЕВАГИ ВІДДАЛЕНОЇ РОБОТИ ЯК ЕФЕКТИВНОЇ ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

  Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Рішко, Ю.І.; Ришко, Ю.И.; Rishko, Yu.I.; Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M. (Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України, 2018)
  Мета статті полягає в дослідженні теоретичних і практичних аспектів організацій віддаленої роботи та розгляді її переваг як ефективної форми зайнятості персоналу. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) здійснюють ...
 • ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Мікаєлян, М.А.; Микаелян, М.А.; Mikaelian, М.А.; Семенченко, О.Є.; Семенченко, Е.Е.; Semenchenko, O.Ye. («Аналітик», Академія муніципального управління, 2017)
  У даній статті досліджено ринок мобільного зв’язку України, проаналізовано діяльність операторівлідерів мобільного зв’язку за такими показниками як динаміка кількості абонентів та аналіз доходів операторів за 2014-2016 рр. ...
 • NETWORK NEUTRALITY INFLUENCE ON THE CONSTRUCTION OF STRATEGIC BEHAVIOR OF MOBILE OPERATORS WITH OTT-SERVICES PROVIDERS 

  Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevich, I.V.; Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M.; Манько, М.П.; Манько, М.П.; Manko, M.P. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  The introduction of 4G technology in the market of mobile communication and the increasing penetration of smartphones into the lives of society put the service of providing Internet access to the forefront. The development ...
 • DIGITAL TRANSFORMATION STRATEGIES 

  Хазрат, М.; Хазрат, М.; Hazrat, М.; Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018)
  Today, enterprises must transform themselves into changing operating conditions and the demands of consumer and market. The implementation of the digital transformation strategy in economy is the most important activity. ...
 • РОЛЬ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ 

  Осадча, О.А.; Осадча, О.А.; Osadcha, O.A.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015)
  Сьогодні, щоб відповідати жорстким вимогам ринку праці персоналу доводиться самостійно опановувати нові знання. Отже, можливість підвищити власну кваліфікацію потенційно може виступати сильним мотиватором для персоналу ...
 • СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ ПРИ НАЙМІ НА РОБОТУ IT-ФАХІВЦІВ 

  Шишко, В.П.; Шишко, В.П.; Shyshko, V.P.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013)
  У даній роботі розглядаються проблеми проведення співбесіди при підборі на вакантну посаду IT-фахівців та розглянуто методи, що використовуються нині більшістю організацій.
 • СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ КАР’ЄРИ МЕНЕДЖЕРА 

  Хирич, Є.О.; Хирич, Е.О.; Khyrych, Ye.O.; Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Розглядається необхідність планування та управління діловою кар’єрою менеджера, бо саме планування ділової кар’єри дозволяє досягти відданості менеджера інтересами організації, підвищення продуктивності праці, зменшення ...
 • МЕТОДИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ 

  Кульчицька, М.К.; Кульчицкая, М.К.; Kulchytska, М.К.; Станкевич, І.В.; Станкевич, И.В.; Stankevіch, I.V. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Розглядаються основні методи оцінки персоналу, їх переваги та недоліки. Обґрунтовано необхідність застосування цих методів операторами мобільного зв’язку на сучасному етапі розвитку сфери зв’язку та інформатизації.
 • МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

  Гайдаржи, Б.В.; Гайдаржи, Б.В.; Haidarzhy, B.V.; Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014)
  Розглядаються методи оптимізації та підвищення рівня ефективності маркетингового управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства Carusto з урахуванням аналізу поточної ринкової ситуації. Формулюються головні аспекти ...
 • ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ 

  Захарченко, Л.А.; Захарченко, Л.А.; Zakharchenko, L.A.; Політова, І.В.; Политова, И.В.; Politova, I.V.; Бугор, І.І.; Бугор, И.И.; Buhor, I.I. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования организационных структур управления телекоммуникационных операторов.
 • ЗНАЧЕННЯ АДАПТОВАНОСТІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ 

  Бондаренко, О.М.; Бондаренко, Е.М.; Bondarenko, O.M.; Пінчук, Т.А.; Пинчук, Т.А.; Pinchuk, T.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  У статті розглядається значення адаптованості особистості до змін, викликаних сучасною соціально-економічною кризою для прийняття ефективних управлінських рішень.
 • ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-РИНКУ УКРАЇНИ 

  Аветісян, К.П.; Аветисян, К.П.; Avetisian, K.P.; Калугіна, Н.А.; Калугина, Н.А.; Kaluhina, N.A. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Розглядається поточний стан Інтернет-ринку України та тенденції його розвитку. Визначені особливості Інтернет-ринку та його користувачів.
 • ПРАВИЛА НОВОГО МАРКЕТИНГУ 

  Стрій, Л.О.; Стрий, Л.А.; Striy, L.O. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  У статті аналізуються принципи та правила нового маркетингу, який спирається на знання, ідеї, творчий підхід й інновації.
 • УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

  Тардаскіна, Т.М.; Тардаскина, Т.Н.; Tardaskina, T.M. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010)
  Розглянуто теоретичні та практичні аспекти управління маркетингом персоналу на підприємстві, запропоновані етапи управління маркетингом персоналу, які є універсальними та можуть бути застосовані будь-яким підприємством ...

View more